cana yakın

listen to the pronunciation of cana yakın
Türkçe - İngilizce
{s} friendly

My boyfriend is smart, handsome, and friendly too. - Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır.

Ken seems to be a friendly person. - Ken cana yakın bir kişi gibi görünüyor.

forthcoming

Tom was very forthcoming. - Tom çok cana yakındı.

sympathetic

Mary is more sympathetic to me than Tom is. - Mary bana Tom' dan daha cana yakın geliyor.

amiable
hail fellow well met
Friendly, amiable, congenial, lovable, warm-hearted, approachable, forthcoming, genial, gracious, hail fellow well met, sympathetic, conversable, personable
genial
approachable

Americans are friendly and approachable. - Amerikalılar samimi ve cana yakındırlar.

Tom is approachable, isn't he? - Tom cana yakın, değil mi?

conversable
genial, amiable, affable, pleasant
gracious
lovable
personable

Tom is a very personable guy. - Tom çok cana yakın bir adam.

congenial
warm-hearted

Tom is a warm-hearted man. - Tom cana yakın bir adam.

outgoing

Tom is outgoing, isn't he? - Tom cana yakın, değil mi?

Tom is extremely outgoing, isn't he? - Tom son derece cana yakın, değil mi?

warm

Tom is quite warmhearted. - Tom oldukça cana yakın.

Tom is a warm-hearted man. - Tom cana yakın bir adam.

homely
affable
likable

Tom is a very likable guy. - Tom çok cana yakın bir adamdır.

charmins
facile
homelike
warm hearted
warmhearted

Tom is quite warmhearted. - Tom oldukça cana yakın.

{s} mellow
cana yakın olmayan
uncongenial
canayakın
pleasant
canayakın
outgoing
canayakın
genial
Türkçe - Türkçe
Dostâne, sıcak, arkadaşça; sevimli
Sevimli
cana yakın