dayı

listen to the pronunciation of dayı
Türkçe - Türkçe
Bir kimsenin kayırıcısı olan, sözü geçer kimse: "Bunların çok bariz olan bir tarafı da, siyasi dayıları sık sık değiştirmeleridir."- P. Safa
Yaşlı erkeklere seslenme sözü olarak kullanılır
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp'ta seçimle başa getirilen yönetici
Bir kimsenin kayırıcısı olan, sözü geçer kimse
Annenin erkek kardeşi
Cesur, yiğit
Yaşlı erkeklere bir seslenme sözü: "O kadarcık okumaktan kanun anlaşılsa, avukata ekmek mi kalırdı, dayı?"- S. F. Abasıyanık
(Osmanlı Dönemi) HÂL
DAYI
(Osmanlı Dönemi) Annenin erkek kardeşi
DAYI
(Osmanlı Dönemi) Tunus ve Cezayir'in, Osmanlı idaresinde bulunduğu sıralarda buraları Osmanlılara tâbi olarak idare eden kimselere verilen ünvan
dayı