friend

listen to the pronunciation of friend
Englisch - Türkisch
dost

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

{i} ahbap
arkadaş

Beni seven bir arkadaşım var. - I have a friend who loves me.

Süngerbob ve Patrick arkadaştır. - Spongebob and Patrick are friends.

koruyan kimse
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
{i} tanıdık

Japonların tanıdıklarına karşı çok cana yakın oldukları ve tanımadıklarına çok ilgisiz oldukları söyleniyor. - It is said that the Japanese are very friendly to those that they know, and very indifferent to those they don't.

O bir arkadaştan daha çok bir tanıdık. - She is more an acquaintance than a friend.

can

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

Tom Mary'nin o kadar cana yakın olacağını ummuyordu. - Tom didn't expect Mary to be so friendly.

yoldaş
ayaktaş
dostça davranmak
arkası olmak
Kuveykır mezhebine mensup kimse
{i} destek

Beni destekledikleri için arkadaşlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum. - I want to thank my friends and family for supporting me.

Beni zeka olarak destekleyecek çok arkadaşım var. - I have a lot of friends to support me mentally.

{i} yardımcı

Arkadaş birbirlerine yardımcı olmalıdır. - Friends should help one another.

Ben bir arkadaşa yardımcı olmaya çalışıyorum. - I'm trying to help a friend.

(isim) Enis
(isim) Enise
yakın

Köpekler insanın en yakın arkadaşlarıdır. - Dogs are man's closest friends.

Biz onu en yakın arkadaşlarımız arasında sayıyoruz. - We number him among our closest friends.

arkadaşın
arkadaşı
yâr
yaren
individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual liberty is the essence of democracy.

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual freedom is the foundation of democracy.

Guy
{i} adam

Niçin adamları topluyorsunuz? - Why were you picking up guys?

Ne! Sen hâlâ o adamla birlikte misin? ve biz cevaplarız: Ne yapabilirim! Onu seviyorum! - What! You're still with that guy? and we answer: What can I do! I LOVE him!

guy
herif

Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz. - You guys are totally clueless.

Şu herifi tanımıyor musun? - Don't you recognize that guy?

associate
birleştirmek
friendly
arkadaşça

Ona arkadaşça bir cevap yazdı. - He wrote him a friendly response.

Japonya ve ABD arasındaki arkadaşça ilişkileri sürdürmeliyiz. - We must maintain the friendly relations between Japan and the U.S.

gentleman
centilmen

Bir centilmen böyle bir şey yapmazdı. - A gentleman wouldn't do such a thing.

O hiç centilmen değil. - He is not at all a gentleman.

gentleman
beyefendi

O mükemmel bir beyefendi. - He is a perfect gentleman.

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

partner
ortak

Biz rakibiz, ortak değil. - We're competitors, not partners.

Bir ortaklık kurmayı kararlaştırdılar. - They agreed to form a joint partnership.

dude
ahbap

Biraz şarap içelim mi, ahbap? - Are we gonna get some wine, dude?

Parti harikaydı ahbap. - That party was great, Dude.

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

Çocukken pamuklu şekerin ve bulutların benzer olduklarını düşünürdüm. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

Lütfen onu diğer çocuklara uzat. - Please pass it to the other kids.

man
insan

İnsan gülebilen tek hayvandır. - Man is the only animal that can laugh.

İnsanın iki ayağı vardır. - The man has two feet.

friendly
arkadaş canlısı

Tom hâlâ tamamen eskisi kadar arkadaş canlısı. - Tom is still just as friendly as he used to be.

Tom arkadaş canlısı bir adam gibi görünüyor.. - Tom appears to be a friendly guy.

man
erkek

Onun bir sürü erkek arkadaşı var. - She has too many boyfriends.

Michael bir erkek adıdır ama Michelle bir bayan adıdır. - Michael is a man's name but Michelle is a lady's name.

boy
{i} delikanlı

Parkta bir sürü delikanlı çalışıyor. - A lot of boys are running in the park.

Bazı delikanlılar tenis oynar diğerleri futbol. - Some boys play tennis and others play soccer.

associate
{i} iş arkadaşı
kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

friendly
{s} cana yakın

Tom kesinlikle cana yakındır. - Tom certainly is friendly.

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

boy
erkek çocuk

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

İki erkek çocuk yemeklerini kendi aralarında pişirdi. - The two boys cooked their meal between them.

friendly
dostane

Komşularınla dostane olmalısın. - You must be friendly with your neighbors.

Biz komşu ülkelerle dostane ilişkileri devam ettirmeliyiz. - We should keep up friendly relations with neighboring countries.

partner

Eşinizle nasıl tanıştınız? - How did you meet your partner?

Tom asla benim eşim değildi. - Tom was never my partner.

friendly
dostça

Amcam bana dostça bir tavsiye verdi. - The uncle gave me a friendly piece of advice.

Bana dostça bir öğüt verdi. - He gave me a piece of friendly advice.

friend at court
torpil
friend at court
arka
friend at court
dayı
friend at court
tanıdık
friend of the court
bilirkişi
friend of the court
uzman müşavir
friend of the family
aile arkadaş
friend of the public
halkın dostu
friend ship
arkadaş gemi
friend and foe
dostu düşmanı
friend invitation
arkadaş daveti
friend relationships
arkadaş ilişkileri
fresh air friend
temiz hava delisi
individual
özgün
buddy
arkadaş

Eğer herkesle ve herhangi biriyle arkadaş olursan, çok geçmeden insanlar senin insanları memnun eden biri olduğunu düşünecekler. - If you buddy up to everybody and anybody, pretty soon people will think you're just a people-pleaser.

Arkadaşım dikkatsizce sürmez. - Buddy doesn't drive carelessly.

associate
{i} ortak

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

mate
arkadaş

O benim iş arkadaşımdır. - He is my working mate.

Tom ve ben ruh arkadaşlarıyız. - Tom and I are soul mates.

associate
{i} öğretim üyesi
friendliness
arkadaşlık
pal
arkadaş

Mektup arkadaşın olmak istiyorum. - I would like to be your pen pal.

Onun birkaç mektup arkadaşı var. - She has a few pen pals.

buddy
lan/arkadaş
friendly
canciğer
kid
küçük

Küçük çocukları kaçıran insanlar hakkında duymak kanımı kaynatıyor. - Hearing about people kidnapping little children just makes my blood boil.

Bu çocuk küçük bir şeytan. - That kid is a little demon.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

friends
arkadaşlar

Facebook'taki arkadaşlarının resimlerine bakmak vakit kaybıdır. - Looking at your Facebook friends' photos is a waste of time.

Mike ve Ken arkadaşlar. - Mike and Ken are friends.

gentleman
bey

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

guy
{f} takılmak

Sanırım Tom siz arkadaşlarıyla iki gece peş peşe takılmak istemiyordu. - I think Tom didn't want to hang out with you guys two nights in a row.

Fransızca çalışıyor olmalıyım ama siz arkadaşlarla takılmak daha eğlenceli. - I should be studying French, but it's more fun hanging out with you guys.

individual
fert
friendly
dostluk maçı
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı. - The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs.

O, güzel bir arkadaş gibi görünüyor. - He seems to be a nice fellow.

buddy
dili arkadaş
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
associate
{s} birleşmiş
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

associate
bağlı olan
buddy
birader
fellow
akademi üyesi
former friend
eski arkadaş
friends
ihvan
friends
arkadaş olmak

Nancy ile arkadaş olmak istiyorum. - I want to make friends with Nancy.

Tom sadece sizinle arkadaş olmak istiyor. - Tom just wants to be friends with you.

friendly
samimi

Yeni başkan, sıcak ve samimi bir insandı. - The new president was a warm and friendly man.

Tom Mary ile samimidir. - Tom is friendly with Mary.

friendly
nazik
friendly
ahbapça
guy
rezil etmek
man
yönetim

Bay Johnson dikkatsiz yönetimi nedeniyle kaybedilen para miktarı hakkında endişe ediyordu. - Mr Johnson was concerned about the amount of money that was being lost because of careless management.

Mike yönetim kurulunda tek erkek. - Mike is the only man on the board.

associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
birliktelik kurmak
associate
birlikte
associate
yarı/muhabir üye
associate
tabi
associate
(Ticaret) meslektaş
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) katılan
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
iş ortağı

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

associate
ortaklık
associate
(Ticaret) ortalı
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
ilişkilendirilmiş
associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
(Matematik) yandaş
bosom friend
(deyim) kanki
bosom friend
yakın arkadaş

Tom ve Mary yıllardır yakın arkadaş olmuşlardır. - Tom and Mary have been bosom friends for years.

boy
uşak
boy
erkek genç
boy
çocuk garson
boy
kızan
boy
ufaklık
childhood friend
çocukluk arkadaşı
commercial friend
(Ticaret) iş arkadaşı
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fast friend
yakın arkadaş
fellow
emsal
fellow
yakın arkadaş
fellow
(Argo) genç adam
fellow
(Argo) delikanlı
fellow
herifçioğlu
fellow
üniversite öğretmeni
friendless
dostsuz
friendliness
güler yüz
friendliness
cana yakınlık
friendly
iyi niyetli
friendly
yardıma hazır
friendly
kanı sıcak
friendly
hayırhah
friendly
yakınlık göstermek
friendly
kibar
friendly
doştça
friendly
babacan
friends
yâran
guy
ip
guy
alaya almak
guy
vento
guy
halat
guy
gergi kablosu
guy
herifçioğlu
individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

intimate friend
kafadar
kid
genç

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

Daha genç çocuklarla uğraşmayın. - Don't pick on younger kids.

man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
yeterince insan olmak
man
adam vermek
man
zevk

Bu vakitten sonra adam ve karısı birlikte o kadar mutlu yaşadılar ki onları görmek bir zevkti. - From this time the man and his wife lived so happily together that it was a pleasure to see them.

Neden odun kesmekten büyük zevk alan bu kadar çok insan olduğunu biliyorum. Bu aktivitede sonuçları hemen anında görürsünüz. -- Albert EINSTEIN - I know why there are so many people who love chopping wood. In this activity one immediately sees the results. -- Albert EINSTEIN

man
kimse

Hiç kimse hatasız değildir. - No man is without his faults.

Hiç kimse adaylığı kazanmak için yeterli oy almadı. - No man received enough votes to win the nomination.

man
koca

Rahip onları koca ve karı ilan etti. - The priest pronounced them man and wife.

Onlar karı kocaymış gibi davranıyorlar. - They pretend to be man and wife.

man
mide

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

Hiç kimse boş mideyle vatansever olamaz. - No man can be a patriot on an empty stomach.

man
kent çapında ağ
mate
birbirine geçirmek
mate
(Askeri) ikinci süvari
mate
(Tıp) mate
mutual friend
ortak dost
my boy friend
erkek arkadaşım
my dear friend
can dostum
my dear friend
canım arkadaşım
my only friend
tek dostum
true friend
can dostu
gentleman
{i} bay

O bir bayan olduğu için, bu yüzden o bir beyefendi. - As she is a lady, so he is a gentleman.

Gerçek bir beyefendi bir bayanı bekletmemeli. - A true gentleman must not keep a lady waiting.

associate
ortak çalışma arkadaşı
associate
{f} ortak ol
associate
birleşmek
associate
düşünmek
associate
hakları sınırlı üye
bosom friend
can yoldaşı
bosom friend
can ciğer kuzu sarması
boy
Üf!
boy
Vay canına!
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

buddy
lan
buddy
ulan
close friend
yakın arkadaş

Tom ve Mary yakın arkadaşlardı. - Tom and Mary used to be close friends.

Tom ve Mary yakın arkadaşlar. - Tom and Mary are close friends.

dude
züppe adam
fair-weather friend
iyi gün dostu
fast friend
güvenilir dost
fellow
adam

Fred tembel bir adam. - Fred is a lazy fellow.

Şu adam doğruyu yanlıştan ayıramaz. - That fellow can't tell right from wrong.

fellow
benzer
fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

fellow
kişi
fellow
hemcins
friendless
dostu olmayan
friendless
kimsesiz
friendliness
kullanım kolaylığı
friendly
içten
friendly
dost

Bana dostça bir öğüt verdi. - He gave me a piece of friendly advice.

Ken dost canlısı bir kişi olarak görünüyor. - Ken appears to be a friendly person.

friendly
yardımsever
gentleman
adam

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

gentleman
{i} kibar kimse
girl friend
kız arkadaş

O yerel bir kuyumcudan çaldığı bir yüzükle kız arkadaşına evlenme teklif etti. - He proposed to his girl friend with a ring he had stolen from a local jewelry.

intimate friend
yakın dost
mutual friend
müşterek dost
pen friend
mektup arkadaşı
sincere friend
samimi arkadaş
man
adam

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Polis adamın peşinde. - The police are after the man.

Friends
arkadaşları
I want to be your friend
arkadaş olmak istiyorum
Man
Man
a friend in need is a friend indeed
(Atasözü) Dost karagünde belli olur
a friend of ours
dostlarımızdan biri, bir dostumuz
a true friend is always there when you need them
gerçek arkadaş, ihtiyacın olduğunda yanında olandır
associate
{f} ilişkilendir

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

Asya'da Fransız dili genellikle romantizmle ilişkilendirilir. - In Asia, French language is often associated with romantism.

associate
benzetir
associate
ile görüşmek
associate
Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak

Which of these phrases do you associate with the pictures?.

best friend
en iyi arkadaş, en yakın arkadaş
bosom friend
can dostu
bosom friend
canciğer dost
bro
(Brother) Bir hitap kelimesi olarak, "kardeş", "dostum", "arkadaşım", "kanka"
Türkisch - Türkisch

Definition von friend im Türkisch Türkisch wörterbuch

boy
Uzunluk
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
Boy
kabile
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Kumaş için ölçü
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Uzaklık
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Destan
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
guy
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
Englisch - Englisch
A Quaker; a member of the Society of Friends
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

A boyfriend or girlfriend
An associate who provides assistance

The police is every law abiding citizen’s friend.

A person with whom one is vaguely or indirectly acquainted

a friend of a friend.

An object or idea that can be used for good

Google is your friend.

To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
by opposition to war and a desire to live at peace with all men
{i} one who is affectionately attached to another; pal, buddy; fan, supporter; one who belongs to the same group; one who is not hostile; member of the Religious Society of Friends, Quaker
The word is some times used as a term of friendly address
peng yau
One who looks propitiously on a cause, an institution, a project, and the like; a favorer; a promoter; as, a friend to commerce, to poetry, to an institution
A friend is someone who you know well and like, but who is not related to you. I had a long talk about this with my best friend She never was a close friend of mine. Sara's old friend, Ogden
a type of declaration used within a class to grant other classes or functions access to that class See access control
If you make friends with someone, you begin a friendship with them. You can also say that two people make friends. He has made friends with the kids on the street He had made a friend of both girls
To act as the friend of; to favor; to countenance; to befriend
Ann Gillman
A paramour of either sex
One not inimical or hostile; one not a foe or enemy; also, one of the same nation, party, kin, etc
In C++, a specially declared class or method which is granted access to the private parts of the class in which its friend declaration is found
Refers to one attached to another by affection or esteem
If you are friends with someone, you are their friend and they are yours. I still wanted to be friends with Alison We remained good friends Sally and I became friends
Everybody who has the fortune to be out of the reach of your weaponery
a person who backs a politician or a team etc ; "all their supporters came out for the game"; "they are friends of the library"
whose friendly feelings may be assumed
The friends of a country, cause, organization, or a famous politician are the people and organizations who help and support them. The Friends of Birmingham Royal Ballet
a person with whom you are acquainted; "I have trouble remembering the names of all my acquaintances"; "we are friends of the family"
The term friend refers to a stereotyped dependency within which the source (for instance, a package) has the right to access certain elements of the target, even though the source does not otherwise have the appropriate permission in terms of the target's visibility In C++ a friend is a class or a function that is not a member function, but still has access to the private members of the class that has declared it to be a friend
an associate who provides assistance; "he's a good ally in fight"; "they were friends of the workers"
n teman
a member of the Religious Society of Friends founded by George Fox (the Friends have never called themselves Quakers)
Spiritual friendship is with Christ and also in union with all his followers Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends You are my friends if you do what I command you No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you (John 15: 13-15)
One who entertains for another such sentiments of esteem, respect, and affection that he seeks his society and welfare; a wellwisher; an intimate associate; sometimes, an attendant
A non-relative acquainted with the child, the parent, or caretaker including: landlords, clergy, or youth group workers (e g , Scouts, Little League coaches), etc
a person you know well and regard with affection and trust; "he was my best friend at the university"
They are popularly called Quakers
to act as the friend of
One of a religious sect characterized by disuse of outward rites and an ordained ministry, by simplicity of dress and speech, and esp
A member of the Religious Society of Friends; a Quaker
A function which is not a member¤ of a class¤, but which the class¤ has granted full access rights In other words, a non-class¤-member¤ which can nevertheless access the non-public members¤ of a specific class¤
means either a personal friend or a member of a professional association or trade union, or legal representative
amigo/amiga aamieghoe/aamiegha nephew/niece (cousin) primo/prima priemoe/priema grandson/granddaughter neto/neta nètoe/nèta
If one country refers to another as a friend, they mean that the other country is not an enemy of theirs. The president said that Japan is now a friend and international partner. = ally
Either a class or a function that has access to all of a class's data and member functions That is, the friend has access to the class's public, protected, and private members
a member of the Religious Society of Friends founded by George Fox (the Friends have never called themselves Quakers) a person you know well and regard with affection and trust; "he was my best friend at the university
mucker
bra
amigo
friend of Dorothy
A homosexual man
friend of mine
a personal friend who is not a member of the Mafia
friend of ours
a member of the Mafia in another town or district, but not a direct rival
friend with benefits
A friend with whom one has a casual sexual relationship

The College Relationship is the hook up that turns into a “a person to hang out with,” more or less, a friend with benefits. This is a person whose company you sincerely enjoy, and you choose to spend extra time both hanging out and hooking up with, but there is no spoken commitment involved.

friend zone
The situation in which one is viewed by a potential partner as a platonic friend, precluding the possibility of a romantic relationship

Stuck in the Friend Zone, said Sasha wisely, although I don't think she's dipped a toe in the Friend Zone in her life.

friend at court
{i} friend who is in a position of power and can may advance the interests of a person, friend who is close to a person in authority
friend in need
true and dependable friend, one who is a friend even during hard times
friend of the court
person (not involved in a case) who is invited to advise a judge
friend of the family
person whom the members of the family know well and are fond of
friend of theirs
one of their friends, their friend
friend of yours
your mate, your buddy, someone you know very well, someone you are very close to
friend or foe?
friend or enemy? do you come to do harm or good?
Associate
An associate's degree
Friend.
bitch

How my bitches been doin'?.

Friends
plural form of Friend
Guy
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

Wigner's friend
An extension of the Schrödinger's cat thought experiment
a friend in need is a friend indeed
: A true friend is one who helps you when you are in need
a friend in need is a friend indeed
: A needy friend is an undesirable friend
a friend in need is a friend indeed
: Someone who needs your help is likely to be more friendly towards you
associate
A companion; a comrade
associate
To connect or join together; combine
associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

best friend
An especially close and trusted friend
best friend forever
A person who is an especially close and trusted friend over a long time period
bosom friend
A very close friend
bosom friend
A body louse
boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy friend
A boyfriend

The expression in Franny's 'young man,' he said, not her 'boy friend.' Why are you so out of date, Bessie? ....

bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
bro
a male who is preppy
buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

buddy
To assign a buddy, or partner
diamonds are a girl's best friend
A statement that suggests, while love is a luxury, material wealth (particularly jewellery) is more valuable in the long run
dude
he

Dude don't know what's good for him.

dude
A man
dude
A tourist
fair weather friend
Alternative form of fair-weather friend
fair-weather friend
One who is friendly, helpful, or available only when it is advantageous or convenient to be so

Pertini is being embraced as the leader of a staunch and increasingly important ally—a country that, as Reagan put it, is no fair-weather friend but instead is an indispensable partner..

fairweather friend
Alternative form of fair-weather friend
false friend
A word in a foreign language bearing a deceptive resemblance to a word in one's own language
false-friend
Attributive form of false friend, noun

The false-friend status of the phrase was lost on him.

fast friend
Any of a group of friends who are often in each other’s company, and appear to be inseparable
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
To suit with; to pair with; to match
flu friend
A designated friend or relative who collects medicine on behalf of a person with flu who has been advised to remain at home
friendliness
The quality of being friendly
friendly
Having an easy relationship with something, as in user-friendly etc
friendly
Of or pertaining to friendlies (friendly noun sense 2, below). Also applied to other bipolar confrontations, such as team sports

The soldier was killed by friendly fire.

friendly
Person or entity on the same side of a conflict
friendly
In a friendly manner, like a friend
friendly
Without any hostility, as in friendly competition
friendly
Inviting, characteristic of friendliness

He gave a friendly smile.

gentleman
Toilets intended for use by men
gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

girl friend
A female friend, especially a woman's
guy
An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
guy
thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

guy
thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

identification friend or foe
a transponder that responds by sending a similarly coded signal, only when detecting a code indicating the radar is part of the friendly-forces' network
identification friend or foe
a transponder that responds by sending a code identifying itself
lady friend
A more quaint term for girlfriend, often used ironically
partial false friend
A word in a foreign language bearing a deceptive resemblance to a word in one's own language, and at least one meaning in common, but not all
waiter's friend
A type of corkscrew having a folding design and including a small blade resembling a pocketknife
guy
stay-rope
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
associate
{a} joined in league
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
associate
{a} connected, influenced one by another
associate
{v} to keep company, to unite
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
gentleman
{n} a term of complaisance
fair weather friend
A person whose friendship cannot be relied on in times of difficulty

He is a fair-weather friend only and you can`t rely on him if you have a problem.

A friend
amy
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friendliness
friending
Friends
The Quakers; the Society of Friends
Friends
Friends Society of Friends of Constitutional Government Society of the Friends of the Rights of Man and of the Citizen
Friends
plural of Friend
Identification Friend or Foe
IFF, (in Airplanes) electronic device that transmits a 4-digit identification code to the scanning surface radar in order to identify itself as "friendly" aircraft
Man
nar
Man
auto
Partner
aite
a friend
matey
a friend in need is a friend indeed
a real friend is one who is supportive in times of trouble
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
associate
To connect or place together in thought
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
associate
To connect in the mind or imagination
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
associate
Following or accompanying; concomitant
associate
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
A companion; one frequently in company with another, implying intimacy or equality; a mate; a fellow
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
noun man
associate
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
Enter keywords
Türkisch - Englisch

Definition von friend im Türkisch Englisch wörterbuch

boy
length

Tom measured the length of the board. - Tom panonun boyunu ölçtü.

I walked the length of the street. - Cadde boyunca yürüdüm.

boy
height

Tom and his brother are about the same height. - Tom ve erkek kardeşi yaklaşık aynı boyda.

Meg is about the same height as Ken. - Meg Ken ile yaklaşık aynı boydadır.

boy
tribe

Those tribes inhabit the desert all year round. - O kabileler tüm yıl boyunca çölde yaşarlar.

Members of that tribe settled along the river. - O kabilenin üyeleri nehir boyunca yerleşti.

partner
{i} partner
boy
stature; clan
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
boy
elongation
boy
(Tıp) body height
boy
taille
boy
dimension

That adds a new dimension to our problem. - O, sorunumuza yeni bir boyut kattı.

What are the dimensions of the room? - Odanın boyutları nedir?

man
inductive
pal
impeller
pal
(Askeri,Teknik) blade
boy
full-length

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

boy
figure

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

boy
size

A person's heart is approximately the same size as their fist. - Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır.

My dog is almost half the size of yours. - Benim köpeğim neredeyse boyunuzun yarısı kadar.

boy
stature

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

boy
extent

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

friendliest
the friendliest
Boy
(Tıp) colo r
boy
{i} bulk
boy
linear measurement
boy
phratry
boy
phrathy
boy
{i} clan
friend
Favoriten