take notice

listen to the pronunciation of take notice
İngilizce - Türkçe
farkına varmak
farketmek
dikkate almak
observe
gözlemlemek

Kuşları gözlemlemekten hoşlanıyorum. - I like to observe birds.

Amerikan siyasetini, özellikle başkanlık seçimi sırasında gözlemlemek ilginçtir. - It's interesting to observe American politics, especially during a presidential election.

take notice of
ile ilgilenmek
take notice of
umursamak
take notice of
-e aldırmak
take notice of
farkına varmak
take notice of
dikkate almak
take notice of
-i dikkate almak, -e aldırmak
take notice of
-i dikkate almak; -e aldırmak, ile ilgilenmek, -i umursamak
observe
{f} izlemek
observe
gözlemde bulunmak
observe
uymak (kanun vb'ne)
observe
gözetmek
take no notice
dikkate almamak
take no notice
umursamamak
take no notice of
dikkate almamak
observe
gözlem yapmak
observe
saygı göstermek
observe
-e uymak
observe
gözlemek

Tycho Brahe yıldızları gözlemek için sadece bir pusula ve bir sekstant kullanırdı - Tycho Brahe used only a compass and a sextant to observe the stars.

Kuşları gözlemekten hoşlanırlar. - They like to observe birds.

observe
gözetlemek
take any notice
kaale almak
take no notice
Önemsememek, dikkate almamak
take no notice of
Önemsememek, yok saymak, dikkate almamak
observe
dikkat etmek
observe
{f} söylemek
observe
{f} incelemek

Gece gökyüzünü incelemek için bir teleskop aldım. - I bought a telescope in order to observe the night sky.

observe
düşünceyi belirtmek
observe
(Nükleer Bilimler) gözlem

Bu, Hamursuz bayramını gözlemlemek ve Paskalyayı kutlamak için insanların aileleri ve arkadaşlarıyla bir araya geldiği, yılın bir zamanıdır. - This is a time of year when people get together with family and friends to observe Passover and to celebrate Easter.

Tom kuşları gözlemlemeyi sever. - Tom likes to observe birds.

observe
ileri sürmek
observe
{f} (bayramı)
observe
söyle/uy/gözle
observe
{f} riayet etmek
İngilizce - İngilizce
To notice; to take note
observe with special attention; "Take notice of the great architecture"
observe with special attention; "Take notice of the great architecture
pay attention
take notice of
observe, pay attention to -
take no notice of
to ignore

There was a person called Nana who ruled the nursery. Sometimes she took no notice of the playthings lying about, and sometimes, for no reason whatever, she went swooping about like a great wind and hustled them away in cupboards.

To take notice
observe
sit up and take notice
wake up, become alert; be amazed, be astounded
take notice

  Heceleme

  take no·tice

  Türkçe nasıl söylenir

  teyk nōtıs

  Telaffuz

  /ˈtāk ˈnōtəs/ /ˈteɪk ˈnoʊtəs/