veda etmek

listen to the pronunciation of veda etmek
Türkçe - İngilizce
say goodbye

Tom wanted to say goodbye to Mary. - Tom Mary'ye veda etmek istedi.

I want to say goodbye. - Veda etmek istiyorum.

say good-bye
say farewell

She was forced to say farewell to the city of her birth. - O doğduğu şehre veda etmek zorunda kaldı.

take leave
take one's farewell of
take one's leave
make one's farewells
to say farewell (to), say good-bye (to)
to say good-bye, to bid farewell
bid farewell
take leave of
bid smb. farewell
bid a person adieu
make one's adieus
to bid farewell
veda etme
leave-taking
veda et
bid farewell
veda et
say goodbye

Aren't you going to say goodbye? - Veda etmeyecek misin?

I'm going to go say goodbye to Tom. - Tom'a veda etmeye gideceğim.

veda et
say farewell
bekârlığa veda etmek
change one's condition
el sallayarak veda etmek
wave a farewell
mendil sallayarak veda etmek
wave a farewell
veda etme
leavetaking
veda etme
leave taking
veda etme
parting
Türkçe - Türkçe
Vedalaşmak, esenleşmek
Sevilen bir şeyle olan ilgisini kesmek
veda etmek

  Heceleme

  ve·da et·mek

  Telaffuz

  Etimoloji

  [ 'vA-d& ] (noun.) 1734. Sanskrit, literally, knowledge; akin to Greek eidenai to know; more at WIT.

  Günün kelimesi

  topiary