tepki

listen to the pronunciation of tepki
Türkçe - İngilizce
{i} reaction

Observe his facial reaction when we mention a price. - Biz bir fiyattan bahsettiğimizde onun yüz tepkimesini gözlemle.

What was her reaction to the news? - Onun habere tepkisi neydi?

response

Tom got quite a few positive responses. - Tom epeyce olumlu tepkiler aldı.

thrust
recoil
follow-up
Answer
reaction; response
recoil (of a firearm)
repercussions
repercussion
reaction; recoil, thrust
revulsion
countercheck
take
rebound
reagent
reception
reactance
retroaction
reaction to
to react
reflex
take&advantage&of
tepki göstermek
react

Tom was too stunned to react. - Tom tepki göstermek için çok afallamıştı.

We had to react quickly. - Hızla tepki göstermek zorundaydık.

tepki göstermek
to react
tepki vermek
(Askeri) response
tepki (mekanik)
(Askeri) thrust
tepki eğrisi
response curve
tepki gecikmesi
(Bilgisayar,Kimya) reaction time
tepki gösteren
(Ticaret) reactionary
tepki göstermek
react to
tepki kümesi
(Bilgisayar,Kimya) reaction set
tepki süresi
(Bilgisayar,Teknik) response time
tepki süresi
(Askeri,Pisikoloji, Ruhbilim) reaction time
tepki uyandırmak
spark reaction
tepki yenileme
abreaction
tepki yüzeyi metodolojisi
(Gıda) response surface methodology
tepki özelliği
(Bilgisayar) response characteristics
tepki gösterme
react
tepki uyandırmak
stirring negative reactions

Gazate'de çıkan haber toplumda tepki uyandırdı.

tepki vermek
React

We're trained to react this way. - Bu şekilde tepki vermek için eğitildik.

tepki almak
get reaction
tepki aralığı
(Pisikoloji, Ruhbilim) reaction range
tepki ayırt etme
(Pisikoloji, Ruhbilim) response discrimination
tepki bobini
reactor
tepki eşiği
(Pisikoloji, Ruhbilim) response reaction threshold
tepki eşiği
reaction threshold
tepki fonksiyonu
(Ticaret) reaction function
tepki genelleştirme
(Pisikoloji, Ruhbilim) response generalization
tepki genliği
(Pisikoloji, Ruhbilim) response amplitude
tepki gösteren
reactive
tepki göstererek
reactively
tepki göstermek
elicit
tepki göstermemek
make no sign
tepki göstermeyen
unresponsive
tepki ile tahrik
(Askeri) reaction propulsion
tepki ile yöneltme
(Askeri) jet steering
tepki istifaları
resignations in reaction
tepki oluşturan
(dümen vb.) regressive
tepki oluşumu
(Pisikoloji, Ruhbilim) reactive formation
tepki oluşumu
(Pisikoloji, Ruhbilim) reaction formation
tepki oranı
(Pisikoloji, Ruhbilim) response rate
tepki spektrum yöntemi
(Askeri) response spectrum method
tepki tekeri
(Telekom) reaction wheel
tepki vermemek
(deyim) not bat an eyelid
tepki vermemek
(deyim) not bat an eye
tepki yapmak
react
tepki yayılmaları
(Ticaret) repercussion effects
tepki yüzeyi tasarımı
(Gıda) response surface design
tepki çekmek
draw a rebuff
tepki çekmek
get reaction
tepki çekmek
draw reaction
tepki ölçmek için yayılan asılsız haber
ballon d'essai
tepki şartlandırma
(Pisikoloji, Ruhbilim) respondent conditioning
ters tepki
kickback
ters tepki
backlash
ters tepki
feedback
tepki göstermek
respond to
etki tepki
action and reaction
hedef tepki
(Pisikoloji, Ruhbilim) target response
tepki göstermek
respond
uyaran-tepki
(Dilbilim) stimulus-response
zincirleme tepki
(Pisikoloji, Ruhbilim) chain reaction
üçüncül döngüsel tepki
(Biyokimya) Tertiary circular reaction
tepki göster
react

Tom reacted instantly. - Tom anında tepki gösterdi.

Tom reacted negatively. - Tom olumsuz tepki gösterdi.

tepki göstermek
come to life
-e tepki vermek
react
-e tepki vermek
give reaction
-e tepki vermek
respond
aşırı tepki göstermek
overreact, show an exaggerated response to something, react too strongly
etki-tepki
impact-response
çok çekirdekli tepki
Multiple nuclei theory
alarm tepki timleri
(Askeri) alarm response teams
birincil döngüsel tepki
(Pisikoloji, Ruhbilim) primary circular reaction
biyolojik tepki
(Biyoloji) biological response
etki-tepki
action and reaction
felaket yardımı tepki timi; dinamik analiz ve yeniden planlama aracı
(Askeri) disaster assistance response team; dynamic analysis and replanning tool
fizyolojik tepki
(Pisikoloji, Ruhbilim) pshycological reaction
gecikmeli tepki
(Pisikoloji, Ruhbilim) delayed response
ikincil döngüsel tepki
(Pisikoloji, Ruhbilim) secondary circular reaction
jet tepki kuvveti
jet thrust
kimyasal tehlike tepki bilgi sistemi
(Askeri) chemical hazard response information system
kimyasal tepki
chemical reaction
koşullu tepki
conditioned reflex
lineer olmayan biyolojik tepki
(Çevre) non-linear dose response
minimum tepki düzeyleri
(Pisikoloji, Ruhbilim) minimum response levels
olumlu tepki almak
get positive reaction
olumsuz tepki
negative reaction
personel tepki zamanı
(Askeri) personnel reaction time
psikolojik tepki
psychological reaction
uyarıcı-organizma-tepki
(Pisikoloji, Ruhbilim) stimulus-organism-response
uzak tepki
(Pisikoloji, Ruhbilim) distal response
yakın tepki
(Pisikoloji, Ruhbilim) proximal response
zayıf tepki
underreaction
zincirleme tepki etkisi
(Ticaret) chain-reaction effect
Türkçe - Türkçe
1 . Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon. 2 . Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan söz veya davranış.3 . Yorum, karşılık verme
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon
Yorum, karşılık verme
Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan söz veya davranış: "Seyircilerin şaşkınlığı geçince tepkisi başladı."- H. Taner
Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan söz veya davranış
aksülamel
(Hukuk) REAKSİYON
üçüncül döngüsel tepki
(Biyokimya) Çocuğun bildiği çözüm yollarından değil de başka yollar deneyerek bir durumu çözmeye çalışması. Meselâ, yastığının üztündeki oyuncağa yastığı kendine doğru çekerek almaya çalışması
üçüncül döngüsel tepki
(Biyokimya) Gelişmekte olan çocuğun arzulanan bir hedefe ulaşmak için ortaya çıkardığı davranış biçimi
çok çekirdekli tepki
Şehirler bir çok alanın ve özel kullanım için ayrılmış bölgenin gelişimini sağlar
tepki