take heed

listen to the pronunciation of take heed
İngilizce - Türkçe
dikkatli olmak
dikkat etmek
take heed of
aldırmak
take heed of
önem vermek
take heed of
dikkat etmek
take heed of/pay heed to/give heed to
-e dikkat etmek, -e kulak aşmak
take heed of
önemsemek
take heed of
kulak vermek
take heed of/pay heed
-e dikkat etmek, -e kulak asmak
pass
{i} giriş

Taro büyük olasılıkla üniversite giriş sınavını geçecek. - Taro is very likely to pass the university entrance examination.

Tom ilk girişinde sürücü sınavını geçti. - Tom passed his driving test on his first attempt.

pass
{i} geçit

Binanın içinde gizli bir geçit bulduk. - We found a secret passage into the building.

Solda gizli bir geçit var. - There's a secret passage on the left.

pass
{i} kanal

Bu gemi, kanaldan geçmek için fazla büyük. - This ship is too big to pass through the canal.

Gemi Panama Kanalından geçti. - The ship passed through the Panama Canal.

pass
sona ermek
pass
sınavda geçmek
pass
(Kanun) kararlaştırmak
pass
pas demek
take heed of
kulak asmak
pass
uzatmak
pass
başarmak
pass
{f} geç

Bazıları yalnızca zaman geçsin diye kitap okurlar. - Some read books just to pass time.

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If she studied hard, she could pass the exam.

pass
pas

Pasaportta ismi olan kişi kelimelerle tanımlanıldı. - The person whose name was on the passport was described with words.

Yurt dışına seyahat ettiğinizde, genellikle bir pasaporta ihtiyacınız olur. - When you travel abroad, you usually need a passport.

pass
baştan çıkarma
pass
kazanmak
pass
{i} paso
pass
(Askeri) KISA İZİN YETKİSİ: Böyle bir izinin verilmesi hususunda tanınan yetki
pass
{f} devretmek
pass
{f} bildirmek
pass
{f} onaylanmak
pass
kab

Linda on altı yaşındaydı fakat yirmi olarak kabul edilmesi için sorun yoktu. - Linda is sixteen, but had no trouble passing for twenty.

O bir üniversite öğrencisi olarak kabul edilmektedir. - He passes for a college student.

pass
{f} piyasaya sürmek
İngilizce - İngilizce
To pay attention

The king spoke and the lords took heed.

be careful; pay attention
listen and pay attention; "Listen to your father"; "We must hear the expert before we make a decision"
take heed of
pay attention to -, watch over -
To take heed
pass
take heed

  Türkçe nasıl söylenir

  teyk hid

  Telaffuz

  /ˈtāk ˈhēd/ /ˈteɪk ˈhiːd/

  Etimoloji

  [ 'tAk ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English tacan, from Old Norse taka; akin to Middle Dutch taken to take.

  Günün kelimesi

  maw