to use

listen to the pronunciation of to use
İngilizce - Türkçe
kullana
kullanma

Bayanlar ve baylar, lütfen insanları küresel ısınmaya katkıda bulunmayı bırakmaları ve doğa dostu ekipmanlar kullanmaları için uyarın. - Ladies and gentlemen, please notify the people to stop contributing to global warming and use nature-friendly equipment.

Bu kitabı okurken sözlük kullanmak zorunda değilsin. - You don't have to use a dictionary when you read this book.

take
almak

Otobüs yolcuları almak için durdu. - The bus stopped to take on passengers.

Tom'un işini yapacak birini almak zorunda kalacağım. - I will have to take on someone to do Tom's work.

use
kullanmak

Gitmeden önce tuvaleti kullanmak istemediğinden emin misin? - Are you sure you don't want to use the toilet before you go?

O sadece Çizmeli Kedi görüntüsünü kullanmak zorunda kaldı. Ben onun sadık uşağıydım. - She just had to use her Puss-In-Boots look and I was her devoted servant.

use
kullanım

Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı. - Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.

Su yasası bir kaynak olarak suya sahip olma, kontrolü ve kullanımı ile ilgili hukuk alanıdır. - Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a resource.

take
{f} götürmek

Bu kitapları kütüphaneye geri götürmek zorundayım. - I have to take these books back to the library.

Tom'u hastaneye götürmek zorunda kaldım. - I had to take Tom to the hospital.

take
{f} icap etmek
take
düşünce

what's your take? / what's your opinion? / what do you think? - Senin düşüncen/fikrin nedir?.

Lütfen ilk mesajıma bir göz atın ve bu konudaki düşüncelerinizi bana bildirin. - Please, take a look at my first post and let me know what you think about it.

Hayatı son sürat yaşamam için bu faydasız düşünceleri bırakmam gerek. - I need to drop these useless perceptions to take full throttle over my life.

take
ahzetmek
take
götür

Havaalanı otobüsünün havaalanına götürmesi ne kadar sürer? - How long does the airport bus take to the airport?

Yarın kitapları kütüphaneye götüreceğim. - Tomorrow, I'll take the books to the library.

take
{f} hissetmek
use
{f} tüketmek, kullanmak: We used two bars of
use
adet edinmek
use
{i} fayda

Ben makinenin faydası olmadığını anladım. - I found that the machine was of no use.

Kişisel bilgisayarlar çok faydalıdırlar. - Personal computers are of great use.

use
alışkanlık
use
{i} menfaat
use
adet

Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır. - Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water.

use
{i} faydalanma

Şirketimiz internetten faydalanmaktadır. - Our company makes use of the Internet.

Atom enerjisinden faydalanmalıyız. - We should make use of atomic energy.

use
{i} yarar

Tüm çabalarımın yararsız olduğu ortaya çıktı. - All my efforts turned out to be useless.

Bu site oldukça yararlı. - This site is quite useful.

take
çatmak
take
kandırmak
take
aşırmak
touse
çekmek
touse
sürüklemek
touse
endişelenmek
use
istifade
use
alışkı

Ne zaman yatmaya alışkınsın? - What time are you used to going to bed?

Erken kalkmaya alışkınım. - I'm used to keeping early hours.

use
(Kanun) istimal
use
tasarruf

Eğer bu modern donanımı kullanırsanız bir sürü iş gücü tasarruf edecektir. - If you use this modern equipment, it will save a lot of manpower.

Zamandan tasarruf etmek için bir bilgisayar kullandım. - I used a computer in order to save time.

use
kullanma hakkı

Yalnızca kulüp üyeleri bu odayı kullanma hakkına sahiptir. - Only members of the club are entitled to use this room.

use
sarf etmek
use
sömürmek
use
harcamak

İnsanların zaman harcamak için bilgisayarları kullanmaları çok kötü. - It's too bad people use computers to waste time.

Tom kullanılmış bir motorsiklet için 300 dolardan daha fazla harcamak istemiyor. - Tom doesn't want to spend more than $300 for a used motorcycle.

use
(Kanun) istimal etmek
use
yoğaltım
use
kulanım hakkı
use
hayır

Hayır, sadece düşündüm ki madem abaküs kullanabiliyorsun, kafandan hesap yapmada iyi olabilirsin. - No, I just thought that since you can use an abacus, you might be good at doing calculations in your head.

Hayır, arabamı kullanamazsın! - No, you can't use my car!

use
istismar etmek
use
değerlendirmek

Paramızı değerlendirmek istiyoruz. - We want to put our money to good use.

take
gerektirmek
take
hasılat
take
istemek
take
(içine) almak
take
kazanmak

Kazanmak için ne gerektiğini biliyorum. - I know what it takes to win.

Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to win.

use
kullanım amacı
use
tüketmek
use
yararlanma hakkı
use
suistimal etmek
use
{f} kullan

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Windows'tur. - Windows is the most used operating system in the world.

Image Viewer bir resim görüntüleme yazılımıdır. Bu yazılım çok küçük bir programdır. Bu yazılımda sadece basit fonksiyonlar var. Bu, Tatoeba Project kullanıcıları tarafından çevrilebilir. - Image Viewer is an image viewing software. This software is a very small program. This software has basic functions only. This is translatable by Tatoeba Project users.

use
kullanıp bitirmek
use
(to ile) (eskiden) -erdi
use
amaç

Alan askeri amaç için kullanılır. - The site is used for military purposes.

Bu oda birçok amaçla kullanılır. - This room is used for various purposes.

use
kullanma yetisi
use
-ardı
use
kullanımdan
take
{f} yapmak

Tango yapmak iki kişi gerektirir. - It takes two to tango.

Zil çaldığında tam banyo yapmak üzereydi. - She was just about to take a bath when the bell rang.

take
{i} reaksiyon

Bir kimyasal reaksiyon bir veya daha fazla adımda gerçekleşir. - A chemical reaction takes place in one or more steps.

take
{f} kaplamak
take
{f} tahammül etmek
take
{f} ölçmek

Ben senin ateşini ölçmek istiyorum. - I want to take your temperature.

use
have the use of kullanma hakkı olmak
use
kullanılır durumda olma
use
{i} kullanma hakkı: She has the use of a helicopter belonging to her company. Şirketine ait helikopteri kullanma
use
aşağı görmek
use
{f} davranmak
use
{f} yararlanmak
use
intifa hakkı
use
{i} kullnım hakkı
use
{f} yapmış olmak
use
{f} kullanmak: He used the money to buy a new car. Parayı yeni bir otomobil almak için kullandı
İngilizce - İngilizce
consume
utilise
hit
apply
take

This camera takes 35mm film.

touse
to pull to pieces
use
To employ; to apply; to utilize

We can use this mathematical formula to solve the problem.

use
To exploit
use
To accustom; to habituate
use
A function; a purpose for which something may be employed

This tool has many uses.

use
To exhaust the supply of; to consume by employing

We should use up most of the fuel.

use
To be accustomed
touse
{v} to pull, haul, drag, tear, rend, tose
use
{n} service, employment, practice, interest
use
{v} to employ, frequent, treat, behave
touse
Rumple, tousle
Use
usance
touse
A pulling; a disturbance
touse
a noisy disturbance
touse
To pull; to haul; to tear; to worry
use
a sememe whose meaning includes afferent semes that obey a set of localized or idiolectal norms
use
" To be accustomed to go; to frequent; to inhabit; to dwell; sometimes followed by of
use
To accustom; to habituate; to render familiar by practice; to inure; employed chiefly in the passive participle; as, men used to cold and hunger; soldiers used to hardships and danger
use
a reserved word used in use clauses and representation clauses Use Clause - a context clause providing direct visibility to declarations in the visible part of a named package 1 3, 3 14, A 1
use
To behave toward; to act with regard to; to treat; as, to use a beast cruelly
use
To be accustomed to go; to frequent; to inhabit; to dwell; sometimes followed by of
use
the act of using; "he warned against the use of narcotic drugs"; "skilled in the utilization of computers"
use
Occasion or need to employ; necessity; as, to have no further use for a book
use
use up, consume fully; "The legislature expended its time on school questions"
use
Noun: Term for the purpose for which a property is occupied, mostly related to zoning by-laws or ordinances Some typical uses would be residential, commercial, industrial, etc
use
A hierarchical inclusion of one def inside another Often called an "instance" in other CAD systems, which can be confusing to the software developers, who use the term "instance" as an object-oriented programming concept
use
Verb- To make use of, to convert one's service, to avail one's self of, to employ To leave no capacity of force or use in Noun- Act of employing everything, or state of being employed; application;employment, as the use of a pen, or his machines are in use Also the fact of being used or employed habitually; usage, as, the wear and tear resulting from ordinary use The purpose served, a purpose, object or end for useful or advantageous nature A confidence reposed in another, who was made tenant of the land, terre-tenant, that he would dispose of the land according to the intention of the cestui que use, or him to whose use it was granted, and suffer him to take the profits A right in one person, called the "cestue que use," to take the profits of land of which another has the legal title and possession, together with the duty of defending the same, and of making estates thereof according to the direction of the cestui que use (Page 1710) TOP
use
put into service; make work or employ (something) for a particular purpose or for its inherent or natural purpose; "use your head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't make use of this tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was applied to many projects"; "How do you utilize this tool?"; "I apply this rule to get good results"; "use the plastic bags to store the food"; "He doesn't know how to use a computer"
use
n The incorporation of a resource into a program Contrast implementation
use
A non-specific term denoting the reproduction of a picture It should be qualified by the specific terms of the licence eg medium, territory See RIGHTS, LICENCE
use
Usefulness, benefit
use
A stab of iron welded to the side of a forging, as a shaft, near the end, and afterward drawn down, by hammering, so as to lengthen the forging
use
take or consume (regularly or habitually); "She uses drugs rarely"
use
To practice customarily; to make a practice of; as, to use diligence in business
use
{f} utilize, take advantage of; practice; employ; exploit; treat; consume
use
exerting shrewd or devious influence especially for one's own advantage; "his manipulation of his friends was scandalous"
use
avail oneself to; "apply a principle"; "practice a religion"; "use care when going down the stairs"; "use your common sense"; "practice non-violent resistance"
use
The sharing of individually identifiable health information within a covered entity For Partners' purposes, a use is the sharing of such information within the Partners affiliated covered entity [See Affiliated Covered Entity; Compare Disclosure]
use
the act of using; "he warned against the use of narcotic drugs"; "skilled in the utilization of computers" a particular service; "he put his knowledge to good use"; "patrons have their uses" (law) the exercise of the legal right to enjoy the benefits of owning property; "we were given the use of his boat" use up, consume fully; "The legislature expended its time on school questions" put into service; make work or employ (something) for a particular purpose or for its inherent or natural purpose; "use your head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't make use of this tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was applied to many projects"; "How do you utilize this tool?"; "I apply this rule to get good results"; "use the plastic bags to store the food"; "He doesn't know how to use a computer" take or consume (regularly or habitually); "She uses drugs rarely" habitually do something (use only in the past tense); "She used to call her mother every week but now she calls only occasionally"; "I used to get sick when I ate in that dining hall"; "They used to vacation in the Bahamas" seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses her influential friends to get jobs"; "The president's wife used her good connections
use
the Online Scots Dictionary Translate from Scots to EnglishTranslate from English to Scots
use
Specific purpose for which a parcel of land or a building is designed, arranged, intended, occupied or maintained
use
The sharing of individually identifiable health information within a covered entity [See Affiliated Covered Entity; Compare Disclosure]
use
To serve for any purpose of an occupant or lessee
use
a pattern of behavior acquired through frequent repetition; "she had a habit twirling the ends of her hair"; "long use had hardened him to it"
use
Each request for a Print Study Title, either volume, unbound issue or article copy from a Storage Location and each instance of re-shelving of a volume or unbound issue at the Control Site during the study period; for a Digital Study Title uses reported by the Provider
use
The act of employing anything, or of applying it to one's service; the state of being so employed or applied; application; employment; conversion to some purpose; as, the use of a pen in writing; his machines are in general use
use
System Manager (curator, repository manager, imaging expert) User (end user)
use
(law) the exercise of the legal right to enjoy the benefits of owning property; "we were given the use of his boat"
use
The specific purpose for which a parcel of land or a building is intended to be used or for which it has been designed or arranged
use
The act or practice of employing something to put it into action or service
use
seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses her influential friends to get jobs"; "The president's wife used her good connections"
use
is the retrieval of information from archival and manuscript holdings, finding aids, reference tools, and staff memories Regardless of purpose, such as administrative action, publication of a book, preparation of a course paper, genealogy, or personal curiosity, any retrieval of information should be considered as use
use
habitually do something (use only in the past tense); "She used to call her mother every week but now she calls only occasionally"; "I used to get sick when I ate in that dining hall"; "They used to vacation in the Bahamas"
use
seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses her influential friends to get jobs"; "The president's wife used her good connections
use
(economics) the utilization of economic goods to satisfy needs or in manufacturing; "the consumption of energy has increased steadily"
use
To employ or apply
use
The premium paid for the possession and employment of borrowed money; interest; usury
use
what something is used for; "the function of an auger is to bore holes"; "ballet is beautiful but what use is it?"
use
To make use of; to convert to one's service; to avail one's self of; to employ; to put a purpose; as, to use a plow; to use a chair; to use time; to use flour for food; to use water for irrigation
use
means, with respect to individually identifiable health information, the sharing, employment, application, utilization, examination, or analysis of such information within an entity that maintains such information
use
To be wont or accustomed; to be in the habit or practice; as, he used to ride daily; now disused in the present tense, perhaps because of the similarity in sound, between "use to,"
use
{i} function; utilization; benefit, advantage; consumption; occasion or need to use; ability to use; practice of using
use
An estate is granted and limited to A for the use of B
use
and "used to
use
a particular service; "he put his knowledge to good use"; "patrons have their uses"
to use

  Türkçe nasıl söylenir

  tı yus

  Telaffuz

  /tə ˈyo͞os/ /tə ˈjuːs/

  Etimoloji

  [ t&, tu, 'tü ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English tO; akin to Old High German zuo to, Latin donec as long as, until.

  Videolar

  ... you use it. ...
  ... I would call it -- I would use a -- It is one word, I suppose ...

  Günün kelimesi

  mocha