göz önünde tutmak

listen to the pronunciation of göz önünde tutmak
Türkçe - İngilizce
reckon with
reckon among
keep in view
to bear in mind, to remember, to consider, take into consideration
figure on
consider
take into consideration
make allowances for
(Fiili Deyim ) allow for
bear in mind
(Politika, Siyaset) regard a policy
take into account
regard
consult
göz önünde tutma
consideration

She should take into consideration the advice of her mother. - O, annesinin tavsiyesini göz önünde tutmalıdır.

göz önünde tutma
allowance

The lawyer asked the judge to make allowance for the age of the accused. - Avukat yargıca suçlananların yaşlarını göz önünde tutmasını rica etti.

göz önünde tutma
account

We should take his youth into account. - Onun gençliğini göz önünde tutmalıyız.

Türkçe - Türkçe
dikkate almak
herhangi bir durumun nasıl bir sonuca yol açacağını hesaba katmak
göz önünde tutmak