take care of

listen to the pronunciation of take care of
İngilizce - Türkçe
ilgilenmek

Komşu çocuklarıyla ilgilenmek zorundayım. - I have to take care of the neighbor kids.

Bununla tek başına ilgilenmek zorunda kalacaksın. - You're going to have to take care of this by yourself.

-e bakmak, -in bakımıyla meşgul olmak: She's taking care of her daughter. Kızına bakıyor
özen göstermek
muhafaza etmek
dikkat etmek

Ona dikkat etmek ister misin? - Do you want to take care of that?

bakımıyla meşgul olmak
(Konuşma Dili) sorumluluğunu üstlenmek
göz-kulak olmak
halletmek (bir meseleyi)
(Konuşma Dili) bir görevi üzerine almak
gözetmek
bakmak

İki çocuğu şöyle dursun, karısı şimdi onun büyük babasına bakmak zorundaydı. - His wife now had to take care of his grandfather, not to mention their two children.

Bebeğe bakmak benim işimdir. - It's my job to take care of the baby.

karşılamak
bakımını üstlenmek
göz kulak olmak
-i karşılamak: This money should take care of
-e dikkat etmek
özen göster

Cildinize özen göstermeniz önemlidir. - It's important to take care of your skin.

dövmek
konuşma dili - -i öldürmek, -in işini bitirmek, -i temizlemek
-i karşılamak
konuşma dili - (kanuna aykırı bir şekilde) (bir işin) çaresine bakmak; (birini) ayarlamak, memnun etmek
(bir meseleyi) halletmek
-e bakmak, -in bakımıyla meşgul olmak
(Fiili Deyim ) göz kulak olmak , -e bakmak
bakılmak
take care
güle güle
take care
dikkat etmek

Ona dikkat etmek ister misin? - Do you want to take care of that?

Sabahları ve akşamları hava soğur, bu yüzden nasıl giyineceğime dikkat etmek istiyorum. - It gets cold in the mornings and evenings, so I want to take care how I dress.

take care
gözetmek
take care
ilgilenecek
take care
ilgilenir
take care
kendine iyi bak

Lütfen kendine iyi bak. - Please take care of yourself.

Kendine iyi bak ve iyi zaman geçir! - Take care of yourself, and have a good time!

to take care of
bakmak
Take care
Dikkat et!/Dikkatli ol!
Take care
Ayağını denk al!
take care
özen göstermek
take care
gayret etmek
take care
ihmal etmemek
take care
dikkatli olmak
take of
(deyim) take advantage of someone birinin zafından yararlanmak take advantage of sth. fırsattan yararlanmak take leave of one's senses delirmek
İngilizce - İngilizce
To kill

In the motion picture The Godfather gangster Virgil Sollozzo took care of Luca Brasi by having him strangled.

To look after, to provide care for

My elderly mother needs to be taken care of.

To deal with, handle

Can somebody take care of the customers while I clean this mess?.

watch over, guard over, look after; organize, make arrangements (e.g.: "I will take care of the invitations for her surprise party")
take care
good-bye (literally, take care of yourself)
take care
To be cautious, careful or prudent
take care
To mind, or be in charge of something
take care
be in charge of or deal with; "She takes care of all the necessary arrangements"
take care
be careful, prudent, or watchful; "Take care when you cross the street!"
take care
take charge of or deal with; "Could you see about lunch?"; "I must attend to this matter"; "She took care of this business"
take care
be careful; watch yourself, take it easy
take care
be careful, prudent, or watchful; "Take care when you cross the street!
take care of

  Türkçe nasıl söylenir

  teyk ker ıv

  Eş anlamlılar

  care for, nurse, attend, bump off, knock off, wax

  Telaffuz

  /ˈtāk ˈker əv/ /ˈteɪk ˈkɛr əv/

  Etimoloji

  [ 'tAk ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English tacan, from Old Norse taka; akin to Middle Dutch taken to take.

  Videolar

  ... take care of all the prices.  In my view, that is equally wrong and much more dangerous. ...
  ... contraception and how to take care of your own reproductive health and to help your children ...

  Günün kelimesi

  sempiternal