faydalanmak

listen to the pronunciation of faydalanmak
Türkçe - İngilizce
take advantage of
make use of
exploit
follow up
utilize
milk
draw advantage from
benefit from
tap into
nap
cash in
cash in on
(Askeri) take advantage of something
to benefit from, profit from
profit by
trade on
rejoice in
to utilize, to benefit from, to make use of, to take advantage of sth/sb, to cash in (on sth)
use

Our company makes use of the Internet. - Şirketimiz internetten faydalanmaktadır.

take
capitalize
get in on
faydalanma
{i} use

Our company makes use of the Internet. - Şirketimiz internetten faydalanmaktadır.

We should make use of atomic energy. - Atom enerjisinden faydalanmalıyız.

faydalan
cash in on
faydalan
{f} nap
faydalanma
exploitation
faydalanma
usufruct
faydalanma
utilization
faydalan
utilize

We had better utilize our natural resources. - Doğal kaynaklarımızdan faydalansak iyi olur.

faydalanma
parlay
faydalanma
follow up
faydalanma
followup
mümkün olduğunca faydalanmak
press home
olabildiğince faydalanmak
make the most of
yasal boşluktan faydalanmak
get around
zaafından faydalanmak
to take advantage of
Türkçe - Türkçe
Yararlanmak, istifade etmek: "Genç askerler Bulgarların harbe girmiş olmasından faydalanmak fikrindedirler."- F. R. Atay
Yararlanmak, istifade etmek
faydalanma
Yararlanma
faydalanmak