slow

listen to the pronunciation of slow
İngilizce - Türkçe
yavaşlatmak

Döner kavşağın amacı trafiği yavaşlatmaktır. - The purpose of a roundabout is to slow down traffic.

ağır

Ağır çekim bir film izlemek gibiydi. - It was like watching a slow motion movie.

Şimdi ağırdan alıyorum. - I'm taking it slow right now.

yavaş

Lütfen daha yavaş konuşabilir misin? - Could you speak more slowly, please?

Biraz daha yavaşça konuşabilir misin? - Could you please speak a little bit more slowly?

{f} yavaşlamak

Araba sürerken virajlarda yavaşlamak zorundasınız. - When you are driving, you should slow down on corners.

Yavaşlamak zorundayız. - We have to slow down.

ağır ağır
{s} geri kalmış

Saat on dakika geri kalmış. - The clock is ten minutes slow.

Lütfen saati ayarlar mısınız. Geri kalmış. - Will you please adjust the clock? It's slow.

{s} hızı azaltan
{s} kesat

İşler gerçekten kesatlaştı. - Business has really slowed down.

Bu günlerde iş çok kesat. - Business is so slow these days.

{s} sıkıcı

Tom golf sever ama Mary onun yavaş ve sıkıcı olduğunu düşünüyor. - Tom likes golf, but Mary thinks it's slow and boring.

Oyun yavaş ve sıkıcıydı. - The game was slow, and it was also boring.

{s} geç anlayan
{s} geç olan
{s} uzun süren
kaplumbağa gibi
ağırkanlı
acelesiz
yavaş giden
aheste
ağırlaşmak
(sögen) geri
asta
(up/down ile) yavaşlamak
kalın kafalı
{f} yavaşla

Araba sürerken virajlarda yavaşlamak zorundasınız. - When you are driving, you should slow down on corners.

Yavaşlamamız gerekmiyor mu? - Shouldn't we slow down?

güç anlayan
yavaş; ağır, yavaş giden; uzun süren; yavaş yavaş etkileyen: a slow train yavaş giden bir tren. a slow convalescence uzun süren bir
{s} 1. yavaş; ağır, yavaş giden; uzun süren; yavaş yavaş etkileyen: a slow train yavaş giden bir tren. a slow convalescence uzun süren bir
hızını eksiltmek
can sıkıcı
{s} geç

Bu hafta zaman çok yavaş geçti. - Time passed very slowly this week.

Çocukluk çağında, zaman yavaş olarak geçer. - In childhood, time passes slowly.

{s} geri

Saat on dakika geri kalmış. - The clock is ten minutes slow.

Saatim beş dakika geri kalmış. - My watch is five minutes slow.

{s} eli ağır
bıktırıcı
yavaş yavaş

Balon yavaş yavaş indi. - The balloon descended slowly.

Nehir yavaş yavaş denize doğru akar. - The river flows slowly to the sea.

{f} yavaşla: adj.yavaş,yavaş
bati
ağır yürür
hızlı koşmaya elverişli olmayan
yavaş gider
ağrısız
zor anlayan
geri (saat)
yava
yavaşlar
slow down
yavaşlamak

Biraz yavaşlamak isteyebilirsin. - You may want to slow down a bit.

Tom'un yavaşlamak için hiçbir planı yok. - Tom has no plans to slow down.

slow down
yavaşlatmak

Döner kavşağın amacı trafiği yavaşlatmaktır. - The purpose of a roundabout is to slow down traffic.

her
ona

O, ona nerede yaşadığını sordu. - He asked her where she lived.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned her 500 dollars.

him
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu. - We had no choice but to leave the matter to him.

that
şu

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

Sen olmasaydın, o hâlâ hayatta olacaktı. - If it hadn't been for you, he would still be alive.

it
ona
our
bizim

Tazelik bizim önceliğimizdir. - Freshness is our top priority.

Bizim ana dilimiz Japoncadır. - Our native language is Japanese.

slowness
yavaşlık
slowly
yavaş yavaş

Balon yavaş yavaş indi. - The balloon descended slowly.

O benden ayrılıyordu ve yavaş yavaş yürüyordu. - She was leaving and was walking slowly from me.

somebody
birisi

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody get that?

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I do not understand you.

Siz burada bir öğretmen misiniz yoksa bir öğrenci misiniz? - Are you a teacher or a student here?

somebody
biri

Birinin bağırdığını duyduk. - We heard somebody shout.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

us
biz
someone
birisi

Sanırım birisi oraya gitti. - I think that someone went there.

Birisinin kapıyı çaldığını duydum. - I heard someone knock on the door.

slowly
yavaşça

O, basamakları yavaşça tırmandı. - He went up the steps slowly.

Mary Japonjayı yavaşça konuştu. - Mary spoke Japanese slowly.

slow coach
yavaş
slow down
hızını almak
slow down
ağırlaşmak
slow down
hızını düşürmek
slow down
hızı azaltmak
slow down!
ağır ol
slow flowing water
karasu
slow running
rölanti
slow something down
ağırlaştırmak
slow up
yavaşlamak
slow up
hızını eksiltmek
slow up
yavaşlatmak
slow down
(Fiili Deyim ) yavaşla(t)mak
slow down
yavaşlat

Tom sanki müzakereleri yavaşlatmaya çalışıyor gibi görünüyor. - It looks as if Tom is trying to slow down the negotiations.

Ben Tom'u yavaşlatamam. - I can't get Tom to slow down.

slow down
ağırlaştırmak
slow down
hızını eksiltmek
slow lori
maymungiller ailesi
slow match
barutlu fitil
slow motion
ağır çekim

Onlar sahneyi ağır çekimle gösterdiler. - They showed the scene in slow motion.

Ağır çekim bir film izlemek gibiydi. - It was like watching a slow motion movie.

slow moving
yavaş hareket eden
slow neutron
yavaş nötron
slow the growth
büyümesini yavaşlat
slow up
ağırlaşmak
slow up
yavaşla
slow wave
yavaş dalga
slow-acting
yavaş etkili
slow-setting cement
geç katılaşan çimento
slow down
(deyim) hızını eksiltmek (araç),ağırlaşmak,yavaşlamak
slow boiling
yavaş pişirme
slow cooker
yavaş pişiren elektrikli tencere
slow couch
yavaş kanepe
slow down
yavaslat
slow down
Hızını eksiltmek (araç), ağırlaşmak, yavaşlamak
slow grinding
öğütme yavaş
slow lane
şeritli yollarda yavaş gidilen şerit
slow moving inventory
yavaş hareket eden envanter
slow moving traffic
yavaş ilerleyen trafik
slow on the draw
(deyim) Jetonu geç düşen, kalın kafalı
slow steaming
Yavaş seyreden (gemi vs.)
slow storage
yavaş depolama
slow the growth
büyümesini yavaslat(mak)
slow worm
yavaş kurt
slow-burn
yavaş yanmak
slow-witted
mankafa
slow (down) the tempo
tempoyu düşürmek
slow ahead
ağıryol ileri komutu
slow and sure
temkinli
slow and sure
ağır ve emin
slow but sure
(deyim) yavas fakat emin
slow combustion
(Kimya) yavaş yanma
slow defaulting
(Ticaret) borcunu geç ödeyen
slow down
yavaşlayın

Kazaları önlemek için yavaşlayın. - Slow down to avoid accidents.

Yavaşlayın. Çok hızlı sürüyorsunuz. - Slow down. You're driving too fast.

slow down the tempo
(Spor) tempoyu düşürmek
slow down the tempo
(Spor) oyunu soğutmak
slow drift oscillation
(Askeri) yavaş sürüklemeli salınım
slow fire
(Askeri) yavaş ateş
slow fire
(Askeri) YAVAŞ ATEŞ: Acemi eğitiminde ve ders atışlarında kullanılan bir atış şekli. Bu atışta; atışın tamamlanması zamana bağlanmaz. Bak. "delibrate fire" ve "fire"
slow goods
(Ticaret) sürümü zor mallar
slow growth recovery
(Ticaret) yavaş büyüme canlanması
slow keys
Yavş Tuşlar
slow keys
(Bilgisayar) yavaş tuşlar
slow link
(Bilgisayar) yavaş bağlantı
slow march
(Askeri) ağır adımlarla yürüyüş
slow match
funya
slow motion
sin. yavaşlatılmış hareket
slow motion
ağır çekimli film
slow motion picture
ağır çekimli film
slow moving
ağır
slow neutrons
(Nükleer Bilimler) yavaş nötronlar
slow of comprehension
anlayışı kıt
slow on the uptake
kalın kafalı
slow pages
(Bilgisayar) yavaş sayfalar
slow press
(Bilgisayar) yavaş basma
slow pressure rise
kontrollü yanma
slow reactor
yavaş reaktör
slow sand filter
yavaş kum filtresi
slow shear test
yavaş kesme testi
slow speed connection
Düşük Hızlı Bağlantı
slow speed pulley
(Tekstil) alçak hızlı kasnak
slow the growth
büyümesini yavaşlatmak
slow to wrath
kolay sinirlenmeyen
slow to wrath
kolay kolay kızmayan
slow tracking
(Bilgisayar) yavaş iniş
slow train
dilenci katarı
slow virus disease
(Tıp) yavaş virüs hastalığı
slow wipe
yavaş silme
slow witted
mankafa
slow witted
geç anlayan
slow witted
kalın kafalı
slow/quick setting
(Matbaacılık, Basımcılık) yavaş/hızlı kuruma
sluggish, slow
Yavaş halsiz
sluggish; slow
tembel, yavaş
this
bu
his
onun

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

Bu John'dur ve o da onun biraderidir. - This is John and that is his brother.

that
o
them
onlara

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

Onlara karşı çıkmak hiçbir şeye yaramaz. - It'll be useless to stand against them.

me
bana
us
bizi
them
onlar

Onlardan herhangi birini seçebilirsin. - You may choose any of them.

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I bumped into your dad yesterday.

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your father yesterday.

my
benim
it
o
ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
her
o
him
o
him
kendine

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

their
onların

Onların ana dili Fransızca. - French is their mother tongue.

Onların konuşmaları devam etti. - Their conversation went on.

her
onun

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Onun elleri buz kadar soğuktu. - Her hands were as cold as ice.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

her
onu

Onu sevip sevmediğini bilmiyorum. - I don't know whether you like her or not.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

her
kendine

O kendi kendine mırıldanıyor. - She is muttering to herself.

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

her
dişil onu
her
ondan

O ondan daha akıllıdır. - He's smarter than her.

Siz ondan daha uzun boylusunuz. - You are taller than her.

her
kendisi

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

Mary gerçekten harika. O benim için harika bir yemek pişirdi ve bulaşıkları bile kendisi yıkadı. - Mary is really great. She cooked a wonderful meal for me and even washed the dishes herself.

her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
dişil onun
him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

him
kendi

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
my
vay!
slowly
yavaş

Lütfen daha yavaş konuşabilir misin? - Could you speak more slowly, please?

Lütfen daha yavaş konuşun. - Please speak more slowly.

that
diye

Ailesinin dengeli bir diyet yaptığından emin. - She makes sure that her family eats a balanced diet.

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

that
bu kadar

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever. - See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much.

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

that
için

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

them
onları

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

Onlar parlak renkli kurbağalar olduğunu söylüyorlar fakat ben onları asla görmedim. - They say there are bright-colored frogs, but I've never seen them.

you
sana

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

his
zam onunki
my
vay be!
my
vay canına!
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
million years
my
hayret
my
vay be
my
ünl
that
böyle

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

Böyle bir durumun tekrar olacağının olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's unlikely that a situation like this one would ever occur again.

us
amerika birleşik devletleri
her
kendi

Bu, onun kendi çizimi olan bir resimdir. - This is a picture of her own painting.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

his
eril onunki
it
ebe (oyunlarda)
it
ebe (oyunda)
it
(Bilgisayar) bilişim
it
cinsel ilişki
slow down
(Askeri) yol kesmek
slowed
yavaşlatılmış
slowed
yavaşlamış
slower
yavaş

Biraz daha yavaş konuşur musun? - Can you speak a little slower?

Tom, Bill'den daha yavaş konuşur. - Tom speaks slower than Bill.

slowing
yavaşlama
slowly
aheste
slowly
ufak ufak
slowly
ılgıt ılgıt
slowly
için için
slowly
giderek
slowly
hafif hafif
slowly
aheste aheste
slowly
aheste beste
slowness
durgunluk
this
(Bilgisayar) belirtilen
Türkçe - Türkçe

slow teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
İngilizce - İngilizce
A slow song
Lacking spirit; deficient in liveliness or briskness
Not busy; lacking activity

I'm just sitting here with a desk of cards, enjoying a slow afternoon.

To keep from going quickly; to hinder the progress of
Of reduced intellectual capacity; not quick to comprehend

John is very slow; he is ten seconds behind everybody else when it comes to math.

Not hasty; not precipitate; lacking in promptness; acting with deliberation

He that is slow to wrath is of great understanding. --Prov. xiv. 29.

To become slow; to slacken in speed; to decelerate
Not happening in a short time; spread over a comparatively long time

These changes in the heavens, though slow, produced Like change on sea and land, sidereal blast. --Milton.

Taking a long time to move or go a short distance, or to perform an action; not quick in motion; proceeding at a low speed

a slow train.

Behind in time; indicating a time earlier than the true time

That clock is slow.

Someone who is slow; a sluggard
Slowly (usually in combinations)
To make (something) run, move, etc. less quickly; to reduce the speed of
To go slower; often with up; as, the train slowed up before crossing the bridge
{a} not swift, tardy, tedious, long, dull, heavy
{v} to delay, defer, put off, omit, neglect
{a} tardily, sluggishly, heavily
The opposite of fast
Not ready; not prompt or quick; dilatory; sluggish; as, slow of speech, and slow of tongue
If something slows or if you slow it, it starts to move or happen more slowly. The rate of bombing has slowed considerably She slowed the car and began driving up a narrow road
In informal English, slower is used to mean `at a slower speed' and slowest is used to mean `at the slowest speed'. In non-standard English, slow is used to mean `with little speed'. I began to walk slower and slower We got there by driving slow all the way. fast
If a clock or watch is slow, it shows a time that is earlier than the correct time. fast see also slow-
A step or weight change that takes 2 beats of music or occupies twice the time of a QUICK
Slew
If someone is slow to do something, they do it after a delay. The world community has been slow to respond to the crisis quick
lose velocity; move more slowly; "The car decelerated"
Someone who is slow is not very clever and takes a long time to understand things. He got hit on the head and he's been a bit slow since. quick
of timepieces; "the clock is almost an hour slow"; "my watch is running behind"
Something that is slow moves, happens, or is done without much speed. The traffic is heavy and slow Electric whisks should be used on a slow speed. slow, regular breathing. fast + slowly slow·ly He spoke slowly and deliberately Christian backed slowly away. + slowness slow·ness She lowered the glass with calculated slowness
Not advancing or improving rapidly; as, the slow growth of arts and sciences
slow to learn or understand; lacking intellectual acuity; "so dense he never understands anything I say to him"; "never met anyone quite so dim"; "although dull at classical learning, at mathematics he was uncommonly quick"- Thackeray; "dumb officials make some really dumb decisions"; "he was either normally stupid or being deliberately obtuse"; "worked with the slow students"
Something that is slow takes a long time. The distribution of passports has been a slow process. quick + slowly slow·ly My resentment of her slowly began to fade. + slowness slow·ness the slowness of political and economic progress
A step or weight change that takes two beats of music
payments are beyond vendor's terms For example, "Slow 30" means payments are 30 days past due
without speed (`slow' is sometimes used informally for `slowly'); "he spoke slowly"; "go easy here--the road is slippery"; "glaciers move tardily"; "please go slow so I can see the sights"
Of reduced intellectual capacity; not prompt or quick; not quick to comprehend; dull-witted
(used of timepieces) indicating a time earlier than the correct time; "the clock is slow
slowly, at a low rate of speed
not moving quickly; taking a comparatively long time; "a slow walker"; "the slow lane of traffic"; "her steps were slow"; "he was slow in reacting to the news"; "slow but steady growth"
become slow or slower; "Production slowed" cause to proceed more slowly; "The illness slowed him down" not moving quickly; taking a comparatively long time; "a slow walker"; "the slow lane of traffic"; "her steps were slow"; "he was slow in reacting to the news"; "slow but steady growth" at a slow tempo; "the band played a slow waltz" (used of timepieces) indicating a time earlier than the correct time; "the clock is slow
To render slow; to slacken the speed of; to retard; to delay; as, to slow a steamer
Not happening in a short time; spread over a comparatively long time; gradual
Taking a long time to move or go a short distance, or to perform an action; not quick in motion; proceeding at a low speed; not rapid or swift; moderate; deliberate
(of business) not active or brisk; "business is dull (or slow)"; "a sluggish market"
become slow or slower; "Production slowed"
slow off the mark: see mark slowly but surely: see surely slow on the uptake: see uptake. W2S2 slow down/up to become slower or to make something slower
Not hasty; not precipitate; lacking in promptness; acting with deliberation; tardy; dilatory; sluggish; slothful; inactive
so lacking in interest as to cause mental weariness; "a boring evening with uninteresting people"; "the deadening effect of some routine tasks"; "a dull play"; "his competent but dull performance"; "a ho-hum speaker who couldn't capture their attention"; "what an irksome task the writing of long letters is"- Edmund Burke; "tedious days on the train"; "the tiresome chirping of a cricket"- Mark Twain; "other people's dreams are dreadfully wearisome"
Heavy in wit; not alert, prompt, or spirited; wearisome; dull
(used of timepieces) indicating a time earlier than the correct time; "the clock is slow"
To keep from going quickly; to delay; to retard; to hinder the progress of
Moving a short space in a relatively long time; not swift; not quick in motion; not rapid; moderate; deliberate; as, a slow stream; a slow motion
A moth
at a slow tempo; "the band played a slow waltz"
Not hasty; not precipitate; acting with deliberation; tardy; inactive
Slowly

Please speak more slowly! - Please speak more slowly.

Please speak more slowly. - Please speak more slowly!

Not happening in a short time; gradual; late
{s} not fast, unhurried; dull-witted, not understanding quickly; gradual, prolonged; not responding quickly; not keeping the proper time (of a clock or wristwatch); not busy; boring
Behind in time; indicating a time earlier than the true time; as, the clock or watch is slow
cause to proceed more slowly; "The illness slowed him down"
Lacking spirit; boring; dull; deficient in liveliness or briskness
Sound reproduction which gives the impression that the system is lagging behind the electrical signals being fed to it Also Refer to "Fast," "Speed," & "Tracking "
If you describe a situation, place, or activity as slow, you mean that it is not very exciting. The island is too slow for her liking. = quiet lively
Attack slows, the most effective debuffs in the game
{f} make slow; retard, delay; decelerate, reduce speed
{a} adagio
slough
brady
lent
spare
slow as a snail
Extremely slow
slow as molasses
Alternative spelling of slow as molasses in January
slow as molasses in January
Extremely slow
slow ball
a ball that is deliberately bowled slower than normal in an attempt to deceive the batsman into making a mistimed shot
slow bowler
a bowler who specializes in bowling relatively slowly, especially a spin bowler
slow burn
A gradually increasing feeling of anger or frustration

The comedy comes from the patient slow burn of the parents as they try to ignore the explosive belligerence of the boys.

slow cooker
A kitchen appliance consisting of a clay pot and its housing with self-contained electrical heating, characterized by a loose-fitting lid, relatively low temperatures, and long cooking times, and used especially in the preparation of stews
slow cookers
plural form of slow cooker
slow down
decelerate

When approaching a bend in the road, slow down, and speed up after exiting it.

slow food
food, in contrast to fast food, that is normally a part of a complete meal; especially the traditional cuisine of a region
slow match
a slow-burning fuse used to ignite a matchlock musket or fire a cannon
slow motion
A technique of film, photography and video to stretch time and allow visibility of things normally happening too fast to be conveniently examined
slow oven
An oven that is heated to a comparatively cool temperature, typically not more than 150 degrees centigrade or 300 degrees Fahrenheit
slow up
To slow, slow down, decelerate
slow-cook
to cook slowly
slow-cook
to cook in a slow cooker
slow-witted
Lacking a keen or swift intellect, not too bright or not too swift
slow on the draw
(deyim) Not very smart; having difficulty figuring things out

Poor Eric doesn't get very good grades in physics; when it comes to problem-solving, he is rather slow on the draw.

slow burn
A gradually increasing sense or show of anger: did a slow burn while waiting three hours in the doctor's office
slow burn
(Informal) increasing anger, gradual building up of fury, gradual increasing of anger (contrary to an instantaneous outburst)
slow clock
retarded clock, clock that runs too slowly, clock that shows a time that is behind the actual time
slow coach
slow person
slow cooker
{i} crock pot, electric pot used for slow cooking
slow decay
expiration, slow deterioration
slow down
become less tense, rest, or take one's ease; "He relaxed in the hot tub"; "Let's all relax after a hard day's work"
slow down
lose velocity; move more slowly; "The car decelerated"
slow down
reduce the speed of; "He slowed down the car"
slow down
cause to proceed more slowly; "The illness slowed him down"
slow down
become slow or slower; "Production slowed"
slow down
speak slower; reduce speed
slow down
If someone slows down or if something slows them down, they become less active. You will need to slow down for a while He was still taking some medication which slowed him down. see also slowdown
slow down
If something slows down or is if something slows it down, it starts to move or happen more slowly. The car slowed down as they passed Customs There is no cure for the disease, although drugs can slow down its rate of development Damage to the turbine slowed the work down. = slow up speed up
slow down the rate
decrease the pace
slow infection
An infection having a long incubation period, as that caused by a slow virus or by a prion
slow lane
On a motorway or freeway, the slow lane is the lane for vehicles which are moving more slowly than the other vehicles
slow lane
If you say that a person, country, or company is in the slow lane, you mean that they are not progressing as fast as other people, countries, or companies in a particular area of activity. Germany was not trying to push Britain into the slow lane
slow lane
the traffic lane for vehicles that are moving slowly
slow loris
stocky lemur of southeastern Asia
slow loris
A large loris (Nycticebus coucang) of Indonesia, having a corpulent, almost tailless body and noted for its very slow, cautious movements
slow match
A match or fuse that burns slowly at a known rate and is used to set off explosives or fire cannons and muzzle-loading firearms
slow match
match or fuse made to burn slowly and evenly
slow motion
When film or television pictures are shown in slow motion, they are shown much more slowly than normal. It seemed almost as if he were falling in slow motion. movement on film or television shown at a slower speed than it really happened in slow motion
slow motion
  A description of searchcoil speed required to operate the motion discriminate mode
slow motion
sluggish movements
slow motion
A description of searchcoil speed required to operate the motion discriminate mode
slow motion
an action scene filmed at a rate faster than the standard projection rate of 24 fps and then projected at the standard rate, thereby creating the effect of slower than normal motion
slow motion
a movie that apparently takes place at a slower than normal speed; achieved by taking the film at a faster rate
slow moving inventory
(Ticaret) Items in stock that have had no usage activity for a specified number of days, or whose usage rate is significantly below the historical or expected average
slow moving line
line that advances at a slow pace
slow moving queue
line that advances at a slow pace
slow neutron
A neutron in thermal equilibrium with the surrounding medium, especially one produced by fission and slowed by a moderator. Also called thermal neutron
slow on the uptake
understands slowly, slow to comprehend
slow up
Sales are slowing up The introduction of a new code of criminal procedure has also slowed up the system
slow up
decrease in speed
slow up
Slow up means the same as slow down
slow virus
a virus that remains dormant in the body for a long time before symptoms appear; "kuru is caused by a slow virus
slow virus
Any of a group of animal viruses that cause diseases having an unusually long incubation period, as Creutzfeldt-Jakob disease. Also called lentivirus
slow watch
watch that displays an earlier time than the actual time, watch that is not precise
slow-
slow- is used to form words which describe something that happens slowly. He was stuck in a line of slow-moving traffic. a slow-burning fuse
slow-moving
moving slowly; "slow-moving cars
slow-moving
{s} characterized by slow lethargic movement, that moves slowly, moving slowly
slow-moving
moving slowly; "slow-moving cars"
slow-moving negotiations
negotiation that advances at a slow pace
slow-pitch
a game like softball, usually played by mixed teams of men and women
slow-speed chaser
drinking celebration which is joyful after closing of court (used by journalists during the O.J. Simpson Civil Trial)
slow-wave sleep
{i} recurring period of deep and usually dreamless sleep totaling 5 or 6 hours a night recognized by slow brain waves
slow-witted
{s} does not understand quickly, perceives slowly
slow-witted
Someone who is slow-witted is slow to understand things. not good at understanding things = stupid
slow-witted
mentally deficient
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Middle English
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
sideband
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
season best (this season's personal best)
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
do a slow burn
To experience a gradually increasing feeling of anger or frustration

Not working ...” I said, growing testy. . . . I did a slow burn. I was way beyond my computer comfort level, and that was apparent to all.

dog slow
very slow
go-slow
a period of time spent in an unusually slow fashion

There was a go-slow with him as soon as he saw that skateboard.

her
Belonging to her

This is her book.

her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Belonging to him

This is his book.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
Italian
it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
Italy
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
As the subject of a verb, used without and
me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

on a go-slow
unusually slow

We'll have to wait, the camera's on a go-slow.

one's
belonging to one
our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

s.o.
someone
s.o.
significant other
slowness
The quality or state of being slow
slowness
A unit, the reciprocal of velocity, that delineates the amount of time required for an object to travel a given distance
her
adv: here 32
her
High Efficiency Red
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
Of them; their
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
pron. specific female; possessive form of she
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
pron. belonging to us
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
slowly
{a} tardily, sluggishly, heavily
slowness
{n} a want of due speed, dulness, delay
it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
Him
Pronoun when referring to God
Him
tis
His
Belonging to God
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
ME
state in the eastern United States
Their
tin
US
uk
adverb slow 3
slower slowest slowly
did a slow burn
{f} (Informal) his ager increased gradually, his fury built-up in an increasing manner
Türkçe - İngilizce

slow teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

her
every

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

Don't worry, everything will be OK. - Üzülmeyin, her şey düzelecek.

his
feeling

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

it
dog
his
sensation

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

his
sense

I sense that something is wrong. - Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum.

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

slow yapmak
to do a slow fox-trot, do a slow dance
his
{i} feel

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

her
any

Give help to anyone who needs it. - Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et.

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
(Askeri) each

Brush your teeth after each meal. - Her yemekten sonra dişlerini fırçala.

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

her
all

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

her
pan

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

Tom came into the living room, not wearing any pants. - Tom herhangi bir pantolon giymeden oturma odasına girdi.

her
omni

How many omnivorous children are patients in hospital? - Hastanede her şeyi yiyen kaç çocuk hasta var?

Tom is omnilingual. He can speak every language on Earth. - Tom omnilingualdir. O, Dünya'daki her dili konuşabilir.

his
emotion

It's okay to feel emotions. - Duyguları hissetmek iyidir.

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without. - Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
soever
her
(Bilgisayar) refresh every
her
every single

Tom comes here every single day. - Tom her tek günde buraya gelir.

I think about that every single day. - Her gün onu düşünürüm.

her
(Bilgisayar) recur every
her
either

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

her
(Bilgisayar) for all

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

He was in favor of equality for all. - O, herkes için eşitliğin lehindeydi.

her
(Bilgisayar) start every
his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whatever

I will lend you whatever book you need. - İhtiyacın olan her kitabı sana ödünç vereceğim.

Whatever has a beginning also has an end. - Her yokuşun bir de inişi vardır.

her
whoever

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

Whoever comes will be welcomed. - Her gelen sıcak karşılanacak.

his
cutaneous sensation
his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

it
{f} jog
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
pooch
it
dig into
it
bastard
it
push
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
consciousness
his
{i} chord
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
his
a sense (one of the five senses)
it
mutt
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
cur
us
{i} senses
slow