geri kalmış

listen to the pronunciation of geri kalmış
Türkçe - İngilizce
underdeveloped
backward

She is backward in expressing her opinion. - O, fikrini ifade etmede geri kalmış.

The backwardness of that country is well known. - O ülkenin geri kalmışlığı iyi bilinir.

slow

The clock is ten minutes slow. - Saat on dakika geri kalmış.

My watch is five minutes slow. - Saatim beş dakika geri kalmış.

behind

The clock is ten minutes behind. - Saat on dakika geri kalmış.

geri kalmış bölge
boondocks
geri kalmış bölge
backwoods
geri kalmış herif
subman
geri kalmış yöreler
back country
Türkçe - Türkçe
Az gelişmiş (ülke, toplum)
geri kalmış