yavaşlatmak

listen to the pronunciation of yavaşlatmak
Türkçe - İngilizce
slow

The purpose of a roundabout is to slow down traffic. - Döner kavşağın amacı trafiği yavaşlatmaktır.

{f} decelerate
slow down

The purpose of a roundabout is to slow down traffic. - Döner kavşağın amacı trafiği yavaşlatmaktır.

retard
to slow down, to retard
to slow, slow (something) down; to slacken; to retard
go slow
slack
slacken
stem
stay
check
slowdown
slow up
yavaşlatma
check
yavaşlatma
retard
yavaşlatma
inhibition
yavaşla
{f} slow

Ambulances don't have to stop at red lights, but they usually slow down. - Cankurtaranlar kırmızı ışıklarda durmak zorunda değiller ama genellikle yavaşlarlar.

Tom told me to slow down. - Tom yavaşlamamı söyledi.

yavaşla
slow up
yavaşla
{f} slowed

Tom slowed down at the stop sign, but didn't stop. - Tom dur işaretinde yavaşladı, ancak durmadı.

Business has really slowed down. - İş gerçekten yavaşladı.

yavaşla
decelerate
yavaşla
ease off
yavaşlatma
retardation
yavaşlatma
moderation
işi yavaşlatmak
drag one's feet
yavaşlatma
deceleration
yavaşlatma
slowdown
Türkçe - Türkçe
Yavaşlamasını sağlamak, yavaşlamasına yol açmak, hızını kesmek
yavaşlatma
Yavaşlatmak işi
yavaşlatmak