decelerate

listen to the pronunciation of decelerate
İngilizce - Türkçe
{f} yavaşlatmak
yavaşla
hızı azalmak
yavaşla(t)mak
yavaşla/yavaşlat
{f} yavaşlamak
{f} hız kesmek
sürati kesmek
slow down
yavaşlamak

Yavaşlamak zorundayız. - We have to slow down.

Yavaşlamak isteyebilirsin. - You may want to slow down.

slow down
yavaşlatmak

Döner kavşağın amacı trafiği yavaşlatmaktır. - The purpose of a roundabout is to slow down traffic.

decelerate, delay, retard, slow up
Yavaşlatmak, gerizekalı kadar yavaş gecikme
decelerate, slow down
Yavaşlatmak yavaşlatmak
deceleration
yavaşlama
deceleration
hızını azaltma
deceleration
hız azaltma
deceleration
hız azalması
slow down
hızını düşürmek
slow down
ağırlaşmak
slow down
hızı azaltmak
slow down
hızını almak
decelerator
hız kesen
slow down
yavaşlat

Tom sanki müzakereleri yavaşlatmaya çalışıyor gibi görünüyor. - It looks as if Tom is trying to slow down the negotiations.

Genişleyen kaldırımlar trafiğin akışını yavaşlatıyor. - Curb extensions force traffic to slow down.

slow down
(Fiili Deyim ) yavaşla(t)mak
slow down
hızını eksiltmek
slow down
(deyim) hızını eksiltmek (araç),ağırlaşmak,yavaşlamak
slow down
ağırlaştırmak
slow down
Hızını eksiltmek (araç), ağırlaşmak, yavaşlamak
slow down
yavaslat
deceleration
yavaşlatma
deceleration
YAVA$LAMA
decelerator
hiz kesen
slow down
yavaşlayın

Kazaları önlemek için yavaşlayın. - Slow down to avoid accidents.

Yavaşlayın. Çok hızlı sürüyorsunuz. - Slow down. You're driving too fast.

İngilizce - İngilizce
to reduce the rate of advancement of something, such as a disease
to go slower
to reduce the velocity of something
to reduce the acceleration of something
When a vehicle or machine decelerates or when someone in a vehicle decelerates, the speed of the vehicle or machine is reduced. the sensation of the train decelerating. accelerate + deceleration de·cel·era·tion The harder the brake pedal is pressed, the greater the car's deceleration. acceleration
lose velocity; move more slowly; "The car decelerated"
reduce the speed of; "He slowed down the car"
lose velocity; move more slowly; "The car decelerated
{f} slow down
When the rate of something such as inflation or economic growth decelerates, it slows down. Inflation has decelerated remarkably over the past two years. accelerate + deceleration de·cel·era·tion a significant deceleration in the annual rate of growth. acceleration. to go slower, especially in a vehicle = slow down   accelerate
slow down

When approaching a bend in the road, slow down, and speed up after exiting it.

decelerated
slowed down
decelerated
past of decelerate
decelerates
third-person singular of decelerate
decelerating
present participle of decelerate
deceleration
the process which consists of taking energy from a particle beam, analogous to "slowing it down"
deceleration
1 A decrease in velocity or speed 2 To allow the vehicle to coast to idle speed from a high speed
deceleration
a decrease in speed; "the deceleration of the arms race
deceleration
Words and phrases that mean the acceleration of an object is negative
deceleration
The act or process of decelerating
deceleration
{i} act of slowing down
deceleration
a decrease in speed; "the deceleration of the arms race"
deceleration
The act or process of moving, or of causing to move, with decreasing speed Sometimes called negative acceleration
deceleration
Deceleration basically means slowing down - reducing speed A negative answer for an acceleration would actually be a deceleration Like acceleration, deceleration is also measured in ms-2
deceleration
Slowing down An acceleration in which the velocity gets slower
deceleration
rate of decrease in velocity with respect to time
deceleration
The amount by which a speed or velocity decreases (and so a scalar quantity or a vector quantity)
decelerator
someone or something that decelerates
decelerator
{i} device which causes the reduction of speed
decelerate