speak slower; reduce speed

listen to the pronunciation of speak slower; reduce speed
İngilizce - Türkçe

speak slower; reduce speed teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

slow down
yavaşlamak

Biraz yavaşlamak isteyebilirsin. - You may want to slow down a bit.

Araba sürerken virajlarda yavaşlamak zorundasınız. - When you are driving, you should slow down on corners.

slow down
yavaşlatmak

Döner kavşağın amacı trafiği yavaşlatmaktır. - The purpose of a roundabout is to slow down traffic.

slow down
ağırlaşmak
slow down
hızı azaltmak
slow down
hızını düşürmek
slow down
hızını almak
slow down
hızını eksiltmek
slow down
yavaşlat

Tom sanki müzakereleri yavaşlatmaya çalışıyor gibi görünüyor. - It looks as if Tom is trying to slow down the negotiations.

Genişleyen kaldırımlar trafiğin akışını yavaşlatıyor. - Curb extensions force traffic to slow down.

slow down
(Fiili Deyim ) yavaşla(t)mak
slow down
ağırlaştırmak
slow down
(deyim) hızını eksiltmek (araç),ağırlaşmak,yavaşlamak
slow down
Hızını eksiltmek (araç), ağırlaşmak, yavaşlamak
slow down
yavaslat
slow down
yavaşlayın

Yavaşlayın. Çok hızlı sürüyorsunuz. - Slow down. You're driving too fast.

Kazaları önlemek için yavaşlayın. - Slow down to avoid accidents.

İngilizce - İngilizce
slow down
speak slower; reduce speed