geri

listen to the pronunciation of geri
Türkçe - İngilizce
back

He left Japan never to come back. - O asla geri dönmemek üzere Japonya'dan ayrıldı.

Ask her when she comes back. - O geri döndüğünde ona sor.

rear

Tom always looks in the rearview mirror before he backs up. - Tom her zaman geri gitmeden önce dikiz aynasına bakar.

background
remainder
(Bilgisayar) prev
aft
(Bilgisayar) previous
(Bilgisayar) back space
lag
undeveloped
imbecile
(Bilgisayar) back to
provincial
with-
arrears
stupid
(Bilgisayar) bksp
reclaim
(Bilgisayar) backspace
the rest, remaining part, remainder, what's left
slow (timepiece)
the past
backward

The actress fell backward over the stage. - Aktris, sahne üzerinde geriye düştü.

Tom bends over backwards to please Mary. - Tom Mary'yi memnun etmek için geriye doğru eğilir.

reversing
backwards

Why is it easier to park the car backwards than forwards? - Arabayı geriye doğru park etmek neden ileriye doğru park etmekten daha kolaydır?

Tom bends over backwards to please Mary. - Tom Mary'yi memnun etmek için geriye doğru eğilir.

backward, behind in time or progress, behindhand
retarded, backward
outcome, result
back, rear, reverse; rest, remainder; back, hind; backward, undeveloped; (saat, vb.) slow; stupid, half-witted, imbecile; back, backward(s)
rest

I put the rest of your clothes in the laundry. - Elbiselerinin geriye kalanını çamaşırhaneye koydum.

My interest is in the future because I'm going to spend the rest of my life there. - Merakım gelecekte çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim.

re
posterior
behind

Our company is going to be left behind too if we don't create an environment in which we can get instant Internet access. - Acil internet girişi olan bir çevre yaratmazsak, bizim şirketimizde geride kalacak.

I tried to stop him, but he left me behind. - Onu durdurmaya çalıştım, ama beni geride bıraktı.

back, backward, to the rear
retro
hind

In hindsight, this was a mistake. - Geriye dönüp baktığımda, bu bir hataydı.

reverse

Tom started the car and put it in reverse. - Tom arabayı çalıştırdı ve onu geri vitese aldı.

slow

This watch is ten minutes slow. - Bu saat on dakika geridir.

My watch is five minutes slow. - Saatim beş dakika geri kalmış.

aback
rearward
Back up!/Back!
anus (of an animal)
back, back side, rear, the space behind
reclaimed
to back
restored to
back in

Tom is back in his office. - Tom ofisine geri döndü.

Tom told Mary to put the hammer back into the toolbox when she was finished using it. - Tom Mary'ye kullanmayı bitirdiğinde çekici alet çantasına geri bırakmasını söyledi.

back from
with

In the end, the Germans were forced to withdraw. - Sonunda, Almanlar geri çekilmeye zorlandı.

She will be back within a week. - O bir hafta içinde geri dönecek.

pull away
geri çekilmek
withdraw
geri almak
withdraw
geri çekmek
withdraw
geri kalan
remainder

They cut the fins and tossed back the remainder of the living shark in the ocean. - Onlar okyanusta yaşayan köpek balıklarının yüzgeçlerini kestiler ve geri kalanını geri attılar.

Tom spent the remainder of the night thinking about Mary. - Tom gecenin geri kalanını Mary'yi düşünerek geçirdi.

geri ödeme
(Hukuk) repayment
geri ödemek
refund
geri çevirmek
refuse
geri almak
take back

It is easier to catch an escaped horse than to take back an escaped word. - Kaçmış bir atı yakalamak söylenmiş bir sözü geri almaktan daha kolaydır.

geri çekilmek
recede
geri ödemek
repay

I will find a way to repay you. - Sana geri ödemek için bir yol bulacağım.

geri dönmek
return

I want to return home, as I prefer to study and to succeed in life. - Okumayı ve hayatta başarılı olmayı tercih ettiğim için eve geri dönmek istiyorum.

Her one wish was to return and see her only daughter one last time. - Onun tek isteği, geri dönmek ve tek kızını son bir kez görmekti.

geri çevirmek
decline

I had to decline his offer. - Onun teklifini geri çevirmek zorunda kaldım.

It stands to reason that I should decline the offer. - Öneriyi geri çevirmek zorunda olmam makul görünüyor.

geri almak
retrieve

The police had to retrieve the murder weapon to prove Dan's guilt. - Polis Dan'ın suçunu kanıtlamak için cinayet silahını geri almak zorundaydı.

geri çevirmek
reject
geri çekilmek
retreat

They had no alternative but to retreat. - Geri çekilmekten başka seçenekleri yoktu.

The army had to retreat. - Ordu geri çekilmek zorunda kaldı.

geri çekmek
retract
geri çekmek
draw back
geri bildirim
feedback

Please review the contents and provide any appropriate feedback. - Lütfen içeriği gözden geçiriniz ve herhangi uygun bir geri bildirim veriniz.

Your feedback is important and it will help us to know how we can provide the best service possible. - Geri bildiriminiz önemli ve mümkün olan en iyi hizmeti nasıl sağlayabileceğimizi bilmemize yardım edecek.

geri püskürtmek
{f} repulse
geri çevirme
refusal
geri vites
reverse

Tom started the car and put it in reverse. - Tom arabayı çalıştırdı ve onu geri vitese aldı.

geri dönüşüm
recycling
geri zekâlı
idiot
geri kalmış bölge
boondocks
geri kazanmak
recover

It took me a whole year to recover my health. - Sağlığımı geri kazanmak tam bir yılımı aldı.

geri dönmek
revert
geri gelmek
come back

I would like to leave this town and never come back. - Ben bu şehri terk etmek istiyorum ve asla geri gelmek istemiyorum.

I want to come back here. - Buraya geri gelmek istiyorum.

geri zekâlı
mentally retarded, feebleminded
geri adım atma
pullback
geri alma
retrieval
geri almak
revoke
geri almak
draw back
geri durmak
to refrain from, abstain from (doing something)
geri dönen
recurrent
geri dönme
reversal
geri dönme
return

I'll bet Madonna doesn't return to her career for awhile. - Madonna'nın kariyerine bir süre için geri dönmeyeceğine bahse girerim.

It's unlikely that Tom will ever return home. - Tom'un eve geri dönmesi olası değil.

geri dönüş
return

There is no returning to our younger days. - Daha genç günlerimize geri dönüş yoktur.

We were all anxious for your return. - Hepimiz senin geri dönüşünden ötürü gergindik.

geri dönüşümünü sağlamak
recycle
geri gelme
return

The symptoms haven't returned. - Semptomlar geri gelmedi.

geri gelmek
return
geri geri
backward
geri geri gitmek
back up
geri getirmek
bring back

The more food you eat, the less we have to bring back. So eat as much as you want! - Ne kadar çok yemek yersen o kadar az geri getirmek zorunda kalırız. Bu yüzden istediğin kadar çok ye!

geri gitmek
go back

I had to go back to Boston without Tom. - Boston'a Tom'suz geri gitmek zorunda kaldım.

I imagine that Tom will eventually run out of money and have to go back home. - Sanırım sonunda Tom parasız kalacak ve eve geri gitmek zorunda kalacak.

geri göndermek
return
geri götürmek
return
geri kafalı
backward, reactionary
geri tepmek
kick back
geri zekâlı
imbecile

You look like an imbecile. - Bir geri zekalı gibi görünüyorsun.

geri zekâlı
moron

Learn how to drive, you moron. - Araba kullanmayı öğren, seni geri zekalı.

Boys are all morons, eh... - Erkek çocuklarının hepi geri zekalı, eh.

geri çağırmak
recall
geri çekilme
regress
geri çekilmek
regress
geri çevirmek
(Konuşma Dili) turn one's back on
geri çevirmek
(Biyokimya) recycle
geri çevirmek
spurn
geri alınmış
withdrawn
geri dönmek
regain
geri kalmak
lag
geri kalmak
1. to stay behind, remain behind. 2. (for a timepiece) to be slow. 3. to be underdeveloped
geri (saat)
slow
geri al
(Bilgisayar) undo last
geri al
(Bilgisayar) bksp
geri al
(Bilgisayar) uninstall
geri al
(Bilgisayar) undelete
geri al
(Bilgisayar) revert
geri al
(Bilgisayar) restore
geri alma
withdrawing
geri alma
reuptake
geri alma
(Ticaret) clawback
geri alma
recovering
geri alma
reclamation
geri alma
(Askeri) recoupment
geri alma
repayment
geri alma
(Kanun) restitution
geri almak
put back
geri alım
(Pisikoloji, Ruhbilim) reuptake
geri ara
(Bilgisayar) callback to
geri ara
(Bilgisayar) ring back
geri ara
(Bilgisayar) callback
geri arama
call back
geri arama
ring back
geri besleme sistemi
feedback system
geri dön
(Bilgisayar) go back

Tom had to go back to Boston. - Tom Boston'a geri dönmek zorunda kaldı.

Tom will go back home soon. - Tom yakında eve geri dönecek.

geri dön
(Bilgisayar) revert
geri dön
(Bilgisayar) go back to

Tom had to go back to Boston. - Tom Boston'a geri dönmek zorunda kaldı.

Tom certainly wouldn't be pleased if Mary decided to go back to work. - Mary işe geri dönmeye karar verse, Tom kesinlikle memnun olmaz.

geri dönen
returning

The returning soldiers were commended for their bravery in battle. - Geri dönen askerler savaştaki cesaretleri nedeniyle övüldüler.

geri döngü
recycling
geri dönmek
cut back
geri dönmek
fetch up
geri dönmek
backtrack
geri dönmek
(Latin) averto
geri dönmek
start back
geri dönmek
go back

Tom had to go back the way he'd come. - Tom geldiği yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

He wants to go back to the wild. - O, vahşi hayata geri dönmek istiyor.

geri dönmek
come back

I don't want to come back here ever again. - Bir daha asla buraya geri dönmek istemiyorum.

We'll have to come back. - Geri dönmek zorunda kalacağız.

geri dönmek
get back

I'll have to get back to you. - Sana geri dönmek zorunda kalacağım.

I have to get back to Boston. - Boston'a geri dönmek zorundayım.

geri dönmek
(Politika, Siyaset) retail
geri dönüş
turnaround

He has made a turnaround of a hundred and eighty degrees. - O, yüz seksen derecelik bir geri dönüş yaptı.

geri gelen
returned
geri geliş
return
geri gelmek
come back to

Sami wants to come back to this house. - Sami bu eve geri gelmek istiyor.

I want to come back to Boston. - Boston'a geri gelmek istiyorum.

geri gelmek
revive
geri gelmek
get back

I was very glad to get back. - Geri gelmekten çok memnundum.

geri gelmek
(Dilbilim) bring back
geri gelmek
comeback
geri geri
backwards
geri getirmek
return
geri getirmek
get back
geri getirmek
brought back
geri getirmek
reinstate
geri getirmek
restore

Peace-keeping troops moved in to restore calm after the battle. - Barış birlikleri sakinliği geri getirmek için taşındı.

geri giden
retrogressive
geri git
(Bilgisayar) go back

I think we need to go back to Boston. - Bence Boston'a geri gitmeliyiz.

You'd better go back home now. - Şimdi eve geri gitsen iyi olur.

geri gitme
reversing
geri gitmek
return
geri gitmek
reach back
geri gitmek
back up
geri gitmek
reverse
geri iade
return
geri istemek
reclaim
geri itmek
drive back
geri itmek
push back
geri kalan
residual
geri kalan
remnant
geri kalan
rest

You can have the rest. - Geri kalanları alabilirsin.

Where are the rest of the files? - Dosyaların geri kalanı nerede?

geri kalma
delay
geri pas
(Spor) back-pass
geri sar
(Bilgisayar) fast rewind
geri sarma
rewinding
geri sağ
(Bilgisayar) back right
geri sürmek
back
geri sürmek
back up
geri tepme
kickback
geri tepme
kick back
geri tepme
resilience
geri tepme
backlash
geri tepmek
backlash
geri tepmek (silah)
kick
geri tepmek (tüfek)
kick back
geri vermek
give it back

I can't keep this watch. I have to give it back to Tom. - Ben bu saati saklayamam. Ben onu Tom'a geri vermek zorundayım.

You had to give it back to Tom, didn't you? - Onu Tom'a geri vermek zorundaydın, değil mi?

geri vermek
make up
geri vermek
(deyim) give back (to)
geri vermek
(deyim) give back to
geri vermek
refund
geri vermek
(Politika, Siyaset) retail
geri vermek
get back
geri vites lambası
(Biyoloji) reverse back up light
geri vites lambası
(Biyoloji) reversing light
geri vites lambası
(Otomotiv) back up light
geri yaz
(Bilgisayar) write back
geri yaz
(Bilgisayar) write-back
geri yol
(Askeri) astern
geri yürütmek
back
geri çağırmak
reclaim
geri çek
(Bilgisayar) recall
geri çekici
retractor
geri çekilme
retreat

The army had to retreat. - Ordu geri çekilmek zorunda kaldı.

They had no alternative but to retreat. - Geri çekilmekten başka seçenekleri yoktu.

geri çekme
withdrawal
geri çekme
retracts
geri çekme
back off
geri çevirmek
repudiate
geri çevirmek
give back
geri çevirmek
send back
geri çevirmek
call of
geri çevirmek
return
geri çevirmek
negative
geri ödeme
(Ticaret) refundment
geri ödeme
pay-back
geri ödeme
(Kanun) back-pay
geri ödeme geçmişi
(Bilgisayar) refund history
İngilizce - İngilizce
A diminutive of the female given name Geraldine, also used as a formal given name
Kick
Türkçe - Türkçe
Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş
Bir şeyin sona kalan bölümü
Keçi kılından yapılmış büyük çadır
Bundan başkası
Aptal, anlayışsız
Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval
Geriye doğru
Geçmiş, mazi: "Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok."- S. F. Abasıyanık
Eksik gösteren
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı: "Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi."- N. Cumalı
Araba üzerine gerilerek içine saman veya tahıl doldurulmuş büyük kıl çuval
Büyük çuval
Geçmiş, mazi
Geri dön, geri git!
Geriye doğru: "Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum."- F. R. Atay
Son, sonuç
Boşaltım organının dışı
Eksik gösteren (saat)
Hayvanda boşaltım organının dışı
Bundan başkası: "Kaşla göz, gerisi söz."- Atasözü
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
(Osmanlı Dönemi) BAZPES
geri dönüşüm işareti veanlamı
yooooooooooook iğreç bir site yaaaa
geri kazanım
Geri kazanım terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır
geri dönüş
(Osmanlı Dönemi) rücu
geri dönüşüm
Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır
Geri almak
çekmek
Geri döndürmek
(Osmanlı Dönemi) REC'
Geri dönmek
(Osmanlı Dönemi) FEZR
Geri dönmek
(Osmanlı Dönemi) TAAVVÜD
Geri dönmek
rücu etmek
Geri dönmek
çark etmek
Geri geri
arka arka
Geri geri
siya siya
Geri geri
kıçın kıçın
Geri getirmek
(Osmanlı Dönemi) İ'DA'
Geri göndermek
çevirmek
Geri kalmak
(Osmanlı Dönemi) TAKSİR
Geri çekilme
(Osmanlı Dönemi) İNDİFA
Geri çekilme
(Hukuk) RİCAT
Geri çekilmek
töskürmek
Geri çekmek
(Osmanlı Dönemi) BEVE'
Geri çekmek
(Osmanlı Dönemi) SEVVİB
Geri çekmek
(Osmanlı Dönemi) KÜRUR
Geri ödeme
rambursman
geri dönmek
tornistan etmek
geri tepme
Merminin atılışı sırasında namlu içinde gazların geriye doğru sıkıştırmasından ileri gelen hareket
geri vites
Otomobilin geri gitmesini sağlayan dişli düzeni
geri ödeme
Alınan bir borcun ödenmesi
İngilizce - Türkçe

geri teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

geri kabul anlaşması
Readmission agreement
geri dönüşüm kutusu
recycle bin