geri

listen to the pronunciation of geri
Türkçe - İngilizce
back

He came back before eight. - Sekizden önce geri döndü.

He left Japan never to come back. - O asla geri dönmemek üzere Japonya'dan ayrıldı.

rear

Tom always looks in the rearview mirror before he backs up. - Tom her zaman geri gitmeden önce dikiz aynasına bakar.

with-
(Bilgisayar) back to
imbecile
background
provincial
arrears
lag
(Bilgisayar) back space
undeveloped
(Bilgisayar) previous
(Bilgisayar) backspace
(Bilgisayar) prev
reclaim
(Bilgisayar) bksp
aft
remainder
stupid
re
rest

Do you want the rest of my sandwich? - Benim sandviçin geri kalanını istiyor musunuz?

I put the rest of your clothes in the laundry. - Elbiselerinin geriye kalanını çamaşırhaneye koydum.

back, rear, reverse; rest, remainder; back, hind; backward, undeveloped; (saat, vb.) slow; stupid, half-witted, imbecile; back, backward(s)
slow (timepiece)
outcome, result
the past
backward

Tom took a step backward. - Tom geriye doğru bir adım attı.

Tom bends over backwards to please Mary. - Tom Mary'yi memnun etmek için geriye doğru eğilir.

retarded, backward
backward, behind in time or progress, behindhand
backwards

Tom bends over backwards to please Mary. - Tom Mary'yi memnun etmek için geriye doğru eğilir.

Tom stepped backwards. - Tom geriye adım attı.

reversing
posterior
the rest, remaining part, remainder, what's left
hind

In hindsight, this was a mistake. - Geriye dönüp baktığımda, bu bir hataydı.

reverse

Tom started the car and put it in reverse. - Tom arabayı çalıştırdı ve onu geri vitese aldı.

retro
slow

As my watch was slow, I missed the special express. - Saatim geri kaldığı için özel ekspresi kaçırdım.

That was because my watch was five minutes slow. - Sebebi saatimin beş dakika geri kalmasıydı.

back, back side, rear, the space behind
anus (of an animal)
Back up!/Back!
aback
back, backward, to the rear
behind

They decided to leave extra food behind. - Ekstra yiyeceği geride bırakmaya karar verdiler.

I tried to stop him, but he left me behind. - Onu durdurmaya çalıştım, ama beni geride bıraktı.

rearward
restored to
back from
back in

Tom is back in his office. - Tom ofisine geri döndü.

Tom realized that he hadn't paid the bill, so he went back into the restaurant. - Tom hesabı ödemediğini fark etti, bu yüzden restorana geri döndü.

reclaimed
to back
pull away
with

In the end, the Germans were forced to withdraw. - Sonunda, Almanlar geri çekilmeye zorlandı.

She will return within an hour. - O bir saat içinde geri dönecektir.

geri çekilmek
withdraw
geri almak
withdraw
geri çekmek
withdraw
geri kalan
remainder

Tom spent the remainder of the night thinking about Mary. - Tom gecenin geri kalanını Mary'yi düşünerek geçirdi.

They cut the fins and tossed back the remainder of the living shark in the ocean. - Onlar okyanusta yaşayan köpek balıklarının yüzgeçlerini kestiler ve geri kalanını geri attılar.

geri ödeme
(Hukuk) repayment
geri ödemek
refund
geri çevirmek
refuse
geri almak
take back

It is easier to catch an escaped horse than to take back an escaped word. - Kaçmış bir atı yakalamak söylenmiş bir sözü geri almaktan daha kolaydır.

geri çekilmek
recede
geri ödemek
repay

I will find a way to repay you. - Sana geri ödemek için bir yol bulacağım.

geri dönmek
return

I want to return home, as I prefer to study and to succeed in life. - Okumayı ve hayatta başarılı olmayı tercih ettiğim için eve geri dönmek istiyorum.

In order to return to our era, what should we do? - Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız?

geri çevirmek
decline

I had to decline the invitation because I was ill. - Hasta olduğum için daveti geri çevirmek zorunda kaldım.

It is very impolite of you to decline their invitation. - Onların davetini geri çevirmek sizin terbiyesizliğiniz.

geri almak
retrieve

The police had to retrieve the murder weapon to prove Dan's guilt. - Polis Dan'ın suçunu kanıtlamak için cinayet silahını geri almak zorundaydı.

geri çevirmek
reject
geri çekilmek
retreat

The army had to retreat. - Ordu geri çekilmek zorunda kaldı.

They had no alternative but to retreat. - Geri çekilmekten başka seçenekleri yoktu.

geri çekmek
retract
geri çekmek
draw back
geri bildirim
feedback

Please review the contents and provide any appropriate feedback. - Lütfen içeriği gözden geçiriniz ve herhangi uygun bir geri bildirim veriniz.

I want your feedback. - Geri bildirimini istiyorum.

geri püskürtmek
{f} repulse
geri çevirme
refusal
geri vites
reverse

Tom started the car and put it in reverse. - Tom arabayı çalıştırdı ve onu geri vitese aldı.

geri dönüşüm
recycling
geri zekâlı
idiot
geri kalmış bölge
boondocks
geri kazanmak
recover

It took me a whole year to recover my health. - Sağlığımı geri kazanmak tam bir yılımı aldı.

geri dönmek
revert
geri gelmek
come back

He gave me a promise to come back soon. - O,yakında geri gelmek için bana söz verdi.

I want to come back here. - Buraya geri gelmek istiyorum.

geri zekâlı
mentally retarded, feebleminded
geri adım atma
pullback
geri alma
retrieval
geri almak
revoke
geri almak
draw back
geri durmak
to refrain from, abstain from (doing something)
geri dönen
recurrent
geri dönme
reversal
geri dönme
return

Dave never returned to school again. - Dave asla tekrar okula geri dönmedi.

It's unlikely that Tom will ever return home. - Tom'un eve geri dönmesi olası değil.

geri dönüş
return

We were all anxious for your return. - Hepimiz senin geri dönüşünden ötürü gergindik.

Do you have a return ticket to Japan? - Japonya'ya geri dönüş biletin var mı?

geri dönüşümünü sağlamak
recycle
geri gelme
return

The symptoms haven't returned. - Semptomlar geri gelmedi.

geri gelmek
return
geri geri
backward
geri geri gitmek
back up
geri getirmek
bring back

The more food you eat, the less we have to bring back. So eat as much as you want! - Ne kadar çok yemek yersen o kadar az geri getirmek zorunda kalırız. Bu yüzden istediğin kadar çok ye!

geri gitmek
go back

Tom didn't want to go back to Boston. - Tom Boston'a geri gitmek istemiyordu.

I had to go back to Boston without Tom. - Boston'a Tom'suz geri gitmek zorunda kaldım.

geri göndermek
return
geri götürmek
return
geri kafalı
backward, reactionary
geri tepmek
kick back
geri zekâlı
moron

My brother is a moron. - Erkek kardeşim bir geri zekalı.

I never realized that Tom is such a moron. - Tom'un bu kadar geri zekalı olduğunu hiç anlamadım.

geri zekâlı
imbecile

You look like an imbecile. - Bir geri zekalı gibi görünüyorsun.

geri çağırmak
recall
geri çekilme
regress
geri çekilmek
regress
geri çevirmek
(Biyokimya) recycle
geri çevirmek
(Konuşma Dili) turn one's back on
geri çevirmek
spurn
geri alınmış
withdrawn
geri dönmek
regain
geri kalmak
lag
geri kalmak
1. to stay behind, remain behind. 2. (for a timepiece) to be slow. 3. to be underdeveloped
geri (saat)
slow
geri al
(Bilgisayar) uninstall
geri al
(Bilgisayar) bksp
geri al
(Bilgisayar) revert
geri al
(Bilgisayar) undelete
geri al
(Bilgisayar) restore
geri al
(Bilgisayar) undo last
geri alma
repayment
geri alma
withdrawing
geri alma
(Ticaret) clawback
geri alma
reclamation
geri alma
reuptake
geri alma
(Kanun) restitution
geri alma
(Askeri) recoupment
geri alma
recovering
geri almak
put back
geri alım
(Pisikoloji, Ruhbilim) reuptake
geri ara
(Bilgisayar) callback
geri ara
(Bilgisayar) ring back
geri ara
(Bilgisayar) callback to
geri arama
call back
geri arama
ring back
geri besleme sistemi
feedback system
geri dön
(Bilgisayar) go back

You should go back right now. - Şu an geri dönmelisin.

Tom will go back home soon. - Tom yakında eve geri dönecek.

geri dön
(Bilgisayar) go back to

Tom didn't want to go back to where he was born. - Tom doğduğu yere geri dönmek istemiyordu.

Do you think I'm too old to go back to school? - Benim okula geri dönmek için çok fazla yaşlı olduğumu düşünüyor musunuz?

geri dön
(Bilgisayar) revert
geri dönen
returning

The returning soldiers were commended for their bravery in battle. - Geri dönen askerler savaştaki cesaretleri nedeniyle övüldüler.

geri döngü
recycling
geri dönmek
start back
geri dönmek
get back

Tom has to get back to work. - Tom işe geri dönmek zorunda.

The last time I called her she told me that she wants to get back to Italy. - Onu son kez aradığımda, bana İtalya'ya geri dönmek istediğini söyledi.

geri dönmek
come back

I don't want to come back here ever again. - Bir daha asla buraya geri dönmek istemiyorum.

We'll have to come back. - Geri dönmek zorunda kalacağız.

geri dönmek
go back

He wants to go back to the wild. - O, vahşi hayata geri dönmek istiyor.

Tom had to go back the way he'd come. - Tom geldiği yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

geri dönmek
(Politika, Siyaset) retail
geri dönmek
(Latin) averto
geri dönmek
backtrack
geri dönmek
fetch up
geri dönmek
cut back
geri dönüş
turnaround

He has made a turnaround of a hundred and eighty degrees. - O, yüz seksen derecelik bir geri dönüş yaptı.

geri gelen
returned
geri geliş
return
geri gelmek
come back to

I want to come back to Lucca. - Ben Lucca'ya geri gelmek istiyorum.

In this horror movie, it is possible for the dead to come back to life. - Bu korku filminde, ölü için hayata geri gelmek mümkündür.

geri gelmek
comeback
geri gelmek
(Dilbilim) bring back
geri gelmek
get back

I was very glad to get back. - Geri gelmekten çok memnundum.

geri gelmek
revive
geri geri
backwards
geri getirmek
brought back
geri getirmek
get back
geri getirmek
return
geri getirmek
reinstate
geri getirmek
restore

Peace-keeping troops moved in to restore calm after the battle. - Barış birlikleri sakinliği geri getirmek için taşındı.

geri giden
retrogressive
geri git
(Bilgisayar) go back

You'd better go back home now. - Şimdi eve geri gitsen iyi olur.

I imagine that Tom will eventually run out of money and have to go back home. - Sanırım sonunda Tom parasız kalacak ve eve geri gitmek zorunda kalacak.

geri gitme
reversing
geri gitmek
reverse
geri gitmek
reach back
geri gitmek
return
geri gitmek
back up
geri iade
return
geri istemek
reclaim
geri itmek
drive back
geri itmek
push back
geri kalan
remnant
geri kalan
rest

Do you want the rest of my sandwich? - Benim sandviçin geri kalanını istiyor musunuz?

You can have the rest. - Geri kalanları alabilirsin.

geri kalan
residual
geri kalma
delay
geri pas
(Spor) back-pass
geri sar
(Bilgisayar) fast rewind
geri sarma
rewinding
geri sağ
(Bilgisayar) back right
geri sürmek
back
geri sürmek
back up
geri tepme
backlash
geri tepme
resilience
geri tepme
kick back
geri tepme
kickback
geri tepmek
backlash
geri tepmek (silah)
kick
geri tepmek (tüfek)
kick back
geri vermek
refund
geri vermek
(deyim) give back (to)
geri vermek
get back
geri vermek
(Politika, Siyaset) retail
geri vermek
make up
geri vermek
give it back

I can't keep this watch. I have to give it back to Tom. - Ben bu saati saklayamam. Ben onu Tom'a geri vermek zorundayım.

You had to give it back to Tom, didn't you? - Onu Tom'a geri vermek zorundaydın, değil mi?

geri vermek
(deyim) give back to
geri vites lambası
(Otomotiv) back up light
geri vites lambası
(Biyoloji) reverse back up light
geri vites lambası
(Biyoloji) reversing light
geri yaz
(Bilgisayar) write back
geri yaz
(Bilgisayar) write-back
geri yol
(Askeri) astern
geri yürütmek
back
geri çağırmak
reclaim
geri çek
(Bilgisayar) recall
geri çekici
retractor
geri çekilme
retreat

Tom started retreating. - Tom geri çekilmeye başladı.

Jackson was not planning to retreat. - Jackson geri çekilmeyi planlamıyordu.

geri çekme
withdrawal
geri çekme
back off
geri çekme
retracts
geri çevirmek
negative
geri çevirmek
return
geri çevirmek
give back
geri çevirmek
call of
geri çevirmek
send back
geri çevirmek
repudiate
geri ödeme
(Ticaret) refundment
geri ödeme
pay-back
geri ödeme
(Kanun) back-pay
geri ödeme geçmişi
(Bilgisayar) refund history
İngilizce - İngilizce
A diminutive of the female given name Geraldine, also used as a formal given name
Kick
Türkçe - Türkçe
Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş
Bir şeyin sona kalan bölümü
Keçi kılından yapılmış büyük çadır
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
Bundan başkası: "Kaşla göz, gerisi söz."- Atasözü
Hayvanda boşaltım organının dışı
Eksik gösteren (saat)
Boşaltım organının dışı
Son, sonuç
Geriye doğru: "Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum."- F. R. Atay
Geri dön, geri git!
Geçmiş, mazi
Büyük çuval
Araba üzerine gerilerek içine saman veya tahıl doldurulmuş büyük kıl çuval
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı: "Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi."- N. Cumalı
Eksik gösteren
Geçmiş, mazi: "Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok."- S. F. Abasıyanık
Geriye doğru
Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval
Aptal, anlayışsız
Bundan başkası
(Osmanlı Dönemi) BAZPES
geri dönüşüm
Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır
geri hizmet
askerlik - Ordunun türlü itiyaçları ile ilgili işlerin bütünü
geri hizmet
Askerlik mesleğinin savaşta veya askerî harekâtta, yol, haberleşme, sağlık, yiyecek, içecek ve silâh sağlama gibi çok yönlü hizmetleri en akılcı, etkili ve seri bir biçimde plan ve programa bağlayıp uygulayan hizmetler bütünü, lojistik
geri zekâlı
Zekâ düzeyi gelişmemiş
geri dönüş
(Osmanlı Dönemi) rücu
Geri almak
çekmek
Geri döndürmek
(Osmanlı Dönemi) REC'
Geri dönmek
çark etmek
Geri dönmek
(Osmanlı Dönemi) TAAVVÜD
Geri dönmek
(Osmanlı Dönemi) FEZR
Geri dönmek
rücu etmek
Geri geri
siya siya
Geri geri
kıçın kıçın
Geri geri
arka arka
Geri getirmek
(Osmanlı Dönemi) İ'DA'
Geri göndermek
çevirmek
Geri kalmak
(Osmanlı Dönemi) TAKSİR
Geri çekilme
(Hukuk) RİCAT
Geri çekilme
(Osmanlı Dönemi) İNDİFA
Geri çekilmek
töskürmek
Geri çekmek
(Osmanlı Dönemi) KÜRUR
Geri çekmek
(Osmanlı Dönemi) SEVVİB
Geri çekmek
(Osmanlı Dönemi) BEVE'
Geri ödeme
rambursman
geri dönmek
tornistan etmek
geri tepme
Merminin atılışı sırasında namlu içinde gazların geriye doğru sıkıştırmasından ileri gelen hareket
geri vites
Otomobilin geri gitmesini sağlayan dişli düzeni
geri ödeme
Alınan bir borcun ödenmesi
İngilizce - Türkçe

geri teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

geri kabul anlaşması
Readmission agreement
geri dönüşüm kutusu
recycle bin