slot

listen to the pronunciation of slot
İngilizce - Türkçe
yarık
kiniş
dar ve uzun yiv
yer vermek
(ünalgı/vb.) bağdarlama
{i} boşluk
delik
vakit ayırmak
yarık açmak
(in/into ile) yer ayırmak
{f} delik aç
{i} sıra
{i} yer
Jeton atma deliği
{i} oluk

Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır. - Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water.

{i} geyik izi
{i} av izi
{i} yiv
{f} delik açmak
(Tekstil) Uzun delik
dar ve uzun yiv veya delik açmak
slot machine içine para konulan otomatik büfe veya oyun makinası
{f} yerleştirmek
{i} boşluk,yuva
{f} oturtmak
yer/delik
{f} yerine oturtmak
dar ve uzun yiv veya açıklık
yivine veya yerine oturtmak
{f} yoluna koymak
{i} k.dili. yer
sıkıştır/koy/delik
{i} dar ve uzun yiv/açıklık; delik
dilim
oyuk açmak
(Bilgisayar) yuva donanım
(Bilgisayar) dilim zaman
kertik
kart yuvası
yuvada
her
ona

Muhabir: Ona bir kedi yavrusu aldınız mı? - Reporter: Did you buy her a kitten?

O, ona nerede yaşadığını sordu. - He asked her where she lived.

him
ona

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

O, ona bir süveter aldı. - She bought him a sweater.

that
şu

Karlarla örtülü şu dağa bak. - Look at that mountain which is covered with snow.

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

you
sen

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

it
ona
our
bizim

Tazelik bizim önceliğimizdir. - Freshness is our top priority.

Bizim restoran en iyisidir. - Our restaurant is the best.

somebody
birisi

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody answer the phone?

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I do not understand you.

Merhaba, siz Bay Ogawa mısınız? - Hello, are you Mr Ogawa?

somebody
biri

Olabildiğince tuhaf, o ölü olduğu söylenilen biriyle karşılaştı. - As strange as it may be, he met with somebody who is said to be dead.

Biri onu küvette boğmuştu. - Somebody had drowned her in the bathtub.

us
biz
someone
birisi

Sanırım birisi oraya gitti. - I think that someone went there.

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

slot array
yarık dizilimi
slot machine
meşrubat otomatı
slot in
yer ayırmak
slot in
yer vermek
slot into
yer ayırmak
slot into
yer vermek
slot machine
meşrubat/yiyecek otomatı
slot machine
kollu kumar makinesi
slot antenna
yarık anten
slot charter
kısmı carter
slot machine
meşrubat otomatı; yiyecek otomatı
slot machine
kumar makinesi
slot machines
slot makineleri
slot reader
yuvalı okuyucu
slot wall
Duvara monte edilen, atölye, tamirhane gibi yerlerde birçok alet edavatın asılabildiği levha
slot array
yarik dizilimi
slot charter
(Ticaret) kısmi carter
slot diffuser
yarık tipli veriş menfezi
slot into
yerine koymak
slot into
uyum sağlamak
slot into place
(deyim) taşlar yerine oturmak
slot machine
slot makinasi
slot machine
otomatik satış makinesi
slot radiator
yarık ışıyıcı
slot radiator
yarik isiyici
slot reader
Yuva Okuyucusu
slot time
(Askeri) bekleme zamanı
slot weld
yarık kaynağı
this
bu
his
onun

Bu John'dur ve o da onun biraderidir. - This is John and that is his brother.

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

that
o
them
onlara

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Beni öldürmekle tehdit ettiler bu yüzden cüzdanımı onlara verdim. - They threatened to kill me so I gave them up my wallet.

me
bana
us
bizi
them
onlar

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

Onlardan herhangi birini seçebilirsin. - You may choose any of them.

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your dad yesterday.

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I bumped into your dad yesterday.

my
benim
it
o
ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
her
o
him
o
him
kendine

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

something
birşey

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Tom asla ağzını birşeyi şikayet etmeden açmaz. - Tom never opens his mouth without complaining about something.

their
onların

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

her
onun

Onun ailesi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. - I don't know anything about her family.

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

Hiç bu kadar erken kalkmadım. - I've never woken up this early.

her
dişil onun
her
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

her
kendisi

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

her
ondan

Siz ondan daha uzun boylusunuz. - You are taller than her.

Seni ondan daha çok seviyorum. - I love you more than her.

her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
kendine

Emi kendine yeni bir elbise ısmarladı. - Emi ordered herself a new dress.

O kendi kendine mırıldanıyor. - She is muttering to herself.

her
dişil onu
him
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

him
onu

Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın. - As long as you are with him, you can't be happy.

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
my
vay!
slotted
yarıklı
somebody
bir kimse
something
biraz

Biraz geç olduğunu biliyorum ama şimdi uğramamın bir sakıncası var mı? Seninle tartışmam gereken bir şeyim var. - I know it's kind of late, but would you mind if I came over now? I have something I need to discuss with you.

Bu biraz farklı bir şeydi ve beraber takıldığım insanlar bunlardan takıyordu. - It's something a bit different and the people I was hanging around with wore them.

that
bu kadar

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever. - See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much.

Ver onu. Sahip olduğunun hepsi bu kadar mı? - Hand it over. That's all you've got?

that
diye

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

that
için

Coca-Cola'nın üretildiği ilk yıllarda, o kokain içeriyordu. 1914'te, kokain bir uyuşturucu olarak gruplandırıldı ve sonra Coca-Cola'nın üretimi için kokain yerine kafein kullandılar. - In the first years that Coca-Cola was produced, it contained cocaine. In 1914, cocaine was classified as a narcotic, after which they used caffeine instead of cocaine in the production of Coca-Cola.

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

them
onları

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

Onlar parlak renkli kurbağalar olduğunu söylüyorlar fakat ben onları asla görmedim. - They say there are bright-colored frogs, but I've never seen them.

you
sana

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

Bu kravat sana çok iyi uyuyor. - That tie suits you very well.

his
zam onunki
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
vay canına!
my
million years
my
ünl
my
vay be
my
hayret
my
vay be!
something
falan

Bir pizza falan sipariş edebiliriz. - We could order a pizza or something.

Sen bir polis falan mısın? - Are you a cop or something?

something
{i} önemli bir şey

Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum. - Each time I see Mary, I learn something new and important from her.

Tom Mary'ye önemli bir şey söylemek istedi. - Tom wanted to tell Mary something important.

that
böyle

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım. - I am surprised that she refused such a good offer.

us
amerika birleşik devletleri
something
bir parça şey
altitude slot
(Askeri) irtifa deliği
empty slot
(Dilbilim) boş alan
her
kendi

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

Bu, onun kendi çizimi olan bir resimdir. - This is a picture of her own painting.

his
eril onunki
home slot
(Bilgisayar) ana yuva
it
ebe (oyunlarda)
it
ebe (oyunda)
it
cinsel ilişki
it
(Bilgisayar) bilişim
left slot
(Bilgisayar) sol yuva
slots
(Bilgisayar) yuvalar
slotted
oluklu

Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır. - Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water.

this
(Bilgisayar) belirtilen
time slot
zaman aralığı

Şebeke gösterinizi başka bir zaman aralığına taşıyor. - The network is moving your show to another time slot.

time slot interchange
zaman dilimi değiştokuşu
something
olağanüstü bir şey

Olağanüstü bir şey görmek istiyor musun? - Do you want to see something extraordinary?

armature slot
endüvi oluğu
expansion slot
genişleme yuvası
her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
it
(oyunda) ebe
it
onu
me
beni
me
ben
me
mi
my
aman!
somebody
önemli birisi
something
bir şey

Tatlı bir şey istiyorum. - I want something sweet.

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

something
(hiç yoktan iyi) bir şey
someone
biri

Kaybedecek bir şeyi olmayan birine meydan okuma. - Don't challenge someone who has nothing to lose.

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

something
{i} 1. bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
One's
-nin
T-slot
(Mühendislik) T-kanalı, T-oluğu
T-slot cutter
(Mühendislik) yarık freze bıçağı, T-kanalı açma bıçağı
You
istediğin
bar code slot reader
yuvalı çubukkod okuyucu
expansion slot
genişletme yuvası
it
(Bilgisayar) (ınformation Technology - İT) Bilgi Teknolojisi
it
(ınformation technology) Bilgi teknolojisi
me
bana kalırsa
me
bendee
me
Dear me! Olur şey değil!
ones
siraye
realistic slot
gerçekçi yuvası
smb
konuk olmak
smb
etmek
somebody
{i} kimisi
someones
birileri
something
birşeyler

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

that
yaptığı
them
onlardan

Onlardan herhangi birini seçebilirsin. - You may choose any of them.

Onlardan kaç tanesinin yardıma ihtiyacı olduğunu bilmiyordum. - He did not know how many of them needed help.

this
böyle

İşte ben İngilizce'yi böyle öğrendim. - This is how I learned English.

Ben böyle bir şapka almakla ilgileniyorum. - I am interested in getting a hat like this.

us
bizimle
us
bizden
you
sizleri
you
sizden

Yakında sizden haber almak için sabırsızlanıyorum. - I am looking forward to hearing from you soon.

Sizden henüz bir cevap almadım. - I have received no reply from you yet.

you
sende

Senden oldukça memnunum. - I am pretty pleased with you.

Ben senden daha güzelim. - I am more beautiful than you.

SB
(Askeri) yedek üs (standby base)
altitude slot
(Askeri) İRTİFA DELİĞİ: bkz: "altitude hole"
broadcast slot
(Askeri) cevapsız yayın tarifesi
departure slot
(Havacılık) kalkış slotu
digit time slot
sayamak zaman dilimi
diskette slot
disket yuvası
dry slot
(Meteoroloji) kuru aralık
gate slot
kapak yuvası
him
eril onu
him
His veya Her Imperial Majesty
his
onunki

Bu araba onunki gibi görünüyor. - It looks like this car is his.

Senin çevirini onunkiyle kıyasla. - Compare your translation with his.

his
{z} eril onunki; onun: I don't want his. Onunkini istemiyorum. That dog's his. O köpek onun. Take his outside. Onunkini dışarıya çıkar. s
insulation slot
(Otomotiv) yalıtım deliği
insulation slot
(Otomotiv) izolasyon yuvası
it
önemli kimse
it
{i} (oyunlarda) ebe
it
çekicilik
it
ilişki
it
şahsiyet
it
cazibe
library slot
(Bilgisayar) kitaplık yuvası
magnetic slot reader
yuvalı manyetik okuyucu
magnetic stripe slot reader
yuvalı manyetik şerit okuyucu
mail slot
mektup yangı
message slot
mesaj kısmı
message slot
mesaj kismi / bölümü
message slot
mesaj bölümü
message slot
mesaj kısmı / bölümü
one's
birinin

Bir insanı birinin arkadaşı yapmak kolaydır fakat onu öyle sürdürmek zordur. - It is easy to make a man one's friend, but hard to keep him so.

Birinin adını daha sonraki kuşaklarda yükseltmek ve böylece birinin ebeveynlerini övmek, bu anne babaya saygının en büyük ifadesidir. - To raise one's name in later generations and thereby glorify one's parents, this is the greatest expression of filial piety.

Türkçe - Türkçe

slot teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
İngilizce - İngilizce
To put something (such as a coin) into a slot (narrow aperture)
A space in memory or on disk etc. in which a particular type of object can be stored

The game offers four save slots.

The track of an animal, especially a deer
To bolt or lock a door or window
To assign something or someone into a slot (gap in a schedule or sequence)
A metal bolt or wooden bar, especially as a crosspiece
A channel opening in the stator or rotor of a rotating machine for ventilation and insertion of windings
In a flying display, the fourth position; after the leader and two wingmen
A narrow depression, perforation, or aperture; especially, one for the reception of a piece fitting or sliding in it
A gap in a schedule or sequence
A broad, flat, wooden bar, a slat, especially as used to secure a door, window, etc
To put something where it belongs
The allocated time for an aircraft's departure or arrival at an airport's runway
A slot machine designed for gambling
surfing term for the barrel or tube of a wave
{n} the track of a deer
One of the grooves formed in the iron core of a motor or generator armature for the conductors forming the armature winding
The area in front of the goal between the two faceoff circles Offensive teams consider it a good place to score goals, so some of the most intense action takes place here on the ice in order to dislodge the puck from the puck carrier
A slot in a schedule or scheme is a place in it where an activity can take place. Visitors can book a time slot a week or more in advance. The track or trail of an animal, especially a deer. slotted slotting to go into a slot, or to put something in a slot slot sth into sth
A slot is a narrow opening in a machine or container, for example a hole that you put coins in to make a machine work. He dropped a coin into the slot and dialed
a slot machine that is used for gambling; "they spend hours and hours just playing the slots"
The allocated time for an aircrafts departure or arrival at an airports runway
a position in a grammatical linguistic construction in which a variety of alternative units are interchangeable; "he developed a version of slot grammar"
The area immediately in front of the net between the two face-off circles, extending from the bottom of the circles up to the top of them It is from this zone that most goals are scored and where most furious activity takes place
To leave a single checker exposed on a point the player wishes to make, with the intention of covering the blot on the next turn
The location offset of an imported function within the import address table of an executable; the location offset of a memory address in a Microsoft Intermediate Language (MSIL) P-code assembly
one for the reception of a piece fitting or sliding in it
{f} make a slot in, notch, groove; assign to a place or position (in an organization, system, etc.)
A slot is a pair consisting of a label (or feature name or field name) and a feature value (that can be a feature term, a string, a number or an identifier)
A bolt or bar for fastening a door
The track of a deer; hence, a track of any kind
The gap between the jib and the main sail through which the wind is funnelled
An attribute of a class in the OntologyEditor For example, a physician class might have name, title, and phone number as slots
Opening (usually in a notebook or card reader) where pc cards are inserted and connect with the PCMCIA controller
the trail of an animal (especially a deer); "he followed the deer's slot over the soft turf to the edge of the trees"
{i} notch, narrow opening, slit; place, position (within a system, etc.); (Computers) connection point for an expansion card; animal foot prints; animal track, trail of an animal (especially a deer)
The location on the spine of a book where information is printed
in West Coast Swing means to always dance in a line that takes you either down the Line Of Dance or against The Line Of Dance or to Centre or to Wall but never diagonally to these directions
One of the people on the copy desk who checks over the copy editors' work before committing it to type Also used as a verb: "Hey, Terry, slot me on this, will you?"
Space on board a vessel occupied by a container
(computer) a socket in a microcomputer that will accept a plug-in circuit board; "the PC had three slots for additional memory"
A broad, flat, wooden bar; a slat or sloat
An area immediately in front of the goal and extending about 10 yards out, considered the best area from which to score a goal The center usually tries to position himself in the slot when his team has control of the puck in the attacking zone
If you slot something into something else, or if it slots into it, you put it into a space where it fits. He was slotting a CD into a CD player The car seat belt slotted into place easily She slotted in a fresh filter
assign a time slot; "slot a television programs"
In a flying display, the forth position; after the leader and two wingmen
a time assigned on a schedule or agenda; "the TV program has a new time slot"; "an aircraft landing slot"
a position in a hierarchy or organization; "Bob Dylan occupied the top slot for several weeks"; "she beat some tough competition for the number one slot"
one of a number of special sockets usually aligned along the back of the motherboard to allow add-on cards to be installed
a small slit (as for inserting a coin or depositing mail); "he put a quarter in the slot" a slot machine that is used for gambling; "they spend hours and hours just playing the slots" (computer) a socket in a microcomputer that will accept a plug-in circuit board; "the PC had three slots for additional memory" a position in a grammatical linguistic construction in which a variety of alternative units are interchangeable; "he developed a version of slot grammar" the trail of an animal (especially a deer); "he followed the deer's slot over the soft turf to the edge of the trees" a position in a hierarchy or organization; "Bob Dylan occupied the top slot for several weeks"; "she beat some tough competition for the number one slot" assign a time slot; "slot a television programs
A narrow depression, perforation, or aperture; esp
On the offensive line, a wide gap between a pass receiver and a tackle
a small slit (as for inserting a coin or depositing mail); "he put a quarter in the slot"
a through-deck opening or passage formed by the gap between a slat and the leading edge of the ram wing, altering air flow; sometimes a "deck vent "
A slot is simply a CycL binary predicate such as #$startingDate Historically, the name derives from the days when CYC® was a frame-based system People will sometimes speak of a slot on a certain constant, or of a constant having slots One might say, for example, that the constant #$BillM has a #$likesAsFriend slot, or that #$likesAsFriend is a slot on #$BillM This signifies only that there is some GAF in the KB having #$likesAsFriend as its predicate and #$BillM as its first argument
assign a time slot; "slot a television programs
An opening, usually rectangular (typ 6" x 9"), through floors, ceilings or walls that accommodate placement of cable and wiring See Firestopping Refer to NFPA Articles, and local ordinances
Expansion slot A socket inside a computer console designed to hold expansion boards and connect them to the system bus
A slot is the unit of measurement which indicates the position on the spine in which text is embossed
A position in the skydive or on the plane Uses: "dock in your slot", or "two slots left on the next Otter"
To shut with violence; to slam; as, to slot a door
Number of the item's slot Physical slots are numbered from 1 to 16, starting with 1 for the slot just below the shelf controller The slot value 17, controller, or c specifies the shelf-controller card For call-routing purposes, a value of 0 (zero) or any-slot specifies any slot For example, to address the first slot on shelf 1: { 1 1 0 } item Item on the slot card, such as a digital modem or T1 line Items are numbered starting with #1 for the leftmost item on the card An item number of 0 denotes the entire slot For example, to address modem #48 on a modem card in slot #2 on shelf 1: { 1 2 48 } See also
A unit of local storage available within an instance or a class, which is used to store state in the instance or class
slot in
To put something into its desired place
slot in
To put something into a slot
slot in
To schedule something for a particular time

I'll slot you in between my 3 o'clock and 4 o'clock appointment.

slot machine
A gambling machine so operated; a fruit machine or one-armed bandit
slot machine
A vending machine
slot machine
Any machine operated by placing a coin or token into a slot
slot machine
three of a kind sevens
slot machines
plural form of slot machine
slot-car
a toy racing car that runs in a slot round a track and is controlled with a hand-held rheostat
slot-loading disc drive
A feed drive
slot car
An electric toy racing car that fits into a slotted track and is controlled by a rheostat held by the operator
slot machine
A slot machine (American English), fruit machine (British English), or poker machine (Australian English) is a certain type of casino game. Traditional slot machines are coin-operated machines with three or more reels, which spin when a lever on the side of the machine is pulled
slot and key
hole and dowel, something that has a depression into which another piece is inserted
slot machine
A slot machine is a machine from which you can get food or cigarettes or on which you can gamble. You make it work by putting coins into a slot
slot machine
a machine that is operated by the insertion of a coin in a slot
slot machine
A machine the operation of which is started by dropping a coin into a slot, for delivering small articles of merchandise, showing one's weight, exhibiting pictures, throwing dice, etc
slot machine
automatic machine that is activated by coin usage; gambling device in which one inserts coins and attempts to win money by pulling a lever which randomly chooses symbols that determine a win if they match up
slot racing
The racing of slot cars.slot racer n
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Middle English
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
season best (this season's personal best)
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
sideband
coin slot
An small opening on a vending machine, such as a gumball machine, to insert payment and operate the mechanism to dispense a product, such as a gumball
expansion slot
A slot for additional hardware, cards, etc. for the purpose of expanding a computer system
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Belonging to him

This is his book.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
Italy
it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
Italian
it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

mail slot
A slot in a wall or door through which mail is delivered
me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the subject of a verb, used without and
me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As a reflexive direct object of a verb
my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

s.o.
someone
s.o.
significant other
save slot
One of a set of programmer-determined slots (such as files or memory addresses) for creating a saved game
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody
Some unspecified person
somebody's
Possessive case of somebody
somebody's
Contraction of somebody is
somebody's
Contraction of somebody has
someone
some person

Is someone there?.

someone's
someone is
someone's
The possessive adjective for someone
someone's
someone has
something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

something
To a high degree
something
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

something
Somebody or something who is superlative in some way

She's really something. I can't believe she would do such a mean thing.

something
an important person; a somebody

He looks a something behind that big desk.

something
Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

something
Having a characteristic that the speaker cannot specify
her
adv: here 32
her
High Efficiency Red
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
pron. specific female; possessive form of she
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
Of them; their
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
our
pron. belonging to us
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
someone
{i} person, human, human being
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
somebody
{n} an indiscriminate person, a person of not
something
{a} rather
something
{n} more or less, part
it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
Him
Pronoun when referring to God
Him
tis
His
Belonging to God
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
ME
state in the eastern United States
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
PCMCIA slot
slot used to connect expansion cards in portable computers
Their
tin
Time Slot
period of time set aside for broadcasting a program or advertisement in the program schedule of television or radio stations
US
uk
coin slot
a slot through which coins can be inserted into a slot machine
expansion slot
A long narrow socket in a computer into which an expansion card can be inserted. a place on a computer system circuit board that can hold an expansion card
expansion slot
slot in a motherboard into which additional cards can be placed (Computers)
her
adj [{referring to something that belongs to a female} (This is ~ book )] punya dia (dia) 2 pron [{object pron referring to a female} (Please give ~ this letter )] dia
her
le
her
Her is sometimes used to refer to a country or nation. Her is also a possessive determiner. Our reporter looks at reactions to Britain's apparently deep-rooted distrust of her EU partner
her
Herpa 1: 43 resin Germany
her
In written English, her is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. Talk to your baby, play games, and show her how much you enjoy her company. Her is also a possessive determiner. The non-drinking, non smoking model should do nothing to risk her reputation
her
The form of the objective and the possessive case of the personal pronoun she; as, I saw her with her purse out
him
You use him to refer to a man, boy, or male animal. John's aunt died suddenly and left him a surprisingly large sum Is Sam there? Let me talk to him My brother had a lovely dog. I looked after him for about a week
him
In written English, him is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. If the child sees the word `hear', we should show him that this is the base word in `hearing' and `hears'. Her (or His) Imperial Majesty
him
The objective case of he
him
Him is a third person singular pronoun. Him is used as the object of a verb or a preposition
him
pron [{object pron referring to a male} (Please give ~ this letter )] dia
him
pron. specific male; to a specific male
him
he, her
him
pron: him, it 45
him
Health Information Management
his
Hospital Information System The introduction of systems to integrate and communicate computer-held information for patient care and the management of a hospital
his
Hospital Information System
his
Hospital information system Typically used to describe hospital computer systems with functions like patient admission and discharge, order entry for laboratory tests or medications, and billing functions See also: Electronic medical record
his
You use his to indicate that something belongs or relates to a man, boy, or male animal. Brian splashed water on his face, then brushed his teeth He spent a large part of his career in Hollywood The dog let his head thump on the floor again. His is also a possessive pronoun. Anna reached out her hand to him and clasped his
his
his His is a third person singular possessive determiner. His is also a possessive pronoun
his
pron: his 46
his
Implemented to reduce cost, increase information availability, improve medical research, and reduce waste
his
In written English, his is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or her' or `their'. Formerly, the relations between a teacher and his pupils were dominated by fear on the part of the pupils His is also a possessive pronoun. The student going to art or drama school will be very enthusiastic about further education. His is not a narrow mind, but one eager to grasp every facet of anything he studies. Used to indicate the one or ones belonging to him: If you can't find your hat, take his
his
Honeywell Information Services, an EDP division (later subsidiary) of Honeywell
his
The possessive of he; as, the book is his
his
Hospital information system A system that provides the information management features that hospitals need for daily business Typically includes patient tracking, billing and administrative programs and also may include clinical features
his
pron. belonging to a specific male
his
{Hospital Information Services}- A committee and support staff found at the Watchtower Bible and Tract Society This committee oversees the HLC function worldwide
his
Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete
his
– Refer to Human Interface Station
his
poss pron 3 sg masc /neut his; its [OE his]
his
Mah'english | adronato
it
The management of data, particularly within the enterprise Also referred to as MIS ( Management Information Services) or plain IS (Information Services )
it
As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it snows; it rains
it
-Information Technology Often refers to use of technology in general See IS
it
Short form meaning Information Technology
Türkçe - İngilizce

slot teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

her
every

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

She goes running every morning. - O her sabah koşmaya gider.

his
feeling

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

it
dog
his
sensation

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

his
sense

I sensed what was happening. - Ne olduğunu hissettim.

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

slot makinasi
slot machine
slot makinasi
fruit machine
slot makinası
one armed bandit
his
{i} feel

Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely. - Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor.

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

her
any

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
(Askeri) each

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

her
all

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

her
pan

Pandas spend at least 12 hours each day eating bamboo. - Pandalar her gün en az 12 saati bambu yiyerek geçirirler.

Everybody started to panic. - Herkes panik yapmaya başladı.

her
omni

How many omnivorous children are patients in hospital? - Hastanede her şeyi yiyen kaç çocuk hasta var?

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

his
emotion

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without. - Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen.

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
soever
her
every single

I think about that every single day. - Her gün onu düşünürüm.

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

her
(Bilgisayar) recur every
her
either

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

her
(Bilgisayar) start every
her
(Bilgisayar) for all

For all his genius, he is as unknown as ever. - Bütün dehasına rağmen, o her zaman olduğu kadar bilinmiyor.

He was in favor of equality for all. - O, herkes için eşitliğin lehindeydi.

her
(Bilgisayar) refresh every
his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whoever

Whoever comes will be welcomed. - Her gelen sıcak karşılanacak.

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

her
whatever

You can eat whatever you like. - Her ne istiyorsanız yiyebilirsiniz.

I'll do whatever you want me to do. - Ben senin yapmamı istediğin her şeyi yapacağım.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
dig into
it
push
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
pooch
it
bastard
it
{f} jog
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
{i} consciousness
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
chord
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
it
mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
sabit slot
(Havacılık) fixed slot
us
{i} senses
slot