aperture

listen to the pronunciation of aperture
İngilizce - Türkçe
{i} aralık
(Fotoğrafçılık) diyafram açıklığı
açıt
(Televizyon) apertür
açık
delik
boşluk
fotoğraf makinesi açıklığı
delik, gedik, menfez
(Fotoğraf makinesi) Diyafram

The brightness of the photo depends upon the aperture level and shutter speed of the camera.

Gedik, menfez, aralık, yarık apertura
açıklık
fotoğraf makinesinde merceklere giren ışığı ayarlamak için genişletilip daraltılabilen delik
cap (optik aletler hk.)
(geometri) birbirini çapraz kesen iki doğrunun arası
Delik, boğaz, ağız
(Mimarlık) (of a doorway etc) açma açıt
(Mimarlık) ışık deliği
birbirini çapraz kesen iki doğrunun arası
(Tekstil) açıklık ( aralık-ara )
(Anatomi) pencere
(Tıp) delik genişliği
aperture distortion
(Bilgisayar,Teknik) açıklık bozunumu
aperture priority
(Fotoğrafçılık) diyafram öncelikli pozlama
aperture size
(Optik,Teknik) göz açıklığı
aperture angle
açıklık açısı
aperture card for film
mikrofilm kartı
aperture number
açıklık sayısı
aperture size
delik açıklığı
aperture card
diyafram kartı
aperture-coupled
diyaframa bağlı
aperture area
açma yüzeyi
aperture colour
(Aydınlatma) delik rengi
aperture distortion
aciklik bozunumu
aperture of objective
objektif çapı
aperture of the beam
demet acikligi
aperture sight
(Askeri) DELİKLİ NİŞANGAH: Bir mercek vasıtasıyla değil de, bir delik veya gedikten bakmak suretiyle nişan almayı sağlayan nişangah. Bu gibi nişangahlarda; delik gez (peep sight) veya dairevi gez (ring sight) den nişan alınır. Ayrıca bak "sight"
hole
{i} oyuk

Çocuklar bilye oyunları için yerde küçük bir oyuk açtılar. - The children made a small hole in the ground for their game of marbles.

extreme aperture
(Sinema) en son açıklık
lens aperture
(Bilgisayar) diyafram
wide aperture lens
(Sinema) büyük açıklıklı mercek
angular aperture
açısal açıklık
anode aperture
anot açıklığı
camera aperture
diyafram açıklığı
coupling aperture
kuplaj açıklığı
focal aperture
diyafram açıklığı
hole
izbe
hole
kovuk
hole
in
hole
top çukuru
lens aperture
diyafram açıklığı
working aperture
diyafram açıklığı
Advanced Synthetic Aperture Radar System
(Askeri) Geliştirilmiş Sentetik Açıklıklı (antenli) Radar Sistemi
antenna aperture
anten acikligi
eye aperture
(closure) goz acikligi (kapaliligi)
hole
{i} hücre

Tutukluluğu sırasında Tom hücrede birkaç ay geçirdi. - During his detention, Tom spent several months in the hole.

hole
(fiil) delmek, delik açmak, kazmak, deliğe sokmak, deliğe girmek, yuvasına girmek, kapanmak, köşesine çekilmek
hole
iki maden damarını birleştirmek için dehliz açmak
hole
{i} derin yer
hole
{f} delik açmak, delmek
hole
{f} deliğe sokmak
hole
magara
hole
{i} boşluk

Neden 5 ve 50 yenlik bozuk paraların ortasında boşluk var? - Why do the five yen coin and the fifty yen coin have holes in the center?

Anlatı boşluklarla dolu. - The story is full of holes.

hole
(Tıp) Foramen, delik
hole
{f} yuvasına girmek
hole
{f} kapanmak
hole
dili güç durum
hole
{f} delik açmak
hole
{f} köşesine çekilmek
hull turret aperture
(Askeri) tank kule çember dişlisi
interferometric synthetic aperture radar
(Askeri) interferometrik sentetik diyaframlandırılmış radar
lens aperture
(Askeri) DİYAFRAM AÇIKLIĞI: Bir mercek diyaframı veya başka bir cihazda mercekten geçen ışık miktarını sınırlayan nisbi açıklık
quantizer aperture
nicemleyici acikligi
relative aperture
(Sinema) bağıntı açıklık
relative aperture
(Askeri) açılma oranı
relative aperture
(Askeri) nispi açılma
relative aperture
(Askeri) NİSPİ OPTÜRATÖR: f: 4.5, vs.... olarak ifade edilen ve fotoğraf makinesi merceklerinin giriş deliğinin çapına, odak noktası uzaklığının oranı. Bu f-sayısı; stop; aperture stop; diyafram, stop da denir
sieve aperture
elek açıklığı
sieve aperture
elek deliği açıklığı
sieve aperture
elek deliği aralığı
sliding roof aperture
(Otomotiv) açılır tavan boşluğu
starter aperture
(Otomotiv) marş motoru boşluğu
syntetic aperture radar
(Askeri) sentetik açınımlı radar
synthetic aperture
sentetik aciklik
very small aperture terminal
(Askeri) çok küçük açıklıklı uçbirim
windscreen aperture
(Otomotiv) ön cam yuvası
İngilizce - İngilizce
Something which restricts the diameter of the light path through one plane in an optical system
The diameter of the aperture (in the sense above) which restricts the width of the light path through the whole system. For a telescope, this is the diameter of the objective lens. e.g. a telescope may have a 100 cm aperture
An opening; an open space; a gap, cleft, or chasm; a passage perforated; a hole; as, an aperture in a wall

The back aperture of the nostrils. --Owen.

hole
{n} an open place, opening, hole, passage
A metal block containing a hole through which the radiation (photon or proton) beam passes Each portal for each patient requires a custom-made aperture The shape of the hole is the approximate shape of the target being treated by the beam Every patient has her or his own set of apertures; no other patients use them
A physical opening that is part of the optical path in a device such as a scanner, photometer, or camera Most apertures are circular, but they may be rectangular or elliptical
an man-made opening; usually small
Small opening, for example the opening in the test of a foram
Aperture is the diameter of the light-gathering portion of a telescope In a Newtonian or Schmidt-Cassegrain telescope this is the size of the mirror In a refractor is is the objective lens that defines the aperture In small telescopes the aperture is often given in millimeters, while in larger scopes it is given in inches Usually the telescope is described by its aperture (for example, a person may refer to a "70-mm refractor" or a "6-inch Newtonian")
The lens opening formed by the iris diaphragm inside the lens The size of the hole can be made larger or smaller by the autofocus system or a manual control
The opening of the lens which controls the amount of light reaching the surface of the pickup device The size of the aperture is controlled by the iris adjustment
The diameter of an opening; the diameter of the primary lens or mirror of a telescope
An opening; in solar collectors, the area through which solar radiation is admitted and directed to the absorber
The 'opening' of a lens and a measure of its light gathering capability Relative aperture is the ratio between the focal length and effective aperture Measured in F numbers, generally speaking the lower the F the number the more light gathering power the lens has
The size of the opening through which light passes in an optical instrument such as a camera or telescope A higher number represents a smaller opening while a lower number represents a larger opening
a device that controls amount of light admitted
This is the lens opening A ‘metal leaf diaphragm’ covers the hole inside the lens and this controls the amount of light which will pass to expose the film The aperture is calibrated by an f number and effects the depth of field (ie the sharpness of the picture) The smaller the aperture (or f number) the sharper the object will appear
The adjustable opening in a camera lens used to control the amount of light reaching the film The size of this hole is called the f-stop
A small hole Usually with reference to a camera, the aperture is the hole in a camera that allows light to hit film The amount of light that gets through the aperture determines what a picutre will look like
The effective diameter of the primary lens, mirror, or antenna of a telescope
This is the diameter of the objective lens, or primary mirror usually expressed in millimetres, or sometimes in inches The larger the aperture, the greater the light gathering ability of the telescope
an iris in the lens which can cut off the outside portions of the lens, rendering them inactive Aperture values on the aperture ring represent the focal length of the lens divided by the diameter of the aperture
A hole The circular hole in the centre of a lens through which light passes to reach the film The size of the hole can be varied using the aperture control which in turn alters a diaphragm within the body of the lens Measured in f-stops Altering by one F-stop either halves or doubles the amount of light reaching the film
A small opening through which the electromagnetic radiation pass
The size of the lens opening through which light passes The relative aperture is measured as the focal length of the lens divided by the diameter of the aperture; this is expressed as an f-number: f/8, f/11, and so on
- A small, circular opening inside the lens that can change in diameter to control the amount of light reaching the camera's sensor as a picture is taken The aperture diameter is expressed in f-stops; the lower the number, the larger the aperture For instance, the aperture opening when set to f/2 8 is larger than at f/8 The aperture and shutter speed together control the total amount of light reaching the sensor A larger aperture passes more light through to the sensor Many cameras have an aperture priority mode that allows you to adjust the aperture to your own liking See also shutter speed
The size of the primary optical surface of an astronomical instrument (telescope), usually given in inches, centimeters, or meters In the case of a reflecting telescope, the aperture usually refers to the size of the main mirror; in the case of a refracting telescope (of which binoculars are one example), the aperture refers to the size of the primary lens (which in binoculars is usually given in millimeters)
a natural opening in something
The opening in a lens that admits light Except in very simple cameras, the aperture can be varied in size by a diaphragm, which regulates the amount of light passing through the lens The relative aperture is measured as the focal length of the lens divided by the diameter of the aperture; this is expressed as an f-number: f/8, f/11, and so on
Any opening through which radiation may pass The diameter of an opening that admits light to a lens or
Lens opening The opening in a camera lens through which light passes to expose the film The size of aperture is either fixed or adjustable Aperture size is usually calibrated in f-numbers--the larger the number, the smaller the lens opening
The diameter of the exposed part of the object glass of a telescope or other optical instrument; as, a telescope of four-inch aperture
In photography, the aperture of a camera is the size of the hole through which light passes to reach the film
{i} opening; circular hole that controls the amount of light entering a camera
an man-made opening; usually small a device that controls amount of light admitted a natural opening in something
The act of opening
An aperture is a narrow hole or gap. Through the aperture he could see daylight
The diameter of the aperture (in the sense above) which restricts the width of the light path through the whole system. For a telescope, this is the diameter of the objective lens. e.g. a telescope may have a 100cm aperture
aperture membrane
Section of exine forming the base of an aperture
aperture card
A punched card on which frames of a microfilmed document are mounted
aperture grille
(in Trinitron monitors) series of vertical metal wires located inside a cathode ray tube between the screen and electron guns (serves to guide and filter rays emitted by the electron guns)
aperture sight
narrow enclosed sight on a gun or other device that one aims
apertures
plural of aperture
aperture