dilim

listen to the pronunciation of dilim
Türkçe - İngilizce
slice

Tom ate the last slice of bread so Mary had nothing to eat. - Tom son dilim ekmeği yedi bu yüzden Mary'nin yiyecek bir şeyi yoktu.

Tom wanted to eat a couple of slices of salami. - Tom birkaç dilim salam yemek istedi.

strip
zone

I live in the Pacific time zone in the USA. - ABD'de Pasifik Zaman Dilimi'nde yaşıyorum.

We talked about time zones. - Biz zaman dilimleri hakkında konuştuk.

lobe
(Ticaret) bracket
(Askeri) grid zone
pane
section of a radiator
(Sigorta) layer
slot
(Havacılık) gore
shred
segment
slice, round; segment
round
cut

Cut the meat into thin slices. - Eti ince dilimler halinde kesin.

Please cut the pizza into three slices. - Lütfen pizzayì üç dilim şeklinde kes.

sector
slice, piece
cusp
slice of
shive
tranche

The Chinese government disbursed the second tranche of the money. - Çin hükümeti paranın ikinci dilimini ödedi.

slic
dilim grafik
pie chart
dilim zaman
(Bilgisayar) slot
dilim dilim
in slices
dilim dilim etmek
to slice
dilim içi etiket
(Bilgisayar) slice label
dilim katı
(Madencilik) sublevel
dilim metodu
slice method
dilim metodu
method of slices
dilim parçası
(Havacılık) gore section
dilim seç
(Bilgisayar) select slice
dilim tepesi
(Havacılık) gore vertex
dilim tepesi açısı
(Havacılık) gore vertex angle
dilim yöntemi
slice method
dilimler
(Otomotiv) segments
dilimler
(Bilgisayar) slices

Cut the bread into diagonal slices the width of a finger. - Ekmeği diyagonal dilimler halinde bir parmak genişliğinde kes.

I put apple slices into some of the doughnuts before I deep-fried them. - Onları kızgın yağda pişirmeden önce çöreklerin bazılarının içine elma dilimleri koydum.

birkaç dilim domuz pastırması verin lütfen
give me several slices of bacon please
birkaç dilim jambon verin lütfen
give me several slices of ham please
birkaç dilim peynir verin lütfen
give me several slices of cheese please
birkaç dilim salam verin lütfen
give me several slices of salami please
iri dilim
hunk
kalın dilim
slab
tek dilim
(sandviç) open faced
ıki dilim lütfen
i'd like two slices please
Türkçe - Türkçe
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
Radyatör parçalarından her biri
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça: "Biraz çay, birkaç dilim tereyağlı ekmek."- S. F. Abasıyanık
dilim dilim
Parça parça
dilim