delik

listen to the pronunciation of delik
Türkçe - İngilizce
hole

I've worn holes in my socks. - Delik çoraplarımı giydim.

The sudden increase of ultraviolet rays made the researchers believe in the existence of ozone holes. - Ultraviyole ışınlarının ani artışı araştırmacıları ozon deliklerinin varlığına inandırdı.

hollow
vent
bore
hole, opening, orifice, outlet, aperture, slot, rent; jail, jug, clink, the cooler, the can" " tutukevi; bored, pierced
orifice
leaky
nozzle
venthole
(Arılık) spiracle
break-through
(Gıda) pinhole
blowout
prick
clink
drill
ventage
(Anatomi) foramen
port
cavity
den

Black holes are very dense. - Kara delikler çok yoğundur.

mortise
mortice
perforation
stir
hole, opening, orifice
slot
(sivri uçla) prick
aperture
prison

The prisoner dug a hole under the prison wall. - Mahkûm cezaevi duvarının altında bir delik açtı.

opening
bored, pierced, drilled, perforated
slang prison, jail, jug, clink, cooler, lockup
punctured
vent hole
eye

Tom has a pierced eyebrow. - Tom'un delikli bir kaşı var.

nutcase
eyelet
rent
outlet
in the hole
os
eyehole
(Tekstil) snag
puncture
plughole
delik açarak batırmak
scuttle
delik açmak
slot
delik açma
drilling
delik açma
boring
delik açma
piercing
delik açma
perforation
delik açma
perforating
delik açma aleti
borer
delik açma aleti
gimlet
delik açmak
empierce
delik açmak
trepan
delik açmak
pierce
delik açmak
perforate
delik açmak
bore a hole in
delik açmak
burrow
delik açmak
make a hole
delik delme
perforation
delik deşik
cribriform
delik genişliği
(Tıp) aperture
delik halka
eyelet
delik halkası
eyelet
delik testeresi
keyhole saw
delik tezgahı
(Mekanik) boring mill
delik zımbası
(Bilgisayar) hole punch
delik akımı
hole current
delik açan kurtçuk
miner
delik açma
fenestration
delik açmak
bore
delik açmak
run through
delik açmak
to make a hole, to drill, to bore
delik açmak
dig a hole
delik açmak
vent
delik açmak
ream out
delik açmak
drill
delik açmak
ream
delik açmak
to make a hole in, bore, pierce, drill, perforate
delik açmak
honeycomb
delik açmak
make a hole in
delik açmak
hole
delik açıcı
holer
delik açıklığı
aperture size
delik boru
orifice pipe
delik büyük, yama küçük
(Konuşma Dili) The problem is bigger than any available solution
delik delme hızı
(Bilgisayar,Teknik) perforation rate
delik devingenliği
hole mobility
delik deşik
honeycombed
delik deşik
full of holes
delik deşik
vermiculated
delik deşik etmek
to fill with holes, riddle
delik deşik etmek
riddle with holes
delik deşik etmek
riddle
delik deşik etmek
to riddle
delik deşik etmek
riddle smb. with bullets
delik deşik olmak
to be riddled
delik deşik olmak
to be riddled, be filled with holes
delik dizaynı
hole pattern
delik enjeksiyonu
hole injection
delik eğesi
bow file
delik eğesi
hole file
delik genişletici
reamer
delik genişletme
reaming
delik hareketliliği
hole mobility
delik iletimi
hole conduction
delik içi
(Tıp) endocavity
delik kalemi
(Marangozluk) recessing tool
delik kapanı
(Elektrik, Elektronik,Teknik) hole trap
delik kapatmak
cover a hole
delik kaynağı
plug weld
delik masdarı
drilling jig
delik paterni
(Bilgisayar,Teknik) hole pattern
delik rengi
(Aydınlatma) aperture colour
delik sapması
borehole deviation
delik temizleme
hole cleaning
delik testeresi
compass saw, keyhole saw
delik yeri
(Elektrik, Elektronik) punching position
delik yoğunluğu
hole density
delik zerk etme
hole injection
delik zerketme
(Elektrik, Elektronik) hole injection
delik çap
(Otomotiv) drill diameter
delik çeperi
(Madencilik) hole wall
delik şablonu
drill template
açmak (delik)
prick
matkap ile delik açmak
drill
meteliksiz (cebi delik)
(deyim) stony-broke
oval bir delik
oval hole
delik delme
hole punching
delik deşik
riddled with
delikler
holes
delikler
punctures
biyolojik delik
(Fizik) biological hole
biyolojik delik
biologic hole
bu delik için kaç vuruş yapmalıyım
What is par for this hole
cebi delik
penniless, broke
cebi delik
penniless
cebi delik
skint
cebi delik
broke
cepi delik
penniless, broke
elek delik çapı
sieve diameter
elektron delik çifti
(Elektrik, Elektronik) electron pair
elin girebileceği delik
handhole
iğne ile açılmış delik
pinhole
kale duvarındaki delik
port
kare delik
square mesh
kare delik delmek
square drill
kaçacak delik
vent
kaçacak delik
ventage
konik delik
conical holes
konik delik
(Otomotiv) tapered hole
kulakı delik
(person) who's quick to pick up news
kulağı delik
quickly-informed, alert
kulağı delik
well informed
kör delik
blind hole
küçük delik
pinhole
küçük delik
eyelet
merkez delik
(Otomotiv) centre hole
oval delik
(Anatomi) oval foramen
saklanacak delik aramak
to want to go through the floor (said when one is very embarrassed)
stres gideren delik
stress-relief opening
su alan delik
scupper
tıpalı delik
bunghole
yama küçük, delik büyük
(Konuşma Dili) The damage is great, and we're woefully unequipped to repair it
yuvarlak delik
round hole
yüreki delik
troubled
zıvana delik geçme
mortise-and-tenon joint
zıvana-delik
mortise and tenon
çapa zincirinin geçtiği delik
hawse hole
Türkçe - Türkçe
Ceza evi
Delinmiş: "Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum."- H. S. Tanrıöver
Dar, küçük çukur: "Küçük çocuk, kulübenin kenarına yığılmış taşlardan yukarıda bir deliğe sıkışmıştı."- S. F. Abasıyanık
Dar, küçük açıklık
Delinmiş
Küçük hayvan yuvası
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
(Hukuk) FETHA
nukbe
murş
sakb
DELİK
(Osmanlı Dönemi) Rüzgârın yerden savurup tozuttuğu toprak
DELİK
(Osmanlı Dönemi) Hurma ve yağdan yapılan bir yemek
DELİK
(Osmanlı Dönemi) Oğmaç aşı
delik deşik
Her yanı deliklerle dolu
cebi delik
Tutumlu olmayan (kimse), savurgan
kubbeli delik
Trakeit gözelerinin uçlarında bulunan ve besin suyunun düşey yönde ilerlemesini sağlayan geçiş yolu
kulağı delik
Olup bitenleri çabuk haber alan
noktalı delik
Trakeit hücreleri ile öz ışınların kesişme noktalarında bulunan ve yatay yönde besin suyu iletimini sağlayan geçiş yolu
yüreği delik
Dertli
delik