men

listen to the pronunciation of men
İngilizce - Türkçe
adam

Genç adamlar tüm zorluklara rağmen bunu yapacaklarını söylediler. - The young men said that they would do it despite all of the difficulties.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

insan/erkek/adam
(Tıp) Her ay tekrarlayan uterus kanaması (adet) anlamına önek
erkek

Oğlum kadınların erkeklerden daha güçlü olduklarını düşünüyor. - My son thinks women are stronger than men.

Bu yapı erkekleri ve kadınları konaklayan kapsül bir oteldir. - This building is a capsule hotel lodging men and women.

erkekler

Futbol zorunlu olarak erkeklerle sınırlı değildir. - Soccer is not necessarily confined to men.

Oğlum kadınların erkeklerden daha güçlü olduklarını düşünüyor. - My son thinks women are stronger than men.

man
insan

Bir sürü insan faturalarını ödeme konusunda endişeleniyor. - Many people worry about paying their bills.

İnsanın iki ayağı vardır. - The man has two feet.

man
erkek

Kaç tane erkek kardeşin var? - How many brothers do you have?

Bir kadın erkeksiz bir şey değildir. - A woman without a man is nothing.

men ti
men ti
men of weight
nüfuzlu adamlar
men behind ball
topun arkasındaki adam
men in tights
taytlı erkekler
men make houses women make homes
(Atasözü) Yuvayı dışı kuş yapar
men's
erkek
men and women
(Sosyoloji, Toplumbilim) insanlar
men at work
yol çalışması
men of weight
kodamanlar
men of weight
nüfuzlu kimseler
men of weight
(isim)fuzlu kimseler, kodamanlar
men of worth
önemli kişiler
man
{ç} men (men)
man
{i} işçi

Fabrikaya birçok işçi alındı. - Many men were hired at the factory.

Birçok işçi kömür madeninde mahsur kaldı. - Many workers were trapped in the coal mine.

man
{ü} Bir erkeğe hitap ederken bir sözü vurgulamak için kullanılır: Man, what a game! Aman Allahım, ne harika bir maç!
man
erkek cinsi
man
yönetim

Sendika yönetimle pazarlık yaptı. - The union bargained with the management.

Ben bir yönetim danışmanıyım. - I'm a management consultant.

man
kent çapında ağ
man
mide

Lütfen beni güldürme. Dün bir sürü mekik çektim ve mide kaslarım ağrıyor. - Please don't make me laugh. I did too many sit-ups yesterday and my stomach muscles hurt.

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

man
yeterince insan olmak
man
adam vermek
man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
kimse

Hiç kimse adaylığı kazanmak için yeterli oy almadı. - No man received enough votes to win the nomination.

Hiç kimse kaç kişi öldüğünden emin değildi. - No one is sure how many people died.

man
koca

Rahip onları koca ve karı ilan etti. - The priest pronounced them man and wife.

Bu adam benim kocam değil. - This man is not my husband.

man
zevk

Hayatım boyunca, tüm dünyada seyahat etmekten ve birçok farklı uluslarda çalışmaktan büyük zevk aldım. - Throughout my life, I've had the great pleasure of travelling all around the world and working in many diverse nations.

Bu vakitten sonra adam ve karısı birlikte o kadar mutlu yaşadılar ki onları görmek bir zevkti. - From this time the man and his wife lived so happily together that it was a pleasure to see them.

middle aged men
orta yaşlı erkekler
older men
yaşlı erkekler
man
{i} oyun taşı
man
(satranç/vb.) taş
man
kişi

Onun içinde iki kişi vardı, onun kız öğrencilerinden birisi ve genç bir adam. - There were two people in it, one of her girl students and a young man.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

man
adam

Sağlıklı olan adam sağlığın değerini bilmez. - A healthy man does not know the value of health.

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

man
insanlık

Sence insanlık bir gün Ay'ı sömürgeleştirecek mi? - Do you think mankind will someday colonize the Moon?

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

wait for dead men's shoes
mirasa konmak
Man
Man
aging men
yaşlanan erkekler
caucasian people (generally men)
kafkas kişi (genellikle erkek)
con men
con erkekler
fellow men
adam erkek
for men and women sit separately
haremlik selamlık olmak
itty-bitty men
ufak adamlar
man
adamm
man
dostum
man
adama
many men
pek çok erkek
merry men
neşeli adam
morris men
Kökleri ortaçağ Avrupası na kadar giden, yöresel folklorik kıyafetler giymek suretiyle günümüzde birçok Avrupa ülkesinde şenlik ve kutlamalarda yapılan bir çeşit ritmik dansı (morris dansı, bahar dansı) icra eden erkek dancı topluluğu

Morrismen started dancing around the maypole.

old men
yaşlı adam
so many men so many ideas
(Atasözü) Zevkler ve renkler tartışılmaz
the common run of men
erkeklerin ortak koşmak
two cunning men will not try to make a dupe of each other
(Atasözü) İki cambaz bir ipte oynamaz
violence against men
kadının erkeğe uyguladığı fiziksel şiddet
women as distinguished from men
erkek ayırt kadını
young men
genç, delikanlı
Man
(isim) man
detached enlisted men's list
(Askeri) MÜESSESE ERATI: Belirli bir sınıfa, herhangi bir görevle atanmamış bulunan eratın mensup olduğu sınıf
detached enlisted men's list
(Askeri) müessese eratı
domination of men
erkek hakimiyeti
equality of women and men
kadın erkek eşitliği
in the face of all men
çevreye karşı
jewish men
yahudi erkekler
judge of men
insan sarrafı
man
beyaz adam
man
{f} adam yerleştirmek
man
{i} insan, insanoğlu
man
man about town tiyatro ve gece kulübüne sıkça
man
{i} (erkek) hizmetkâr
man
sistem

Birçok biyometrik sistem parmak izi tarayıcısı tabanlıdır. - Many biometric systems are based on the fingerprint scanner.

Uzun yıllar, Pluto, bizim güneş sistemimizin dokuzuncu gezegeni olarak kabul edildi. - For many years, Pluto was considered to be the ninth planet in our solar system.

man
satranç veya dama taşı
man
adamla donatmak
man
{f} (belirli bir iş için) yeterince insan olmak: Do you have enough soldiers to man those defenses? O tahkimatı savunmak için
man
uşak

Bir uşak özel bir evde bir hizmetçi olarak çalışan adamdır. - A manservant is a man who works as a servant in a private house.

man
{ü} Hitap
man
{i} er
man
insan türü

Tom sevdiğim insan türüdür. - Tom is the kind of man I like.

Tom güvenebileceğiniz bir insan türü. - Tom is the kind of man you can trust.

man
{i} satranç, dama taş
man
{f} adam atamak
man
pul the Man
man
{i} biri, kimse, şahıs, kişi
middle class men
orta sınıf erkekleri
sex instruction for men
(Eğitim) erkekler için cinsel eğitim
wait for dead men's shoes
mirasa konmayı beklemek
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) yasak etme, yasaklama, engelleme
(Osmanlı Dönemi) f. Ben. (Farsçada birinci şahıs zamiri) (Bak: M
Yasaklama, izin vermeme
Frigya panteonunda ay tanrısı
Japon No oyununda başröl oyuncusunun taktığı maske
Batman da denilen eski bir ağırlık ölçüsü
Yasaklama, engelleme
men dakka dukka
(deyim) çalma kapımı çalarlar kapını
men dakka dukka
(deyim) bugün bana yarın sana
men dakka dukka
(deyim) üstteyim diye sevinme alttayım diye yerinme
men dakka dukka
(deyim) eden bulur
men dakka dukka
(deyim) kötülük eden kötülük bulur
MEN DAKKA DUKKA
(Osmanlı Dönemi) Kapı çalanın kapısı çalınır." Yâni, kim birisine bir kötülük yahut iyilik yaparsa ona o şey yapılır. Meselâ: Su-i zan eden su-i zanna mâruz olur
MEN ENE
(Osmanlı Dönemi) Ben kimim
MEN HÜVE
(Osmanlı Dönemi) O kimdir
MEN LEH ÜS SÜKNA
(Hukuk) Bir vakfa ait binada oturma hakkına sahip kimse
MEN LEHÜL HAKK
(Osmanlı Dönemi) Fık: Hak sahibi olan kimse
MEN LEM YEZUK LEM YEDRİ
(Osmanlı Dönemi) Tatmayan bilemez. Kim ki tatmamış; o, tadını bilemez
MEN'
(Osmanlı Dönemi) Yasak etmek. Durdurmak. Bırakmamak. Bir şeyi diriğ etmek, esirgemek
MEN'A
(Osmanlı Dönemi) Ölüm haberi. Vefat haberi
MEN'AB
(Osmanlı Dönemi) Hızlı yürüyen
MEN'AB
(Osmanlı Dönemi) Cömert
MEN'AF
(Osmanlı Dönemi) (C.: Menâif) Dağın sivri tepesi
MEN'AT
(Osmanlı Dönemi) Ölüm haberi
MEN'E
(Osmanlı Dönemi) Dibâgat için ısladıkları deri
MEN'UT
(Osmanlı Dönemi) Medhedilmiş. İyiliği, güzelliği söylenilmiş olan
MEN'UŞ
(Osmanlı Dönemi) Fakir olduktan sonra sevindirilmiş
MEN'UŞ
(Osmanlı Dönemi) Yukarı kaldırılmış
MEN'UŞ
(Osmanlı Dönemi) Tabuta konulmu
MEN'UŞ
(Osmanlı Dönemi) Hayır ile yâdedilen ölü
MEN'İ MUARAZA
(Hukuk) Sataşmanın önlenmesi
ME'MEN
(Osmanlı Dönemi) Sağlam. Güvenilir. Emin yer
MÜSTE'MEN
(Osmanlı Dönemi) (Emn. den). Ecnebi tebaasından olan, yabancı
MÜSTE'MEN
(Osmanlı Dönemi) Kendisine aman verilmiş olan
man
Dünyanın tek kuyruksuz kedi cinsinin adı
man
irlanda denizinde bir ada
İngilizce - İngilizce
Acronym of multiple endocrine neoplasia
Plural form of man., either a male or any human
people, humanity
Traditional Japanese masks made of paper or wood, often depicting demons, animals, and people They are used in certain styles of taiko playing
{n} of man
The head protector used in kendo
pl
Men is the plural of man. When man and men are used in compounds, such as fireman, firemen, salesman, and salesmen, both -man and -men are usually pronounced (mən). the plural of man. Young Men's Christian Association Angry Young Men Chamberlain's Men Lord Chamberlain's Men International Working Men's Association Lung men caves
Head
{i} force of workers that is available
nII-III: gift, alms, donation
1) the head It is a valid striking point (yuko datotsu) in shiai 2) the protective mask worn during bogu practice and shiai
face, head
the force of workers available
face mask
Illustration Search Example
Women

It is agonizing for America to lose our young men and women. - It is agonizing for the united States to lose our young men and women.

In general, men are taller than women. - Generally, men are taller than women.

A man; one; used with a verb in the singular, and corresponding to the present indefinite one or they
irregular plural of man
ingitis~ Inflammation of the spinal cord, and/or the membranes around the brain
Men in Black
in UFO conspiracy theories, men dressed in black suits, claiming to be government agents who attempt to harass or threaten UFO witnesses into silence

Stories of “men-in-black,” who confront those who have witnessed a UFO with the intention of persuading them to keep their knowledge of space creatures a secret, are also amenable to folkloristic analysis.

men Friday
plural form of man Friday
men children
plural form of man child
men in the street
plural form of man in the street
men of parts
plural form of man of parts
men of straw
plural form of man of straw
men of the cloth
plural form of man of the cloth
men of the world
plural form of man of the world
men's
The men’s room; the bathroom in a public or commercial establishment reserved for males
men's
Possessive case of men
men's
A store department where clothing is sold for adult males
men's men
plural form of man's man
men's rooms
plural form of men's room
men's studies
The academic field which examines topics concerning men, masculinism, gender and politics
men in suits
Meaning: Businessmen/bureaucrats/lawyers and the like who follow the company line. Also called just 'suits'. Origin: Probably first used by John Lennon when describing the people who controlled The Beatles' interests as 'men in suits'
Men in Black
popular film from 1998 (starred Will Smith and Tommy Lee Jones)
Men of Harlech
the English title of a traditional patriotic Welsh song
men are born to suffer
men cannot avoid pain and suffering, every man experiences pain and suffering
men of knowledge
intelligent people, educated people
men's clothes model
man who models men's clothing
men's gymnastics
gymnastics for men, men's sport comprised of exercises requiring great strength and balance
men's movement
political movement that advocates men's rights as fathers and open acceptance of men's involvement in activities not traditionally considered masculine
men's room
a public toilet for men
men's room
{i} public toilet for men
men's room
The men's room is a toilet for men in a public building. A restroom for men. the men's toilet British Equivalent: gents ladies' room
men's singles
tennis match for individual men players
men-
Variant of meno-
-men
Persons who are experts in an area; e.g. horsemen, sportsmen
-men
Persons who are employed or hold a position in an area; e.g lawmen, newsmen
-men
Persons who have special characteristics relating to an area, e.g. freemen, icemen, supermen
-men
In certain cases, persons who derives from a particular nationality; e.g. Scotsmen, Chinamen
Abraham men
plural form of Abraham man
Abram men
Alternative form of Abraham men
Angry Young Men
plural form of Angry Young Man
Java men
plural form of Java man
MAN
Metropolitan Area Network; a large computer network usually spanning a city
Man
The genus Homo
Man
Manitoba, a province of Canada
Man
The Isle of Man
Portuguese men-of-war
plural form of Portuguese man-of-war
action men
plural form of action man
affidavit men
in the 1700s and 1800s, people who loitered around courts, offering to bear false witness to whatever they were hired to falsely testify about

We know how easy it is for Ministers to find Affidavit Men, and no Court in England could give the Gentleman any Redress, because the Search was every Night made according to the express Directions of an Act of Parliament. no Man could say, the Affidavit Man had taken a false Oath, when he swore he had Reason to suspect, that Seamen would be that night concealed in such a House;.

bag men
plural form of bag man (alternative spelling of bagmen)
batty men
plural form of batty man
best men
plural form of best man
bin men
plural form of bin man
black men
plural form of black man
butter-and-egg men
plural form of butter-and-egg man
button men
plural form of button man
candy men
plural form of candy man
common men
plural form of common man
con men
plural form of con man
confidence men
plural form of confidence man
dead men
The ends of reefs left flapping instead of being tucked out of sight when a sail has been furled
dead men tell no tales
Once someone is dead, they can no longer communicate, hence killing someone is the best way to keep him/her quiet
dirty old men
plural form of dirty old man
face men
plural form of face man
family men
plural form of family man
fellow men
plural form of fellow man
footplate men
plural form of footplate man
front men
plural form of front man
garbage men
plural form of garbage man
government men
Plural form of government man
green men
plural form of green man
hatchet men
plural form of hatchet man (alternative spelling of hatchetmen)
head men
plural form of head man
hit men
plural form of hit man
ladies men
plural form of ladies man (alternative spelling of lady's men)
ladies' men
plural form of ladies' man
ladies' men
plural form of lady's man
lady's men
plural form of lady's man
leg men
plural form of leg man (alternative spelling of legmen)
little green men
plural form of little green man
lollipop men
plural form of lollipop man
made men
plural form of made man
main men
plural form of main man
man
A person, often male, with duties or skills associated with a specified thing

I always wanted to be a guitar man on a road tour, but instead I'm a flag man on a road crew.

man
To take up position in order to operate something

Man the machine guns!.

man
All humans collectively; mankind, humankind. Also Man

God created man male and female, after his own image, in knowledge, righteousness, and holiness, with dominion over the creatures.

man
An abstract person; a person of either gender, usually an adult

every man for himself.

man
A mensch; a person of integrity and honor

He's more a man than any pair of rats of you in this here house.

man
An interjection used to place emphasis upon something or someone

Geordie Giv'is a bottle of dog man!.

man
A person, usually male, who is extremely fond of or devoted to a specified type of thing

Some people prefer apple pie, but me, I'm a cherry pie man.

man
To supply with staff or crew (of either sex)

The shipped was manned with a small crew.

medicine men
plural form of medicine man
mod men
plural form of mod man
muscle men
plural form of muscle man
night soil men
plural form of night soil man
odd men out
plural form of odd man out
old men
plural form of old man
pan men
plural form of pan man
plainclothes men
plural form of plainclothes man
point men
plural form of point man
pot men
plural form of pot man
rag and bone men
plural form of rag and bone man
rain men
Plural form of rain man
real men don't eat quiche
The stereotypical man does not do things that are considered effeminate, as to do so would imply they are effeminate
remittance men
plural form of remittance man
renaissance men
plural form of renaissance man
repo men
plural form of repo man
right-hand men
plural form of right-hand man
sick men
plural form of sick man
steely-eyed missile men
plural form of steely-eyed missile man
stick men
plural form of stick man
straight men
plural form of straight man
straw men
plural form of straw man
tall men
plural form of tall man
third men
plural form of third man
three wise men
three of a kind kings
tin men
plural form of tin man
utility men
plural form of utility man
white men
plural form of white man
white van men
plural form of white van man
wise men
plural form of wise man
yes men
plural form of yes man
yes-men
Alternative spelling of yes men. plural form of yes-man
young men
plural form of young man
man
{n} a human being, male, small bit of wood
man
{v} to furnish with men strengthen, tame
Angry Young Men
Group of mid-20th-century young British writers. Their works express the bitterness of the lower classes toward the established sociopolitical system and the mediocrity and hypocrisy of the middle and upper classes. The label came from a press agent's description of John Osborne, whose play Look Back in Anger (1956) is the movement's representative work. The group includes John Wain (1925-1994), Kingsley Amis, Alan Sillitoe, and Bernard Kops (b. 1926). A dominant literary force in the 1950s, the movement had faded by the early 1960s
Chamberlain's Men
or Lord Chamberlain's Men English theatrical company, the most important in Elizabethan and Jacobean England. It was based at the Globe Theatre from 1599 to 1608. In 1603 it was taken under royal patronage as the King's Men. William Shakespeare was connected with the company for most of his career; it also presented works by Ben Jonson, Thomas Dekker, and Francis Beaumont and John Fletcher. It ceased to exist when the theatres were closed at the outbreak of the English Civil Wars in 1642
Man
auto
Man
{i} Isle of Man, island between England and Ireland; town in West Virginia (USA); town in Ivory Coast
Man
nar
Merry Men
the followers of Robin Hood, in old English stories
Three Men in a Boat
a humorous book by Jerome K. Jerome about three men and a dog who go on holiday and row a boat up the River Thames (1889)
Three Wise Men
in the New Testament of the Bible, three kings or wise men who came from the East, guided by a star, and brought gifts of gold, frankincense, and myrrh for the baby Jesus
Three Wise Men
{i} Magi, three wise men who came from the East to worship the baby Jesus (Biblical)
Wise Men of the East
Magi, wise men who came from the East to worship the baby Jesus (Biblical)
all things to all men
{s} omnipresent
brave men
mighty men, strong men, brave men, heroes
field men
people who do work on location, people who do "hands-on" work
fighting men
soldiers, warriors
love between men
homosexuality, sexual attraction between men
man
If you describe a man as a man's man, you mean that he has qualities which make him popular with other men rather than with women
man
lor
man
Metropolitan Area Network On Interoute’s i-21 network, a MAN connects the network node with the key data centre sites within the city Click here for diagram
man
To supply with men; to furnish with a sufficient force or complement of men, as for management, service, defense, or the like; to guard; as, to man a ship, boat, or fort
man
The male portion of the human race
man
Especially: An adult male person; a grown- up male person, as distinguished from a woman or a child
man
Municipal Area Network or Metropolitan Area Network A medium-to high-speed network that spans an entire city or municipal area
man
Metropolitan Area Network
man
  Acronym for metropolitan area network
man
Metropolitan Area Network Strictly a term used to define a network throughout a metropolitan area Such a network would generally be PTO provided However the term is now commonly used to describe an extended LAN which serves a number of buildings in a restricted geographical area
man
A network designed to carry data over an area larger than a campus, such as an entire city and its outlying area
man
A man is an adult male human being. He had not expected the young man to reappear before evening I have always regarded him as a man of integrity. the thousands of men, women and children who are facing starvation
man
Some people refer to a woman's husband, lover, or boyfriend as her man. if they see your man cuddle you in the kitchen or living room
man
One of the piece with which certain games, as chess or draughts, are played
man
formulae In very informal social situations, man is sometimes used as a greeting or form of address to a man. Hey wow, man! Where d'you get those boots?
man
A man-to-man conversation or meeting takes place between two men, especially two men who meet to discuss a serious personal matter. He called me to his office for a man-to-man talk Me and Ben should sort this out man to man
man
An abstract person; any man or woman
man
To tame, as a hawk
man
abbr Metropolitan Area Network
man
A term of familiar address often implying on the part of the speaker some degree of authority, impatience, or haste; as, Come, man, we 've no time to lose! A married man; a husband; correlative to wife
man
a male person who plays a significant role (husband or lover or boyfriend) in the life of a particular woman; "she takes good care of her man"
man
An adult male human
man
one of the British Isles in the Irish Sea an adult male person (as opposed to a woman); "there were two women and six men on the bus"
man
A piece or token used in board games such as chess
man
provide with men; "We cannot man all the desks"
man
a male subordinate; "the chief stationed two men outside the building"; "he awaited word from his man in Havana"
man
game equipment consisting of an object used in playing certain board games; "he taught me to set up the men on the chess board"; "he sacrificed a piece to get a strategic advantage"
man
take charge of a certain job; occupy a certain work place; "Mr Smith manned the reception desk in the morning"
man
To furnish with strength for action; to prepare for efficiency; to fortify
man
Metropolitan Area Network - any network that encompasses a metropolitan area; typically larger than a LAN and smaller than a WAN UCN is part of a MAN called EMMAN (East Midlands MAN) that connects most Universities and FE Colleges in the East Midlands to JANET
man
{f} supply with men (as for service, defense, etc.); take one's place for service; strengthen, brace
man
the generic use of the word to refer to any human being; "it was every man for himself"
man
A Metropolitan Area Network
man
See: Metropolitan Area Network
man
take charge of a certain job; occupy a certain work place; "Mr
man
a manservant who acts as a personal attendant to his employer; "Jeeves was Bertie Wooster's man"
man
To furnish with a servant or servants
man
All humans collectively; mankind. Also Man
man
One possessing in a high degree the distinctive qualities of manhood; one having manly excellence of any kind
man
the man in the street: see street man of the world: see world. An island of Great Britain in the Irish Sea off the northwest coast of England. Occupied in the 9th century by Vikings, it passed from Norway to Scotland in 1266 and to the earls of Salisbury and of Derby in the 14th century. Parliament purchased the island in 1765, and it remains an autonomous possession of the British crown. Manitoba. manned manning to work at, use, or operate a system, piece of equipment etc. Mountain Man 2002- Man Booker Prize de Man Paul Declaration of the Rights of Man and of the Citizen Elephant Man man o' war bird erect man dexterous man man the wise Java man Man o' War Man Ray Man Isle of medicine man Portuguese man of war Society of the Friends of the Rights of Man and of the Citizen
man
Metropolitain Area Network
man
The human race; mankind
man
Metropolitan area network - a computer network linking different institutions within a metropolitan area
man
A human being; opposed to beast
man
all of the inhabitants of the earth; "all the world loves a lover"; "she always used `humankind' because `mankind' seemed to slight the women"
man
If you say that a man is man enough to do something, you mean that he has the necessary courage or ability to do it. I told him that he should be man enough to admit he had done wrong
man
someone who serves in the armed forces; a member of a military force; "two men stood sentry duty"
man
If you man something such as a place or machine, you operate it or are in charge of it. the person manning the phone at the complaints department The station is seldom manned in the evening. see also manned, ladies' man, no-man's land
man
Metropolitan Area Network A data communications network that covers an area larger than a campus area network and smaller than a wide area network (WAN), interconnects two or more LANs, and usually covers an entire metropolitan area, such as a large city and its suburbs
man
any living or extinct member of the family Hominidae
man
Smith manned the reception desk in the morning
man
(Metropolitan Area Network) LANs interconnected within approxi-mately a 50 mile radius
man
Man and men are sometimes used to refer to all human beings, including both males and females. Some people dislike this use. The chick initially has no fear of man
man
Metropolitan Area Network A regional computer or communication network spanning the area covered by an average to large city
man
If you say that a man is, for example, a London man or an Oxford man, you mean that he comes from London or Oxford, or went to university there. as the Stockport man collected his winnings
man
If you refer to a particular company's or organization's man, you mean a man who works for or represents that company or organization. the Daily Telegraph's man in Abu Dhabi
man
Metropolitan Area Network A network converting a cosmopolitan area which is outside the local exchange carrier’s system MANs often have very high bandwidth through optic-Fiber cabling
man
An adult male servant; also, a vassal; a subject
man
Metropolitan Area Network: A network designed to carry data over an area larger than a campus such as an entire city and its outlying area
man
approval If you say that a man is his own man, you approve of the fact that he makes his decisions and his plans himself, and does not depend on other people. Be your own man. Make up your own mind
man
emphasis If you say that a group of men are, do, or think something to a man, you are emphasizing that every one of them is, does, or thinks that thing. To a man, the surveyors blamed the government
man
{i} adult male human; human being, person; human race, mankind; husband, boyfriend (Informal); game piece used in board games like checkers or chess
man
If you say that a man is, for example, a gambling man or an outdoors man, you mean that he likes gambling or outdoor activities. Are you a gambling man, Mr Graham?
man
Municipal Area Network or Metropolitan Area Network A medium- to high-speed network that spans an entire city or municipal area
man
Municipal Area Network - a communications network that covers a geographical area such as a city
man
an adult male person who has a manly character (virile and courageous competent); "the army will make a man of you"
men

  Türkçe nasıl söylenir

  men

  Telaffuz

  /ˈmen/ /ˈmɛn/

  Etimoloji

  [ man, in compounds "man ] (noun.) before 12th century. From Middle English, from Old English menn (“men, people, human beings collectively”), plural of mann (“man”). Cognate with German Männer (“men”), Danish mænd (“men”), Swedish män (“men”). More at man.

  Ortak Eşdizimliler

  men etmek, men alive

  Videolar

  ... and the men and women the United States armed forces ...
  ... by following the men in training coast ...

  Günün kelimesi

  procumbent