sistem

listen to the pronunciation of sistem
Türkçe - İngilizce
{i} system

I need to configure this server with an appropriate firewall system. - Uygun bir güvenlik duvarı sistemiyle bu sunucuyu yapılandırmam gerekiyor.

The N8 will be the first device by Nokia with the Symbian^3 operating system - N8, Nokia'nın Symbian 3 işletim sistemi kullanan ilk aygıtı olacak.

grid
method
(Ticaret) machinery
practice
framework
regime
system; tract, system
regulation
tract

Millions of beneficial organisms live in the human digestive tract. - İnsanın sindirim sisteminde milyonlarca yararlı organizma yaşamaktadır.

gridiron
graticule
the system
(Tıp) systema
cosmos
man

This factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products. - Bu fabrika parçalardan bitmiş ürünlere kadar ölçünlenmiş entegre üretim sistemi kullanmaktadır.

I don't know this system, but the man in charge will explain. - Ben bu sistemi bilmiyorum ama sorumlu adam açıklayacak.

sistem admini
(Bilgisayar) system administrator
sistem adı
(Bilgisayar) system name
sistem adı
(Bilgisayar) hostname
sistem adı
(Bilgisayar) location name
sistem aygıtı
(Bilgisayar) system device
sistem bilimi
system science
sistem bıos
(Bilgisayar) system bios
sistem dili
(Bilgisayar) system language
sistem dizayn
system design
sistem durdu
(Bilgisayar) system halted
sistem durumu
(Bilgisayar) system status
sistem durumu
(Bilgisayar) system state
sistem fontu
(Bilgisayar) system font
sistem girişi
upstream
sistem gücü
(Bilgisayar) system power
sistem hal
(Bilgisayar) system hal
sistem kaydı
(Bilgisayar) system registry
sistem menü
(Bilgisayar) system menu
sistem saati
(Bilgisayar) system timer
sistem sorunu
(Bilgisayar) system trouble
sistem türü
system type
sistem uyumu
(Havacılık) compatibility
sistem verimi
system efficiency
sistem yolu
(Bilgisayar) system bus
sistem çıkışı
downstream
sistem mühendisliği
Systems engineering
Sistem Uygulama Mimarisi
Systems Application Architecture(SAA)
sistem analisti
systems analyst
sistem analizci
systems analyst
sistem analizi
systems analysis
sistem arızası
system failure
sistem bakımı
system maintenance
sistem bildirim mesajı
(Askeri) system notification message
sistem birimi
(Bilgisayar) sys vol
sistem bütünlüğü
system integrity
sistem de ıcm
(Bilgisayar) icm on system
sistem denetimi
system check
sistem değerleme
system evaluation
sistem diski
system disk
sistem dizaynı
system design
sistem dsn
(Bilgisayar) system dsn
sistem düzeni
(Bilgisayar) system scheme
sistem düzeyi
system level
sistem ekleri
(Bilgisayar) system patches
sistem elkitabı
system manual
sistem etki mesajı
(Askeri) system impact message
sistem geliştirme
system development
sistem geliştirme bildirimi
(Askeri) system development notification
sistem güvenilirliği
system reliability
sistem hatası
system error
sistem hatası
(Bilgisayar) system failure
sistem hesabı
system account
sistem kaydı
system log
sistem kitaplığı
system library
sistem komutu
system command
sistem konfigürasyonu
system configuration
sistem kontrol ve işletim konsepti
(Askeri) systems control and operations concept
sistem kontrolü
(Askeri) systems control
sistem kuran kimse
systematist
sistem link kodu
(Askeri) system link designator
sistem modeli
(Bilgisayar) system model
sistem modülü
(Bilgisayar) system module
sistem mühendisi
systems engineer
sistem mühendisliği
system engineering
sistem mühendisliği ve teknik destek
(Askeri) system engineering and technical assistance
sistem noktası
system point
sistem olayı
(Bilgisayar) system event
sistem operatörü
systems operator
sistem planlama ve sistem kontrolü
(Askeri) system planning and system control
sistem program ofisi
(Askeri) system program office
sistem programcısı
systems programmer
sistem programlama
systems programming
sistem programı
system program
sistem raporu
(Bilgisayar) system report
sistem rengi
(Bilgisayar) system color
sistem sesi
(Bilgisayar) system volume
sistem seç
(Bilgisayar) select system
sistem seçme
system selection
sistem simülasyonu
system simulation
sistem tanımı
systems definition
sistem tasarım incelemesi
(Askeri) system design review
sistem teorisi
systems theory
sistem testi
(Bilgisayar) system testing
sistem uzmanı
(Bilgisayar) systems engineer
sistem verisi
(Bilgisayar) system data
sistem yaz
(Bilgisayar) system write
sistem yazılımı
system software
sistem yuvası
(Bilgisayar) system slot
sistem yöneticisi
system administrator
sistem yönetimi
system management
sistem çartı
system chart
sistem çizimi
(Bilgisayar,Teknik) system chart
sistem çözücü
(Askeri) system analyst
sistem özeti
(Bilgisayar) system summary
sistem üretimi
system generation
sistem şeridi A
(Askeri) system tape A
sinirsel sistem
(Anatomi) nervous system
siyasi sistem
(Politika, Siyaset) political system
siyasal sistem
political system
enerji aktarımı yapan sistem
transducer
yedek sistem
(Askeri) bail-out
bütün sistem
systemwide
eko-sistem
ecosystem
eksiksiz sistem
(Bilgisayar) turnkey
endokrin sistem
(Tıp) endocrine system
karma sistem
(Bilgisayar) hybrid system
komple sistem
(Bilgisayar) turnkey
mekanik sistem
mechanical system
merkezi sistem
(Bilgisayar) host system
mevcut sistem
current system
optik sistem
(Fotoğrafçılık) optical system
otonom sistem
autonomous system
periyodik sistem
(Kimya) periodic system
portal sistem
(Tıp) portal system
servo sistem
(Gıda) servo system
solar sistem
solar system
tampon sistem
(Tıp) buffer
tecrit edilmiş sistem
(Askeri) closed system
yedek sistem
(Bilgisayar,Teknik) backup system
zamanla değişen sistem
time varying system
eko sistem
eco system
sistemler
systems

Because of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller. - Modern iletişim ve ulaşım sistemleri sayesinde dünya küçülüyor.

The elevators in a skyscraper are vital systems. - Bir gökdelendeki asansörler hayati sistemlerdir.

Milli Zaman-Duyarlı Sistem
(Askeri) National Time-Sensitive System
Spartan (Spartan füzesi: Daha önce Safeguard balistik savunma silah sistem füzes
(Askeri) Spartan
adli sistem
(Hukuk) judicial system
ajan temelli sistem
(Tıp) multi-agent system
alt sistem
subsystem
alternatif sistem
alternate system
altının tek değer ölçütü olarak kabul edildiği sistem
(Hukuk) monetary gold (monetary gold system)
altının tek değer ölçütü olarak kabul edilmediği sistem
(Hukuk) non-monetary gold
arama ve kurtarma görevi koordinatörü; sistem mastır kataloğu
(Askeri) search and rescue (SAR) mission coordinator; system master catalog
araştırma, değerlendirme ve sistem analizi
(Askeri) research, evaluation, and system analysis
açık sistem bağlantısı; harekat tali sistem ara birimi
(Askeri) open system interconnection; operational subsystem interface
aşamalı sistem
hierarchy
bilgi tabanlı sistem
knowledge based system , knowledge system
birincil sistem
primary system
birleştirilmiş sistem testi; şehirler arası ana telefon hattı
(Askeri) integrated system test; interswitch trunk
dağıtımlı sistem
distributed system
dini sistem
dogma
egsoz sistem contaları
(Otomotiv) exhaust system seals
egzoz sistem kiti
exhaust system kit
ekonomik sistem
economic system
eleman sistem
member system
endokrin sistem kanserleri
(Tıp) endocrine system cancers
esnek sistem
elastic system
etkileşimli sistem
interactive system
eyaletlerin ayrı yönetildiği sistem
communalism
eşzamanlı sistem
synchronous system
fabrika içi sistem
(Bilgisayar) in-plant system
geleneksel ekonomik sistem
(Ticaret) traditional economy
geleneksel sistem
(Bilgisayar) conventional system
gelgit enerjisinden elektrik üreten sistem
tidal power plant
güvenli konferans projesi; sistem değişikliği teklifi
(Askeri) secure conferencing project; system change proposal
hedef sistem analizi; harekat alanı depolama yeri; seyahat güvenlik danışmanı
(Askeri) target system analysis; theater storage area; travel security advisory
hidrolik sistem
hydraulic system
homojen sistem
(Fizik) homogeneous system
iki kutuplu sistem
(Hukuk) bipolar system
ikili sistem
(Bilgisayar) dual system
ikili sistem
binary system, dual system
ikili sistem
(Bilgisayar,Teknik) duplexed system
işletimsel sistem
operational system
kombine sistem
combined system
kombine sistem hastalığı
(Tıp) pasterolateral sclerosis
komple sistem üretimi
(Askeri) full scale production
kurulu sistem
(Ticaret) installed base
kübik sistem
cubic system
kısa menzilli havadan karaya taarruz füzesi; sistem değişimi ve modernizasyonu
(Askeri) short-range air-to-surface attack missile; system replacement and modernization
kısıtlı sistem
limited system
lineer bağımlı sistem
(Matematik) linearyly dependent system
lineer bağımsız sistem
(Matematik) linearly independent system
melez sistem
hybrid system
mesajın başlangıcı; sistem işletim yöneticisi
(Askeri) start of message; system operational manager
mesleki bilgi sistem ağı
professional network
metrik sistem
the metric system
metrik sistem
metric system

Conversion to the metric system was opposed by tool manufacturers. - Metrik sisteme dönmeye üreticileri tarafından karşı çıkıldı.

Why doesn't the U.S. switch to the metric system? - ABD neden metrik sisteme geçmiyor?

metrik sistem kullanmak
go metric
metrik sistem kuvvet birimi
(Fizik) dyne
microsoft sistem bilgisi
(Bilgisayar) microsoft system info
microsoft sistem bilgisi
(Bilgisayar) microsoft system information
microsoft sistem bilgisi durum
(Bilgisayar) microsoft system info status
milli hava sahası sistem bilgisayarı
(Askeri) National Association for Search and Rescue - Milli Arama Ve Kurtarma Derneği NAS computer national airspace system computer
miri sistem
feudalism in ottoman empire
model tabanlı sistem
(Askeri) model-based system
modüler sistem
modular system
mutluluğu en yüce amaç sayan sistem
eudemonism
müşterek sistem eğitim tatbikatı
(Askeri) joint system training exercise
müşterek sistem tehdit değerlendirme raporu
(Askeri) joint system threat assessment report
nedensel-olmayan sistem
(Bilgisayar,Teknik) non-causal system
ondalık sistem
decimal system

In 1971 the United Kingdom changed its currency to the decimal system. - 1971 de Britanya Kırallığı parasını ondalık sisteme çevirdi.

onikilik sistem
duodecimal system
parlamenter sistem
parliamentarism
personeli kâra ortak eden sistem
copartnership
pilot sistem
pilot system
renin-anjiyotensin sistem
(Tıp) renin-angiotensin system
sempatik sistem
sympathetic
senkronize sistem
simultaneous system
somut sistem
(Bilgisayar,Teknik) concrete system
sosyal sistem
social system
sosyal sınıflaşma sistem ve ilkeleri
caste
sınırlı sistem
limited system
tabii sistem
(Botanik, Bitkibilim) natural system
taksitli sistem
hire system
taktik sığınma sistemi; hedef algılama sistemi; zaman paylaşımlı sistem; zamanlı
(Askeri) tactical shelter system; target sensing system; timesharing system; time signal set; traffic service station
termosifon sistem
water heater system
Türkçe - Türkçe
Yol, yöntem
bakınız: Dizge
Model, tip: "... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar."- Y. Z. Ortaç
Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni: "Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir."- H. E. Adıvar
Dizge
öğretier bütünü
Model, tip
Düzen
Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni
Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat
(Osmanlı Dönemi) MESLEK
SİSTEM
(Osmanlı Dönemi) Manzume
SİSTEM
(Osmanlı Dönemi) Proğramlı çalışmak
SİSTEM
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir bütün meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı unsurların hepsi
SİSTEM
(Osmanlı Dönemi) İlimde bir bütün meydana getirecek esasların hepsi
SİSTEM
(Osmanlı Dönemi) Bir nizâm dâiresinde çalışan takım
metrik sistem
Metre sistemi
modüler sistem
Parçalı sistem
İngilizce - Türkçe

sistem teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hafif raylı sistem
light rail (transit) system
extrapyramidal sistem
(Anatomi) piramidal yolun dışında bulunan sistem
sistem