enjoy

listen to the pronunciation of enjoy
İngilizce - Türkçe
zevk almak

Bütün hayvanlar, insanın dışında, yaşamın asıl işinin ondan zevk almak olduğunu biliyor. - All animals, except man, know that the principal business of life is to enjoy it.

Her yıl, yüz elli bin turist etkileyici manzara ve harika plajlardan zevk almak için bu adaya gelir. - Every year, a hundred and fifty thousand tourists come to this island to enjoy the impressive scenery and the wonderful beaches.

{f} tadını çıkarmak

O iyi bir manzaranın tadını çıkarmak için üst katta bir oda kiraladı. - He rented a room on the top floor in order to enjoy a good view.

Yakında buradaki yiyecek ve içeceğin tadını çıkarmak için geleceksin. - You'll soon come to enjoy the food and drink here.

{f} sahip olmak
{f} sevmek
zevkli

Bir yabancı dil öğrenmek gerçekten ilginç ve zevkli. - Learning a foreign language is truly interesting and enjoyable.

Hastanede kalmak çok zevkli değil. - A hospital stay isn't very enjoyable.

enjoymentzevk
zevk al

Tom ve Mary yağmurda yürümekten zevk almadı. - Tom and Mary didn't enjoy walking in the rain.

Para harca ve hayattan zevk al! - Spend money and enjoy life!

enjoyablehoş
hoşça vakit geçirmek
keyfine bakmak
hoşlan

Çoğu genç yetişkin geceleyin dışarı çıkmaktan hoşlanır. - Most young adults enjoy going out at night.

Birlikte şarkı söylemekten hoşlandık. - We enjoyed singing songs together.

tatlı
enjoyably zevk alacak surette
{f} hoşuna gitmek
kullanabilme yeteneğine sahip olmak
eğlenceli

Tom sadece güneşte oturmayı ve müzik dinlemeyi oldukça eğlenceli buldu. - Tom found it pretty enjoyable just to sit in the sun and listen to music.

O, çok eğlenceli parti için ev sahibine teşekkür etti. - He thanked the host for the very enjoyable party.

{f} yararlanmak
hoşlanma

Tom konserden hiç hoşlanmadı. - Tom didn't enjoy the concert at all.

Beth'in çiftlikteki zamanından hoşlanmadığına şaşırdım. - I'm surprised that Beth didn't enjoy her time at the farm.

keyfini çıkarmak

Tom bitkileri sulamayı bitirdikten sonra, o, gün batımının keyfini çıkarmak için veranda da oturdu. - After Tom finished watering the plants, he sat down on the porch to enjoy the sunset.

Yeni başlayanlar için rüzgar sörfünün keyfini çıkarmak zordur. - It is difficult for beginners to enjoy windsurfing.

tadını almak
keyfini yaşamak
keyfini çıkartmak
tat almak
keyfine varmak
beğenmek
kullanmak
hoşlanmak
{f} tadına varmak
{f} haz almak
anlamak
keyif almak

Kendimden keyif almak istiyorum. - I want to enjoy myself.

nail olmak
enjoyable
{s} zevkli

Bir yabancı dil öğrenmek gerçekten ilginç ve zevkli. - Learning a foreign language is truly interesting and enjoyable.

Bu roman eğlenceli ve zevkli. - This novel is fun and enjoyable.

enjoyment
zevk

Salonun zayıf akustiği, dinleyicilerin konserden zevk almalarını ciddi şekilde olumsuz etkiledi. - The poor acoustics in the hall severely affected the audience's enjoyment of the concert.

Müzik ve sanat, yaşam zevkine çok büyük ölçüde katkıda bulunabilirler. - Music and art can greatly contribute to the enjoyment of life.

enjoy your meal!
afiyet olsun!
enjoy oneself
eğlenmek
enjoy a good smoke
ciğerleri bayram etmek
enjoy eating
(Gıda) boğazını sevmek
enjoy fully
tadını çıkarmak
enjoy it!
güle güle kullanın
enjoy it!
güle güle kullanınız
enjoy it!
güle güle kullan
enjoy life
hayattan zevk almak
enjoy one's life to the full
hayatını doyasıya yaşamak
enjoy one's life to the full
hayatın tadını çıkarmak
enjoy oneself
keyfine bakmak
enjoy oneself
hoşça vakit geçirmek
enjoy oneself to repletion
doyasıya eğlenmek
enjoy something to the utmost
sefasını sürmek
enjoy the advantage of
hayrını görmek
enjoy the day
gününü gün etmek
enjoy your new...
hayırlı olsun
enjoy your trip!
iyi yolculuklar!
enjoy oneself
zevk almak
enjoy oneself
mutlu olmak
enjoy !
tadını çıkarın!
enjoy a comfortable lead
rahat bir kurşun zevk
enjoy oneself
mutlu olmak, eğlenmek
enjoy your meal..
yemeğinizin tadını
enjoy your stay
ziyaretinin tadını çıkar
enjoy yourself
Keyfine bak! Tadını çıkar!
enjoy!
tadını çıkarın!
enjoy (something) the hilt
zevkini çıkarmak
enjoy a right
bir haktan faydalanmak
enjoy good health
sağlığı yerinde olmak
enjoy it
keyfine bak

O devam ederken keyfine bak. - Enjoy it while it lasts.

enjoy your meal
afiyet olsun

Lütfen buyurun, afiyet olsun! - Please help yourself, enjoy your meal!

enjoying
{i} hoşlanma
enjoyable
{s} hoş

O, en hoş bir parti için, ev sahibine teşekkür etti. - He thanked his host for a most enjoyable party.

enjoyable
güzel
enjoyment
haz
enjoyment
hoşlanma
enjoyable
{s} tadı çıkarılabilir
enjoying
{f} eğlen

Tom eğleniyor gibi görünüyor. - Tom seems to be enjoying himself.

Saray büyük kraliyet lehinde eğleniyordu. - The courtier was enjoying great royal favor.

enjoyable
{s} yenilebilir
begin to enjoy prosperity
feraha çıkmak
enjoyable
tatlı
enjoyed
sevilmiş
enjoyed
beğenilmiş
enjoying
eğlenerek
enjoying
nail
enjoyment
(Kanun) hakkın kullanılması
enjoyment
(Kanun) istifade
enjoy it
güle güle kullanın
enjoyable
eğlenceli

Tom sadece güneşte oturmayı ve müzik dinlemeyi oldukça eğlenceli buldu. - Tom found it pretty enjoyable just to sit in the sun and listen to music.

Bu roman eğlenceli ve zevkli. - This novel is fun and enjoyable.

enjoyably
eğlenerek
enjoyed
zevk alır

Yağmur olmasaydı yolculuğumuzdan zevk alırdık. - We would've enjoyed our trip if it wasn't for the rain.

Eğer yağmur olmasaydı biz bizim yolculuğumuzdan zevk alırdık. - We would've enjoyed our trip if it hadn't been for the rain.

did you enjoy your stay
ziyaretinizden memnun kaldınız mı
enjoyably
zevk verecek şekilde
enjoyably
memnun edici şekilde
enjoyment
beğenme
enjoyment
{i} yararlanma
enjoyment
elde etme/eğlence
enjoyment
sefa
enjoyment
{i} ağız tadı
Türkçe - Türkçe

enjoy teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Enjoy your meal
afiyet olsun
İngilizce - İngilizce
To have the use or benefit of something

This account fails to provide any basis for doubting that animals of subhuman species enjoy the freedom it defines.

To receive pleasure or satisfaction from something

I enjoy dancing.

If you enjoy something such as a right, benefit, or privilege, you have it. The average German will enjoy 40 days' paid holiday this year
have benefit from; "enjoy privileges"
To take satisfaction; to live in happiness
If you enjoy something, you find pleasure and satisfaction in doing it or experiencing it. Ross had always enjoyed the company of women I enjoyed playing cricket
have for one's benefit; "The industry enjoyed a boom"
get pleasure from; "I love cooking"
To have sexual intercourse with
{f} have fun, get pleasure from
To have, possess, and use with satisfaction; to occupy or have the benefit of, as a good or profitable thing, or as something desirable; as, to enjoy a free constitution and religious liberty
have for one's benefit; "The industry enjoyed a boom
take delight in; "he delights in his granddaughter"
have benefit from; "enjoy privileges" derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take pleasure in; "She relished her fame and basked in her glory" have for one's benefit; "The industry enjoyed a boom
derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take pleasure in; "She relished her fame and basked in her glory"
If you enjoy yourself, you do something that you like doing or you take pleasure in the situation that you are in. I must say I am really enjoying myself at the moment
{v} to feel with pleasure, to have possession
To take pleasure or satisfaction in the possession or experience of; to feel or perceive with pleasure; to be delighted with; as, to enjoy the dainties of a feast; to enjoy conversation
(deyim) get a kick out of
enjoy oneself
To take pleasure, to have feelings of enjoyment
enjoy a comfortable lead
hold a place well ahead of one's competitors (in a competition)
enjoy a good reputation
be popular, be respected or regarded well by many
enjoy a sizable lead
hold a place far ahead of one's competitors (in a competition)
enjoy oneself
have a blast, have the time of your life, have a really great time
enjoyment
An enjoyable state of mind
enjoyment
An activity that gives pleasure
enjoyment
The condition of enjoying anything
enjoyment
{n} the quality of enjoying, happiness
Enjoyable
cracking
To enjoy
joy
To enjoy
rejoice
To enjoy
brook
enjoyable
Pleasant, capable of giving pleasure
enjoyable
Something that is enjoyable gives you pleasure. It was much more enjoyable than I had expected. + enjoyably en·joy·ably an enjoyably nasty thriller. the place in which he has enjoyably spent his working life. something enjoyable gives you pleasure
enjoyable
Capable of being enjoyed or of giving joy; yielding enjoyment
enjoyable
{s} pleasing, delightful, gratifying, giving pleasure
enjoyable
affording satisfaction or pleasure; "the company was enjoyable"; "found her praise gratifying"; "full of happiness and pleasurable excitement"; "good printing makes a book more pleasurable to read"
enjoyableness
pleasantness resulting from something that can be enjoyed; "the enjoyableness of an afternoon at the beach
enjoyably
in an enjoyable manner; "we spent a pleasantly lazy afternoon"
enjoyably
pleasantly, pleasurably, in an gratifying manner
enjoyably
In an enjoyable manner
enjoyed
past of enjoy
enjoyer
a person who delights in having or using or experiencing something
enjoyer
One who enjoys
enjoyer
{i} one who enjoys, one who receives pleasure from
enjoying
Present participle of to enjoy
enjoyment
act of receiving pleasure from something the pleasure felt when having a good time
enjoyment
Something that gives pleasure
enjoyment
The act of enjoying something
enjoyment
Enjoyment is the feeling of pleasure and satisfaction that you have when you do or experience something that you like. I apologise if your enjoyment of the movie was spoiled
enjoyment
{i} fun, pleasure, gratification
enjoyment
The condition of enjoying anything; pleasure or satisfaction, as in the possession or occupancy of anything; possession and use; as, the enjoyment of an estate
enjoyment
That which gives pleasure or keen satisfaction
enjoyment
(law) the exercise of the legal right to enjoy the benefits of owning property; "we were given the use of his boat"
enjoyment
the pleasure felt when having a good time
enjoyment
act of receiving pleasure from something
enjoyment
If someone enjoys a right, it is a formal way of saying s/he has and can exercise that right
enjoyment
The exercise of a legal right
enjoyment
Landlord agrees that if Tenant shall pay the rents and observe and perform Tenant's covenants and agreements as herein provided, Tenant may peaceably and quietly enjoy possession of the demised premises during this term without hindrance by Landlord or any party lawfully claiming through or under Landlord, except for matters herein specifically provided
enjoy