bear

listen to the pronunciation of bear
İngilizce - Türkçe
dayanmak
{f} katlanmak

Yapabileceğimiz tek şey ona katlanmaktı. - The only thing we could do was to bear with it.

{f} taşımak

Gölün üstündeki buz senin ağırlığını taşımak için çok ince. - The ice on the lake is too thin to bear your weight.

O, Marilyn Monroe'ya acayip bir benzerlik taşımaktadır. - She bears an uncanny resemblance to Marilyn Monroe.

{i} ayı

Benjamin, bir ayıyı tüfekle vurdu. - Benjamin shot a bear with a rifle.

Ayı tamamen uysal ve ısırmaz. - The bear is quite tame and doesn't bite.

{f} çekmek

Tom'un ya sabır çekmek dışında bir seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to grin and bear it.

{f} gütmek (kin)
{f} üstlenmek
hantal kimse
ayıya benzer hayvan
kaba kimse
{f} taşı

Buz bizim ağırlığını taşıyabilecek mi? - Will the ice bear our weight?

O, büyük bir demet çiçek taşıyarak geldi. - He came bearing a large bunch of flowers.

doğurmak, dünyaya getirmek
{f} (bore/eski bare, borne)
borsada fiyatlar düşecek ümidiyle ilerde alacağı tahvil ve senetleri evvelden satan kimse
{f} sapmak
{f} duymak (sevgi)
{f} değmek
{i} spekülatör
{f} sineye çekmek

Tom'un sineye çekmekten başka seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to grin and bear it.

yakışık almak
götürmek
vurguncu
uymak
ürün vermek
doğurmak
kaldırmak
uygun olmak
bulundurmak
sahip olmak
aklında olmak
(Finans) Borsa spekülatörü
(Çiçek, yaprak) açmak

A tree bears leaves in spring.

{f} taşımak; kaldırmak: It won't bear your weight. Senin ağırlığını kaldırmaz. They have the right to bear arms
{f} dönmek
spekülatör,v.taşı: n.ayı
{f} dişini sıkmak
{f} spekülasyon yapmak
{f} borsa fiyatlarını düşürmek
{i} kaba adam
{f} getirmek
bearberry ayı üzümü
{f} hazmetmek
{f} vermek
{f} yönelmek
sine

O, büyük sinema güzelliklerinden biri olan Ingrid Bergman'a şaşırtıcı bir benzerlik taşımaktadır, - She bears a striking resemblance to Ingrid Bergman, one of the great cinema beauties.

Tom'un sineye çekmekten başka seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to grin and bear it.

{i} borsada büyük oynayarak fiyatları etkileyen kimse
(Hukuk) tahammül etmek
vermek (meyve)
gelmek
beslemek
basmak
kin gütmek
sevgi duymak
koca oğlan
açıkçı
bearing
duruş biçimi
bore
{f} bunaltmak
bearing
alâka
bore
{f} delmek
bearing
katlanma

Katlanma dayanılmaz olabilir. - Bearing can be unbearable.

bore
usandırmak
bore
sıkmak

Zaten bildiğin şeyleri tekrarlayarak seni sıkmak istemiyorum. - I don't want to bore you by repeating things you already know.

Canınızı sıkmak istemiyorum. - I don't want to bore you.

bearing
(Mühendislik) Rulman

Rulmanlarımı almam için bana bir dakika ver. - Give me a minute to get my bearings.

bearing
duruş
bearing
taşıyan

Musa ilahi emirleri taşıyan dağdan indi. - Moses came down from the mountain bearing divine commandments.

bear arms
asker olmak
bear down on
fazla bastırmak
bear down on
-i çok etkilemek: This tax bears down on the poor. Bu vergi fakirleri bayağı etkiliyor
bear fruit
meyve vermek
bear in mind
göz önünde tutmak
bear in mind
göz önünde bulundurmak
bear up
dayanmak
bear arms
silâh taşımak
bear in mind
hesaba katmak
bear in mind
gözönünde bulundurmak
bear in mind
aklında tutmak
bear in mind
hatırlamak
bear in mind
akıldan çıkarmamak
bear in mind
zihinde tutmak
bear interest
(Ticaret) faizli
bear the blame for
suçunu üzerine almak
bear the blame for
-in töhmeti altında kalmak
bear a grudge
kin beslemek
bear down
çaba harcamak
bear down
yenmek
bear down on
büyük çaba harca
bear garden
hayvanat bahçesi
bear hug
çok sıkı kucaklama (ayı gibi)
bear in mind
akılda tutmak
bear in mind
hatırla
bear malice
kin beslemek
bear market
fiyatların düştüğü piyasa
bear on
ile ilgili olmak
bear on
ilgilen
bear one's cross
bağrına taş basmak
bear out
tasdik et
bear out
doğrulamak

Gerçekler bu hipotezi doğrulamaktadır. - The facts bear out this hypothesis.

bear out
desteklemek
bear the market
fiyatları düşürmek
bear up
neşelen(dir)mek
bear up
desteklemek
bear upon
ilgisi ol
bear with
katlanmak

Yapabileceğimiz tek şey ona katlanmaktı. - The only thing we could do was to bear with it.

bear with
sabır göstermek
bear witness to
kanıtlamak
bear witness to
göstermek
bear witness to
delil olmak
bear baiting
Ayıya köpek saldırtma
bear cat
bear kedi
bear children
ayı çocuklar
bear down
Gayret etmek
bear in mind
akılda tutmak, unutmamak
bear losses
ayı kayıp
bear low sail
düşük yelken ayı
bear no proportion
hiçbir oran ayı
bear no resemblance to
-e hiç benzememek
bear on
ile ilgisi olmak
bear out an assertion
Bir iddiaya destek vermek
bear the brunt of
(saldırı, azarlama, baskı v.b.´nin) en ağır/şiddetli kısmını çekmek: She bore the brunt of Tarık´s wrath. Tarık´ın gazabını en çok o çekti
bear up under
Zor bir durumla baş etmek, zor bir duruma dayanmak
bear's-breech, or acanthus
bear's-makat veya Acanthus
bear-baiting
ayıya köpek saldırtma
bore
can sıkmak
bore
oymak
bore
delik
bore
kabak tadı vermek
bore
{i} can sıkıcı kimse
bore
sıkıcı tip
bear with
dayanmak
bearish
{s} düşme eğilimi olan (borsa)
bearing
(Borsa) Yataklama
bore
"bear" fiilinin geçmiş hâli
bore
kalibre
bearing
irtibat
bearing
{i} etki
bearing
{i} hareket
bearing
içeren
bearing
tahammül etme
bearing
yön

Metrodan çıktığımda yönümü kaybettim. - I lost my bearings when I came out of the subway.

bearings
{i} yön

Metrodan çıktığımda yönümü kaybettim. - I lost my bearings when I came out of the subway.

bearish
ayı gibi
bore
sıkıcı şey
born
doğum

Benim doğum günüm 12 Haziran. Magdalena, benimle aynı günde ve yılda doğdu. - My birthday is June 12. Magdalena was born on the same day and year as me.

Onlar Tayland doğumlular. - They were born in Thailand.

bear down
ezmek
bear in mind
dikkate almak
bear on
ilgilenmek
bear out
tasdik etmek
bearing
bedenin duruşu
bearing
konum açısı
bearing
tahammül
bearing
ürün
bearing
yataklamak
bearing
burç
bearing
yastık
bearing
yuva
bearing
ürün verme
bearing
burç yatak
bearing
(Otomotiv) kusinet
bearing
rota
bearing
(Jeoloji) semt açısı
bearing
katlanarak
bearing
(Havacılık) yatk
bearing
orta kapak
bearing
taşıyıcı
bearings
burç
bearish
kıro
bore
başını ağrıtmak
bore
kafa şişirmek
bore
sondalamak
bore
çap mermi
bore
can sıkan
bore
kutur
bore
usanç vermek
bore
iç çap
bore
bıkkınlık vermek
bore
esnetmek
bore
(Otomotiv) silindir çapı
bore
taciz etmek
bore
sondaj deliği
born
(Kanun) vuku bulmak
borne
doğmuş
bearing
ilişki
bearing
doğurma
bearing
doğum
bearing
yatak
bearing
ilinti
bearing
taşıma
bearing
dayanma
bearing
meyve verme

Meyve vermeden önce, portakal ağaçları turuncu çiçekleri ile çiçek açar. - Before bearing fruit, orange trees bloom with orange blossoms.

Meyve vermeden önce portakal ağaçları azahar adı verilen bir çiçekle çiçek açarlar. - Before bearing fruit, orange trees blossom with a flower called an azahar.

bearish
ayıya benzer
bearish
hödük
bore
delgi
bore
can sıkıcı/usandırıcı/bezdirici kimse
bore
canını sıkmak

Canını sıkmak istemiyorum. - I don't want to bore you.

bore
büyük gel dalgası
bore
{i} can sıkıcı
bore
oyuk
born
kökenden
bore
kafa ütülemek
Bearish
yönte
a bear
bir ayı
bear in mind
-i aklında tutmak, -i unutmamak. "You should also bear this in mind. - Bunu da unutmamalısın."
bear of
ayı
bear on
İlgisi olmak, ilgilendirmek
bore
{i} belâ
born
doğdu

29 haziran 1979 da zonguldakta doğdu.

Doğduğum yer olan Nagasaki, güzel bir liman kentidir. - Nagasaki, where I was born, is a beautiful port city.

İsa, Meryem'in bir çocuğu olarak doğdu. - Jesus was born of Mary.

born
doğan

Ben Showa döneminde doğan bir insanım. - I'm a person who was born during the Showa era.

Denizde doğan bebeklere ne olur? - What happens to babies who are born at sea?

bear down
kırmak (direnç)
bear down on
ağır gelmek
bear down on
üstüne gelmek
bear down on
yaklaşmak
bear down on
-e doğru gelmek/ilerlemek
bear down on
üstüne varmak
bear down on
(Fiili Deyim ) yaklaşmak , hızla üstüne gitmek , saldırmak
bear in mind
hatırda tutmak
bear in mind
-i unutmamak, -i akılda tutmak: You should also bear this in mind. Bunu da unutmamalısın
bear on
ilgisi olmak
bear on
ilgilendirmek
bear on
topa tutmak
bear on
ateş etmek
İngilizce - İngilizce
A large hairy man, especially one who is gay
To put up with something

please bear with me as I.

A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae, particularly of subfamily Ursinae
Characterized by or believing to benefit of declining prices in securities markets

The great bear market starting in 1929 scared a whole generation of investors.

To carry something

imitations that bear the same name as the things.

To be equipped with something

the right to bear arms.

To give birth to someone or something

In Troy she becomes Paris’ wife, bearing him several children, all of whom die in infancy.

To declare as testimony

The jury could see he was bearing false witness.

To produce or yield something, such as fruit or crops
very

You rang me last night but it was bear late and I didn't answer.

To be - or head - in a specific direction from the observer’s position

The harbour bears North by Northeast.

An animal that resembles a bear, such as a koala or ant bear
A difficult situation or problem
An investor who sells commodities, securities, or futures in anticipation of a fall in prices

Bears look for over-priced securities to sell short.

{f} give birth
{f} endure; carry; support; suffer; produce
{v} to carry, endure, press, convery, supply, produce
{n} an animal, rude man, constellation
(Finans) A person who sells shares when prices are expected to fall, in order to make a profit by buying them back again at a lower price
A peak, 4,523.5 m (14,831 ft) high, in the Wrangell Mountains of southern Alaska near the British Columbia border. Generally massive, short-legged mammals constituting the family Ursidae. Bears are the most recently evolved carnivore, found in Europe, Asia, and the Americas. Closely related to the dog and the raccoon, most bears climb with ease and are strong swimmers. As a family, they are omnivores, but dietary preferences vary among species (the polar bear feeds mainly on seals, the spectacled bear on vegetation, etc.). Though they do not truly hibernate, bears often sleep fitfully through much of the winter. They live 15-30 years in the wild but much longer in captivity. They have been hunted as trophies, for hides, and for food. See also black bear; brown bear; sun bear. African ant bear skunk bear Bear Flag Revolt bear grass bear market black bear brown bear Bryant Bear Great Bear Lake grizzly bear bear cat cat bear polar bear spectacled bear Andean bear sun bear honey bear woolly bear wooly bear ball bearing bearing wall load bearing wall roller bearing Born Max
A problem that is very difficult to solve
To admit or be capable of; that is, to suffer or sustain without violence, injury, or change
To endeavor to depress the price of, or prices in; as, to bear a railroad stock; to bear the market
have; "bear a resemblance"; "bear a signature
A market trending downward, or a person who expects prices to go lower
To possess or carry, as a mark of authority or distinction; to wear; as, to bear a sword, badge, or name
Any species of the genus Ursus, and of the closely allied genera
One who believes prices will go down
To support or sustain; to hold up
A portable punching machine
In economics and finance, someone who thinks market prices will decline
be pregnant with; "She is bearing his child"; "The are expecting another child in January"; "I am carrying his child"
behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he bore himself with dignity"; "They conducted themselves well during these difficult times"
massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws an investor with a pessimistic market outlook; an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price move while holding up or supporting; "Bear gifts"; "bear a heavy load"; "bear news"; "bearing orders"
Someone who believes the market will decline (See: Bull)
To be in a specific direction from the observer's position
To sustain, or be answerable for, as blame, expense, responsibility, etc
A person who believes market prices will go down
An individual who believes a stock or the overall market will decline
have rightfully; of rights, titles, and offices; "She bears the title of Duchess"; "He held the governorship for almost a decade"
One of two constellations in the northern hemisphere, called respectively the Great Bear and the Lesser Bear, or Ursa Major and Ursa Minor
vulgare
have on one's person; "He wore a red ribbon"; "bear a scar"
To render or give; to bring forward
To manage, wield, or direct
To endure with patience; to be patient
bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this savings certificate pay annually?"
put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear his constant criticism"; "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
A block covered with coarse matting; used to scour the deck
To take effect; to have influence or force; as, to bring matters to bear
support or hold in a certain manner; "She holds her head high"; "He carried himself upright"
Market A market in which prices are declining A "bear" is a person who expects that the market or the price of a particular security will decline
An investor who believes the stock in an overall market will decline
A person who sells stocks or securities for future delivery in expectation of a fall in the market
massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws
An investor who believes that a stock or the market in general will decline A bear market is an extended period of falling prices in the overall market
An animal which has some resemblance to a bear in form or habits, but no real affinity; as, the woolly bear; ant bear; water bear; sea bear
To press; with on or upon, or against
To support and remove or carry; to convey
To behave; to conduct
To conduct; to bring; said of persons
To possess and use, as power; to exercise
General Floor Term One who believes prices will move lower
An investor who thinks the market will fall
To be situated, as to the point of compass, with respect to something else; as, the land bears N
Someone who believes that many investors in the stock market will lose money <top>
To relate or refer; with on or upon; as, how does this bear on the question? To have a certain meaning, intent, or effect
Someone who believes the market will decline
contain or hold; have within; "The jar carries wine"; "The canteen holds fresh water"; "This can contains water"
An investor who believes a stock or the overall market will decline A bear market is a prolonged period of falling stock prices, usually by 20% or more Related: bull
bear a hand
to make haste; to help quickly (used mostly in the imperative)
bear cat
A red panda, Ailurus fulgens
bear claw
A large, sweet croissant
bear claws
plural form of bear claw
bear down
To approach another vessel from windward
bear down
When giving birth, to push
bear down
To press down on someone
bear down
To intensify one's efforts

It's 9:41, 58 degrees, and I'm flunking out. Time to bear down.

bear down on
To approach someone in a very determined way

We were moving slowly up the river as the creature bore down upon us with distended jaws. The long neck was far outstretched, and the four flippers with which it swam were working with powerful strokes, carrying it forward at a rapid pace.

bear false witness
To give an untrue testimony. To lie
bear fruit
To succeed in some task; literally, of a tree or plant bearing fruit; figuratively in relation to any attempted task

Many people had looked but it was unusual to see these searches bearing fruit.

bear hug
in wrestling, a hold with the arms around the opponent
bear hug
in business, a hostile takeover effort in which one firm offers to buy the other firm at a share price too high to refuse
bear hug
any especially large, tight or enthusiastic hug, usually friendly

Granddad scooped up the child in a big bear hug.

bear hugs
plural form of bear hug
bear in mind
remember; consider; note

Bear in mind that I'm not as young as I was, so don't walk so fast.

bear in with
To approach (a ship) nearer
bear market
A stock market where a majority of investors are selling ("bears"), causing overall stock prices to drop
bear off from
To stand further off from (a ship)
bear on
To be relevant to

That ruling bears on our application.

bear on
To influence, have an effect on
bear out
To corroborate, prove, or confirm; to demonstrate; to provide evidence for

It was a promising idea, but the evidence did not bear out their theory.

bear pit
A question and answer forum with a group of politicians
bear pits
plural form of bear pit
bear spread
One of a variety of strategies involving two or more options (or options combined with a position in the underlying stock) that can potentially profit from a fall in the price of the underlying stock
bear the scars
To live with emotional damage caused by past events that cannot be easily forgotten

She still bore the scars of a very conflictive divorce, which made her wary of making any new commitment.

bear up
To sail close to the wind
bear up
To endure hardship cheerfully
bear upon
To influence, have an effect upon
bear upon
To be relevant to

That ruling bears upon our application.

bear walker
An evil sorcerer, specifically one who walks by night in the form of a bear

He told Jim he saw a Bear-walker approaching the house then and there.

bear with
To be patient with

Please bear with me a moment while I connect you to his office.

bear witness
To deliver a testimony, especially as witness

He hesitated to bear witness against them in court for fear of reprisals by the fellons' accomplices.

bear witness
To prove, demonstrate

The dubious state of the whole society bears witness of years of misrule.

bear's breech
Any species of the genus Acanthus
bear's breech
A species of hogweed, Heracleum sphondylium
bear's breech
Any of two common species of acanthus, Acanthus mollis and, less frequently, Acanthus spinosus
bear's breeches
plural form of bear's breech
bear's breeches
Alternative form of bear's breech
bear's garlic
A wild plant related to chives; ramsons, Allium ursinum
bear's-breech
Alternative form of bear's breech
bear-a-hand
make haste!
bear fruit
yield fruit, produce fruit
bear off
To turn away from the wind
bear down
1. To advance in a threatening manner2. To apply maximum effort and concentration

1. The ship bore down on our canoe. 2. If you really bear down, you will finish the task.

bearing
Of a beam, column, or other device, carrying weight or load; as, a bearing wall
bearing
The horizontal angle between the direction of an object and that of true north; subject to variation and deviation when taken by a magnetic compass
bearing
Present participle of bear
bearing
A mechanical device that supports another part and/or reduces friction
bearing
(Often in plural: bearings) Direction or relative position
bearing
One's posture, demeanor, or manner

She walks with a confident, self-assured bearing.

bearish
Resembling or likened to a bear, typically in being rough, surly, or clumsy
bearlike
Like that of a bear; as, bearlike fur
bearlike
Having physical or temperamental characteristics like those of a bear
bore
A sudden and rapid flow of tide in certain rivers and estuaries which rolls up as a wave; an eagre
bore
To make a hole through something
bore
One who inspires boredom or lack of interest
born
Alternative spelling of burn. A stream
some days you get the bear, other days the bear gets you
One cannot always overcome a powerful adversary
bore
to weary by tediousness or dullness
bearing
{i} behavior, deportment, demeanor, manner; way of standing or moving of a person; influence; direction; machine part on which another part turns; relevance, pertinence, relatedness, state of being connected to the current subject; (Architecture) support for a beam or part of a structure
bearing
Someone's bearing is the way in which they move or stand. She later wrote warmly of his bearing and behaviour
bearing
{s} producing, that yields; designed to support a beam or part of a structure
bearing
If something has a bearing on a situation or event, it is relevant to it. Experts generally agree that diet has an important bearing on your general health My father's achievements really don't have any bearing on what I do. = influence
bore
A tidal flood which regularly or occasionally rushes into certain rivers of peculiar configuration or location, in one or more waves which present a very abrupt front of considerable height, dangerous to shipping, as at the mouth of the Amazon, in South America, the Hoogly and Indus, in India, and the Tsien- tang, in China
bore
The size of a hole; the interior diameter of a tube or gun barrel; the caliber
bore
Caliber; importance
bore
A person or thing that wearies by prolixity or dullness; a tiresome person or affair; any person or thing which causes ennui
bearing
{n} the position of a place with respect to another
bore
{n} a hole made by boring, the size of a hole
bore
{v} to make a hole, to push forward or out
born
{a} carried, brought, supported, paid
Born
aborn
bear down
If someone or something bears down on you, they move quickly towards you in a threatening way. A group of half a dozen men entered the pub and bore down on the bar = advance
bear down
to make a rush at or sudden attack upon, as in battle; "he saw Jess charging at him with a pitchfork"
bear down
contract the abdominal muscles during childbirth to ease delivery
bear down
exert a force with a heavy weight; "The snow bore down on the roof"
bear down
pay special attention to; "The lectures bore down on the political background"
bear down
exert full strength; "The pitcher bore down"
bear down
To bear down on something means to push or press downwards with steady pressure. The roof support structure had collapsed and the entire weight was bearing down on the ceiling
bear down
exert a force or cause a strain upon; "This tax bears down on the lower middle class"
bear down
move forward in a threatening manner (e.g., "The cruise ship bore down on our canoe"); use utmost effort and concentration (e.g., "If you really bear down, you will success"); contract the muscles of the abdomen during childbirth in order to facilitate the delivery
bear down on
advance upon, assail against; get to work on, make an exerted effort
bear down on
exert a force with a heavy weight; "The snow bore down on the roof"
bear down on
sail towards another vessel, of a ship
bear in mind
keep in mind
bear in mind
keep in mind, take into account, remember, be aware of
bear on
have to do with or be relevant to; "There were lots of questions referring to her talk"; "My remark pertained to your earlier comments"
bear on
keep or maintain in unaltered condition; cause to remain or last; "preserve the peace in the family"; "continue the family tradition"; "Carry on the old traditions"
bear on
press, drive, or impel (someone) to action or completion of an action; "He pushed her to finish her doctorate"
bear on
have an effect upon; "Will the new rules affect me?"
bear out
show to be true, prove correct
bear out
If someone or something bears a person out or bears out what that person is saying, they support what that person is saying. Recent studies have borne out claims that certain perfumes can bring about profound psychological changes. = confirm refute
bear out
support with evidence or authority or make more certain or confirm; "The stories and claims were born out by the evidence"
bear up
endure cheerfully; "She bore up under the enormous strain"
bear up
endure cheerfully; "She bore up under the enormous strain
bear up
endure, stand up to, hang in there, suffer through; support, reassure
bear upon
apply to, affect, have an influence on
bear upon
have an effect upon; "Will the new rules affect me?"
bear with
be patient, endure patiently
bear with
If you ask someone to bear with you, you are asking them to be patient. If you'll bear with me, Frank, just let me try to explain
bearing
The precise compass direction (in degrees) from your present position to the next waypoint (Readings are selectable in either degrees magnetic or true north)
bearing
The horizontal direction of an object or point, usually measured clockwise from a reference line or direction through 360°
bearing
Compass direction from the ship to another object or location
bearing
If you get your bearings or find your bearings, you find out where you are or what you should do next. If you lose your bearings, you do not know where you are or what you should do next. A sightseeing tour of the city is included to help you get your bearings
bearing
Ones posture, demeanor, or manner
bearing
Present participle of to bear
bearing
dignified manner or conduct
bearing
Direction or relative position
bearing
The horizontal direction to or from any point, usually measured clockwise from true north (true bearing) magnetic north (magnetic bearing), or some other reference point, through 360°
bearing
A term used to describe directions in space For example, it is usually used in the form: "The unknown spacecraft is at bearing zero-two-five, mark one-five "
bearing
Any single emblem or charge in an escutcheon or coat of arms commonly in the pl
bearing
The situation of a distant object, with regard to a ship's position, as on the bow, on the lee quarter, etc
bearing
(n) A mechanical device designed to transfer radial or axial loads from a shaft while minimizing energy loss due to friction from the rotating shaft Bearings are usually divided into two general categories: plain and rolling contact
bearing
producing or yielding; "an interest-bearing note"; "fruit-bearing trees
bearing
The situation of one object, with respect to another, such situation being supposed to have a connection with the object, or influence upon it, or to be influenced by it; hence, relation; connection
bearing
The manner in which one bears or conducts one's self; mien; behavior; carriage
bearing
A hollow metal "donut" that uses balls inside to increase the efficiency of a rotating shaft (like an axle) Highly recommended as the first option part for any kit equipped with bushings, bearings have become a standard accessory in most R/C kits today
bearing
(of a structural member) withstanding a weight or strain
bearing
A measure of direction that a submarine or other vessel is at or is going to turn They are measured in degrees: 0 degrees is north, 90 degrees is east, 180 degrees is south, and 270 degrees is west A bearing of 0-0-0 means that a submarine is pointing at 0 degrees or north Bringing the seaQuest around to bearing 1-9-7 is adjusting the seaQuest to 197 degrees or about south-south-west
bearing
Purport; meaning; intended significance; aspect
bearing
1) The distance that the bearing shoe or seat of a joist or joist girder extends over its masonry, concrete, or steel support 2) A structural support, usually a beam or wall, that is designed by the specifying professional to carry reactions to the foundation
bearing
– A surveying term used to designate direction The bearing of a line is the acute horizontal angle between the meridian and the line The meridian is an established line of reference Azimuths are angles measured clockwise from any meridian
bearing
The direction of an object expressed either as a true bearing as shown on thechart, or as a bearing relative to the heading of the boat
bearing
the direction or path along which something moves or along which it lies
bearing
A device that transfers a force to structural supports In a wind generator, bearings allow the Shaft to rotate freely, and allow the machine to Yaw into and out of the wind
bearing
a direction on the ground or on a map defined by the angle measured from some reference direction: this may be true (geographic) north, magnetic north, or grid north
bearing
The direction of an object expressed either as a true bearing as shown on the chart, or as a bearing relative to the heading of the boat
bearing
The part of an axle or shaft in contact with its support, collar, or boxing; the journal
bearing
the direction of travel as indicated by the compass
bearing
A support or guide by means of which a moving part such as a shaft or axle is positioned with respect to the other parts of a mechanism
bearing
The line of flotation of a vessel when properly trimmed with cargo or ballast
bearing
The portion of a support on which anything rests
bearing
Improperly, the unsupported span; as, the beam has twenty feet of bearing between its supports
bearing
A direction on the ground or on a map, defined by the angle measured from some reference direction: this may be true (geographic) North, magnetic North, or grid North Used also to refer to a compass on which the movable dial (used to read direction) is numbered as four 90º quadrants where N=0, 5=0, E=90, W=90 See also azimuth
bearing
producing or yielding; "an interest-bearing note"; "fruit-bearing trees"
bearing
Compass direction, usually expressed in degrees, from the ship to a particular destination or objective
bearing
The direction from one location to another location given as a reading in degrees
bearing
The device on which the headstock (and hence the whole bell assembly) turns about its gudgeon pins Two kinds of bearings are commonly used for bells: ball bearings and plain bearings
bearing
Patient endurance; suffering without complaint
bearing
Relevance; a relationship or connection
bearing
The horizontal angle measured from a point on a line of known direction (usually North) to another line extending from the same point of observation If the angle is measured clockwise from the North it is called bearing East and when measured counter-clockwise it is called bearing West For the mariner's and surveyor's compass, direction is measured in terms of the quadrant, and is never greater than 90° Bearings can be measured from true North, grid North or magnetic North The terms bearing and heading have the same definition, except bearing should refer to a fixed position, whereas, heading refers to the direction in which an object moves
bearing
relevant relation or interconnection; "those issues have no bearing on our situation"
bearing
A bearing is the point of contact between a turning part and a non-turning part A good bearing assembly has little or no play, and as little friction as possible Major bearings on a bicycle are the headset, the bottom bracket and the hubs There are also bearings in brakes, pedals and freewheels Bearings used in bicycles are usually of the cup-and-cone type, but many newer bicycles use cartridge bearings
bearing
If you take a bearing with a compass, you use it to work out the direction in which a particular place lies or in which something is moving. = reading
bearing
characteristic way of bearing one's body; "stood with good posture"
bearing
a rotating support placed between moving parts to allow them to move easily
bearing
The widest part of a vessel below the plank-sheer
bearing
A system that measures in reference to the cardinal points of a compass in 90 degree quadrants
bearing
Bearings are small metal balls that are placed between moving parts of a machine in order to make them move smoothly and easily over each other. An oil seal was replaced, along with both front wheel bearings. see also ball bearing. In machine construction, a connector (usually a support) that permits the connected members to rotate or to move in a straight line relative to one another. Often one of the members is fixed, and the bearing acts as a support for the moving member. Most bearings support rotating shafts against either transverse (radial) or thrust (axial) loads. To minimize friction, the contacting surfaces in a bearing may be separated by a film of oil or gas; these are sliding bearings (see oil seal). In ball bearings and roller bearings, the surfaces are separated by balls or rollers. ball bearing bearing wall load bearing wall roller bearing
bear