ave

listen to the pronunciation of ave
İngilizce - Türkçe
selam!
merhaba!
güle güle!
hoşça kal
{i} hazreti meryem'e selam duası
ünlem
ey Meryem !
Ave Maria Selam
(isim) hazreti meryem'e selam duası
bir selam duası
merhaba
selam
selam duası
güle güle
bul
avenue
{i} ağaçlı yol
avenue
{i} bulvar

Bu bulvar geniştir ama çok uzun değildir. - This avenue is wide but not very long.

Sami yapraklarla kaplı bir bulvarda yaşıyordu. - Sami lived on a leafy avenue.

average
{i} averaj

Onun yüksek bir topa vuruş averajı vardır. - He has a high batting average.

avenue
ağaçlı cadde
avenue
geniş cadde
avenue
bir sonuca götüren yol
avenue
iki yanı ağaçlı yol
average
orta

En iyi halde ortalama bir not alacak. - He will get an average mark at best.

Oyuncuların boy ortalaması nedir? - What is the average height of the players?

avenue
{i} yol

Para kazanmak için sadece bir yol var. - There's but one avenue to earn money.

avenue
(Askeri) Girilecek veya çıkılacak yol
avenue
{i} iki yanı ağaçlıklı yol
avenue
iki tarafı ağaçlıklı
avenue
{i} cadde

Beşinci caddede inmek istiyorum. - I'd like to get off at Fifth Avenue.

Üçüncü caddede rastlantı sonucu onunla karşılaştım. - I met her by accident on Third Avenue.

average
{f} ortalama olarak almak
average
ortalama,v.ortalamasını al: n.ortalama
average
(fiil) ortalamasını bulmak, ortalama olarak almak
Türkçe - Türkçe
Sezar'ın selamlama şekli
Selam anlamında Latince sözcük
AV'AVE
(Osmanlı Dönemi) Havlama, köpeğin havlaması
AV'AVE
(Osmanlı Dönemi) Mc: Hezeyan, saçma sapan konuşma
İngilizce - İngilizce
A reverential salutation
Refers to an Ave Maria
average

The average woman is taller than me. - The average woman is taller than I am.

The average woman is taller than I am. - The average woman is taller than me.

avenue
Ave. is a written abbreviation for avenue. 90 Dayton Ave. avenue. the written abbreviation of Avenue , used in addresses
Agreed Vocational Evaluator
have
Assistant Vehicle Examiner
An ave Maria
abbreviation for average
{i} reverential salutation
Ave Maria
(Nükleer Mühendislik) The Angelic Salutation, Hail Mary, or Ave Maria (Latin) is a traditional Catholic prayer asking for the intercession of the Virgin Mary, the mother of Jesus
ave-mary
{n} a prayer to the Virgin Mary
Ave Maria
Catholic prayer praising the Virgin Mary
Ave.
{i} road, street, boulevard
ave maria
A particular time (as in Italy, at the ringing of the bells about half an hour after sunset, and also at early dawn), when the people repeat the Ave Maria
ave maria
a salutation to the Virgin Mary now used in prayers to Her
ave maria
A salutation and prayer to the Virgin Mary, as mother of God; used in the Roman Catholic church
ave mary
A salutation and prayer to the Virgin Mary, as mother of God; used in the Roman Catholic church
ave mary
A particular time (as in Italy, at the ringing of the bells about half an hour after sunset, and also at early dawn), when the people repeat the Ave Maria
'ave
Eye dialect spelling of have
'ave it
an exclamation of joy
ave