bound

listen to the pronunciation of bound
İngilizce - Türkçe
{f} zıplaya zıplaya gitmek
zıplamak
sıçramak
bağlı

Onlar ortak çıkarları tarafından birbirine bağlıdır. - They are bound together by common interests.

Biz yakın bir dostluk ile birbirimize bağlıyız. - We are bound to each other by a close friendship.

{i} fırlama
{i} sınır

Hayatı ölümden ayıran sınırlar azami karanlık ve belirsizdir. Birinin nerede biteceğini ve diğerinin nerede başlayacağını kim söyleyecek? - The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins?

Bu nehir, iki il arasındaki sınırı oluşturur. - This river forms the boundary between the two prefectures.

{f} sınırlamak
{i} sıçrama
hoplamak
atlayış
kalgımak
ciltlenmiş
hoplama
had
sıçrayış
bağlanmak
sınır koymak
düşkün
{i} sekme
sekmek
azimli
gidici
yükümlü
kesin

Tom kesinlikle yarışı kaybedecek. - Tom is bound to lose the race.

Jack bu sefer kesin başaracak. - Jack is bound to succeed this time.

kafasına takmış
(for ile) gitmeye hazır
{f} bağlan

Hırsızın eli ve ayağı bağlandı. - The thief was bound hand and foot.

Rehineler bağlandı ve ağızları kapatıldı. - The hostages were bound and gagged.

zıplama
gitmek üzere olan
kesin kararlı
ciltli
niyetli
sınırlarını belirlemek
giden

Los Angeles'a giden bir uçağa bindi. - He boarded a plane bound for Los Angeles.

Kanazawa'ya giden bir trene bindi. - He got on a train bound for Kanazawa.

gitmeye niyetli
bağlanmış
mecbur

Tom, yeni dairesine taşınmak için yardım almaya mecbur. - Tom's bound to need help to move into his new apartment.

f., bak. bind
bind bağla
{i} avut
{s} zorunlu

O şekilde olması zorunluydu. - It was bound to happen that way.

O maçı kazanmaya zorunlu. - He is bound to win the match.

yaylan/zıpla/sınırla
sıçratmak
{s} yola çıkmış
{s} for -e giden
sektirmek
bağımlı
{f} kuşatmak
sınırlarını belirle
{f} sekmek, sıçramak, zıplamak, fırlamak
{s} nedeniyle
sıçrayarak gitmek
{f} bağlan: adj.kesin
kesin/bağlı/eğilimli
zıplatmak
{s} bağlı, kayıtlı
{f} sekip geri gelmek
{s} engellenen
{f} sınırlarını çizmek
{i} sıçrayış, zıplama; geri tepme
(Askeri) Sıçrama mesafesi, ateş sıçraması
(Askeri) SIÇRAMA: Kara harbinde genellikle düşman ateşi altında askerler tarafından örtüden örtüye yapılan münferit hareket
sıçrayış/zıplama/sınır
{f} sınırlandır

Yakınsak bir sıra sınırlandırılmıştır. - A convergent sequence is bounded.

{i} yasak bölge
{f} kısıtlamak
{s} gitmek üzere

Bindiğimiz uçak San Fransisko'ya gitmek üzereydi. - The plane we boarded was bound for San Francisco.

limit
bağlı kalma
seken
bind
bağlamak
bind
ciltlemek

Onların işi kitapları ciltlemek. - Their job is to bind books.

bound to
(Fiili Deyim ) zorunda , yükümlü
bound column
(Bilgisayar) ilişkili sütun
bound electron
(Bilgisayar,Teknik) bağlı elektron
bound for
-e giden
bound form
(Dilbilim) bağımlı biçim
bound hand and foot
eli kolu bağlı olmak
bound hand and foot
(deyim) çaresiz
bound hand and foot
(deyim) eli kolu bağlı
bound html
(Bilgisayar) html ilişkisini kur
bound hyperlink
(Bilgisayar) köprü ilişkisini kur
bound in honour
(Kanun) namus borcu saymakta
bound long wave
(Askeri) uzun periyotlu dalga grubu
bound long waves
(Askeri) uzun periyotlu dalga grubu
bound moisture
(Gıda) bağlı nem
bound morpheme
(Dilbilim) bağımlı biçimbirim
bound object frame
(Bilgisayar) ilişkili nesne çerçevesi
bound span
(Bilgisayar) bağımlı yayılma
bound tariff rates
(Politika, Siyaset) zorunlu tarife oranları
bound to unknown type
(Bilgisayar) bilinmeyen türe bağlama
bound variable
(Matematik) bağımlı değişken
bound variable
bağlı değişken
bound vector
bağlı vektör
bound vector
(Matematik) bağımlı vektör
bound water
(Gıda,İnşaat) bağlı su
bound waves
(Askeri) dalga grubu
bound for
-e gitmek üzere
bound set
sınır ayrımı
bound to
zorunlu

Tom unutmaya zorunlu. - Tom is bound to forget.

O şekilde olması zorunluydu. - It was bound to happen that way.

bound to
kesinlikle

Tom kesinlikle yarışı kaybedecek. - Tom is bound to lose the race.

O kesinlikle sınavı geçecek. - He is bound to pass the test.

bound to
garanti
bound to
mutlâka

İyi bir antrenörle, yüzücü mutlaka kazanır. - With a good trainer, the swimmer is bound to win.

bound up in
çok ilgili
bound up in
-le meşgul
bound up with
-e bağlı
bound up with
-le ilgili
bound 2
2 bağlı
bound to happen
ne bağlı
bound up
bağlı olmak
bound up
ilgili olmak

His life was bound up with the town's history.

bound volume
bağlı hacim
bound barrel
(Askeri) eğrilmiş namlu
bound barrel
(Askeri) EĞRİLMİŞ NAMLU: Kundak parçalarına temas şekli, namlunun atıştan ileri gelen genişleme sonucu, bunlara yapışıp eğrilmesine, dolayısıyla atış isabetsizliğine sebep olan namlu
bound by an oath
yeminli
bound by contract
sözleşmeye bağlanmış
bound electron
bagli elektron
bound sulphur
(Havacılık) bileşik kükürt
bound up with
ilgili olmak
bound up with
bağlı olmak
bound vortex
(Havacılık) birleşik girdap
bind
{f} bağlamak; sarmak. 2 kenarını tutturmak
bind
sargılamak
boundless
engin
be bound
e mecbur, ... ile yükümlü
be bound to something
Bir şeye bağlılığı/sadâkati olmak
bind
fazla sıkmak
bind
sıkışmak
bind
bandajlamak
bind
kenarını tutturmak
bind
mecbur etmek
bind
zorunlu bırakmak
bounded
sınırlandırılmış

Yakınsak bir sıra sınırlandırılmıştır. - A convergent sequence is bounded.

bounded
sınırlı
bounding
(Otomotiv) sıçrama
bounding
(Otomotiv) zıplama
bounding
bağlayıcı
boundlessness
sonsuzluk
boundlessness
sınırsızlık
bounds
sınırlar

Polis, Dan'in kendini savunma sınırları içinde hareket ettiğini tespit etti. - The police established that Dan acted within the bounds of self-defense.

Bu tip konular insanın bilgi sınırlarının ardındadır. - Such matters are beyond the bounds of human knowledge.

greatest lower bound
(Matematik) en büyük alt sınır
lower bound
(Matematik) altsınır
product bound
(Ticaret) ürüne bağlı
single bound
tek bağ
to be bound
(Ticaret) bağlı olmak
upper bound
üst sınır
upper bound
(Matematik) üstsınır
be bound hand and foot
eli kolu bağlı olmak
bind
biraraya getirmek
bind
yasal olarak bağlamak
bind
bağla

Bir kira sözleşmesi, ev sahibi ve kiracıları arasında yasal olarak bağlayıcı bir belgedir. - A tenancy agreement is a legally binding document between a landlord and their tenant.

O yasal olarak bağlayıcı değil. - It's not legally binding.

bind
yasa gücü ile zorunlu kılmak
bind
birleştirmek
bind
tutmak
bind
yapıştırmak
bind
yarayı sarmak
bind
yapışmak
branch and bound technique
dal sınır yöntemi
cement bound macadam
çimento makadam
cloth-bound
bez ciltli
cloth-bound
bez kaplı
compute bound
hesaplama sınırlaması
homeward bound
evine dönen
i/o bound
giriş / çıkış sınırlı
input bound
girdi sınırlı
input/output bound
giriş / çıkış sınırlı
least upper bound
en küçük üst sınır
lower bound
alt sınır
muscle-bound
kasları çok gelişmiş
output bound
çıktı sınırlı
process bound
işlem sınırlı
processor bound
işlemci sınırlı
rock-bound
kayalarla kuşatılmış
well bound
yolunda giden
bind
bağlı nota işareti
at a bound
a bağlı
be bound to
-mesi kesin gibi/kesin olmak: "He's bound to win. - Kazanması kesin gibi."
bed-bound
Yatağa bağımlı yaşayan kimse
bounded
sınırlandır

Yakınsak bir sıra sınırlandırılmıştır. - A convergent sequence is bounded.

boundless
sınırsız
culture-bound
kültür-bağlı
earth bound
toprak bağlı
flight bound
uçuş sahası

Yesterday a small explosion set off in a flight bound while a plane about to taken off.

grid-bound
şebekeye bağlanmış
home-bound
ev-bağlı
homeward bound
memleket yolunda
leather-bound
(Din) Deri kaplı
membrane-bound
(Biyoloji) Zarla çevrili, çevresi zar ile kaplanmış

An eukaryotic cell has a nucleus which is a membrane bound organalle.

paper bound book
Kağıt bağlı kitap
paper bound copy
Kağıt bağlı kopya
peripheral bound
çevresel donatı sinirlamali
place bound
yere bağlı
re bound
re bağlı
snow bound
kar bağlı
spell bound
büyülendi
spiral bound
spiral bağlı
time bound
zamana bağlı
time bound
zaman kısıtlamalı
value-bound
Değer bağımlı

The theory deserves to be defined as value-bound, if it treats the value judgements as part and parcel of its framework.

work bound with another
işe başka bir ile bağlı
bind
bind over veya downmali kefaletle bağl
bind
inkıbaz etmek
bind
bağla,v.bağla: n.bağ
bind
{f} usandırmak
bind
{f} donmak (beton)
bind
{f} tutturmak
bind
bağlamak yerine tespit etmek
bind
bağlayan şey
bind
{f} (bound)
bind
kenarını tutturmak ciltlemek
bind
(fiil) bağlamak; ciltlemek; tutturmak, tutmak; engel olmak; usandırmak; donmak (beton), sarmak, sargılamak
bind
menetmek
bind
{f} (dar bir giysi) rahatsız etmek, fazla sıkmak
bind
{f} sarmak
bounded
(sıfat) sınırlandırmış
bounded
{s} sınırlandırmış
boundless
{s} sonsuz
boundlessly
sınırsız bir şekilde
boundlessly
engin bir şekilde
boundlessness
(isim) enginlik
İngilizce - İngilizce
ready, prepared
To leap, move by jumping

The rabbit bounded down the lane.

That cannot stand alone as a free word
Constrained by a quantifier
To surround a territory or other geographical entity

Kansas is bounded by Nebraska on the north, Missouri on the east, Oklahoma on the south and Colorado on the west.

ready, able to start or go (to); moving in the direction (of)

Is that message bound for me?.

Simple past tense and past participle of bind

I had bound the splint with duct tape.

Very likely (to)

They were bound to come into conflict eventually.

To be the boundary of
Obliged (to)

You are not legally bound to reply.

A sizeable jump, great leap

The deer crossed the stream in a single bound.

A boundary, the border which one must cross in order to enter or leave a territory

Somewhere within these bounds you may find a buried treasure.

a value which is known to be greater or smaller than a given set of values
{s} obligated; certain; fastened, tied
Restrained by a hand, rope, chain, fetters, or the like
{v} to limit, end, spring, fly back, rebound
{a} pass. of to bind
{n} limit, mark, restraint, end
{a} destined, going to
To limit; to terminate; to fix the furthest point of extension of; said of natural or of moral objects; to lie along, or form, a boundary of; to inclose; to circumscribe; to restrain; to confine
the upper or lower limit in a permitted range of values
a light springing movement upwards or forwards
A document or group of pages that is taped and document glued, such as a book
held with another element, substance or material in chemical or physical union headed or intending to head in a certain direction; often used as a combining form as in `college-bound students'; "children bound for school"; "a flight destined for New York"
The external or limiting line, either real or imaginary, of any object or space; that which limits or restrains, or within which something is limited or restrained; limit; confine; extent; boundary
held with another element, substance or material in chemical or physical union
Volumes which are sewn or otherwise fastened into stiff covers Books are bound volumes; the separate issues of a periodical will be bound together once an entire volume is published
bound by an oath; "a bound official"
(~ name) Having a binding that associates the name with a value
To move by jumping
To surround a territory
Spring from one foot to the other
A book with a cover of any type, or a periodical that has a cover other than its published wraps
confined in the bowels; "he is bound in the belly"
the line or plane indicating the limit or extent of something
secured with a cover or binding; often used as a combining form; "bound volumes"; "leather-bound volumes"
To name the boundaries of; as, to bound France
adj , v t 1 adj having an associated denotation in a binding {"The variables named by a let are bound within its body "} See unbound 2 adj having a local binding which shadows_2 another {"The variable *print-escape* is bound while in the princ function "} 3 v t the past tense of bind
A variable that has been assigned a value in the binding process
PERIODICAL - Several issues of a journal or magazine that are fastened together between hard covers so that they resemble a book
A book in which the gatherings are sewn onto horizontal cords, the free ends of which are then drawn through holes in the board and firmly attached so that leaves and binding become a structural entity
Refers to several issues of a periodical which are joined together under one cover
A leap; an elastic spring; a jump
Resolved; as, I am bound to do it
Inclosed in a binding or cover; as, a bound volume
Under legal or moral restraint or obligation
The border of a territory, which one must cross in order to enter or leave the territory
A sizeable jump
{i} limit, border, boundary
To move with a sudden spring or leap, or with a succession of springs or leaps; as the beast bounded from his den; the herd bounded across the plain
spring back; spring away from an impact; "The rubber ball bounced"; "These particles do not resile but they unite after they collide"
bound by an oath; "a bound official
past of bind
To make to bound or leap; as, to bound a horse
form the boundary of; be contiguous to confined by bonds; "bound and gagged hostages" secured with a cover or binding; often used as a combining form; "bound volumes"; "leather-bound volumes" held with another element, substance or material in chemical or physical union headed or intending to head in a certain direction; often used as a combining form as in `college-bound students'; "children bound for school"; "a flight destined for New York" bound by an oath; "a bound official
Constrained or compelled; destined; certain; followed by the infinitive; as, he is bound to succeed; he is bound to fail
To cause to rebound; to throw so that it will rebound; as, to bound a ball on the floor
bound by contract
of Bind
To rebound, as an elastic ball
{f} jump; leap; function as a border, delimit
A term referring to pages, sheets or issues of periodicals which have been covered by a binding, usually hardback, to create a single Volume This process is used in libraries to preserve items for long term use
Rebound; as, the bound of a ball
Ready or intending to go; on the way toward; going; with to or for, or with an adverb of motion; as, a ship is bound to Cadiz, or for Cadiz
limit
(usually followed by `to') governed by fate; "bound to happen"; "an old house destined to be demolished"; "he is destined to be famous"
place limits on (extent or access); "restrict the use of this parking lot"; "limit the time you can spend with your friends"
refers to materials which have a hard cover, usually several issues of a magazine or journal which are joined together under one cover
Ready to start or go (to); moving in the direction (of)
form the boundary of; be contiguous to
bound for
To predict something as inevitable, unavoidable

He is bound for failure.

bound for
Moving towards, going in that direction

The plane is bound for England.

bound form
a unit of language that can be only be used as part of a word, not as a word on its own (such as the English suffix -ly)
bound morpheme
A morpheme that can only occur when bound to a root morpheme. For example, -ed, -ing, -ly
bound morphemes
plural form of bound morpheme
bound on equip
Simple past tense and past participle of bind on equip
bound on pickup
Simple past tense and past participle of bind on pickup
bound state
A composite of two or more particles that behaves as a single particle
bound states
plural form of bound state
bound to
Indicates something which cannot be avoided

The leaking fuel tank was bound to explode sooner or later.

bound variable
A variable that is associated with a value, and therefore a variable that has an allocated storage location. If the programming language implements a representation of a canonical unknown value, infinity, etc., the value bound to the variable may be one of these
bound state
In physics, a bound state is a composite of two or more building blocks (particles or bodies) that behaves as a single object. In quantum mechanics (where the number of particles is conserved), a bound state is a state in the Hilbert space that corresponds to two or more particles whose interaction energy is negative, and therefore these particles cannot be separated unless energy is spent. The energy spectrum of a bound state is discrete, unlike the continuous spectrum of isolated particles. (Actually, it is possible to have unstable bound states with a positive interaction energy provided that there is an "energy barrier" that has to be tunnelled through in order to decay. This is true for some radioactive nuclei.)
bound to happen
should occur
bound to happen
must occur
bound 1
If one thing is bound up with or in another, they are closely connected with each other, and it is difficult to consider the two things separately. My fate was bound up with hers Their interests were completely bound up in their careers. = tied up with see also bind over
bound 1
If something is bound up in a particular form or place, it is fixed in that form or contained in that place. The manager of a company does not like having a large chunk of his wealth bound up in its shares = tied up in
bound 1
Bound is the past tense and past participle of bind
bound 1
If one person, thing, or situation is bound to another, they are closely associated with each other, and it is difficult for them to be separated or to escape from each other. We are as tightly bound to the people we dislike as to the people we love
bound 1
If a vehicle or person is bound for a particular place, they are travelling towards it. The ship was bound for Italy. a Russian plane bound for Berlin. Bound is also a combining form. a Texas-bound oil freighter. homeward-bound commuters
bound 1
If you say that something is bound to happen, you mean that you are sure it will happen, because it is a natural consequence of something that is already known or exists. There are bound to be price increases next year If you are topless in a public place, this sort of thing is bound to happen
bound 1
If you say that something is bound to happen or be true, you feel confident and certain of it, although you have no definite knowledge or evidence. I'll show it to Benjamin. He's bound to know We'll have more than one child, and one of them's bound to be a boy
bound 2
If a person or animal bounds in a particular direction, they move quickly with large steps or jumps. He bounded up the steps and pushed the bell of the door = leap
bound 2
If something is out of bounds, people are not allowed to do it, use it, see it, or know about it. American parents may soon be able to rule violent TV programmes out of bounds
bound 2
emphasis If you say that a feeling or quality knows no bounds, you are emphasizing that it is very strong or intense. The passion of Argentinian football fans knows no bounds
bound 2
If an area of land is bounded by something, that thing is situated around its edge. Kirgizia is bounded by Uzbekistan, Kazakhstan and Tajikistan. the trees that bounded the car park. the park, bounded by two busy main roads and a huge housing estate
bound 2
If the quantity or performance of something bounds ahead, it increases or improves quickly and suddenly. The shares bounded ahead a further 11p to 311p
bound 2
Bounds are limits which normally restrict what can happen or what people can do. Changes in temperature occur slowly and are constrained within relatively tight bounds. a forceful personality willing to go beyond the bounds of convention. the bounds of good taste
bound 2
A bound is a long or high jump. With one bound Jack was free
bound 2
If a place is out of bounds, people are not allowed to go there. For the last few days the area has been out of bounds to foreign journalists
bound 2
If someone's life or situation is bounded by certain things, those are its most important aspects and it is limited or restricted by them. Our lives are bounded by work, family and television
bound 2
leaps and bounds: see leap
bound electron
electron which is bound to a proton and neutron in certain atoms
bound for
headed towards, intended to arrive at
bound form
A linguistic element that always occurs as part of another word, such as -ly in lovely
bound form
a morpheme that occurs only as part of a larger construction; eg an -s at the end of plural nouns
bound morpheme
A morpheme that must be attached to a free morpheme to have meaning
bound morpheme
A bound morpheme can only occur in connection with other morphemes Example: -s, -ion, un-, -ize
bound morpheme
A bound morpheme is a prefix or suffix, which cannot stand as a word in its own right, but which, can be attached to a free morpheme and modify the meaning of the free morpheme For example, "happy" is a free morpheme, which becomes "unhappily" when the prefix "un-", and suffix "-ly", both bound morphemes, are attached
bound morpheme
a morpheme that occurs only as part of a larger construction; eg an -s at the end of plural nouns
bound off
skip: bound off one point after another
bound state
This is a state in which a particle is contained within a certain region of the atom because it does not have enough energy to escape An electron in a atom is bound because of its electrical attraction to the nucleus, which makes the mass of the atom slightly less than the sum of the masses of the electron plus the rest of the atom without the electron
bound state
This is a state in which a particle is confined within a composite system, for example an atom or a nucleus, because it does not have enough energy to escape An electron in a atom is bound because of its electrical attraction to the nucleus, which makes the mass of the atom slightly less than the sum of the masses of the electron plus the rest of the atom without that electron
bound to happen
expected to happen
bound up
deeply devoted to; "bound up in her teaching"; "is wrapped up in his family"
bound up
closely or inseparably connected or associated with; "his career is bound up with the fortunes of the enterprise
bound up
closely or inseparably connected or associated with; "his career is bound up with the fortunes of the enterprise"
bound volume
A book or periodical with its pages fastened together inside a cover Usually the issues for a single year or volume are bound together
bound volume
Formed when issues of a periodical title are gathered to form a hardback volume
bound volume
Formed when issues of a periodical title are gathered together into a hardback volume
bound volume
several issues of a periodical (journal, magazine, newspaper) bound together under one cover
bound volume
A book that contains the paper issues of magazines and/or journals
bound volume
Annual reprints of {The Watchtower} and {Awake!}, issued in hard cover for {library} storage <<My library has all the bound volumes back to 1960 except for Awake! from 1961 >>
bound(p)
(usually followed by `to') governed by fate; "bound to happen"; "an old house destined to be demolished"; "he is destined to be famous"
bound(p)
confined in the bowels; "he is bound in the belly
I/O bound
Of total system throughput, being limited by the input/output rate, rather than by processing speed of the CPU
bind
Any twining or climbing plant or stem, especially a hop vine; a bine
bind
To put together in a cover, as of books
bounded
Simple past tense and past participle of bound
bounded
Of a set, that it is capable of being included within a ball of finite radius

A compact set must be bounded.

bounding
Present participle of bound
boundless
without bounds, unbounded
data-bound
Synchronised with a data source by means of data binding
early-bound
Subject to early binding
egg-bound
Unable to pass an egg that has formed
harmonically bound
Of an input-output pair, to incur a proper subset of constraint violations of a different input-output pair
late-bound
Subject to late binding
pot-bound
Having outgrown the size of the pot, such that its roots have no more room to grow
prison-bound
incarcerated
prison-bound
destined for prison, by leading a life of crime
weather-bound
delayed or prevented from doing some task because of bad weather
boundless
illimitable
boundless
If you describe something as boundless, you mean that there seems to be no end or limit to it. His reforming zeal was boundless. = infinite, limitless. having no limit or end
bind
{v} to become close or hard as dry clay
bind
{n} a species of hops, band, quantity of eels
bind
{v} to gird, fasten, oblige, ratify, make costive
boundless
{a} unconfined, unlimited, infinite
boundlessness
{n} state of being without limit
be bound to do it
Feel that you ought to do something, because it is morally right or your duty to do it
branch and bound
Branch and bound (BB) is a general algorithm for finding optimal solutions of various optimization problems, especially in discrete and combinatorial optimization. It consists of a systematic enumeration of all candidate solutions, where large subsets of fruitless candidates are discarded en masse, by using upper and lower estimated bounds of the quantity being optimized
feel bound to do it
Feel that you ought to do something, because it is morally right or your duty to do it
lower bound
A number equal to or less than any other number in a given set
membrane-bound
Enclosed by a membrane
outward bound
(noun) (Outward Bound) trademark an organization providing naval and adventure training and other outdoor activities for young people
outward bound
(adjective) going away from home
upper bound
A number that is greater than or equal to every number in a given set of real numbers
bind
Berkeley Internet Name Domain is an implementation of the Domain Name System protocols, including: A Domain Name System server (NameID) A Domain Name System resolver library, tools for verifying the proper operation of the DNS server The B I N D D N S Server is used on the vast majority of name serving machines on the Internet, providing a robust and stable architecture on top of which an organization's naming architecture can be built
bind
To bind a key is to change its binding (q v ) See section Changing Key Bindings
bind
wrap around with something so as to cover or enclose provide with a binding; "bind the books in leather"
bind
create social or emotional ties; "The grandparents want to bond with the child
bind
To tie; to confine by any ligature
bind
To assign a value to a symbolic placeholder During compilation, for example, the computer assigns symbolic addresses to some variables and instructions When the program is bound, or linked, the binder replaces the symbolic addresses with real machine addresses The moment at which binding occurs is called bind time or link time
bind
Berkley Internet Name Domain, the most popular name server implementation of the Domain Name System
bind
fasten or secure with a rope, string, or cord; "They tied their victim to the chair"
bind
an action in which the opponent's blade is forced into the diagonally opposite line
bind
If you are bound by something such as a rule, agreement, or restriction, you are forced or required to act in a certain way. The Luxembourg-based satellite service is not bound by the same strict rules as the BBC The authorities will be legally bound to arrest any suspects The treaty binds them to respect their neighbour's independence. + bound bound Few of them feel bound by any enduring loyalties
bind
Berkeley Internet Name Domain system The implementation of DNS (Domain Name System)
bind
Berkley Internet Name Domain
bind
to associate an identifier with a value; to associate a variable name with the content of a storage location
bind
To bind a key sequence means to give it a binding (q v ) See section 28 4 5 Changing Key Bindings Interactively
bind
A ligature or tie for grouping notes
bind
To couple
bind
To bring (any one) under definite legal obligations; esp
bind
something that hinders as if with bonds form a chemical bond with; "The hydrogen binds the oxygen" make fast; tie or secure, with or as if with a rope; "The Chinese would bind the feet of their women" wrap around with something so as to cover or enclose provide with a binding; "bind the books in leather" create social or emotional ties; "The grandparents want to bond with the child
bind
Berkeley Internet Name Domain
bind
bind by an obligation; cause to be indebted; "He's held by a contract"; "I'll hold you by your promise"
bind
To connect
bind
Indurated clay, when much mixed with the oxide of iron
bind
To exert a binding or restraining influence
bind
(1) In SQL, the process by which the output from the SQL precompiler is converted to a usable structure called an access plan During this process, access paths to the data are selected and some authorization checking is performed
bind
{f} tie, fasten; wrap, cover, bandage; restrain; firmly unite; obligate; fasten together the pages of a book and place them in a cover; stick together, cohere; restrict, be tight
bind
make fast; tie or secure, with or as if with a rope; "The Chinese would bind the feet of their women"
bind
To confine, restrain, or hold by physical force or influence of any kind; as, attraction binds the planets to the sun; frost binds the earth, or the streams
bind
To bind a key sequence means to give it a binding (q v ) See section Changing Key Bindings Interactively
bind
To be restrained from motion, or from customary or natural action, as by friction
bind
To sew or fasten together, and inclose in a cover; as, to bind a book
bind
If something binds people together, it makes them feel as if they are all part of the same group or have something in common. It is the memory and threat of persecution that binds them together. the social and political ties that bind the USA to Britain. a group of people bound together by shared language, culture, and beliefs
bind
(v ) To link variables and instructions that have symbolic addresses to real machine addresses (after compiling)
bind
cause to be constipated; "These foods tend to constipate you"
bind
Berkeley Internet Name Daemon, a widely used implementation of DNS (Domain Name Service) See our bibliography for a useful reference See the BIND home page for more information and the latest version
bind
To cover, as with a bandage; to bandage or dress; sometimes with up; as, to bind up a wound
bind
To protect or strengthen by a band or binding, as the edge of a carpet or garment
bind
A troublesome situation; a problem; a predicament or quandary
bind
Any twining or climbing plant or stem, esp
bind
BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a software program developed to facilitate the resolution of domain names to IP Addresses on the Internet and is used by most Domain Name Servers
bind
To place under legal obligation to serve; to indenture; as, to bind an apprentice; sometimes with out; as, bound out to service
bind
To bind a key sequence means to give it a binding (q v ) See Rebinding
bind
Berkeley Internet Domain Name
bind
To associate two pieces of information with one another, most often used in terms of binding a symbol (such as the name of a variable) with some descriptive information (such as a memory address, a data type, or an actual value)
bind
create social or emotional ties; "The grandparents want to bond with the child"
bind
When a book is bound, the pages are joined together and the cover is put on. Each volume is bound in bright-coloured cloth Their business came from a few big publishers, all of whose books they bound. four immaculately bound hardbacks. + -bound -bound leather-bound stamp albums. see also binding, bound, double bind. an annoying or difficult situation
bind
Fig
bind
something that hinders as if with bonds form a chemical bond with; "The hydrogen binds the oxygen"
bind
If you bind something or someone, you tie rope, string, tape, or other material around them so that they are held firmly. Bind the ends of the cord together with thread. the red tape which was used to bind the files
bind
To contract; to grow hard or stiff; to cohere or stick together in a mass; as, clay binds by heat
bind
To prevent or restrain from customary or natural action; as, certain drugs bind the bowels
bind
See: Berkeley Internet Name Domain
bind
To tie, or confine with a cord, band, ligature, chain, etc
bind
That which binds or ties
bind
under the obligation of a bond or covenant
bind
wrap around with something so as to cover or enclose
bind
stick to firmly; "Will this wallpaper adhere to the wall?"
bind
Berkeley Internet Name Domain A DNS server implementation developed by the University of California at Berkeley
bind
A name service available on internet networks
bind
to fetter; to make fast; as, to bind grain in bundles; to bind a prisoner
bind
To make fast ( a thing) about or upon something, as by tying; to encircle with something; as, to bind a belt about one; to bind a compress upon a part
bind
provide with a binding; "bind the books in leather"
bind
a hop vine; a bine
bind
To oblige, restrain, or hold, by authority, law, duty, promise, vow, affection, or other moral tie; as, to bind the conscience; to bind by kindness; bound by affection; commerce binds nations to each other
bind
v t (a variable) to establish a binding for the variable
bind
(a variable) To establish a binding
bound