had

listen to the pronunciation of had
İngilizce - Türkçe
sahip ol

Ben hiç bu kadar büyük bir paraya sahip olmadım. - I've never had such a large sum of money.

O, yarışmada hangi yeteneğe sahip olduğunu gösterdi. - In the contest he fully displayed what ability he had.

f., bak. have
(e) aldatılmak
(bkz.) have
vardı
sahipti
have
{f} sahip olmak

Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir. - If you are going abroad, it's necessary to have a passport.

Bir araba sürmek için bir ehliyete sahip olmak gereklidir. - It is necessary to have a license to drive a car.

had an investment
yatırım yap
had better
iyi olur

Kitabı masaya geri koysan iyi olur, zira sahibi oraya geri dönecek. - You had better put the book back on the desk, for the owner will come back there.

Sigara içmeyi bıraksan iyi olur. - You had better stop smoking.

had fun
eğlen
had position
pozisyon al
had&
görevlendir
had a bowel movement, defecated
bir bağırsak hareketi, defecated vardı
had a fit
bir uyum vardı
had a great time
eğlendiler
had a heart attack
Kalp krizi geçirmiş
had been
vardı be
had better
yapılması gereken

yasal bir kuralı olmayan fakat must/have to kadar güçlü bir anlamı olan kalıptır.

had better
iyi olurdu

Gemiyle gitseydin iyi olurdu. - You had better have gone by ship.

Oraya gitmeseydin iyi olurdu. - You had better not have gone there.

had better
-se iyi olur

I had better go. - Gitsem iyi olur.

had better not
yapmasam iyi olur
had changed into
içine değişmişti
had difficulty
zorlanmışlardır
had done
yapmış
had enough
yeter
had fun
eğlendik
had one's nose to the grindstone
(deyim) Çok çalışmak, çabalamak
had repercussions
yankı vardı
had sex
seks yaptık
had sooner
daha önce vardı
had treated
tedavi oldu
had trouble
sorun vardı
had turned to
dönüşmüştü
had up
kadar vardı
had best do
yapmalı, yapsa daha iyi olur
have
{f} göz yummak
have
{f} yapmak

Er ya da geç her anne-baba çocukları ile kuşlar ve arılar hakkında bir konuşma yapmak zorundadır. - Sooner or later, every parent has to have a talk with their children about the birds and the bees.

Ben bu küçük odayla ilgili en iyisini yapmak zorundayım. - I have to make the best of that small room.

have
{f} (had, hav.ing) kuraldışı çekimleri: şimdiki zaman I, you, we, they have; he, she it has; geçmiş zaman had
have
it has geçmi zaman had malik olmak
have
{f} almak

Şimdi üç yıldır İngilizce eğitimi almaktayız. - We have been studying English for three years now.

Bankada paçayı yırtmak ve A52 yi almak zorundasın. - You'll have to get off at the bank and take the A52.

have
eline ulaşmak
have
izin vermek

Gitmene izin vermek zorundayım. - I have to let you go.

Onlarla konuşmama izin vermek zorundasın. - You have to let me talk to them.

have
doğurmak
have
yemek

Onu yemek zorunda değilsiniz. - You don't have to eat it.

İş yapılır yapılmaz, genellikle beş buçuk civarında, akşam yemeği yemek için eve gelirim. - Once the work is done, usually around half past five, I come home to have dinner.

have
bilmek

Ben sadece bilmek zorundayım. - I simply have to know.

Tom ne yapacağını bilmek için yeterli tecrübeye sahip değildi. - Tom didn't have enough experience to know what to do.

have
buyurmak
have
haiz olmak
have
-si olmak
have
anlamak

Bunun nasıl yapıldığını anlamak zorundayız. - We have to figure out how to do this.

Kazanın ne kadar ciddi olduğunu anlamak için sadece bu makaleyi okumalısın. - You have only to read this article to see how serious the accident was.

have
she it has
have
he
have
kuraldışı çekimleri
have
elinde bulunmak
have
saymak

Bütün oy pusulalarını saymak zorundayız. - We have to count all of the ballots.

Zaten verdiğin her şeyi saymak iyi değil. - It's not good to count all the things that you have already given.

have
kabul etmek

Böyle uygunsuz bir öneriyi kabul etmek zorunda değildin. - You didn't have to accept such an unfair proposal.

Tom'un kabul etmekten başka hiç bir seçeneği olmayacak. - Tom will have no choice but to agree.

have
tutmak

Kendini tutmak zorundasın. - You have to hold back.

Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır. - Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water.

i had my fingers burned
(deyim) dilim yandı bir kere
i had rather not do it
yapmasam daha iyi
have
{f} elde etmek

Tom'un o hakkı elde etmek için sadece bir şansı olacak. - Tom will have only one chance to get that right.

Tam sevinç değerini elde etmek için, onu paylaşacak birisine sahip olmalısınız. - To get the full value of joy, you must have someone to divide it with.

have
fi
be had
aldatılmak
be had
kazıklanmak
have
geçirmek

Çinli firmalar, dünya pazarını ele geçirmek için bir arayış başlattı. - Chinese firms have embarked on a quest to conquer the world market.

Yarına kadar görevi gözden geçirmek zorundayım. - I have to go through the task by tomorrow.

have
içmek

Biz biraz şarap içmek istiyoruz. - We'd like to have some wine.

Artık onu, içmekten alıkoymalıyız. - We have to stop him from drinking any more.

have
sahip ol

Windows ile eklentilere sahip olmak zorundasın,yoksa o dosyalarını okumaz. - With Windows, you have to have extensions or it won't read your files.

Neyin doğru olduğuna inandığını açıkça söyleme cesaretine sahip olmalısın. - You ought to have the courage to speak out what you believe to be right.

have
davet etmek

Faturayı ödemek zorunda kaldım! Bir dahaki sefere, onlar beni davet etmek zorunda kalacaklar. - I had to pay the bill! The next time, I'll have them invite me.

Pul koleksiyonum yok ama onu davet etmek için bir mazeret olarak kullanabildiğim Japon kartpostal koleksiyonum var. - I don't have a stamp collection, but I have a Japanese postcard collection that I could use as an excuse to invite him.

have
yaptırmak

Rezervasyon yaptırmak zorundasın. - You have to make a reservation.

Bugün bunu gerçekten yaptırmak zorundayım. - I really have to get this done today.

have
karşılaşmak

Keşke seninle tekrar karşılaşmak zorunda olmasam. - I wish I wouldn't have to meet you again.

have
(rüya) görmek
have
(yardımcı fiil)
have
(have got)
have
çağırmak

Eğer o böyle içmeye devam ederse eve bir taksi çağırmak zorunda kalacak. - If he keeps drinking like that, he'll have to take a taxi home.

Polis çağırmak zorunda kalacağım. - I'm going to have to call the police.

have had it
bıkmak
have
kural dışı çekimleri
had to
lazımdı
have
{f} olmak

Yüksek yerlerde arkadaşlara sahip olmak güzel olmalı. - It must be nice to have friends in high places.

Bu akşam yemekte benimle olmak ister misin? - Would you like to have dinner with me tonight?

have
zorunda

Yarın on saat çalışmak zorunda kalacağım. - I'll have to study ten hours tomorrow.

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris I have to freshen up on my French.

have
sahipler
he had his blood chilled
onun kan vardı soğutulmuş
have
{i} kumpas
have
{i} hile

Son zamanlarda bir çok hileli iğrenç olaylar vardı. - Recently there have been a lot of nasty incidents with fraud.

Ben ne zaman hile yaptım? - When have I ever cheated?

have
{i} varlıklı kimse
have
{f} bulunmak

Siyasal etkinlikte bulunmak için zamanım yok. - I have no time to engage in political activity.

Adil payına katkıda bulunmak zorundasın. - You have to contribute your fair share.

have
{f} etmek

Yaptığınız şekilde hareket etmek için gerçekten sebebiniz varsa, o halde lütfen bana söyleyin. - If you really have grounds for acting the way you did, then please tell me.

Biz altıda orada olacaksak, şimdi hareket etmek zorundayız. - If we are to be there at six, we will have to start now.

have
{i} üçkâğıt
have
{f} sahip olmak; -si olmak. 2
have
{f} zorunda olmak

Sana ateş etmek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to shoot you.

Sizin için endişelenmek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to worry about you.

have
{f} aldatmak

Ben her zaman sana karşı dürüst oldum. Neden beni aldatmak istiyorsun? - I have always been honest with you. Why do you want to deceive me?

have
{f} dolandırmak
to be had
katakulliye gelmek
to be had
keleğe gelmek
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Dühul etmek, girmek
(Osmanlı Dönemi) f. Çaylak kuşu.HAD' $ (Hıd') : Aldatmak
(Osmanlı Dönemi) Kurumak
Terim
Sınır boyu
Sınır, uç
(Osmanlı Dönemi) sınır, dozaj
Derece. İnsan için yetki ve değer
HAD'
(Osmanlı Dönemi) Tevâzu etmek
HAD'
(Osmanlı Dönemi) Baş aşağı eğmek
HAD'A
(Osmanlı Dönemi) Kamçıdan çıkan ses
İngilizce - İngilizce
If you have been had, someone has tricked you, for example by selling you something at too high a price. If your customer thinks he's been had, you have to make him happy
If you say that you have had it, you mean that you are very tired of something or very annoyed about it, and do not want to continue doing it or it to continue happening. I've had it. Let's call it a day. Past tense and past participle of have. the past tense and past participle of have
Had is sometimes used instead of `if' to begin a clause which refers to a situation that might have happened but did not. For example, the clause `had he been elected' means the same as `if he had been elected'. Had he succeeded, he would have acquired a monopoly Had I known what the problem was, we could have addressed it
nIII: hair; hairy
If you say that someone has had it, you mean they are in very serious trouble or have no hope of succeeding. Unless she loses some weight, she's had it
past of have
Health Assessment Document Source: US EPA
had The auxiliary verb is pronounced For the main verb, and for the meanings
(have, had, had)
to 5., the pronunciation is1. Had is the past tense and past participle of have
had a clue
Simple past tense and past participle of have a clue
had a memory like a sieve
Simple past tense and past participle of have a memory like a sieve
had a mind like a sieve
Simple past tense and past participle of have a mind like a sieve
had another think coming
Simple past tense and past participle of have another think coming
had better
Should; ought to; need to

Will we get it finished? / We had better..

had had it
Simple past tense and past participle of have had it
had it
Misconstruction of have had it

I had it with your antics!.

had it
Simple past tense and past participle of have it

Conventional wisdom once had it that bloodletting cures many diseases.

had it going on
Simple past tense and past participle of have it going on
had it off
Simple past tense and past participle of have it off
had sex
Simple past tense and past participle of have sex
had to
Simple past tense and past participle of have to

I had to work, if well I was very tired.

had've
had (used in conditional statements)

If I had've known, I would have told you.

had a bad experience
experienced something which left unpleasant memories
had a bad reputation
thought of as a bad person, considered to be a dangerous person
had a bad time
had an unpleasant time, did not enjoy himself
had a chat
conversed briefly with, spoke together for a short period of time
had a child
bore a child, gave birth to a child
had a cold
came down with a cold, suffered from a cold (viral infection of the respiratory tract)
had a curettage
underwent an abortion early in a pregnancy
had a difficult birth
had a laborious delivery, had a problematic delivery
had a face as long as a fiddle
had a long face, looked very sorrowful
had a feast
had a banquet, celebrated, feasted, dined, ate well
had a feeling
perceived, had a hunch, his heart told him so
had a fever
came down with a fever, suffered from a fever (abnormally increased body temperature)
had a firsthand experience with
had a direct encounter with
had a fit
became hysterical, lost control
had a good time
had fun, was entertained
had a great success
succeeded greatly, was extremely successful
had a great time
had a lot of fun, was very entertained
had a hand in
played a part in, had a role in, took part in
had a hand in it
had something to do with it
had a hard time
suffered, endured, had a difficult time
had a headache
came down with a headache, suffered from a headache (sharp pain in the head)
had a heart attack
suffered from a heart attack (sudden coronary failure)
had a hitch
experienced a problem, suffered a mishap
had a hunch
had a feeling, his heart told him so
had a lucky day
had a day full of fortune, had a favorable day
had a miscarriage
miscarried, delivered a child prematurely (before it had developed enough to live)
had a narrow escape
barely got away, escaped by the skin of his teeth
had a personal experience with
had an individual encounter with
had a petition signed
collected signatures on a document containing a formal request
had a premonition
sensed what was to happen, was forewarned by some inner sense
had a relationship
associated with, had an affair with, dated, was close to, was friendly with, was intimate with
had a scrape
underwent an abortion early in the pregnancy
had a shock
had an unexpected and disturbing thing happen
had a stroke
suffered from a stroke (sudden physical attack)
had a stroke of luck
got lucky
had a toothache
experienced pain in a tooth
had a windfall
obtained something without effort, had an unexpected piece of good fortune, received an unexpected gain
had a word with
conducted a brief conversation with, exchanged a few words with
had a workout
exercised
had achievements
had accomplishments, had successes, had attainments
had an abortion
underwent an abortion, ended a pregnancy, caused the premature birth of a fetus (before it was able to survive on its own)
had an accident
experienced an accident
had an affair
was involved in a love affair
had an affair with
messed around with, was involved in a love affair with
had an argument
argued, debated
had an easy time
lived an easy life, didn't have to work hard to get what he wanted
had an eye on him
watched him very closely
had an idea
an idea came to him, an idea came to his head
had an illumination
had a sudden revelation, suddenly understood
had an impact
had an effect, made a difference, made an impression
had an itching palm
was greedy, wanted something (especially money)
had best
would have been best to, would have been better to
had better
would rather, would prefer
had big dreams
had great ambition, had great aspirations, aimed high
had crime
(Islam) serious crimes committed by Muslims and punishable by pre-established punishments found in the Koran; "Had crimes include apostasy from Islam and murder and theft and adultery
had doubts about
possessed hesitation with regards to, his heart was not full with regards to
had faith in him
trusted him
had fun
enjoyed himself, had a great time with/at
had great success
was very successful, had a very favorable result
had he not
if not for him, were it not that he
had high hopes for him
expected much from him, expected him to succeed
had his best interest at heart
wanted only the best for him
had his cake and ate it too
had his way, got everything he wanted
had his head in the clouds
was daydreaming, was not paying close attention
had his say on the matter
said what he had to say about the issue, said his peace, spoke his mind
had his share of suffering
he endured a great deal throughout his life
had his way
got what he wanted, obtained what he had requested
had in his possession
held in his possession, owned
had in mind
meant to, intended to
had intercourse with
made love with, participated in sexual intercourse with
had it both ways
had everything he wanted
had it not been for
if not for, were it not that
had labor pains
experienced the pains of childbirth, went into labor
had many enemies
was hated by many
had nightmares
had frightening dreams
had no answer
did not have a solution, had nothing to say, was left speechless
had no choice
was left with no other alternative
had no clue
had no idea, did not have an inkling, did not have a hint
had no complaints
made no negative criticism, had no objections, made no grievances
had no descendants
bore no children, had no children
had no doubt
possessed no uncertainties, was decided about
had no excuse
possessed no justification, was unjustified
had no hope of salvation
lost all hope
had no more strength
did not have any more power within him, could not muster any power
had no time
did not have enough time left
had no way of knowing
could not have been aware of, could not have known
had nothing to do
had nothing to occupy his time
had nothing to lose
was desperate, risked nothing by trying
had rather
would rather, prefers that, gives priority to
had repercussions
indirectly influenced, created reactions
had reservations
had objections, had qualms, had misgivings
had scruples
had pangs of conscience, had qualms
had sex
had sexual intercourse, made love
had sex with him
had sexual relations with him, had sexual intercourse with him
had some business to attend to
had some issues to deal with
had sooner
it would be preferable
had stool
had a bowel movement, defecated
had the benefit of the doubt
was given the benefit of the doubt, people were not sure what to make of him
had the best of both worlds
had his cake and ate it too, got everything he wanted
had the courage
possessed the pluck or nerve, had the guts
had the fire under control
managed to put out the fire, got the matter under control
had the guts
possessed the pluck or nerve, had the courage
had the shivers
began to shake (from cold, fright, shock, etc.)
had the situation under control
dealt with the situation well
had the time of his life
had a wonderful time
had to
was obliged to, was required to
be had
To be deceived

You've been had!.

be had
To be obtained

The substance you describe can't be had at any price.

has had it
Third-person singular simple present indicative form of have had it
have
To trick, to deceive

Yeah! You had me alright! Between your threatening stance and your armed-to-the-teeth men, I never would've thought that was just a joke.

have
To be related in some way to (with the object identifying the relationship)

The dog down the street has a lax owner.

have
To partake of a particular substance (especially a food or drink) or action

I'm going to have some pizza and some Pepsi right now.

have
To defeat in a fight; take

I could have him!.

have
To cause to, by a command or request

They had me feed their dog while they were out of town.

have
Used as interrogative auxiliary verb with a following pronoun to form tag questions. (For further discussion, see "Usage notes" below)

UK usage He has some money, hasn't he?.

have
To be able to speak a language

I have no German.

have
To feel or be (especially painfully) aware of

Dan certainly has arms today, probably from scraping paint off four columns the day before.

have
must

Note: there's a separate entry for have to.

We must observe the rules. - We have to go by the rules.

The burglar must have entered the mansion from the roof. - The cat burglar must have entered the mansion from the roof.

have
To be afflicted with, to suffer from, to experience something negative

We had a hard year last year, with the locust swarms and all that.

have
To possess, own, hold

Look what I have here — a frog I found on the street!.

have
To cause to be

The lecture's ending had the entire audience in tears.

have
Allow

You're a very naughty boy. If I've told you once, I've told you a thousand times. I won't have you chasing the geese!.

have had it up to here
to have become very frustrated or angry; to have reached the limit of one's patience or forbearance

I have had it up to here with your nonsense!.

have had one's Weet-Bix today
To exhibit plenty of vitality or strength or other superior performance
have had one's chips
To be dead or finished

He must have had his chips, she thought, and our children will be born fatherless.

have had one's day
Alternative form of have seen one's day
having had it
Present participle of have had it
if my aunt had balls, she'd be my uncle
It is fruitless to speculate about counterfactual situations

We would have won the match if we'd had a decent goalkeeper.And if my aunt had balls, she'd be my uncle!.

if pigs had wings
Never
if pigs had wings they would fly
Expresses speakers skepticism toward a hypothetical argument by another
you had to be there
Used to indicate to the interlocutor that the situation being talked about could only be properly understood if that person had been present

What he did was so hilarious, the way he was dancing... well, you had to be there.

be had
have sex with -, be a sexual partner to -
have had enough
exasperated, out of patience, sick and tired, fed up
have
{v} to possess, enjoy, get, procure, contain
have
To give birth to
have
have sex with; archaic use; "He had taken this woman when she was most vulnerable"
have
receive willingly something given or offered; "The only girl who would have him was the miller's daughter"; "I won't have this dog in my house!"; "Please accept my present"
have
to aim at one or at a thing; to attack; to have with a companion
have
To hold, regard, or esteem
have
undergo; "The stocks had a fast run-up"
have
To accept possession of; to take or accept
have
Used in forming the perfect aspect and the past perfect aspect
have
To engage in sexual intercourse with
have
have left; "I have two years left"; "I don't have any money left"; "They have two more years before they retire"
have
have as a feature; "This restaurant features the most famous chefs in France"
have
To be affected by an occurrence. (Used in supplying a topic that is not a verb argument.)
have
achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day"
have
undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a fracture in the accident"; "He had an insulin shock after eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He got his arm broken in the scuffle"
have
cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa"
have
To bear, as young; as, she has just had a child
have
{f} possess; contain; receive, get; take; need; cause to occur; give birth to, bear; be required to, must; endure
have
Used with a following pronoun to form tag questions after statements that use "have" to form the perfect tense or (in UK usage) that use "have" in the present tense
have
To put in an awkward position; to have the advantage of; as, that is where he had him
have
give birth (to a newborn); "My wife had twins yesterday!"
have
To cause or force to go; to take
have
have or possess, either in a concrete or an abstract sense; "She has $1,000 in the bank"; "He has got two beautiful daughters"; "She holds a Master's degree from Harvard"
have
suffer from; be ill with; "She has arthritis"
have
organize or be responsible for; "hold a reception"; "have, throw, or make a party"; "give a course"
have
Used as interrogative auxiliary verb with a following pronoun to form tag questions. (For further discussion, see "Usage notes" below)"
have
get something; come into possession of; "receive payment"; "receive a gift"; "receive letters from the front"
have
To cause or procure to be; to effect; to exact; to desire; to require
have
of mental or physical states or experiences; "get an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "undergo a strange sensation"; "The chemical undergoes a sudden change"; "The fluid undergoes shear"; "receive injuries"; "have a feeling"
have
have a personal or business relationship with someone; "have a postdoc"; "have an assistant"; "have a lover"
have
To hold in possession or control; to own; as, he has a farm
have
To get possession of; to obtain; to get
have
To depict as being
have
To understand

If Tom had been speaking French, I would've been able to understand him. - If Tom had been speaking French, I would have been able to understand him.

have
suffer from; be ill with; "She has arthritis" undergo; "The stocks had a fast run-up" have or possess, either in a concrete or an abstract sense; "She has $1,000 in the bank"; "He has got two beautiful daughters"; "She holds a Master's degree from Harvard" have left; "I have two years left"; "I don't have any money left"; "They have two more years before they retire" achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day" have a personal or business relationship with someone; "have a postdoc"; "have an assistant"; "have a lover" have as a feature; "This restaurant features the most famous chefs in France" be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess
have
serve oneself to, or consume regularly; "Have another bowl of chicken soup!"; "I don't take sugar in my coffee"
have
have ownership or possession of; "He owns three houses in Florida"; "How many cars does she have?"
have
To take or hold (one's self); to proceed promptly; used reflexively, often with ellipsis of the pronoun; as, to have after one; to have at one or at a thing, i
have
To possess, as something which appertains to, is connected with, or affects, one
have
be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess
have
cause to move; cause to be in a certain position or condition; "He got his squad on the ball"; "This let me in for a big surprise"; "He got a girl into trouble"
have
a person who possesses great material wealth
have
be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess"
have
To be under necessity or obligation; to be compelled; followed by an infinitive
have
{i} one who has, one who belongs to a wealthy class
have
ave
have
hab
had