have a lot on one's mind

listen to the pronunciation of have a lot on one's mind
İngilizce - İngilizce
(Ev ile ilgili) Have many things to worry about; to be preoccupied
have a lot on one's mind

  Heceleme

  have a Lot on one's mind

  Türkçe nasıl söylenir

  häv ı lôt ôn wʌnz maynd

  Telaffuz

  /ˈhav ə ˈlôt ˈôn ˈwənz ˈmīnd/ /ˈhæv ə ˈlɔːt ˈɔːn ˈwʌnz ˈmaɪnd/

  Günün kelimesi

  chutzpah