hak etmek

listen to the pronunciation of hak etmek
Türkçe - İngilizce
deserve

What did I do to deserve this? - Bunu hak etmek için ne yaptım?

be deserving of
1. to deserve, merit. 2. to get (what is one's right)
have it coming
(deyim) come in for
ask
earn
entitle
merit
to deserve, to merit
rate
command
ask for it
to merit
hak iddia etmek
claim
hak iddia etmek
demand
haketmek
deserve
hak etme
{i} desert
hak iddia etmek
to claim
hak talep etmek
to claim
haketmek
deserve of
haketmek
(Konuşma Dili) have it coming
haketmek
etch
hak et
{f} deserving

This hotel is far from deserving the four stars the guidebook gives it. - Bu otel rehber kitabın verdiği dört yıldızı hak etmekten uzaktır.

hak et
deserve

Everyone has what he deserves. - Herkes hak ettiğini alır.

Everybody gets what they deserve. - Herkes hak ettiğini alır.

hak et
{f} merited
dayağı hak etmek
to deserve a whacking
hak et
{f} merit
hak et
deserved

Tom felt that he deserved an explanation. - Tom bir açıklamayı hak ettiğini hissetti.

His crime deserved the death penalty. - Onun suçu ölüm cezasını hak etti.

hak etme
deserts
hak iddia etmek
(haksız yere) arrogate to oneself
hak iddia etmek
stake out a claim
hak iddia etmek
put in a claim for
hak iddia etmek
pretend
hâk ile yeksan etmek
to destroy utterly, demolish, raze, level (a building, city, etc.) to the ground
hak etmek