want

listen to the pronunciation of want
İngilizce - Türkçe
istek

Eğer benim yapmamı istiyorsan, senin çocuklarına bakmaya istekliyim. - I'm willing to take care of your children, if you want me to.

Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar. - They want to choose their mates by their own will.

{i} ihtiyaç

İhtiyaç duyduğun yardımı almanı istiyorum. - I want you to get the help that you need.

İsteklerinizi ihtiyaçlarınızdan ayırın. - Separate your wants from your needs.

{i} arzu

Onu getirmeni arzu ediyorum. - I want you to bring her.

Başkalarına yardım etmeyi istemeye doğal bir arzumuz var. - We have a natural desire to want to help others.

{i} lüzum
{i} gereksinim

Müşterilerimizin istek ve gereksinimlerini karşılamayı amaçlıyoruz. - We aim to satisfy our customers' wants and needs.

{i} fakirlik
{i} yokluk
ihtiyacını hissetmek
{i} 1. yokluk, -sizlik: want of good manners terbiyesizlik. We were unable to take a vacation for want of money. Parasızlıktan tatil yapamadık
{f} iste+e
{i} gereksinme
lazım olmak
zaruret
hacet
isteklenmek
canı istemek
-e ihtiyacı olmak
-sizlik
{f} istemek, arzu etmek: What do you want? Ne istiyorsunuz?
sefalet
istekler

İsteklerinizi ihtiyaçlarınızdan ayırın. - Separate your wants from your needs.

Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar. - They want to choose their mates by their own will.

gereksinimler

Müşterilerimizin istek ve gereksinimlerini karşılamayı amaçlıyoruz. - We aim to satisfy our customers' wants and needs.

noksan
ihtiyacı olmak
ihtiyaçlar

İsteklerinizi ihtiyaçlarınızdan ayırın. - Separate your wants from your needs.

eksiklik
yoksulluk
eksikler
sıkıntı

Bir sıkıntı istemiyoruz. - We don't want any trouble.

Size bir sıkıntı vermek istemiyoruz. - We don't want to cause you any trouble.

istemek

Gitmek istemek için nedenlerim var. - I have my reasons for wanting to go.

Biraz daha pasta istersen, bütün yapman gereken istemek. - If you wanted more cake, all you had to do was ask.

{f} gerektirmek
işte(mek)
h_v.iste+e.iste,v.iste: n.istek
{f} istemek, -e ihtiyacı olmak: This house wants looking after. Bu evin bakıma
{f} talep etmek
yoksul olmak
Ne derseniz deyin
want for muhtaç olmak
yokluk, -sizlik: want of good manners terbiyesizlik. We were unable to take a vacation for want of money. Parasızlıktan tatil yapamadık
{f} arzulamak
The dog wants Köpek dışan çıkmak is
{f} yoksun olmak
{f} arzu etmek
gerekmek
{f} eksik olmak
gerek

Sormaman gereken sorulara cevaplar istiyorsun. - You want answers to questions you shouldn't ask.

Gitmek istemiyorsan, gitmene gerek yok. - If you don't want to go, you don't need to.

istediğiniz
istersiniz
aç olmak
want ad
iş ilanı
want for
-e ihtiyaç duymak
want for
-e ihtiyacı olmak
want of certainty
belirsizlik
want to be
olmak istemek
want to bet?
bahse girer misin?
want to
iste

Londra'ya gitmek isterim. - I want to go to London.

Yüzlerinizi görmek istemiyorum. - I don't want to see your faces.

want asking
soran istiyorum
want list
istediğiniz liste
want of
yokluğundan
want to be
işte
want to have one's cake and eat it too
(deyim) Ne yardan geçmek ne de şerden
want wit
istiyorum wit
want a lawyer
avukat istemek
want ad
{k} (gazetede/dergide) küçük ilan
want an adventure
macera aramak
want back
geri istemek
want for
(deyim) want for sth. gereksinmesi olmak
want for
(Fiili Deyim ) -a ihtiyacı olmak , -a ihtiyaç duymak
want in
(deyim) kon. girmek istemek
want in
(deyim) içeri girmek istemek
want jam on it
(deyim) hak etmedigi fazladan bir sey istemek
want justice
adalet istemek
want no one
hiç kimseyi istememek
want of care
dikkatsizlik
want of issue
(Kanun) füruun bulunmaması
want of mental faculties
(Kanun) yargı gücünden yoksulluk
want of money
para ihtiyacı
want of reason
(Kanun) yargı gücünden yoksulluk
want of sense
duyarsızlık
want of stock
(Ticaret) stok ihtiyacı
want out
(deyim) want out (of sth.) (başlıca ABD,kd) bir durumu veya çalışmayı durdurmakistemek,ilişkisini kesmeyi istemek
want somebody's love
aşkını istemek
want someone
birini istemek
want something so badly
istek yapmak
want to draw attention
dikkat çekmek istemek
want to drink
içmek istemek
want to eat
yemek istemek
want to play
oynamak istemek
want to see
görmek istemek
want to speak
konuşmak istemek
want to talk
konuşmak istemek
want#to
iste
waste not, want not
ayağını yorganına göre uzat
i want
istiyorum

Seninle seyahat etmek istiyorum. - I want to travel with you.

Bir gün Amerika'ya gitmek istiyorum. - I want to go to America someday.

wanted
aranan

En çok aranan oyuncakları bu mağazada bulacaksın. - You'll find the most wanted toys in this store.

Tom üç yıldır arananlar listesinde bulunuyor. - Tom has been on the wanted list for three years.

want to
istemek
wanted
{s} lazım
wanted
gerekli

Tom gerekli hissetmek istiyordu. - Tom wanted to feel needed.

Ben gerekli hissetmiyorum. - I didn't feel wanted.

wanted
(Bilgisayar) istenen
wanting
eksik

Onun asla cesareti eksik değil. - He is by no means wanting in courage.

do you want to
(Bilgisayar) ne yapmak istiyorsunuz?
however you want
nasıl arzu ederseniz
human want
ihtiyaç
i want to see
görmek istiyorum
i want you to know
bilmeni isterim
live in want
yoksulluk içinde yaşamak
wanted
aranılan
wanted
ihtiyaç var
wanting
-siz olan
wanting
kusurlu
wants
(Ticaret) yokluk
you want my mobile no
cep numaramı mı istiyorsun
you want my mobile number
cep numaramı mı istiyorsun
daily want
günlük gereksinim
for want of
bulunmadığından
wanting
{i} istek
wanting
noksan
A thing you don't want is dear at any price
(Atasözü) Deve bir akçaya , deve bin akçaya
I want to be your friend
arkadaş olmak istiyorum
I want to know you
tanışmak istiyorum
I want to talk to you
seninle konuşmak istiyorum
It is the want of care that makes the field bare
(Atasözü) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ
be in want of
olmak ve istemek
do whatever you want
ne istiyorsun
do you want
istiyor muşun
do you want to
sen istiyorsun
have a want
Bir istiyoruz
have want of
yokluğundan var
i don't want
i istemiyorum
i don't want to
i istemiyorum
i dont want that much.
i dont o kadar istiyorum
i dont want to
i dont istiyorum
i want him
i onu istiyor
if you want
eğer istersen
they want
onlar istemek
want of
istenme
wanted
istedin

Bunun olmasını istedin, değil mi? - You wanted this to happen, didn't you?

Bana özgürlüğü mü anlatmak istedin? - You wanted to tell me about freedom?

wanted
istiyordu
wanting
isteyerek
wants
ister

Tom her zaman ön sırada oturmak ister. - Tom always wants to sit in the front row.

Tom her zaman yeni bir şey denemek ister. - Tom always wants to try something new.

wants
istediği

Mac bir yabani at almak istediğinden dolayı para biriktiriyor. - Since Mac wants to buy a new Mustang, he is saving money.

O, onu istediğini yaptırmaya ikna edeceğini sanıyor. - He is hoping to entice her into doing what he wants.

what the hell does she want?
o istemek ne halt nedir?
what you want with me
benden ne istiyorsun
what you want with us
bizden ne istiyorsun
you cant always get what you want
sen cant her zaman istediğini elde
ı want you
ı istediğiniz
Call it what you want
Ne derseniz deyin
badly want
aşırı derecede istemek
be in want
yokluk çekmek
be in want of smth
ihtiyacı olmak
desperately want
aşırı derecede istemek
do what you want
istediğini yap
do whatever you want
ne yapmak istiyorsan yap
do you want to place a bet
bahis yatırmak ister misiniz
do you want to play with me
benimle oynamak ister misiniz
do you want to try on another pair
başka bir çift denemek ister misiniz
for want of
yokluğundan dolayı

Para yokluğundan dolayı onu yapamam. - I can't do it for want of money.

for want of something better
daha iyisi olmadığı için
from want of
yokluğundan dolayı
i want a haircut
Saçımı kestirmek istiyorum
i want a new haircut
yeni bir saç kesimi istiyorum
i want an english speaking guide
İngilizce konuşan bir rehber istiyorum
i want large bills, please
büyük para rica ediyorum lütfen
i want my name on this
bunun üzerine ismimi yazdırmak istiyorum
i want small bills, please
küçük para rica ediyorum lütfen
i want something in cotton
koton bir şey arıyorum
i want something in denim
kot kumaşı bir şey arıyorum
i want something in leather
deri bir şey arıyorum
i want something in linen
keten bir şey arıyorum
i want something in ramie
rami bir şey arıyorum
i want to be alone
yalnız kalmak istiyorum
i want to buy a plug
fiş satın almak istiyorum
i want to buy an adapter
adaptör satın almak istiyorum
i want to buy an epilator
epilatör satın almak istiyorum
i want to eat the best local food
en iyi yerel yemeği yemek istiyorum
i want to exchange american dollars for euros
amerikan doları ile euro almak istiyorum
i want to find a house for rent
kiralık ev arıyorum
i want to find an apartment for rent
kiralık daire arıyorum
i want to go sightseeing
bir gezi yapmak istiyorum
i want to have a skin treatment
cilt bakımı yaptırmak istiyorum
i want to make a collect call
ödemeli arama yapmak istiyorum
i want to order some drinks
İçecek bir şeyler sipariş etmek istiyorum
i want to order something to eat
yiyecek bir şeyler sipariş etmek istiyorum
i want to purchase a small souvenir
küçük bir hediye almak istiyorum
i want to rent a bicycle
bisiklet kiralamak istiyorum
i want to rent a car
araba kiralamak istiyorum
i want to rent a car with a driver
şoförlü bir araba kiralamak istiyorum
i want to rent a motor scooter
moped kiralamak istiyorum
i want to rent a van
kamyonet kiralamak istiyorum
i want to report a mugging
gasp olayı bildirmek istiyorum
i want to report a rape
tecâvüz bildirmek istiyorum
i want to report an accident
bir kaza bildirmek istiyorum
i want to report an attack
bir saldırı bildirmek istiyorum
i want to see a stopwatch
kronometre görmek istiyorum
map you want to display
(Bilgisayar) haritasının adını seçin
not to want
istememek
really want
aşırı derecede istemek
secondary want
(Ticaret) ikincil istek
supply a want
isteği karşılamak
wanter
isteyen kişi
wanting
{s} siz olan
wanting
isteyen

O filmi iki kez görmek isteyen birini hayal bile edemiyorum. - I can't imagine anyone wanting to see that movie twice.

Yemek yemek isteyen başka birisi var mı? - Is there anyone else wanting to eat?

wanting
{s} yoksun
wanting
wanting in noksan
wanting
be found wanting kusurlu bulunmak
wanting
siz
wanting
be wanting in common sense sağduyudan yoksun olmak
wanting
az
wanting
sız
wants
ihtiyaçlar

İsteklerinizi ihtiyaçlarınızdan ayırın. - Separate your wants from your needs.

wants
istenen şeyler
wants
istek

Müşterilerimizin istek ve gereksinimlerini karşılamayı amaçlıyoruz. - We aim to satisfy our customers' wants and needs.

İsteklerinizi ihtiyaçlarınızdan ayırın. - Separate your wants from your needs.

what do you want to eat
ne yemek istersin
İngilizce - İngilizce
Poverty
Lack, absence

And all for the want of a horseshoe nail.

To wish for or to desire (something)

What do you want to eat?.

A desire, wish, longing
To lack, not to have (something)

he that hath skill to be a pilot wants a ship; and he that could govern a commonwealth wants means to exercise his worth, hath not a poor office to manage.

To be lacking, not to exist

There was something wanting in the play.

To be in need of; to require (something)

The mowing-machine always wanted oiling. Barnet turned it under Jacob's window, and it creaked—creaked, and rattled across the lawn and creaked again.

{n} need, poverty, lack, deficiency, a mole
{v} to be without, need, fail, wish for, be short
The form taken by a human need as shaped by culture and individual personality
a state of extreme poverty
If you say to someone that you want something, or ask them if they want to do it, you are firmly telling them what you want or what you want them to do. I want an explanation from you, Jeremy If you have a problem with that, I want you to tell me right now Do you want to tell me what all this is about? I want my money back!
If a child is wanted, its mother or another person loves it and is willing to look after it. Children should be wanted and planned I want this baby very much, because it certainly will be the last
If you do something for want of something else, you do it because the other thing is not available or not possible. Many of them had gone into teaching for want of anything better to do
have need of; "This piano wants the attention of a competent tuner"
Specifically, absence or lack of necessaries; destitution; poverty; penury; indigence; need
To have occasion for, as useful, proper, or requisite; to require; to need; as, in winter we want a fire; in summer we want cooling breezes
Your wants are the things that you want. Supermarkets often claim that they are responding to the wants of consumers by providing packaged foods
much more of a sense of ``lack'' than it has today
In insurance sales terminology, a desire for certain coverage or for a certain amount of coverage There is a distinction between want and need Many people want coverage of types or in amounts that are not necessities Thus, wants may be in excess of needs, or vice versa
You can say that you want to say something to indicate that you are about to say it. Look, I wanted to apologize for today. I think I was a little hard on you
be without, lack; be deficient in; "want courtesy"; "want the strength to go on living"; "flood victims wanting food and shelter
wish or demand the presence of; "I want you here at noon!"
to wish for or desire (something)
wish or demand the presence of; "I want you here at noon!" have need of; "This piano wants the attention of a competent tuner" hunt or look for; want for a particular reason; "Your former neighbor is wanted by the FBI"; "Uncle Sam wants you" be without, lack; be deficient in; "want courtesy"; "want the strength to go on living"; "flood victims wanting food and shelter
a specific feeling of desire; "he got his wish"; "he was above all wishing and desire"
If you say that something wants doing, you think that it needs to be done. Her hair wants cutting. = need
If someone is wanted by the police, the police are searching for them because they are thought to have committed a crime. He was wanted for the murder of a magistrate. + wanted want·ed He is one of the most wanted criminals in Europe
anything that is necessary but lacking; "he had sufficient means to meet his simple needs"; "I tried to supply his wants"
To require (something)
A want of something is a lack of it. a want of manners and charm = lack
A colloquial contraction of was not
Exists when someone has an unfulfilled need and has determined that a product or service will satisfy that need
To be in a state of destitution; to be needy; to lack
To lack (something)
You use want in questions as a way of making an offer or inviting someone to do something. Do you want another cup of coffee? Do you want to leave your bike here?
To be absent; to be deficient or lacking; to fail; not to be sufficient; to fall or come short; to lack; often used impersonally with of; as, it wants ten minutes of four
a psychological or physical desire that may be fulfilled through the consumption of goods and services
feel or have a desire for; want strongly; "I want to go home now"; "I want my own room"
If you want something, you feel a desire or a need for it. I want a drink Ian knows exactly what he wants in life People wanted to know who this talented designer was They began to want their father to be the same as other daddies They didn't want people staring at them as they sat on the lawn, so they put up high walls He wanted his power recognised I want my car this colour And remember, we want him alive
If you tell someone that they want to do a particular thing, you are advising them to do it. You want to be very careful not to have a man like Crevecoeur for an enemy = ought
A depression in coal strata, hollowed out before the subsequent deposition took place
{f} desire; need; be without; lack; be deficient; be impoverished
have a desire for, as in: Children want to be loved and cared for
The state of not having; the condition of being without anything; absence or scarcity of what is needed or desired; deficiency; lack; as, a want of power or knowledge for any purpose; want of food and clothing
{i} desire; lack, shortage; poverty; need, demand
desear; querer (ie)
That which is needed or desired; a thing of which the loss is felt; what is not possessed, and is necessary for use or pleasure
be without, lack; be deficient in; "want courtesy"; "want the strength to go on living"; "flood victims wanting food and shelter"
the state of needing something that is absent or unavailable; "there is a serious lack of insight into the problem"; "water is the critical deficiency in desert regions"; "for want of a nail the shoe was lost"
If you want someone, you have a great desire to have sex with them. Come on, darling. I want you
To be without; to be destitute of, or deficient in; not to have; to lack; as, to want knowledge; to want judgment; to want learning; to want food and clothing
To feel need of; to wish or long for; to desire; to crave
Lack (of), absence of
hunt or look for; want for a particular reason; "Your former neighbor is wanted by the FBI"; "Uncle Sam wants you"
want ad
An advertisement seeking applicants for a job
want ads
plural form of want ad
want in
To want to be a part of something
want list
A list of items missing from a collection; especially a list of postage stamps that a collector is seeking to acquire
want out
To want to leave something

After six months in a tedious desk job, Anna wants out.

want-away
A want-away person or organisation
want-away
who wants to move to another club
want-away
seeking to move its workplace to another location
want ad
posting intended to find people to fill a job position
want ad
The want ads in a newspaper or magazine are small advertisements, usually offering things for sale or offering jobs. = classified ads. A classified advertisement. classified ad
want ad
a newspaper advertisement stating what is wanted
want out
If you want out, you no longer want to be involved in a plan, project, or situation that you are part of. We've had enough, John. We want out
want to have one's cake and eat it
want to have all benefits, is not willing to take the good with the bad
waste not, want not
If one is not wasteful then one will not be needy

I'm a believer in “waste not, want not”, and we roast our leftover bread, finely sliced and brushed with olive oil, in a low oven.

I want to know
Used to explain a request for information

I want to know where the M-5 bus stops.

do not want
used to indicate that the speaker does not like something they have seen or heard

Eww, furry...DO NOT WANT!.

if you want a thing done well, do it yourself
It is better to do something oneself, than rely on others to do it well
wanted
Simple past tense and past participle of want
wanted
subject to immediate detainment by law enforcement authorities on sight
wanter
One who wants, or who wants something
wanter
Eye dialect spelling of want to
wanting
Absent or lacking

but where other powers of entertainment are wanting, the true philosopher will derive benefit from such as are given.

wanting
Present participle of want
what do you want, a cookie
A phrase sometimes given as a retort to someone who has done something unsurprising or unimpressive and has seen fit to inform one of having done so

The way I see it, I'm already doing all the work, and I'm doing the spells and incantations, stated Bowolf. So what do you want, a cookie? laughed Prolok.

what do you want, a medal
A phrase sometimes given as a retort to someone who has done something unsurprising or unimpressive and has seen fit to inform one of having done so
you can't always get what you want
It is not always possible to get what is wanted
what the hell does she want?
what in the world does he desire?
wanting
{a} standing in need, destitute, desiient, absent
I don't want to
I do not wish to, I do not desire to
I want you
I am interested in you; I desire you sexually; I would like you to (do something, go somewhere, etc.)
I want you very much to
I would like you to
do you want to play chess
would you like to play a game of chess
doesn't want to
does not wish to, does not desire to
if you don't want
if you don't wish, if you don't require, if you are not interested
if you want
if you so desire, if you are interested, if you like
the Lord is my shepherd I shall not want
as long as I am guided by God I will have everything that I need (biblical)
to want something badly
desire with a passion, want something very much
wanted
{s} requested, sought after (as a criminal)
wanted
desired or wished for or sought; "couldn't keep her eyes off the wanted toy"; "a wanted criminal"; "a wanted poster
wanted
wished for; desired; sought
wanted
past of want
wanter
a person who wants or needs something; "an owner of many things and needer of none"
wanter
a person who wants or needs something; "an owner of many things and needer of none
wanting
{s} missing, absent; deficient; lacking; without; less, minus
wanting
without
wanting
If you find something or someone wanting, they are not of as high a standard as you think they should be. He analysed his game and found it wanting. something that is wanting lacks or misses something that it needs or something that you expect it to have
wanting
Absent; lacking; missing; also, deficient; destitute; needy; as, one of the twelve is wanting; I shall not be wanting in exertion
wanting
inadequate in amount or degree; "a deficient education"; "deficient in common sense"; "lacking in stamina"; "tested and found wanting"
wanting
not existing; "innovation has been sadly lacking"; "character development is missing from the book"
wants
plural of want
wants
the form, shaped by culture and individual personality, in which basic human needs are given expression For example, the need to satisfy hunger might be expressed as a want of meat by one person, and as a want of fruit by another See Needs
wants
The apparently limitless desires or wishes people have for particular goods or services
wants
Needs that are learned by a person
wants
(See 66) Needs that are learned by a person Needs that are learned by a person
wants
third-person singular of want
wants
the desire to buy a product you do not already have
wants
The things in life that are not essential for survival but are desired for comfort, convenience or status
wants
What we desire Our wants exceed our income and therefore we make choices about how our limited income will be spent Substitution is important if we are to gain maximum benefit from limited income
what do you want
what would you like, what are you seeking, what do you desire
what do you want?
what would you like?, what do you desire?
what is it you want of me
what do you want from me, why do you think that I could help, what have I ever done to deserve this
you can't always get what you want
one must make a distinction between what one desires and what one already has
Türkçe - İngilizce

want teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

doğrusunu isterseniz if you really want
to know; to tell the truth
want