corner

listen to the pronunciation of corner
İngilizce - Türkçe
köşe

Köşe başında banka var. - There's a bank on the corner.

Köşe başındaki ev bizim. - The house on the corner is ours.

köşede olan
korner vuruşu
(Bilgisayar) köşede

Köşedeki servis istasyonunda arabama yakıt doldurttum. - I had my car filled up at the service station at the corner.

Tom tam köşedeki pahalı bir restoranda suşi yedi. - Tom ate sushi at an expensive restaurant just around the corner.

(Bilgisayar) köşeye

İki öğrenci köşeye vardıklarında ayrıldı. - The two students parted when they reached the corner.

Tom köşeye gitti ve ağladı. - Tom went into a corner and cried.

dönüm noktası
köşe başı

Köşe başında bir meyhane var. - There's a pub just around the corner.

Köşe başında banka var. - There's a bank on the corner.

dönemeç
piyasasını ele geçirmek
köşeye kıstırmak
köşe vuruşu

Kaleci topa dokunduğunda hakem diğer takıma bir köşe vuruşu verdi. - When the goalkeeper touched the ball, the referee awarded the other team a corner kick.

kıstırmak
(ticarette) öne geçmek
korner
alım satımı/üretimi ele geçirmek
(futbol) köşe vuruşu
(taşıt) köşe dönmek
{f} köşeye kıstır
köşeye sıkıştırmak
bir köşeye kıstırmak
{i} ücra yer
{i} köşe atışı
{i} bölge
köşe,v.köşeye kıstır: n.köşe
{i} açı

Ben köşeyi döndüm ve yeni açılmış bir restoranı gördüm. - I turned the corner and caught sight of a newly opened restaurant.

Köşede 24 saat açık olan küçük bir dükkan var. - There's a small shop on the corner that is open 24 hours a day.

{f} köşe oluşturmak
{f} ele geçirmek
{i} futbol korner, oyun alanının dört köşesinden biri
tekelcilik suretiyle piyasayı ele geçirmek
{i} bucak
{f} köşe dönmek
dön/ele geçir/kıstır
{i} kuytu
{f} virajı almak
{f} 1. köşeye
{i} tekel oluşturma
futbol korner
dirsek
kenar

Odanın kenarında bir masa var. - There is a table in the corner of the room.

Bir karenin dört köşesi ve dört kenarı vardır. - A square has four corners and four sides.

corner stone
köşe taşı
corner detection
(Bilgisayar,Teknik) köşe sezimi
corner frequency
(Bilgisayar,Teknik) köşe sıklığı
corner kick
köşe vuruşu
corner piece
köşe parçası
corner point
(Bilgisayar) köşe noktası
corner bead
köşe silmesi
corner bead brace
köşe matkabı
corner block
köşe takozu
corner bumper
köşeli tampon
corner clamp
köşe kıskacı
corner cut
köşe kesiği
corner joint
köşe geçmesi
corner plate
köşe sacı
corner reflector
köşeli yansıtıcı
corner reflector antenna
köşeli yansıtıcı anten
corner stone
kilit taşı
corner the market
piyasayı ele geçirmek
corner chisel
domuz tırnağı keski
corner flag
(Spor) köşe gönderi
corner of mouth
ağız köşesi
corner office
köşe ofis
corner on a market
(deyim) Bir üründe piyasa liderliği
corner post
köşe direği, köşe dikmesi
corner riveting hammer
köşe perçinleme çekiç
corner sofa
köşe kanepe
corner the market
(deyim) Bir ürünün satışında piyasa liderliğini ele geçirmek
corner the market
(deyim) Bir ürünün satışında piyasayı ele geçirmek
corner wood
Köşe tahtası
corner-counter relief
duvar köşelerine yerleştirilen köşe ile bütünlük sağlayan sanat formu
corner accents
(Bilgisayar) köşe aksanları
corner art
(Bilgisayar) köşe resmi
corner bead
(İnşaat) köşelik
corner bead
(İnşaat) köşe koruyucu
corner bead
(İnşaat) köşe metali
corner block
köşe bloğu
corner boy
(Pisikoloji, Ruhbilim) köşe çocuğu
corner bracket
köşe berkitme demiri
corner bracket
gönye
corner burner
köşe tipi brülör
corner clamp
marangoz mengenesi
corner couch
köşe kanepe
corner covers
köşe kapağı
corner detection
kose sezimi
corner effect
(Nükleer Bilimler) köşe etkisi veya yansıtması
corner filling
(İnşaat) cugul dolgu
corner frequency
kose sikligi
corner guard
(Askeri) KÖŞE KORKULUĞU: İşçi veya malzemenin depolardaki istiflere çarpmalarını önlemek için yol kavşaklarına konan korkuluk
corner guard
(Askeri) köşe korkuluğu
corner gusset
köşe sacı
corner handles
Köşe Tutamakları
corner iron
köşe demiri
corner joint
köşe ek
corner joint
köşe bağlantısı
corner kick
korner
corner kick
futbol korner vuruşu, köşe atışı
corner kick
köşe atışı
corner moulding
(Otomotiv) kenar çıtası
corner moulding
(Otomotiv) köşe çıtası
corner panel
köşe paneli
corner pilaster
köşe gömme ayağı
corner pillar
köşe direği
corner pillar
köşe dikmesi
corner plate
köşe dikmesi
corner post
köşe dikmesi
corner post
köşe direği
corner protection
köşe koruması
corner reflector
(Askeri) KÖŞELİ REFLEKTÖR: 1. Birbirini dik olarak kesen madeni levha veya tabakalardan ibaret bir cihaz. Bu cihaz, bir radar hedefi veya işareti olarak faaliyet gösterecek şekilde tasarlanmıştır.2. Radar değerlendirmesinde, düz satıhtan gelen çoklu yansımalar vasıtasıyla hedefin tahmin edilen ölçülerinden daha büyük radar yansıması oluşturan bir nesne
corner reflector
(Askeri) köşe reflektörü
corner reinforcement
köşe donatısı
corner reinforcement
köşe takviyesi
corner rounding
(Bilgisayar) köşe yuvarlatma
corner scam
köşe eki
corner shop
mahalle dükkanı
corner shop
köşebaşı dükkan
corner shot
(Spor) köşeden atılan şut
corner stay
köşe desteği
corner steel
köşe çeliği
corner stiffener
köşe berkiticisi
corner stone
temel
corner stone
temel taşı
corner stone
esas
corner support
köşe desteği
corner tabs
(Bilgisayar) köşe sekmeler
corner the market
piyasaya hakim olmak
corner the market
piyasayı kaplamak
corner valve
köşe vanası
coffin corner
tabut köşe
cozy corner
şirin köşesi
bottom corner
alt köşe
cornered
köşeye sıkıştırılmış
cornering
(Otomotiv) viraj
crossed corner
(Bilgisayar) çapraz köşe
drive into a corner
kıstırmak
external corner
dış köşe
get into a tight corner
açmaza düşmek
reverse corner
(Spor) ters köşe
be in a tight corner
köşeye sıkışmak
chimney corner
baca kenarı
chimney corner
ocak başı
cornering
viraj alma
drive into a corner
köşeye sıkıştır
in a tight corner
zor durumda
in a tight corner
köşeye sıkışmış vaziyette
out of the corner of one's eye
göz ucuyla
turn the corner
köşeyi dönmek
turn the corner
tehlikeyi geçiştirmek
a corner
bir köşe
around the corner
köşedeki
around the corner
(deyim) Eli kulağında, gerçekleşmek üzere
around the corner
(deyim) Çok yakında, olmak üzere

Christmas is around the corner, we should prepare the gifts.

at the corner
köşesinde
bottom right corner
alt sağ köşe
break corner
(Mühendislik) kırma ağız
careen around the corner
(motorlu araç) yan yatarak köşeyi dönmek
catty corner
kedi gibi köşe
cornered
{s} köşeli
cornered
köşeye kıstır
corners
köşeler

Tom cadde köşelerinde gitarını çalarak para kazandı. - Tom earned money by playing his guitar on street corners.

Tom köşeleri kesiyor. - Tom is cutting corners.

corners
köşe bucak
get so. into a corner
olsun o kadar. bir köşeye
have a corner on a market
(deyim) Bir ürünün satışında piyasa lideri olmak
in a tight corner/spot
sıkışık bir durumda, sıkıntıda, zor durumda, belada
just around the corner
köşeyi dönünce
just around the corner
(deyim) Eli kulağında, gerçekleşmek üzere
kitty corner
Karşı çapraz köşe
kitty-corner
kitty-köşe
lower left corner
sol alt köşedeki
on the corner
köşe

Tom köşedeki küçük yerin yemek yemek için iyi bir yer olabileceğini düşündü. - Tom thought the little place on the corner might be a good place to eat.

Köşe başında banka var. - There's a bank on the corner.

on the opposite corner
karşı köşede
oriental corner
şark köşesi
out of the corner of one´s eye
gözünün ucuyla (bakmak)
paint oneself into a corner
(deyim) Kendini zor duruma sokmak
paint oneself into a corner
(deyim) Köşeye sıkışmak, seçeneklerini tüketip çaresiz kalmak*
paint yourself into a corner
(deyim) Kendini zor duruma sokmak
past of corner
köşe geçmiş
play pussy wants a corner
oyun kedi köşe istiyor
puss in the corner
köşe kapmaca oyunu
pussy wants a corner
kedi köşe istiyor
smoking corner
Sigara içmek için ayrılmış köşe yer
specify opposite corner
karşı köşeyi belirt
street corner
sokak köşesi
a warm corner
tuzak
bucket corner
kepçe köşesi
cornered
{s} sıkıntılı
cornered
{s} köşeye sıkışmış

Tom köşeye sıkışmış bir fare gibi dövüştü. - Tom fought like a cornered rat.

cut a corner
(deyim) tutumlu davranmak,kacamak yoluyla bir isten siyrilmak
drive someone into a corner
(deyim) köşeye sıkıştırmak
folded corner
(Bilgisayar) katlanmış nesne
format corner
(Bilgisayar) köşeyi biçimle
hole and corner
{s} sinsi
hole and corner
(sıfat) gizli, el altından, sinsi
hole and corner affair
(deyim) gizli kapakli isler
hole and corner business
(deyim) gizli kapakli isler
in a corner of his mind
aklının bir köşesinde
in a tight corner
köşeye sıkışmış
mitred corner
(Tekstil) şev yapılmış köşe
out of the corner of
gözünün ucuyla (bakmak)
out of the corner of one's eye
gözünün ucuyla bakmak
parcel corner
parsel köşesi
sharp corner
keskin köşe
take a corner
viraj yapmak
tight corner
zor durum
tight corner
(deyim) güç bir durumda bulunmak
tight corner
güç durum
turn a street corner
köşeyi dönmek
turn the corner
iyiye gitmek
turn the corner
kritik noktayı atlatmak
window corner
pencere köşesi
Türkçe - Türkçe

corner teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

müzik corner
bakınız: müzik köşesi
İngilizce - İngilizce
A monopoly or controlling interest in a salable commodity, allowing the controlling party to dictate terms of sale

In the 1970's, private investors tried to obtain a corner on the silver market, but were ultimately unsuccessful.

One of the four vertices of the strike zone

The pitch was just off the corner, low and outside.

To handle while moving around a corner in a road or otherwise turning

That BMW corners well, but the suspension is too stiff.

A secret or secluded place; a remote or out of the way place; a nook

On weekends, Emily liked to find a quiet corner and curl up with a good book.

first base or third base

There are runners on the corners with just one out.

To turn a corner or drive around a curve

As the stock car driver cornered the last turn, he lost control and spun out.

A point at which a function has two distinct derivatives
The projection into space of an angle in a solid object

Herbert bruised his shin on the corner of the coffee table.

To get command of (a stock, commodity, etc.), so as to be able to put one's own price on it

It's extremely hard to corner the petroleum market because there are so many players.

A corner kick
To drive (someone) into a corner or other confined space

The cat had cornered a cricket between the sofa and the television stand.

To trap in a position of great difficulty or hopeless embarrassment

The reporter cornered the politician by pointing out the hypocrisy of his position on mandatory sentencing, in light of the politician's own actions in court.

An edge or extremity; the part farthest from the center; hence, any quarter or part, or the direction in which it lies

I took a trip out to his corner of town.

The point where two converging lines meet; an angle, either external or internal

The corners of the wire mesh were reinforced with little blobs of solder.

An intersection of two streets; any of the four outer points off the street at that intersection

The liquor store on the corner also sold lottery tickets.

The space in the angle between converging lines or walls which meet in a point

The chimney corner was full of cobwebs.

{n} an angle, extremity, secret place, end
A free kick from close to the nearest corner flag post, allowed to the opposite side when a player has sent the ball behind his own goal line
a temporary monopoly on a kind of commercial trade; "a corner on the silver market"
- where two or more edges meet on a solid figure
the intersection of two streets; "standing on the corner watching all the girls go by"
In Vutrax, any position where a track changes direction or width - a Vutrax ANGLE point
A point of intersection of real property boundary lines, which may or may not be monumented
An area near the intersection of baseline and sideline
Refers mathematically to a corner of an n-dimensional cube When considering a situation measured by many independent variables, the corners are the maximum or minimum of each independent variable (The cube consists of the volume spanned by all allowed values of all variables ) The most interesting corners are those where a particular effect is maximized or minimized (The analysis assumes that the resultant effect is maximized or minimized at the allowed extremes of each independent variable when the other variables are held constant at any allowed value ) For example, the lowest performance corner condition for silicon transistor drive strength would be maximum temperature, minimum voltage, and slowest process
If a car, or the person driving it, corners in a particular way, the car goes round bends in roads in this way. Peter drove jerkily, cornering too fast and fumbling the gears
an interior angle formed be two meeting walls; "a piano was in one corner of the room"
If you say that something is around the corner, you mean that it is very near. In British English, you can also say that something is round the corner. My new place is just around the corner
force a person or an animal into a position from which he cannot escape
If you are in a corner or in a tight corner, you are in a situation which is difficult to deal with and get out of. The government is in a corner on interest rates He appears to have backed himself into a tight corner. = in a tight spot
The Defending Pokémon can't retreat during your opponent's next turn Pokémon with this attack: Houndour L16
The beginning or end point of any survey line The term corner does not imply the property was in any way square
You can use expressions such as the four corners of the world to refer to places that are a long way from each other. They've combed the four corners of the world for the best accessories
A corner is a bend in a road. a sharp corner = bend
{i} place where two surfaces meet; angle
In football, hockey, and some other sports, a corner is a free shot or kick taken from the corner of the pitch
the point where three areas or surfaces meet or intersect; "the corners of a cube"
Style of bathtub or whirlpool where two sides form a right angle to fit in the corner of two adjacent walls This style utilizes room space and requires a tub surround to be built around exposed sides
If a company or place corners an area of trade, they gain control over it so that no one else can have any success in that area. This restaurant has cornered the Madrid market for specialist paellas = monopolize
(1) Securing such relative control of a commodity or security that its price can be manipulated; (2) In the extreme situation, obtaining contracts requiring the delivery of more commodities or securities than are available for delivery
The corner of a room, box, or similar space is the area inside it where its edges or walls meet. a card table in the corner of the living room The ball hurtled into the far corner of the net Finally I spotted it, in a dark corner over by the piano
(architecture) solid exterior angle of a building; especially one formed by a cornerstone
If you corner someone, you force them to speak to you when they have been trying to avoid you. Golan managed to corner the young producer-director for an interview
a predicament from which a skillful or graceful escape is impossible; "his lying got him into a tight corner"
If you corner a person or animal, you force them into a place they cannot escape from. A police motor-cycle chased his car twelve miles, and cornered him near Rome He was still sitting huddled like a cornered animal
The point of intersection of two boundaries
force a person or an animal into a position from which he cannot escape gain control over; "corner the gold market
Person opposite your partner
gain control over; "corner the gold market"
The corner of your mouth or eye is the side of it. Out of the corner of her eye she saw that a car had stopped
{f} hold at bay; gain advantage on the market; approach; catch, trap
If you say that something is around the corner, you mean that it will happen very soon. In British English, you can also say that something is round the corner. The Chancellor of the Exchequer says that economic recovery is just around the corner. = imminent
A geographic point on a land boundary at which two or more boundary lines meet
a projecting part that is corner-shaped; "he knocked off the corners"
To get command of a stock, commodity, etc
(architecture) solid exterior angle of a building; especially one formed by a cornerstone an interior angle formed be two meeting walls; "a piano was in one corner of the room"
so as to be able to put one's own price on it; as, to corner the shares of a railroad stock; to corner petroleum
the intersection of two streets; "standing on the corner watching all the girls go by" (architecture) solid exterior angle of a building; especially one formed by a cornerstone an interior angle formed be two meeting walls; "a piano was in one corner of the room" the point where two lines meet or intersect; "the corners of a rectangle" a place off to the side of an area; "he tripled to the rightfield corner"; "he glanced out of the corner of his eye" a remote area; "in many corners of the world they still practice slavery" the point where three areas or surfaces meet or intersect; "the corners of a cube" a projecting part that is corner-shaped; "he knocked off the corners" a predicament from which a skillful or graceful escape is impossible; "his lying got him into a tight corner" a temporary monopoly on a kind of commercial trade; "a corner on the silver market" turn a corner; "the car corners" force a person or an animal into a position from which he cannot escape gain control over; "corner the gold market
the point where two lines meet or intersect; "the corners of a rectangle"
The corner of a street is the place where one of its sides ends as it joins another street. We can't have police officers on every corner He waited until the man had turned a corner
n pojok
To drive into a corner
disapproval If you cut corners, you do something quickly by doing it in a less thorough way than you should. Take your time, don't cut corners and follow instructions to the letter
(1) To corner is to secure such relative control of a commodity or security that its price can be manipulated; (2) In the extreme situation, obtaining contracts requiring delivery of more commodities or securities than are available for delivery
Direction; quarter
To drive into a position of great difficulty or hopeless embarrassment; as, to corner a person in argument
A corner is a point or an area where two or more edges, sides, or surfaces of something join. He saw the corner of a magazine sticking out from under the blanket Write `By Airmail' in the top left hand corner
a remote area; "in many corners of the world they still practice slavery"
turn a corner; "the car corners"
a small concavity
corner boy
Someone who hangs around on street corners; a corner man
corner flag
A flag that to denote the corner of the field of play
corner infield
The portion of the infield consisting of first base and third base
corner infielder
A player whose fielding position is in the corner infield (first base or third base)
corner infielders
plural form of corner infielder
corner kick
: A kick awarded to the attacking team when the ball leaves the field of play by wholly crossing the goal line without a goal having been scored, having last touched a player from the defending team. For the kick, the ball is placed within the corner arc closest to where the ball went out of play
corner kicks
plural form of corner kick
corner office
An office at a place in a building or floor where two walls join together, generally occupied by managers
corner shop
A small retail store, often in a residential area, that carries a limited selection of items such as staples, sweets, newspapers, and other everyday items which is open long hours for the convenience of shoppers
corner shops
plural form of corner shop
corner solution
A solution to a minimization or maximization problem where an interior solution is infeasible
corner store
A convenience store, whether or not it is on a corner
corner stores
plural form of corner store
corner the market
To monopolize a resource or commodity, as with the intent of driving up prices

Why, there ain't going to be any wheat left in Chicago by May! If I get in now and buy a long line of cash wheat, where are all these fellows who've sold short going to get it to deliver to me? . . . Jadwin sprang forward, gripping the broker by the shoulder. Sam, he shouted, . . . we can corner the market!.

corner the market
To have exclusive possession; to possess something to a high or excessive degree

It will not do to say that the Irish have a monopoly on stupidity, yet there have been times when I thought they nearly cornered the market.

corner time
A punishment consisting in a periode of time the culprit (usually a mischievous child) must stand still in a corner, facing the wall

Oliver's spankings were always followed by corner time, pants still down, so his fresh stripes could serve as deterrent for the other boys.

corner tooth
One of the four teeth which come in a horse's mouth at the age of four years and a half, one on each side of the upper and of the lower jaw, between the middle teeth and the tushes
corner the market
(deyim) Become so successful at selling or making a particular product that almost no one else sells or makes it
corner flag
flag used to mark the corner boundary of a soccer field
corner kick
situation in soccer in which a player kicks the ball into play from the corner of the field
corner kick
A direct free kick from a corner of the field awarded to the attacking team in soccer when the ball has been driven out of bounds over the goal line by a defender
corner kick
a free kick from the corner awarded to the other side when a player has sent the ball behind his own goal line
corner of the eye
edge of the eye, outskirts of one's plane of vision
corner pocket
a pocket at the corner of a billiard table
corner post
a square post supporting a structural member at the corner of a building
corner shop
A corner shop is a small shop, usually on the corner of a street, that sells mainly food and household goods. a small shop near houses, that sells food, cigarettes, and other things needed every day convenience store
corner shop
(British) convenience store, mini-mart
corner stone
stone which forms the corner of a building (often set in place during a ceremony); basic part, main part, foundation
corner store
{i} convenience store or mini-mart usually open 24 hours a day and 7 days a week
corner store
A corner store is the same as a corner shop
corner the market
have a monopoly on a certain product; gain control over
cow corner
Region of the field, roughly between deep midwicket and long on
coffin corner
Either corner of the field formed by the sideline and the defending team's goal line. The ball may be deliberately punted out of bounds in this area, thus forcing the receiving team to play very close to its goal line
Dutch corner
Laying bricks with a three-quarter brick closure at the corner
Four-Corner
A method of encoding Chinese characters using four numerical digits per character (in some situations, an additional digit is used)
around the corner
imminent; very soon

He has been studying hard, but his exam is just around the corner and he's nervous.

cater-corner
Diagonally across from

Altman's is sited catercorner to the ESB.

cater-corner
Of or pertaining to something at a diagonal to another; of four corners, those diagonal to another

The Empire State Building and the old Altman's Deparment store are catercorner, at Fifth Avenue and East 34th Street, with the ESB at the southwest, and Altman's at the northeast.

catty-corner
See the synonym and definition at catercorner, of which this is a regional spelling variant
cornered
Simple past tense and past participle of corner
hole-and-corner
Conducted in secret; clandestine

Whatever made you think in the first place that I would give up the security of my happy marriage for a hole-and-corner affair with you?.

hospital corner
A tight and precise method of tucking a sheet or blanket under the edges of a mattress, so as to form crisp folds at the corners of the bed
hot corner
Third base

Jones plays the hot corner.

keystone corner
second base, because it is often the key to scoring and defense

Jones takes the toss at the keystone corner, on to first .... double play.

kitty corner
Situated diagonally across from, especially at an intersection

The candy store is kitty corner from the mall.

kitty corner
On a diagonal line
kitty-corner
(with to: ) located diagonally across from something, especially across an intersection
out of the corner of one's eye
Sideways, obliquely, askance

I caught sight of him out of the corner of my eye.

out of the corner of one's eye
With suspicion

When he said he would pay her back next week, she looked at him out of the corner of her eye.

paint oneself into a corner
To create a predicament or problem for oneself; to do something that leaves one with no good alternatives or solutions
penalty corner
a particular penalty awarded against the defending team in certain circumstances
short corner
A penalty corner
short corner
A short pass from a corner (the set piece)
turn a corner
Alternative form of turn the corner
turn the corner
To pass the most critical point of some process; to pass out of danger
chimney corner
{n} the fireside, the place of idlers
around the corner
(deyim) Soon to come or happen; close by; near at hand

The fortuneteller told Jane that there was an adventure for her just around the corner.

have a corner on a market
(deyim) If a company has a corner on a particular market, it is more successful than any other company at selling the particular type of product
just around the corner
(deyim) Soon to come or happen; close by; near at hand

The fortuneteller told Jane that there was an adventure for her just around the corner.

paint oneself into a corner
(deyim) Leave oneself no means of escape or room to manoeuvre
paint oneself into a corner
Do something which puts you in a very difficult situation and limits the way that you can act

1. I've painted myself into a corner here. 2. Having said I won't take less than £20 an hour, I can't then be seen to accept a job that pays less.

paint yourself into a corner
Do something which puts you in a very difficult situation and limits the way that you can act

1. I've painted myself into a corner here. 2. Having said I won't take less than £20 an hour, I can't then be seen to accept a job that pays less.

puss in the corner
(Oyunlar) Puss in the Corner is a solitaire card game which is played with a deck of 52 playing cards. It is similar to another solitaire game Sir Tommy, but with modifications and with the waste piles placed at the corners of the foundations, hence the name
A corner
herne
Poets' Corner
a part of Westminster Abbey in London where many famous English poets are buried, including Chaucer and Shakespeare
Speaker's Corner
an area in the northeast corner of Hyde Park in London, where ordinary people can go, especially on Sunday mornings, to make a speech about any subject, and other people listen to them and sometimes argue with them. People often stand on a box to make their speeches
a corner
neuk
amen corner
area reserved for persons leading the responsive amens
blind corner
a street corner that you cannot see around as you are driving
catty-corner
kitty-corner
chimney corner
a corner by a fireplace
cornered
forced to turn and face attackers; "a stag at bay"; "she had me cornered between the porch and her car"; "like a trapped animal"
cornered
{s} having corners, having a certain number or kind of corners (three-cornered, etc.); caught, trapped, unable to escape
cornered
past of corner
cornered
1 Having corners or angles
cornered
In a possition of great difficulty; brought to bay
cornering
present participle of corner
corners
third-person singular of corner
corners
The Vertices of a System
corners
Four curved areas of the hockey rink where a great deal of action takes place
corners
plural of corner
corners
players positioned at first and third base are considered to be "at the corners" of the infield
curled up in his corner
crouched down in his corner, isolated
cut a corner
ignore details, do a hasty job and forget details
drive into a corner
force into a corner, force into a situation that is hard to escape from, corner
hole and corner transactions
transactions conducted secretly
hole-and-corner
Wells
hole-and-corner
relating to the peripheral and unimportant aspects of life; "a hole-and-corner life in some obscure community"- H
hospital corner
A tight-fitting triangular fold made by tucking a sheet and blanket securely under a mattress on the end and on each side at the corners
just around the corner
{s} nearby, very close, at hand; imminent, about to happen
kicked from the corner
kicked into play from one of the corners of the playing field (Soccer)
laid the corner-stone
set the corner-stone in place
lay a corner stone
lay the first stone, begin construction
lay the corner stone
lay the first stone, begin construction
made him stand in the corner
forced him to stand in the corner of the room (as a form of punishment)
poets corner
An angle in the south transept of Westminster Abbey, London; so called because it contains the tombs of Chaucer, Spenser, Dryden, Ben Jonson, Gray, Tennyson, Browning, and other English poets, and memorials to many buried elsewhere
remote corner
distant place
round the corner
around the corner, just beyond the corner
stand in the corner
be in an upright position in the corner of a room; pretend
stood in the corner
stood alone in the corner, was forced to stand in the corner (as a form of punishment)
street corner
intersection between two streets
tight corner
tough situation, trouble
turn the corner
go around the block on the street
was driven into a corner
was forgotten, received less attention
corner

  Heceleme

  Cor·ner

  Türkçe nasıl söylenir

  kôrnır

  Zıt anlamlılar

  allow, let go, release

  Telaffuz

  /ˈkôrnər/ /ˈkɔːrnɜr/

  Etimoloji

  [ 'kor-n&r ] (noun.) 13th century. From Middle English corner, from Anglo-Norman cornere (compare Old French cornier, corniere (“corner”)), from Old French corne (“corner, angle”, literally “a horn, projecting point”), from Vulgar Latin *corna (“horn”), from Latin cornua, plural of cornū (“projecting point, end, horn”). More at hirn.

  Ortak Eşdizimliler

  corner shop, corner stone

  Videolar

  ... And this is not a matter of something that is happening in one corner of the globe.   Close ...
  ... contraception.  No.  When I’m in the city, I just go around the corner and it’s anonymous. ...

  Günün kelimesi

  genial