have the edge on

listen to the pronunciation of have the edge on
İngilizce - Türkçe
avantajlı olmak
-den üstün olmak
have an edge on
bir gömlek üstün olmak
have the edge on