have fun

listen to the pronunciation of have fun
İngilizce - Türkçe
Eğlenmek

Eğlenmek istiyor musun? - Do you want to have fun?

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

eğlen

Eğlenin ama kaybolmayın. - Have fun, but don't get lost.

Hafta sonunda eğlendin mi? - Did you have fun over the weekend?

eğlenmelisin
eğlenin!
eğlenmek için
İngilizce - İngilizce
Used to wish somebody a good and enjoyable time when they're about to do something
To enjoy oneself
have a good time, be entertained
have a good time!
hf
have fun

  Türkçe nasıl söylenir

  häv fʌn

  Telaffuz

  /ˈhav ˈfən/ /ˈhæv ˈfʌn/

  Etimoloji

  [ 'hav, (h)&v, v; in "hav ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English habban; akin to Old High German habEn to have, and perhaps to hevan to lift; more at HEAVE.

  Günün kelimesi

  talion