kill

listen to the pronunciation of kill
İngilizce - Türkçe
öldürmek

Birini öldürmek istiyorum. - I want to kill someone.

Birisi o politikacıyı öldürmekle tehdit etti. - Someone made a threat to kill that politician.

{f} katletmek
{i} öldürme

Beni öldürmekle tehdit ettiler bu yüzden cüzdanımı onlara verdim. - They threatened to kill me so I gave them up my wallet.

Kendini öldürmeye çalıştı. - He tried to kill himself.

yok

Tom'un Mary'nin bir seri katil olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. - Tom had no idea that Mary was a serial killer.

Dilini tut, yoksa öldürüleceksin. - Hold your tongue, or you'll be killed.

canına kastetmek
itlaf etmek
kırmak
(Spor) hücum sayısı
helak etmek
işini bitirmek
canına okumak
(Bilgisayar) kes

Kesinlikle öldürüleceğimizi düşündüm. - I thought for sure we'd be killed.

Ağrıyı kesmek için biraz ilaca ihtiyacım var. - I need some medicine to kill the pain.

defterini dürmek
canına kıymak
zımbalamak
icabına bakmak
can almak
boğazlamak
canını almak
kıymak
hesabını görmek
avda öldürülmüş hayvan
av
(av) öldürme
öldür

Mutsuz oldum fakat kendimi öldürmedim. - I'd be unhappy, but I wouldn't kill myself.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

yok etmek
(Oyunlar) Bir işlem ya da süreci sonlandırmak
{f} gebertmek
silmek
{f} yalanlamak
{f} mahvetmek
çok heyecanlandırmak
{f} etkisiz hale getirmek
{f} ortadan kaldırmak
kill off hepsini öldürmek
(Askeri) SAF DIŞI (HEDEF): Düşmana ait havadaki bir aracın, balistik veya yörüngedeki cismin tahrip edildiğini veya iş göremez hale getirildiğini ifade için kullanılan terim
yemek
boşa geçirmek
{f} dindirmek

Ağrıyı dindirmek için biraz ilaca ihtiyacım var. - I need some medicine to kill the pain.

{f} (zamanı) boşa
{f} söndürmek
{f} cinayet işlemek
öIdürmek
{f} kesmek

Ağrıyı kesmek için biraz ilaca ihtiyacım var. - I need some medicine to kill the pain.

{f} avlamak
{f} argo çok güldürmek, gülmekten öldürmek
veto etmek
çıkarmak
kılıçtan geçirmek
{i} tahrip etme
temizlemek
bitirmek
elini kana bulamak
harcamak
yakmak
oldurmak
killing
{i} öldürme

Adam onu öldürmek niyeti ile ona saldırdı. - The man attacked her with the intention of killing her.

Sen hiç kendini öldürmeyi düşündün mü? Hayır ben kendi hayatına son verecek bir kişi değilim. - Have you ever thought of killing yourself? No, I'm not a person who would end their own life.

killing
katletme
kill off
kılıçtan geçirmek
kill one another
kırışmak
kill time
vakit öldürmek

Biz vakit öldürmek için parkta gezdik. - We walked about in the park to kill time.

Vakit öldürmek için kitap okurum. - I read books to kill time.

kill two birds with one stone
iki işi birden görmek
kill white stag with a heart shot
kalbe yapılan atışla öldürmek
kill off
hepsini öldür
kill off
imha etmek
kill off
kökünü kazımak
kill the fatted calf
kurban kesmek
kill the fatted calf
dönüşünü kutlamak
kill the goose that lays the golden eggs
bindiği dalı kesmek
kill time
vakit geçirmek

Vakit geçirmek için kart oynadık. - We played cards to kill time.

kill time
zaman öldürmek

Zaman öldürmek için bazı video oyunları oynayalım. - Let's play some video games to kill time.

Ben zaman öldürmek için bakıyordum. - I was looking to kill time.

kill two birds with one stone
bir taşla iki kuş vurmak
kill for
için öldürmek
kill joy
öldürmek sevinç
kill nobody
kimseyi öldürme
kill of
öldürmek
kill sb.
öldürmek sb
kill the goose that laid the golden egg
altın yumurtlayan tavuğu kesmek
kill the goose that lays the golden egg
k. dili altın yumurtlayan kazı kesmek
kill author
(Bilgisayar) yazanı sonlandır
kill box
(Askeri) tahrip kutusu
kill list
(Bilgisayar) listeyi sonlandır
kill off
canına okumak
kill off
öldürmek
kill off
hepsini öldürmek
kill probability
(Askeri) imha ihtimali
kill probability
(Askeri) İMHA İHTİMALİ: Bir hedefi imha etme ihtimalini gösteren ölçü. Bak. "single shot probability"
kill process
(Bilgisayar) işlemi bitir
kill slow
yavaş öldürmek
kill slowly
yavaş yavaş öldürmek
kill smb
adam öldürmek
kill switch
(Telekom) açıl anahtarı
kill the clock
(deyim) paslaşarak zaman çalışmak
kill the fatted calf
{k} büyük bir karşılama töreni hazırlamak
kill the fatted calf
(deyim) iyi biçimde karşılamak
kill the fatted calf
kavuşma şerefine ziyafet vermek
kill the fatted calf
(deyim) güzel biçimde ağırlamak
kill the goose lays the golden eggs
altın yumurtlayan tavuğu kesmek
kill the goose that
{k} altın yumurtlayan kazı kesmek
kill the headache
baş ağrısını dindirmek
kill the infection
enfeksiyon gidermek
kill the tank
(Askeri) Tank avlamak
kill thread
(Bilgisayar) iş parçasını sonlandır
kill time
oyalayıcı
kill time
zaman öldürücü
kill time
n öldürmek. kill two birds with one bir taşla iki kuş vurmak, iki işi birden görmek
kill zone
(Askeri) İmha bölgesi
killing
{i} cinayet

Tom cinayetle herhangi bir ilgisi olduğunu yalanladı. - Tom denied any involvement in the killing.

Tom nihayet cinayeti itiraf etti. - Tom finally confessed to the killing.

killing
{i} ölüm

Bu bir ölüm makinesi. - This is a killing machine.

killing
komik/öldüren
killing
öldürücu
dressed up to kill
iki dirhem bir çekirdek
fill or kill orders
(Ticaret) kalanını iptal et
fish kill
(Çevre) balık katliamı
intend to kill
canına kastetmek
intend to kill
kasten adam öldürmek
killed
kırılmak
killed
postu deldirmek
killed
maktül
killing
yalanlama
killing
adam öldürme
killing
öldürerek

Ayı sansarı zayıf ve hasta hayvanları öldürerek doğanın temizlik ekibini oluşturuyor. - Wolverines make up nature's clean-up crew, killing weak and sick animals.

killing
itlaf
killing
öldürmek

Bir kişinin kültürünü öldürmek onları öldürmek gibidir. - Killing a person's culture is like killing them.

Onu öldürmek en kolay çözümdür. - Killing him is the easiest solution.

killing
dindirme
killing
ortadan kaldırma
killing
kesme
killing
yorucu
killing
vurgun

Borsada yatırım yaparak bir vurgun yaptı. - He made a killing by investing in the stock market.

killing
çok
killing
voli
killing
(Argo) son derece komik
dressed up fit to kill
iki dirhem bir çekirdek
killing
yıpratıcı
killing
büyük kazanç
killing
{f} öldür

Tom Mary'yi öldürdüğünü itiraf etti. - Tom confessed to killing Mary.

Seller, şiddetli rüzgar fırtınaları, kuraklıklar, öldürücü donlar ve hava kirliliği sorunları hepsi,ara sıra, modern toplumu etkilenmiştir. - Floods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution have all, on occasion, influenced modern society.

Kills
killse
be in at the kill
(deyim) Olaya dahil olmak
buzz kill
öldürmek buzz
desire to kill
arzu öldürmek
dress to kill
elbise öldürmek
dressed to kill
aşırı sık
killed
öldürdü

Kart oynayarak zaman öldürdük. - We killed time by playing cards.

Betty annesini öldürdü. - Betty killed her mother.

killing
öldürülme
killing
öldürülmesi
killing
oldurma
kills
öldürür

Yarım-doktor seni ve yarım-din alimi inancını öldürür. - A half-doctor kills you and a half-religious scholar kills your belief.

Plastik her yıl sayısız deniz kuşlarını ve deniz kaplumbağalarını öldürür. - Plastic kills countless seabirds and sea turtles each year.

mobility kill
(Askeri) Aracı hareketsiz duruma getiren silah hasarı
road kill
Yolda araçla çarparak bir hayvanı öldürme
to kill time
zaman öldürmek için
you will not kill
seni öldürmeyeceğim
armour kill zone
(Askeri) tank tahrip bölgesi
be dressed up fit to kill
çok süslenmiş olmak
be dressed up fit to kill
iki dirhem bir çekirdek olmak
be in at the kill
(Konuşma Dili) olay yerinde bulunmak
be in at the kill
(Konuşma Dili) olay yerinde olmak
don't kill the messenger
elçiye zeval olmaz
dressed to kill
(Konuşma Dili) bayramlıklarını giymiş
dressed to kill
(Konuşma Dili) cicilerini giymiş
dressed to kill
(Konuşma Dili) giyinip kuşanmış
dressed to kill
(Konuşma Dili) süslenip püslenmiş
dressed to kill
(Konuşma Dili) özenle giyinmiş
dressed to kill
son derece şık
killing
{i} k.dili. vurgun, büyük kazanç
killing
büyük iş/öldürme
killing
{s} öldürücü

Seller, şiddetli rüzgar fırtınaları, kuraklıklar, öldürücü donlar ve hava kirliliği sorunları hepsi,ara sıra, modern toplumu etkilenmiştir. - Floods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution have all, on occasion, influenced modern society.

killing
vurgun k
killing
{i} hayvan kesme
killing
kuvvetli
killing
{i} av
killing
dili çok güldürücü
killing
{s} k.dili. çok komik
killing
pek sıkı
killing
{s} çok komik
killing
{i} vurgun (av)
killing
katıltıcı
killing
{i} avlama
killing
kill mahvet/yok et/öldür
killing
killinglygülmekten katıltacak derecede
killing
{i} öldürme, katil
killing
dili vurgun
killing
kırım
peacekeeping; probability of kill
(Askeri) barışı koruma; öldürme ihtimali
shoot to kill
ateş ederek öldürmek
shoot to kill
vurarak öldürmek
single shot kill probability
(Askeri) TEK ATIMLA İMHA İHTİMALİ
Türkçe - Türkçe
Masa tenisinde, rakibin karşılayamayacağı şekilde yapılan vuruş
İngilizce - İngilizce
To punish severely

My parents are going to kill me!.

To produce intense pain

You don't ever want to get rabies. The doctor will have to give you multiple shots and they really kill.

To amaze, exceed, stun, or otherwise incapacitate

That joke always kills me.

A creek; a body of water
The result of killing; that which has been killed

The fox dragged its kill back to its den.

To use up or to waste

I'm just doing this to kill time.

To exert an overwhelming effect on; to annihilate

Look at the amount of destruction to the enemy base. We pretty much killed their ability to retaliate anymore.

This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
To force a company out of business
To produce feelings of dissatisfaction or revulsion

It kills me to learn how many poor people are practically starving in this country and yet rich moguls spend such outrageous amounts on useless luxuries.

To overpower, overwhelm, or defeat

The team had absolutely killed their traditional rivals, and the local sports bars were raucous with celebrations.

To put to death; to extinguish the life of

There is conclusive evidence that smoking kills.

To render inoperative

He killed the engine and turned off the headlights, but remained in the car, waiting.

To stop, cease, or render void

The news that a hurricane had destroyed our beach house killed our plans to sell it.

Specifically, the death blow

The hunter delivered the kill with a pistol shot to the head.

The act of killing

The assassin liked to make a clean kill, and thus favored small arms over explosives.

{v} to deprive of life, to detroy
{n} a kiln
{i} slaughtering; hunting; prey; command on nickserv applied to a specific name which prevents another person from entering under the same name (Internet)
cause to cease operating; "kill the engine"
overwhelm with hilarity, pleasure, or admiration; "The comedian was so funny, he was killing me!"
n an attacked ball that strikes the floor or lands out of bounds after touching an opponent
the destruction of an enemy plane or ship or tank or missile; "the pilot reported two kills during the mission" destroy a vitally essential quality of or in; "Eating artichokes kills the taste of all other foods" cause to cease operating; "kill the engine" tire out completely; "The daily stress of her work is killing her" mark for deletion, rub off, or erase; "kill these lines in the President's speech" cause to die; put to death, usually intentionally or knowingly; "This man killed several people when he tried to rob a bank"; "The farmer killed a pig for the holidays" cause the death of, without intention; "She was killed in the collision of three cars" deprive of life; "AIDS has killed thousands in Africa" hit with great force; "He killed the ball" hit with so much force as to make a return impossible, in racket games; "She killed the ball" overwhelm with hilarity, pleasure, or admiration; "The comedian was so funny, he was killing me!" be the source of great pain for; "These new shoes are killing me!" thwart the passage of; "kill a motion"; "he shot down the student's proposal" be fatal; "cigarettes kill"; "drunken driving kills
end or extinguish by forceful means; "Stamp out poverty!"
A "kill" game is one in which a player may place an extra bet, causing the betting limits to go up for just that hand The player posting the bet is the "killer," and the hand is considered a "kill pot " The player is said to have "killed the pot" for the amount of the kill The exact details depend on the local rules and on the game As examples, here are the rules for three kill games I've played in (all in San Diego) In the kill hold'em game, any player who wins two pots in a row is required to kill by posting a blind small bet on the subsequent hand, with the limits doubled for that hand In a kill high-low split game, any player who scooped a pot larger than a certain size was required to kill the subsequent pot And in a draw game, any player could kill any pot for an arbitrary amount after looking at their first two cards These are just examples, the details vary from cardroom to cardroom
emphasis If you say that you will kill someone for something they have done, you are emphasizing that you are extremely angry with them. Tell Richard I'm going to kill him when I get hold of him
cause to die; put to death, usually intentionally or knowingly; "This man killed several people when he tried to rob a bank"; "The farmer killed a pig for the holidays"
If you say that something is killing you, you mean that it is causing you physical or emotional pain. My feet are killing me
To overpower or overwhelm
tire out completely; "The daily stress of her work is killing her"
terminate process(es)
an attacked ball that strikes the floor or lands out of bounds after touching an opponent
mark for deletion, rub off, or erase; "kill these lines in the President's speech"
v t diminish or eliminate heat or drawing power There are a variety of ways to do this, but mostly it is done by having a wrestler do too many jobs A house can be killed by too many screw-job endings
To defeat in SCA combat Requires a blow to the head or body hard enough to have been disabling with a real weapon of the type used, against armor consisting of iron mail with padding and an iron helm The helm is in some places regarded as an open-faced Norman helm with a nasal, and in others as a closed pot helm
(v ) To terminate a process before it reaches its natural conclusion
If a person, animal, or other living thing is killed, something or someone causes them to die. More than 1,000 people have been killed by the armed forces He had attempted to kill himself on several occasions The earthquake killed 62 people Heroin can kill. + killing kill·ing There is tension in the region following the killing of seven civilians
The act of killing an animal after hunting it is referred to as the kill. After the kill the men and old women collect in an open space and eat a meal of whale meat
To hit the ball hard into an area where the opponent can't reach it See smash
To tell off severely
An action that can be taken in Usenet to exclude certain words, phrases, subjects, or even specific individual posters, from the list of messages displayed on your screen
Stopping the bounce of the trampoline (Opposite of Kip)
drink down entirely; "He downed three martinis before dinner"; "She killed a bottle of brandy that night"; "They popped a few beer after work"
{f} murder; destroy; neutralize; waste; frustrate, thwart; cancel an operation, stop a procedure, end a task in a multitasking operating system (Computers); prevent the display of a message on the Internet which contains a certain term (Computers)
To overcome formation pressure with heavier fluids Allowing work to be done on the well
cause the death of, without intention; "She was killed in the collision of three cars"
If you move in for the kill or if you close in for the kill, you take advantage of a changed situation in order to do something that you have been preparing to do. Seeing his chance, Dennis moved in for the kill
An animal killed in the hunt, as by a beast of prey
To deprive of life, animal or vegetable, in any manner or by any means; to render inanimate; to put to death; to slay
If you are killing time, you are doing something because you have some time available, not because you really want to do it. I'm just killing time until I can talk to the other witnesses To kill the hours while she waited, Ann worked in the garden
Fast, downward shot that cannot be returned; a "putaway " Let - A legitimate cessation of play to allow a rally to be replayed Long Service Line - In singles, the back boundary line 1n doubles a line 2 l/2 feet inside the back boundary line The serve may not go past this line
If something kills pain, it weakens it so that it is no longer as strong as it was. He was forced to take opium to kill the pain
kiln, stove or oven for drying malt, etc
A game in which a player may place an extra bet, causing the betting limits to go up for just that hand The player posting the bet is the "killer," and the hand is considered a "kill pot " The player is said to have "killed the pot" for the amount of the kill If one player wins two pots in a row in a kill Texas Hold'em game, he is required to kill by posting a blind small bet on the next hand, with the limits doubled for that hand
This forces a process to die, terminate, exit, or stop processing There are flags that can be passed to the kill commands that allows the process to exit gracefully or die hard without warning
Diminish or eliminate heat or drawing power There are a variety of ways to do this, but mostly it is done by having a wrestler do too many jobs A house can be killed by too many screw-job endings
To cause to cease; to quell; to calm; to still; as, in seamen's language, a shower of rain kills the wind
be the source of great pain for; "These new shoes are killing me!"
destroy a vitally essential quality of or in; "Eating artichokes kills the taste of all other foods"
To destroy; to ruin; as, to kill one's chances; to kill the sale of a book
1 Slang: to make a hand, such as dummy, unusable through lack of an entry; 2 Slang: to overtake, in order to prevent from winning the trick; 3 Slang: to defeat, generally the contract
hit with so much force as to make a return impossible, in racket games; "She killed the ball"
A UNIX shell command that prevents program closure or initiation The command blocks a signal from being sent to a script
emphasis If you say that you kill yourself to do something, you are emphasizing that you make a great effort to do it, even though it causes you a lot of trouble or suffering. You shouldn't always have to kill yourself to do well
be fatal; "cigarettes kill"; "drunken driving kills"
be fatal; "cigarettes kill"; "drunken driving kills
to kill two birds with one stone: see bird dressed to kill: see dressed to be killed outright: see outright
A channel or arm of the sea; a river; a stream; as, the channel between Staten Island and Bergen Neck is the Kill van Kull, or the Kills; used also in composition; as, Schuylkill, Catskill, etc
n an attacked ball that strikes the floor or lands out of bounds after touching an opponent 扣球成球 (球直接落入對方場區或打手出界)。
a method of removing an offensive player from a virtual world Done through advanced use of the technology, usually by an Oracle or Wizard
kill file
A file in which individual users of newsgroups can ignore postings by certain other users, or postings that match certain criteria
kill files
plural form of kill file
kill off
To eliminate, or make extinct

The writers are killing off lots of people in the soap opera.

kill screen
A level in a computer game that is impossible to win, usually due to programming errors
kill switch
A security measure used to switch off a device in an emergency
kill the fatted calf
To begin a festive celebration and rejoicing for someone's long-awaited return
kill the goose that lays the golden eggs
To seek short term gain at the sacrifice of long term profit
kill the messenger
To blame a problem on whoever reported it; to hold somebody accountable a problem because he/she brought attention to it

I know you won't like this news, but please don't kill the messenger.

kill the rabbit
: To get a positive test result from an old-fashioned pregnancy test

What about her? She killed the rabbit..

kill time
To spend time doing nothing in particular in order that it seems to pass more quickly

She had nothing better to do, so she went to the bowling alley to kill time.

kill two birds with one stone
To solve two problems with one single action

Biking to work kills two birds with one stone. It saves money travelling and will help to lose weight.

kill by inches
kill slowly, kill in phases
kill file
message filter, list of unwanted key words for Internet messages, list of expressions so that messages containing these expressions will not be displayed
kill in a shootout
kill during an exchange of gunfire, murder during a gunfight
kill joy
person that spoils other people's enjoyment
kill off
kill en masse; kill on a large scale; kill many; "Hitler wanted to exterminate the Jews, Gypsies, Communists, and homosexuals of Europe"
kill off
If you say that a group or an amount of something has been killed off, you mean that all of them or all of it have been killed or destroyed. Their natural predators have been killed off It is an effective treatment for the bacteria and does kill it off All blood products are now heat treated to kill off any infection
kill off
destroy, put an end to
kill off
see kill 3
kill oneself
strain oneself more than is healthy
kill or be killed
one must protect oneself, it is preferable to kill someone instead of allowing them to kill you
kill shot
A shot in various games, especially racquet games, that is so forcefully hit or perfectly placed that it cannot be returned
kill the goose that lays the golden eggs
{f} destroy something that is very profitable through greed or stupidity; ruin something that makes a lot of money
kill time
pass the time
kill two birds with one stone
accomplish two things at once
kill two birds with one stroke
kill two birds with one stone, attain two things at the same time
kill zone
an area where a battle has occurred with many fatalities
bottom kill
a method of closing an oil well, by drilling a relief well to the bottom of the borehole of the blown-out well, and pumping in heavy drilling fluid (synthetic mud) to counteract oil pressure and staunch the flow, then filling in the orifice to the oil reservoir with concrete (cement) sealing the blow-out and the relief wells
catastrophic kill
Damage inflicted on a vehicle by a weapon that renders it both unusable and unrepairable. Typically a catastrophic kill results in the ignition of any fuel the vehicle may be carrying as well as the detonation of its ammunition resulting in an explosion. A catastrophic kill does not preclude the survival of the vehicle's crew, for example the crew of an aircraft might bail out or eject
dress to kill
To dress up so as to impress others (especially of the opposite sex)
firepower kill
Tanks and other armoured vehicles that have their guns or missile system damaged under fire; when damaged, vents open to channel ignited propellants and explosives away from the crew cabin. The firepower-killed tank can then return to a maintenance center with its crew intact
firepower kill
The damage inflicted by a weapon on a vehicle that destroys its weapon systems, or substantially reduces its ability to deliver weapons accurately
if looks could kill
Used to characterize a look of strong hostility
in for the kill
Intending to kill or destroy someone or something

If you go hunting and want to bring something back to eat, you have to be in for the kill.

in for the kill
In a manner intending to kill or destroy someone or something

After bashing up his victim, the murderer went in for the kill.

killing
A large amount of money

He made a killing on the stock market.

mission kill
An attack or damage inflicted by a weapon that does not destroy a military vehicle but results in it taking no further part in its intended mission
mobility kill
The damage inflicted by a weapon on a vehicle that immobilises it, but does not totally destroy it, leaving the vehicle's crew able to use its weapons. Typically this term is used to refer to tanks and other armoured fighting vehicles that have their engines, tracks, or running gear damaged
penalty kill
A period during the game, when a team has one or more players in the penalty box
static kill
a method of closing an oil well, in which the blowout preventer has been tripped and has closed off oil flow; by pumping in drilling fluid (synthetic mud) through the blowout preventer down the borehole, to push down the artesian oil to contain the oil in its reservoir, and following with concrete (cement) to plug the hole
time to kill
A period during which one has no responsibilities to fulfill, often while waiting for some event or outcome, and therefore must find some activity to partake in to prevent boredom
top kill
a method of closing an oil well, by pumping in drilling fluid (synthetic mud) to shut off the flow of oil, and following with concrete (cement) to plug the hole
winter-kill
To kill by the effects of wintery conditions

The lasting frost winter-killed more critters then all predation.

winter-kill
To die from the lethal effects of wintery conditions
killing
A killing is an act of deliberately killing a person. This is a brutal killing. = murder
be in at the kill
(deyim) Watching or taking part, usually with pleasure, at the end of a struggle; present at the finish

Frank and John have been quarreling for a long time and tonight they are having a fight. Bill says he wants to be in at the kill, because he is Frank's friend.

m-kill
An M-kill (or mobility kill) in armoured warfare refers to damage inflicted by a weapon on a vehicle that immobilises it, but does not totally destroy it, leaving the vehicle's crew able to use its weapons. Typically this term is used to refer to tanks and other armoured fighting vehicles that have their engines, tracks, or running gear damaged. Because of the mobile nature of modern warfare, such a vehicle is often effectively useless on the battlefield, but it may be salvaged, repaired, and brought back into action quickly
mobility kill
A mobility kill (or M-kill) in armoured warfare refers to damage inflicted by a weapon on a vehicle that immobilises it, but does not totally destroy it, leaving the vehicle's crew able to use its weapons. Typically this term is used to refer to tanks and other armoured fighting vehicles that have their engines, tracks, or running gear damaged. Because of the mobile nature of modern warfare, such a vehicle is often effectively useless on the battlefield, but it may be salvaged, repaired, and brought back into action quickly
A kill
smash
It won't kill you
it will not hurt you, it is not all that bad
To Kill a Mockingbird
a novel by the US writer Harper Lee, which was later made into a film. The story is set in the southern US state of Alabama and is about a white lawyer, Atticus Finch, who defends a black man who has been charged with the rape of a white woman. The story deals with racial prejudice, and especially with the effect it has on children (1960)
To Kill a Mockingbird
{i} novel written by Harper Lee in 1960 which won the Pulitzer Prize for Fiction in 1961about racial prejudice and adult injustice in a small Alabama town; 1962 movie based on the novel
don't kill the goose that lays golden eggs
do not ruin a good thing by being overly desirous
dress to kill
{f} wear glamorous clothes to make a fascinating impression
dressed to kill
dressed very well, wearing very nice clothing
formidable kill-power
ability to cause great death and destruction
hit-to-kill technology
technology that allows precise targeting and striking (with weapons)
killed
True if the algorithm will terminate without output
killed
(B) deprived of an entry
killed
The status of a manually filed application that the FCC has found to contain errors or duplicate information
killed
1 Slang: captured as in the King was killed by the Ace; 2 Slang: the fate of the pair playing well but scoring badly; 3 Slang: becoming void of whatever entries any player may have had, such as "The Spade lead killed the dummy "
killed
A person who died from injuries sustained in a road crash within 30 days of the crash
killed
past of kill
killed
(by a motor vehicle), as in 'the cyclist was killed by the lorry' Usually used to deflect responsibility away from the driver of the vehicle and as a way of avoiding saying 'The cyclist was killed by the lorry driver '
killed
Human casualties who sustained injuries which caused death less than 30 days (before 1954, about two months) after the accident
killed
zapped
killed
wasted
killing
Killing means erasing text and saving it on the kill ring so it can be yanked (q v ) later Some other systems call this ``cutting '' Most Emacs commands to erase text do killing, as opposed to deletion (q v ) See Killing
killing
very funny; "a killing joke"; "sidesplitting antics"
killing
Killing means erasing messages (or text in the minibuffer), and saving it on the kill ring so it can be yanked (q v ) later Some other systems call this "cutting" See section 14 1 Killing Messages
killing
an event that causes someone to die
killing
Killing means erasing text and saving it on the kill ring so it can be yanked (q v ) later Some other systems call this "cutting" Most Emacs commands to erase text do killing, as opposed to deletion (q v ) See section Deletion and Killing
killing
Killing means erasing text and saving it on the kill ring so it can be yanked (q v ) later Some other systems call this ``cutting'' Most Emacs commands to erase text do killing, as opposed to deletion (q v ) See Killing
killing
{i} murdering; putting to death; slaughtering; animal that has been hunted and killed; great success (in the stock market, etc.)
killing
the act of terminating a life an event that causes someone to die a very large profit very funny; "a killing joke"; "sidesplitting antics
killing
present participle of kill
killing
{s} murdering, putting to death; exterminating; extremely funny (Slang); extremely tiring (Slang)
killing
Literally, that kills; having power to kill; fatal; in a colloquial sense, conquering; captivating; irresistible
killing
s karma, kammapatha, sikkhápada
killing
a very large profit
killing
If you make a killing, you make a large profit very quickly and easily. They have made a killing on the deal
killing
the act of terminating a life
killing
Killing means erasing text and saving it on the kill ring so it can be yanked (q v ) later Some other systems call this "cutting " Most Emacs commands to erase text do killing, as opposed to deletion (q v ) See section Deletion and Killing
kills
third-person singular of kill
kills
plural of kill
thou shalt not kill
you will not murder
urge to kill
compulsion to murder
Türkçe - İngilizce

kill teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

kill time
sinek avlamak
kill