kid

listen to the pronunciation of kid
Englisch - Türkisch
çocuk

TV'nin çocuklar için kötü olduğunu düşünüyor musun? - You think that TV is bad for kids?

Çocukken pamuklu şekerin ve bulutların benzer olduklarını düşünürdüm. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

küçük çocuk
{f} dalga geçmek
{f} şaka yapmak
{i} ufaklık
arkadaşlar

Çocukluğumda sınıf arkadaşlarım ve ben oynamak için bütün bilyeleri okula götürürdük. Bu günlerde çoğu çocuğun akıllı telefonları ve iPod'ları var. - When I was a kid, my classmates and I would all take marbles to school to play with. These days, most kids have got smartphones and iPods.

Her zaman sınıf arkadaşlarına gösteriş yapan türde bir çocuktu. - He was the kind of kid who was always showing off to his classmates.

(Gıda) buzağı
delikanlı
(Tekstil) keçi derisi
takılmak
küçük

Benim küçük erkek kardeşim on iki yaşında. - My kid brother is twelve.

Bu çocuk küçük bir şeytan. - That kid is a little demon.

(Aİ) (kardeş) genç olan
aldatmak
işletmek
oğlak derisi
ayak yapmak
genç

Ben gençken, bir çocuğun sahip olabileceği en modern şey, bir transistör radyoydu. - When I was young, the hippest thing a kid could own was a transistor radio.

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

oğlak
dili takılmak
{i} k.dili. çocuk
şakadan aldatmak
dili çocuk
çocukcağız
oğlak derisinden yapılan kösele
oğlak eti
{f} kandırmak
{f} k.dili. takılmak, işletmek, dalga geçmek
{f} yavrulamak (keçi)
with kid gloves fazla nazik
çocuk,v.şaka yap: n.çocuk
kid gloved
{f} oğlak doğurmak
yavrucak
takı

Eğer çocuklara göz kulak olursan, temizlenecek takım elbiseni alacağım. - If you'll keep an eye on the kids, I'll take your suit to be cleaned.

O, caddede çocuklarla çok takılıyor. - He hangs out a lot with the kids down the street.

kiddy i
kid
yavrulamak
keçi yavrusu
individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual freedom is the foundation of democracy.

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual liberty is the essence of democracy.

Guy
{i} adam

Bu adamın ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok. - I have no idea what that guy is thinking.

O araba satıcısı oldukça acayip bir adam. - That car salesman was a pretty off the wall kind of guy.

guy
herif

Tom öyle herifleden nefret eder. - Tom hates guys like that.

Şu herifi tanımıyor musun? - Don't you recognize that guy?

person
kişi

Dün yeni bir kişisel bilgisayar satın aldım. - I bought a new personal computer yesterday.

Kilo almak, kişisel gelişimin en kolay metodudur. - Weight increase is the easiest method for personal development.

associate
birleştirmek
friend
dost

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

gentleman
centilmen

Bir centilmen böyle bir şey yapmazdı. - A gentleman wouldn't do such a thing.

O hiç centilmen değil. - He is not at all a gentleman.

individual
birey

Bir bireyin hakları ve sorumlulukları vardır. - An individual has rights and responsibilities.

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

gentleman
beyefendi

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

partner
ortak

Bir ortaklık kurmayı kararlaştırdılar. - They agreed to form a joint partnership.

İki adam iş ortaklarıydı. - The two men were business partners.

dude
ahbap

Biraz şarap içelim mi, ahbap? - Are we gonna get some wine, dude?

Parti harikaydı ahbap. - That party was great, Dude.

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

man
insan

İnsanın iki ayağı vardır. - The man has two feet.

Bugün, bir sürü insan işsiz kalma konusunda endişeleniyor. - Today, many people worry about losing their jobs.

man
erkek

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

Michael bir erkek adıdır ama Michelle bir bayan adıdır. - Michael is a man's name but Michelle is a lady's name.

boy
{i} delikanlı

Nehirde yüzen delikanlı kimdir? - Who is the boy swimming in the river?

Karthik bir delikanlıdır.O iyi bir delikanlıdır. - Karthik is a boy. He is a good boy.

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
friend
{i} arkadaş

Süngerbob ve Patrick arkadaştır. - Spongebob and Patrick are friends.

Batman, Robin ile arkadaştır. - Batman is friends with Robin.

boy
{i} oğlan

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

boy
erkek çocuk

İki erkek çocuk yemeklerini kendi aralarında pişirdi. - The two boys cooked their meal between them.

Ağacın altında bazı erkek çocukları var. - There are some boys under the tree.

partner

Eşinizle nasıl tanıştınız? - How did you meet your partner?

Tom asla benim eşim değildi. - Tom was never my partner.

kid leather
oğlak derisi
kid stuff
çocukça
kid glove
fazla nazik
Kid's Conditioner
Çocuklar için saç ya da cilt kremi
kid around
Dalga geçmek
kid oneself
(deyim) Kendini kandırmak
kid so.
çocuk çok
kid so. into thinking st.
çocuk çok. st içine düşünmek
kid brother
{k} ufak erkek kardeş
kid glove
kibarlık
kid glove
yumuşaklık
kid glove
oğlak derisi eldiven
kid gloves
(deyim) kid gloves ( genellikle treat/handle someone with...) birine karsi incelikle davranmak,bir seyi incelikle idare etmek
kid sister
{k} ufak kız kardeş
kid's room sign
(Bilgisayar) çocuk odası işareti
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

buddy
arkadaş

O benim eski içki arkadaşım. - He's my old drinking buddy.

Acını hissediyorum, arkadaş. - I feel your pain, buddy.

associate
{i} ortak

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

mate
arkadaş

Tom ve ben ruh arkadaşlarıyız. - Tom and I are soul mates.

O benim iş arkadaşımdır. - He is my working mate.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Tom'un Avustralya'da bir kalem arkadaşı var. - Tom has a pen pal in Australia.

Parayı arkadaşımla yarı yarıya paylaştım. - I halved the money with my pal.

individual
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

buddy
lan/arkadaş
associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

guy
{f} takılmak

Fransızca çalışıyor olmalıyım ama siz arkadaşlarla takılmak daha eğlenceli. - I should be studying French, but it's more fun hanging out with you guys.

Tüm yapmak istediğim siz çocuklarla takılmak. - All I want to do is hang out with you guys.

individual
fert
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

O gerçekten hoş bir arkadaş fakat ondan hoşlanmıyorum. - He's quite a nice fellow but I don't like him.

Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı. - The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs.

individual
{s} özel
buddy
dili arkadaş
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

Friend
(isim) Enis
Friend
(isim) Enise
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

associate
{s} birleşmiş
associate
bağlı olan
buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

Onun birçok tanıdıklar ancak birkaç arkadaşı var. - He has many acquaintances but few friends.

Japonların tanıdıklarına karşı çok cana yakın oldukları ve tanımadıklarına çok ilgisiz oldukları söyleniyor. - It is said that the Japanese are very friendly to those that they know, and very indifferent to those they don't.

individual
{i} şahıs
individual
{s} şahsi
guy
rezil etmek
man
yönetim

Mike yönetim kurulunda tek erkek. - Mike is the only man on the board.

Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir. - Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels.

associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
tabi
associate
yarı/muhabir üye
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
birliktelik kurmak
associate
birlikte
associate
(Ticaret) meslektaş
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
ilişkilendirilmiş
associate
ortaklık
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
(Ticaret) katılan
associate
(Ticaret) ortalı
associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
iş ortağı

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
(Matematik) yandaş
boy
erkek genç
boy
çocuk garson
boy
ufaklık
boy
uşak
boy
kızan
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fellow
üniversite öğretmeni
fellow
(Argo) genç adam
fellow
emsal
fellow
(Argo) delikanlı
fellow
herifçioğlu
fellow
yakın arkadaş
friend
yakın

Biz onu en yakın arkadaşlarımız arasında sayıyoruz. - We number him among our closest friends.

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

friend
dostça davranmak
friend
yoldaş
friend
ayaktaş
friend
can

Tom Mary'nin o kadar cana yakın olacağını ummuyordu. - Tom didn't expect Mary to be so friendly.

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

guy
halat
guy
gergi kablosu
guy
vento
guy
adamcık
guy
alaya almak
guy
ip
guy
herifçioğlu
individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

man
koca

Bu adam benim kocam değil. - This man is not my husband.

Onlar karı kocaymış gibi davranıyorlar. - They pretend to be man and wife.

man
zevk

Bu vakitten sonra adam ve karısı birlikte o kadar mutlu yaşadılar ki onları görmek bir zevkti. - From this time the man and his wife lived so happily together that it was a pleasure to see them.

Neden odun kesmekten büyük zevk alan bu kadar çok insan olduğunu biliyorum. Bu aktivitede sonuçları hemen anında görürsünüz. -- Albert EINSTEIN - I know why there are so many people who love chopping wood. In this activity one immediately sees the results. -- Albert EINSTEIN

man
kimse

Hiç kimse kaç kişi öldüğünden emin değildi. - No one is sure how many people died.

Mağazayı pek çok kişiye sordum, ancak kimse onu duymamıştı. - I asked many persons about the store, but no one had heard of it.

man
adam vermek
man
yeterince insan olmak
man
kent çapında ağ
man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
mide

Midesi dolu olan bir insan kimsenin aç olduğunu düşünmez. - A man with a full belly thinks no one is hungry.

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

mate
(Tıp) mate
mate
(Askeri) ikinci süvari
mate
birbirine geçirmek
poor kid
çocukcağız
with kid gloves
tatlılıkla
gentleman
{i} bay

O bir bayan olduğu için, bu yüzden o bir beyefendi. - As she is a lady, so he is a gentleman.

Bay Hawk, kibar bir beyefendidir. - Mr Hawk is a kind gentleman.

person
adam

Yaşlı adam odasında öldü. - The old person died in their room.

Donald Trump ünlü bir iş adamıdır. - Donald Trump is a famous business person.

associate
hakları sınırlı üye
associate
düşünmek
associate
{f} ortak ol
associate
ortak çalışma arkadaşı
associate
birleşmek
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

boy
Vay canına!
boy
Üf!
buddy
ulan
buddy
lan
dude
züppe adam
fellow
benzer
fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

fellow
hemcins
fellow
adam

Fred tembel bir adam. - Fred is a lazy fellow.

Şu adam doğruyu yanlıştan ayıramaz. - That fellow can't tell right from wrong.

fellow
kişi
gentleman
{i} kibar kimse
gentleman
adam

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

guy
{f} alay et

Bütün adamlar onunla alay ettiler. - The guys all made fun of him.

handle with kid gloves
üzerine titremek
handle with kid gloves
çok nazik davranmak
individual
individuallyayrı ayrı
individual
kişi

Benzer simaları olduğu için polisin iki kişiyi birbiriyle karıştırmış olması muhtemel. - It is likely that the police confused the two individuals as they both had similar facial features.

Her kişi bir bireydir. - Every person is an individual.

individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
başlı başına
man
adam

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Sağlıklı olan adam sağlığın değerini bilmez. - A healthy man does not know the value of health.

Guy
{i} tip

O, kolay pes eden bir tip değildir. - He is not the sort of guy who gives in easily.

Ben o tip adam değilim. - I'm not that type of guy.

Man
Man
associate
benzetir
associate
ile görüşmek
associate
{f} ilişkilendir

Sık sık siyahı ölümle ilişkilendiririz. - We often associate black with death.

Asya'da Fransız dili genellikle romantizmle ilişkilendirilir. - In Asia, French language is often associated with romantism.

associate
Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak

Which of these phrases do you associate with the pictures?.

bro
(Brother) Bir hitap kelimesi olarak, "kardeş", "dostum", "arkadaşım", "kanka"
buddy
Dostluk kurmak, arkadaş olmak
dude
giyimine aşırı düşkün erkek
dude
Kanka
dude
Amerikalıların günlük konuşma dilinde birbirlerine hitap etmek için kullandıkları kelime
dude
adamın
first aid kid
ilk yardım kid
friend
arkadaşı
friend
arkadaşın
grand kid
büyük çocuk
guy
halat/adam
guy
korkuluk
guy
germe halatı
guy
herifin
guy
acayip kılıklı tip
Türkisch - Türkisch

Definition von kid im Türkisch Türkisch wörterbuch

boy
Uzunluk
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
Boy
kabile
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
MA'KİD
(Osmanlı Dönemi) Düğüm yeri. Bağ. Akdedilecek yer
Son
nihayet

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - Tom sonunda kabullenmeye karar verdiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

Nihayet doktorun sekreteri Tom'un adını seslendi. - Sonunda doktorun sekreteri Tom'un ismini çağırdı.

TA'KİD
(Osmanlı Dönemi) Edb: İbareyi veya cümleyi anlaşılmaz şekle koyma
TA'KİD
(Osmanlı Dönemi) Düğümlenme, düğümleme
TE'KİD
(Osmanlı Dönemi) Üsteleme. Bir iş için evvelce yazılan bir yazıyı tekrarlama
TE'KİD
(Osmanlı Dönemi) Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Uzaklık
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Destan
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
boy
Kumaş için ölçü
guy
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
Englisch - Englisch
A young antelope
A child or young person

a kid brother.

To make a fool of (someone)
To joke

Only kidding.

Kidskin
Of a goat, the state of being pregnant: in kid
A young goat
To make a joke with (someone)
Of a goat, to give birth to kids
{n} a young goat, child, apprentice, faggot
{v} to bring forth as a goat, to bundle up
If you are kidding, you are saying something that is not really true, as a joke. I'm not kidding, Frank. There's a cow out there, just standing around Are you sure you're not kidding me?
If you kid someone, you tease them. He liked to kid Ingrid a lot He used to kid me about being chubby
A kind of leather made of the skin of the young goat, or of the skin of rats, etc
A fagot; a bundle of heath and furze
tell false information to for fun; "Are you pulling my leg?"
soft smooth leather from the hide of a young goat; "kid gloves" be silly or tease one another; "After we relaxed, we just kidded around
feelings You can say `you've got to be kidding' or `you must be kidding' to someone if they have said something that you think is ridiculous or completely untrue. You've got to be kidding! I can't live here!
timoun
feelings You can say `No kidding?' to show that you are interested or surprised when someone tells you something. `We won.' --- `No kidding?'
A small wooden mess tub; a name given by sailors to one in which they receive their food
If people kid themselves, they allow themselves to believe something that is not true because they wish that it was true. We're kidding ourselves, Bill. We're not winning, we're not even doing well I could kid myself that you did this for me, but it would be a lie. = fool
A kid is a young goat
of Kythe
soft smooth leather from the hide of a young goat; "kid gloves"
be silly or tease one another; "After we relaxed, we just kidded around"
a youthful expert; chiefly used attributively; as, kid Jones
young goat
English dramatist (1558-1594)
Kid leather was often used in the construction of antique dolls Made from the skin of a goat, this kid leather was used in creating the older dolls bodies
You can say `who is she kidding?' or `who is he trying to kid?' if you think it is obvious that someone is not being sincere and does not mean what they say. She played the role of a meek, innocent, shy girl. I don't know who she was trying to kid. See Thomas Kyd
Gloves made of kid
a human offspring (son or daughter) of any age; "they had three children"; "they were able to send their kids to college"
You can refer to your younger brother as your kid brother and your younger sister as your kid sister
Khao-I-Dang
be silly or tease one another; "After we relaxed, we just kidded around
You can refer to a child as a kid. They've got three kids All the kids in my class could read
To bring forth a young goat
{i} child, youngster; young goat; goat skin; goat skin glove
{f} joke, jest; tease; deceive, delude; behave foolishly (Slang)
pp made known es kid has befallen [< OE cyðan]
a young person of either sex; "she writes books for children"; "they're just kids"; "`tiddler' is a British term for youngsters"
A leather made from the skin of a goat and used in the construction of antique doll bodies
A young child or infant; hence, a simple person, easily imposed on
Among pugilists, thieves, etc
See Kiddy, v
kid around
To engage in playful fun

I think he was just kidding around when he said that, so don't take it personally.

kid leather
Leather made from the skin of a kid
kid on the square
To be joking, but at the same time really mean it

At least he likes historical characters, I kidded on the square. No one laughed so I went to work recruiting other directors.

kid around
(deyim) Behave in a silly way:

Stop kidding around and listen.

kid oneself
(deyim) Lie to oneself
kid fox
A young fox
kid glove
a glove made of fine soft leather (as kidskin)
kid glove
Tactfully and cautiously: had to handle the temperamental artist with kid gloves
kid glove
glove made from kidskin; delicate, gentle
kid gloves
If you treat someone or something with kid gloves, or if you give them the kid glove treatment, you are very careful in the way you deal with them. In presidential campaigns, foreign policy is treated with kid gloves
kid-glove
showing skill and sensitivity in dealing with people; "by diplomatic conduct he avoided antagonizing anyone"; "a tactful way of correcting someone"; "the agency got the kid-glove treatment on Capitol Hill"
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

Guy
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
A companion; a comrade
associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
associate
To connect or join together; combine
associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

boomerang kid
A young adult who has moved back into the parental home after a period of independence

And if you have left the “parental nest,” do you plan to return home as a boomerang kid once you complete your studies?.

boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

bro
a male who is preppy
bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
To assign a buddy, or partner
buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

club kid
A denizen of a nightclub
comeback kid
A person who repeatedly demonstrates the propensity to overcome downturns or periods of bad publicity, and rebound to victory or popularity
dude
A tourist
dude
he

Dude don't know what's good for him.

dude
A man
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
gentleman
Toilets intended for use by men
gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

guy
thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

guy
To make fun of, to ridicule with wit or innuendo

Terry Kilmartin , applauded for every ‘um’ and ‘ah’, knew that he was being guyed and had the charm to make it funny.

guy
thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

guy
An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
guy
A male

Jane considers that guy to be very good looking.

guy
To equip with a support cable
handle with kid gloves
To treat something very delicately or carefully

The campaign staff cautioned the candidate to handle the issue with kid gloves.

individual
An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
individual
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

individual
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

latchkey kid
A schoolchild who carries their keys to the house because there is usually no parent home when school finishes
like a kid in a candy store
Elated or excited as a result of having many options to choose from
new kid on the block
Someone or something new to an existing community

While the Reform Party is the new kid on the block, its members who attended its first national convention this weekend acted like delegates to any other political convention.

oor kid
Younger (sometimes older) sibling, usually masculine
our kid
One's younger sibling

I'll oscillate you if you don't pack it in, said Dad, and our kid had to scarper a bit smartish to get out of the way of his big black boot.

scene kid
A young person belonging to a current popular fad or fashion sub-genre, often relating to a musical genre
whiz kid
A brilliant or accomplished young person
whiz-kid
Alternative spelling of whiz kid
whizz kid
Alternative spelling of whiz kid
wor kid
Younger (sometimes older) sibling, usually masculine

Am gannin te see wor kid Matty for a gyem of footy.

guy
stay-rope
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
individual
{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
associate
{a} connected, influenced one by another
associate
{v} to keep company, to unite
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
associate
{a} joined in league
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
gentleman
{n} a term of complaisance
guy
{n} a rope to keep a heavy body steady while hoisting or lowering, or to confine a boom forward
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
i kid you not
(deyim) (Informal) I am being honest
latchkey kid
A child who has a key to his or her home and is often alone at home after school has finished for the day because his or her parents are out at work
quiz kid
A person who ostentatiously displays his or her knowledge
quiz kid
A child, usually a member of a team, who answers (extempore) questions in a quiz show
third culture kid
Third culture kid (TCK, 3CK) is a term coined in the early 1950s by American sociologist and anthropologist Ruth Hill Useem "to refer to the children who accompany their parents into another society". Other terms, such as trans-culture kid or Global Nomad are also used by some
Associate
An associates degree
Billy the Kid
a famous criminal in the southwest US who killed many people and stole cattle until he was finally caught and killed (1859-81). orig. William H. Bonney, Jr., or Henry McCarty born Nov. 23, 1859/60, New York, N.Y., U.S. died July 14, 1881, Fort Sumner, N.M. U.S. criminal. As a child he migrated with his family to Kansas, then lived in New Mexico from 1868. His career of lawlessness throughout the Southwest began early; by the time he was captured by Sheriff Pat Garrett in 1880 he had allegedly killed 27 men. Convicted in New Mexico in 1881 and sentenced to hang, he escaped from jail, killing two deputies, and remained at large until Garrett tracked him down and killed him
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
Friend
mucker
Guy
given name, male
Guy
{i} male first name
Man
nar
Man
auto
Partner
aite
Person
gentle
Sundance Kid
partner-in-crime with Butch Cassidy (bank and train robbers in the Old West)
adjective kid 3
kid sister/brother your kid sister or brother is younger than you are British Equivalent: little sister/brother
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
noun man
associate
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
associate
To accompany; to keep company with
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
Enter keywords
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
To connect in the mind or imagination
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
A companion; one frequently in company with another, implying intimacy or equality; a mate; a fellow
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
associate
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
associate
To connect or place together in thought
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
Following or accompanying; concomitant
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
boy
To act as a boy; in allusion to the former practice of boys acting women's parts on the stage
Türkisch - Englisch

Definition von kid im Türkisch Englisch wörterbuch

boy
length

Our boat won by two lengths. - Teknemiz iki boyla kazandı.

I like to wear my skirts knee length. - Eteklerimi diz boyu giymeyi severim.

son
ultimate

The argument is rigorous and coherent but ultimately unconvincing. - Bu tartışma titiz ve tutarlı ama sonuçta inandırıcı.

So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning. - Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz.

son
{s} latest

His latest novel is well worth reading. - Onun en son romanı okumaya değer.

I found his latest novel interesting. - Onun en son romanını ilginç buldum.

son
last

Date of last revision of this page: 2010-11-03 - Bu sayfanın son güncellenme tarihi: 2010.11.03

The last time I went to China, I visited Shanghai. - Çin'e gittiğim en son zaman, Şangay'ı ziyaret ettim.

boy
height

What is the average height of the players? - Oyuncuların boy ortalaması nedir?

Meg is about the same height as Ken. - Meg Ken ile yaklaşık aynı boydadır.

son
{s} final

He finally became the president of IBM. - O, sonunda IBM'in başkanı oldu.

Finally we have learned the truth. - Sonunda,gerçeği öğrendik.

boy
tribe

The Gauls are close to the Germanic tribes. - Galyalılar, Germen boylarına yakındır.

Members of the tribe settled down along the river. - Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti.

partner
{i} partner
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
boy
stature; clan
son
{i} close

It was clear to everyone that the vote would be close. - Seçim sonucunun yakın olacağı herkes tarafından biliniyordu.

Close the door after you. - Sizden sonra kapıyı kapatın.

Son
to
boy
dimension

Tom comes from another dimension. - Tom başka bir boyuttandır.

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları görselleştirmek zordur.

boy
taille
boy
(Tıp) body height
boy
elongation
individual
(Tıp) individual
man
inductive
pal
(Askeri,Teknik) blade
pal
impeller
son
(Denizbilim) boundary
boy
figure

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

boy
stature

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

boy
size

Do you have these shoes in my size? - Bu ayakkabılardan benim boyutumda olanından sizde var mı?

Your book is double the size of mine. - Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.

boy
full-length

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

boy
extent

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

Layla's letters revealed the extent of her racism. - Leyla'nın mektupları onun ırkçılığının boyutlarını ortaya çıkardı.

son
death

He took charge of the firm after his father's death. - Babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu o aldı.

He took care of the business after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra işle ilgilendi.

son
expiration
son
crucial

The first minutes after a heart attack are crucial. - Bir kalp krizinden sonra ilk dakikalar çok önemlidir.

son
sequel
son
finish

Apply two coats of the paint for a good finish. - İyi bir sonuç için iki tabaka boya uygula.

I'll come over after I finish the work. - İşi bitirdikten sonra uğrayacağım.

son
bottom

Tom sat at the bottom of the stairs wondering what he should do next. - Tom daha sonra ne yapması gerektiğini merak ederek merdivenlerin alt kısmında oturdu.

I'll bet my bottom dollar he'll succeed. - Onun başaracağına dair son dolarımla bahse girerim.

son
latter

Love is above money. The latter can't give as much happiness as the former. - Sevgi paranın üstündedir. Sonraki önceki kadar çok mutluluk veremez.

The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method. - Onun sonunda konuşma sanatı ve mantık ile ilgili , Socrates metodunda herhangi bir anlaşmazlık örneği ile biten ikincisinin sonunda iki küçük skeç vardı.

son
conclusion

What led you to this conclusion? - Seni bu sonuca götüren nedir?

The conclusion reached by a study is People who think their feet are smelly, have smelly feet; people who think they aren't, don't. - Bir çalışma ile ulaşılan sonuç ayaklarının pis koktuğunu düşünen insanların kötü kokan ayakları vardır; ayaklarının kötü kokmadığını düşünen insanların yoktur.

kids
the kids
Boy
(Tıp) colo r
boy
bulk
boy
{i} clan
boy
phrathy
boy
phratry
boy
linear measurement
son
secundine
son
{s} nth
son
tail end
son
{i} upshot
son
{i} expiry
son
{i} kiss off
son
{i} curtains

The room looks different after I've changed the curtains. - Perdeleri değiştirmemden sonra oda farklı görünüyor.

son
{s} bedrock
son
{i} quietus
son
{i} omega
son
epilogue
son
{i} fate

What will happen in the eternal future that seems to have no purpose, but clearly just manifested by fate? - Hiçbir amacı yokmuş gibi görünen ama var olmaktan başka bir kaderi olmadığı da açık olan bir sonsuzluktaki sonsuz gelecekte neler olacak?

In the end the two families accepted their fate. - Sonunda iki aile kaderini kabul etti.

son
{i} ruination
kid
Favoriten