uşak

listen to the pronunciation of uşak
Türkisch - Englisch
butler

Tom has a butler and a cook. - Tom'un uşak ve aşçısı var.

The butler announced Mr. and Mrs. Smith. - Uşak Bay va Bayan Smith'i haber verdi.

waiter
servant

As for the Emperor, he is the ruler of the world. As for the barbarians, they are the servants of the world. - İmparatora gelince, o dünyanın hükümdarıdır. Barbarlara gelince, onlar dünyanın uşaklarıdır.

The servants tried to carry out their master's order. - Uşaklar efendilerinin siparişini gerçekleştirmeye çalıştı.

Myrmidon
footman
pursuivant
lackey

If you behave like a lackey, you'll be treated like a lackey. - Bir uşak gibi davranırsan bir uşak gibi davranılırsın.

do-all
boy; youth
body servant
servitor
retainer
flunkey
man (from a stated region): Karadeniz uşağı a man from the Black Sea region
factotum
varlet
man

A manservant is a man who works as a servant in a private house. - Bir uşak özel bir evde bir hizmetçi olarak çalışan adamdır.

valet
helper
henchman
domestic help
male servant; boy, youth; lackey
flunky
{i} page

Every marquis wants to have pageboys. - Her markiz uşak sahibi olmak ister.

youth
help
boy
pageboy
male servant
manservant

A manservant is a man who works as a servant in a private house. - Bir uşak özel bir evde bir hizmetçi olarak çalışan adamdır.

garcon
servant boy
houseboy
do all
uşak elbisesi
livery
uşak ruhlu
subservient
uşak takımı
flunkeydom
uşak takımı
flunkydom
uşaklar
butlers
alt sınıf öğrencilerini uşak gibi kullanma
fagging
arabanın yanında giden atlı uşak
outrider
az ye de bir uşak tut
(Konuşma Dili) Don't order me around!
baş uşak
butler
peluş uşak pantolonu
plushes
sadık uşak
man Friday
Türkisch - Türkisch
Tayfa: "Bir haykırma duyuldu. Uşakları koşturdum. Simit attırdım denize, ama deniz geri vermedi."- Z. Selimoğlu
Erkek hizmetçi: "...kapının eşiğinde fraklı, beyaz eldivenli bir uşak duruyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu
Çocuk: "Doksan yaşına kadar yaşamış, yokluk yüzü görmemiş, oğul uşak toplansa koca bir mahalle olacak kadar bereketlenmiş."- M. Ş. Esendal
İsim tamlamalarında belirtilen durumunda, herhangi bir bölgenin halkından olan erkek: "Kim bilir, bu Anadolu uşaklarının her birinde ne cevherler vardır."- C. S. Tarancı
Erkek hizmetçi
Çocuk
İsim tamlamalarında belirtilen durumunda, herhangi bir bölgenin halkından olan erkek
Tayfa
Erkek çocuk, delikanlı
uşak olmak
Birinin hizmetini yapma görevini üzerine almak
Uşaklar
(Osmanlı Dönemi) TEVABİ'
oğul uşak
Çocuklar ve torunlar
uşak
Favoriten