to

listen to the pronunciation of to
Englisch - Türkisch
{e} ye
{e} -e, -e kadar: The snow came up to our
e
{e} -e; -e doğru: They went to Samsun. Samsun'a gittiler. Give the money to her! Parayı ona ver!
{e} e doğru
{e} ya
-a
(Bilgisayar) kime
-e göre
-e kadar
(saat) kala
(Bilgisayar) yol
-mek (mastar)
(Bilgisayar) yer
-ye
(Bilgisayar) hedef
-mak (mastar)
nispetle
-ya
{e} göre
{e} karşı
e t
vermn
Son
mak
dair
-e karşı
(edat) -e doğru
(Bilgisayar) konumu
değin
(Askeri) teknik emir; harekat alanı (technical order; theater of operations)
kadar
doğru
-e
öne ve arkaya
nazaran
kala
Gemi rüzgarı başa alıp durdu
var
to run
{f} koşmak

Ben treni yakalamak için gerçekten koşmak zorunda kaldım. - I really had to run for it to catch the train.

Hızlı koşmak zorunda değilsiniz. - You do not have to run fast.

to book
rezervasyon yaptırmak
to study
ders çalışmak
to be
kalmak

Tom'un niyeti o kadar geç kalmak değildi. - Tom didn't mean to be so late.

Yalnız kalmak istiyorum. - I don't like to be alone.

to book
yer ayırtmak
to me
bana göre

O bana göre iki yıl kıdemli. - She is senior to me by two years.

Bana göre bir anlamı yok. - It doesn't make sense to me.

to meet
(Hukuk) buluşmak

Seninle gerçek hayatta buluşmak harikaydı. - It was awesome to meet you in real life!

Tom Mary ile yeniden buluşmak için istekli. - Tom is eager to meet Mary again.

to the extent
-e göre
to this end
bu amaçla
to you
sana

Sana hikayeyi kim anlattı? - Who told the story to you?

Mayuko'yu sana tanıtmama izin ver. - Allow me to introduce Mayuko to you.

to date
(deyim) bugune kadar ,simdiye kadar
to us
bize

Niçin geç kaldığını bize açıklamasını talep ettik. - We demanded that he explain to us why he was late.

Bay Hasimoto bize karşı adil. - Mr. Hashimoto is fair to us.

to be
var olmak
to be honest
dürüst olmak gerekirse
to be sure
şüphesiz

Şüphesiz o iyi bir adam ama güvenilir değil. - He is a good fellow, to be sure, but he isn't reliable.

O şüphesiz zengin ama onun çok akıllı olduğunu sanmıyorum. - She is rich, to be sure, but I don't think she's very smart.

to be sure
elbette

O elbette toplantıdaydı ama uyuyordu. - He was at the meeting, to be sure, but he was asleep.

O ünlü bir adam, elbette ben ondan hoşlanmıyorum. - He is a famous man, to be sure, but I don't like him.

to be sure
emin olmak

Hiç sorun çıkmayacağından emin olmak istiyorum. - I want to be sure that there will be no problems.

Ne olacağını anladığından emin olmak istiyorum. - I want to be sure you understand what's going to happen.

to come
gelecek

Hayalinin gerçekleşeceği gün kesin gelecek. - The day is sure to come when your dream will come true.

Yine de en kötüsü gelecek. - The worst is still to come.

to order
emrine
to the point
isabetli

Cevabı çok isabetliydi. - His answer is to the point.

Onun konuşması kısa ve isabetliydi. - His speech was short and to the point.

to the point
tam yerinde isabetli
to the point
tam yerinde

Onun konuşması tam yerindeydi. - His speech was to the point.

to you
size

Ben size yazabildiğim kadar kısa sürede yazacağım. - I will write to you as soon as I can.

Siz sadece onu istemek zorundasınız ve o size verilecektir. - You have only to ask for it and it will be given to you.

to be
ol
to begin with
bir kere
to begin with
ilk neden olarak
to begin with
evvela
to date
bugüne dek
to date
şimdiye kadar
to some extent
bir ölçüde

Bir ölçüde söylediklerine katılıyorum. - I agree with what you say to some extent.

Bir ölçüde Psikoloji öğrenimi yaptım. - I have studied Psychology to some extent.

to some extent
bir dereceye kadar

Bir dereceye kadar bir kızak arabasını kontrol edebilirsiniz. - To some extent, you can control the car in a skid.

Bir dereceye kadar ona güvenirim. - I trust him to some extent.

To know
-e bilmek
to be
olmayı
to be
olurun
to be
konun
to be
yedirilmek
to be
alına
to be
kona
to be
olmaya
to be
beyi
to be
alından
to be
ettirme
to buy
buymak
to come
gelmeye
to conclude
sonuca varma
to give
vermeye
to give
vereyi
to go
gitmeye
to go
restoranda oturup yemek için olmayıp götürmek amacı ile verilen sipariş
to keep
tutmak için

Kansas'ı huzurlu tutmak için çok çalıştı. - He had worked hard to keep Kansas peaceful.

Tom öfkeyi kontrol altında tutmak için elinden geleni yaptı. - Tom did his best to keep temper under control.

to know
bilmeye
to know
bildi
to live
yaşana
to look
bakmak

Sabah güneşi bakmak için çok parlak. - The morning sun is too bright to look at.

Her ikisi de dışarıya bakmak için pencereye gitti. - Both of them went to the window to look outside.

to look
baktırma
to look
baka
to love
seve

Tom Mary'yi severdi fakat yıllar önceydi. - Tom used to love Mary, but that was years ago.

Sevilmemek üzücüdür fakat sevememek çok daha üzücüdür. - It is sad not to be loved, but it is much sadder not to be able to love.

to me
bendene
to meet
toplana
to meet
karşılayacak
to miss
gözden kaçırmak
to miss
özleme

Onları özlemeyecek misin? - Aren't you going to miss them?

Onu özlemeyecek misin? - Aren't you going to miss her?

to provide
sağlamayı
to put
koymaya
to put
koya
to run
tükene
to see
görmeyi
to some extent
Bir yere kadar

Bir yere kadar seninle aynı fikirdeyim. - I agree with you to some extent.

Bir yere kadar seni anlayabilirim. - I can understand you to some extent.

to sum up
sonuç olarak
to sum up
Özetle için
to use
kullana
to work
çalışa
to work
eserme
to work
işi olma
to you
sizlerin
to you
senine
to be
eskisi gibi the way it used
to be sure
muhakkak
to come
gelecekteki
to come
iki dünya this world and the world
to come
önümüzdeki, gelecek: in the years to come gelecek yıllarda
to cope with
başa çıkmak

Onun sorunla başa çıkmak için yeterli deneyimi yoktu. - He didn't have enough experience to cope with the problem.

to date
bugüne kadar

Bugüne kadar dünyada kaç tane YouTube hesabı vardır? - How many YouTube accounts are there in the world to date?

Mariah Carey bugüne kadar kaç tane şarkı yazmış? - How many songs has Mariah Carey written to date?

to date
tarih koymak
to date
tarihlendirmek
to date
tarih atmak
to do
telaş
to do
patırtı
to do
geri komamak
to do
gürültü
to illustrate
resimlemek, resimlendirmek
to let
kiralık
to let
İng. kiralık: Do you have a room to let? Kiralık odanız var mı?
to meet
(Hukuk) bir araya gelmek
to miss
ıskalamak
to order
sipariş etmek

Bir sandviç sipariş etmek istiyorum. - I would like to order a sandwich.

Sipariş etmek istediğiniz şeye karar verdiniz mi? - Have you decided what you want to order?

to put
(Hukuk) koymak

Arada sırada kendinizi başkasının yerine koymak iyidir. - It's good to put yourself in someone else's place now and then.

İyi bir video kamera alır almaz, online koymak için videolar yapmaya başlayacağım. - As soon as I can get a decent video camera, I'll start making videos to put online.

to some extent
bir yere kadar: I agree with you to some extent. Bir yere kadar seninle hemfikirim
to study
çalışılmak
to this end
amacıyla
to whom
kime

İlk kek parçasını kime vereceksin? - To whom will you give the first piece of cake?

Müfettiş kimin neyi kime, nerede, ne zaman ve niçin yaptığını bilmek istiyor. - The investigator wants to know who did what to whom where, when, and why.

to work
çalışılmak
Türkisch - Türkisch
Japonya'da kullanılmış eski bir hacim ölçüsü birimi
Englisch - Englisch
Toronto, a Canadian city
As above, with the verb implied

If he hasn't read it yet, he ought to.

Into the wind
Toward a closed, touching or engaging position

Please would you push the door to.

Used to indicate that the preceding term is to be raised to the power of the following value; indicates exponentiation

Three to the second is nine.

Used to indicate the indirect object

I gave the book to him.

Common misspelling of too
Used to indicate purpose

They drank to his health.

Used after an adjective to indicate its application

similar to ..., relevant to ..., pertinent to ..., I was nice to him, he was cruel to her, I am used to walking.

indicating destination In the direction of, and arriving at

We are walking to the shop.

Preceding

ten to ten = 9:50; We're going to leave at ten to (the hour).

Used to indicate result of action

His face was beaten to a pulp.

at

Stay where you're to and I'll come find you, b'y.

A particle used for marking the following verb as an infinitive

Odds are, BP to get new CEO this year.

{a} unto, towards, forward, at with
unto
Means "to and including" when used in a reference to a series of policy sections, subsections, and/or paragraphs
And This little word has several different uses, but in this case, it does mean "and" ^^ Pronounced "Toe"
An obsolete intensive prefix used in the formation of compound verbs; as in to-beat, to-break, to-hew, to- rend, to-tear
[email protected]
Multiple recipients of list CLYMIN-L <[email protected] CC PURDUE EDU>
Petra Zeidler < [email protected]" // --> >
"David Brazewell" <[email protected] co uk>, <[email protected] org>
Earnie Boyd <cygwin-developers at cygwin dot com>
<[email protected]>
uppsala mailing list <[email protected] imsb au dk>
Its sphere verges upon that of for, but it contains less the idea of design or appropriation; as, these remarks were addressed to a large audience; let us keep this seat to ourselves; a substance sweet to the taste; an event painful to the mind; duty to God and to our parents; a dislike to spirituous liquor
[email protected] com, Vinit Jain <[email protected] com>, Hanoz <[email protected] co ae>, Robin Paul <[email protected] com>, "friend_chets" <[email protected] com>
Used after certain adjectives to indicate a relationship
Tonga (in Internet addresses)
Used to indicate ratios
Jacob Sparre Andersen <[email protected] dk>, Debian package maintainer <[email protected] debian org>, Trond Eivind "Glomsrød" <[email protected] com>, Kevin Atkinson <[email protected] sourceforge net>, SSLUG <[email protected] dk>
check if an active arc can have its dot advanced Let the active arc be ARCx: C -> C[1] C[j] C[j+1] C[n] from m to n If there is a constituent of type C[j] from n to p, then the dot can be advanced The resulting new active arc will be: ARCy: C -> C[1] C[j+1] C[j+2] C[n] from m to n where y is a natural number that has not yet been used in an arc-name
land is usually a publicly owned structure, such as a curb sidewalk, street or sewer
[email protected] yale edu
Jakub Jelinek <jakub at redhat dot com>, "Zagorodnev, Grigory" <Grigory_Zagorodnev at stl dot sarov dot ru>
In a very general way, and with innumerable varieties of application, to connects transitive verbs with their remoter or indirect object, and adjectives, nouns, and neuter or passive verbs with a following noun which limits their action
toward the previous condition; in accordance with; in honor of; for the good health of (during a toast with drinks)
{e} toward; for; in contrast with; in order to
See these words in the Vocabulary
Multiple recipients of list <[email protected] org>
1) ending at -- "Some people prefer to add from left to right " (78) 2) compared with -- " outnumber left-handed Alphazeds by a ratio of ten to three " (200)
Michael Twomey <michael twomey ireland sun com>,Aoife Dunne <Aoife Dunne ireland sun com>,Lorna Whelan <Lorna Whelan ireland sun com>
The preposition to primarily indicates approach and arrival, motion made in the direction of a place or thing and attaining it, access; and also, motion or tendency without arrival; movement toward; opposed to from
The two-character ISO 3166 country code for TONGA
Hence, it indicates motion, course, or tendency toward a time, a state or condition, an aim, or anything capable of being regarded as a limit to a tendency, movement, or action; as, he is going to a trade; he is rising to wealth and honor
<[email protected] com>, <[email protected] gov>, <[email protected] org>, <[email protected] gov>, <Ron [email protected] com>, <[email protected] wisc edu>
<[email protected] com>, "Robert Hoffmann" <[email protected] com>
Treat Officially: the practice whereby a letter to a Minister is answered by officials
Peter Bergström <peter [email protected] com>,"Xml-Dev" <[email protected] xml org>
Parameswaran <[email protected] net ae>, "Dr Ramani Naidu" <[email protected] com>
In the direction of and arriving at (indicating destination)
See the Note on All to, or All-to, under All, adv
"Paul Foley" <[email protected] com>, <[email protected] org>
to be honest
Frankly, honestly
to be sure
Certainly, undoubtedly, admittedly
to date
Until now; until the present time

To date, they have sold only 500 copies of the book.

to go
Remaining. To finish. (In a group of events or items) belonging to the subgroup that have not passed or have not been finished or have not been addressed yet

Right now, out of four bicycles, that's two down and two to go.

to go
Served in a package or takeout container so as to be taken away from a restaurant rather than eaten on the premises

I'd like two burgers, two small orders of fries and two shakes, to go.

to some extent
Partly; in part
to the
Short for to the ... power, or to the (power of )

Ten to the zero (1).

to the
used in rap songs to spell

J to the L-O.

to the point
relevant or pertinent; succinct; specific

His letter was short and to the point.

to this end
To achieve the previously specified goal
to go
{v} gang
to know
{v} wis
to know
{v} noose
to go
To be taken out, as restaurant food or drink - "coffee and doughnuts to go."
To become
turn
To become
get
To become
wax
To do
de
To do
dee
To get
git
To give
gie
To give
yive
To give
yeve
To go
gan
To know
knaa
To know
cun
To know
know

I'm glad to know you. - I am glad to know you.

I want to know who is coming with us. - I want to know who's coming with us.

To know
kon
To know
weet
To know
wot
To live
leve
To look
deek
To love
fancy
To love
belove
To meet
bemeet
To meet
mete
To provide
foresee
To put
pult
To run
renne
To run
leg
To see
descry
To use
hit
To use
utilise
To use
apply
To use
consume
To work
job
To work
werche
to be
{f} exist
to be
ser
to be sure
admittedly; "to be sure, he is no Einstein"
to be sure
be certain, be positive; without a doubt
to be sure
admittedly; "to be sure, he is no Einstein
to begin with
first of all, firstly, first and foremost
to date
prior to the present time; "no suspect has been found to date"
to date
until the present time, appropriate for now
to get
acquire
to give
dar
to know
ken
to let
rent, lease
to order
to specification; "he had the shoes made to order"
to order
to specification; "he had the shoes made to order
to see
ver-
to see
ver

I am very glad to see you. - I am very happy to see you.

I'm very happy to see you. - I am very happy to see you.

to some extent
partway
to some extent
somewhat, not exactly
to sum up
to total, to add up
to the point
having precise or logical relevance to the matter at hand; "a list of articles pertinent to the discussion"; "remarks that were to the point"
to the point
hits the mark, hits the spot; to the heart of the matter, to the bottom line
to work
yakka
Türkisch - Englisch

Definition von to im Türkisch Englisch wörterbuch

to be honest
dürüst olmak gerekirse
to
Historie
Favoriten