iştirak

listen to the pronunciation of iştirak
Türkisch - Englisch
participation
contribution
(Finans) Material subsidiary
sharing
(Hukuk) involvement
joining
participation, sharing
partnership
association
partnership; participation
taking part
participate
(Ticaret) associate

The three associates will set up a new company. - Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak.

communion

The First Communion is an important ceremony in the Catholic Church. - İlk iştirak Katolik kilisesinde önemli bir törendir.

iştirak derecesi
(Hukuk) degree of participation
iştirak etmek
share
iştirak etmek
a) to participate b) to go in for sth c) to agree with, to go along with sb
iştirak etmek
chip in
iştirak etmek
(Hukuk) contribute to
iştirak etmek
join
iştirak etmek
1. to participate (in), join in (on). 2. to share, agree with
iştirak etmek
participate in
iştirakler
(Politika, Siyaset,Ticaret) subsidiaries
iştirakler
investments
İştirak
(Finans) material subsidiary
İştirakler
subsidaries
Türkisch - Türkisch
Bir işte yer alma, paydaşlık etme
Ortak olma
Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık
Bir işe, bir düşünceye katılma
Katılma
Yer alma, paydaşlık etme
(Osmanlı Dönemi) ortaklık, katılma
katılım
İŞTİRAK
(Osmanlı Dönemi) Ortak olmak. Ortaklık etmek. Bir işde yer almak. Hissedâr olmak
İŞTİRAK
(Osmanlı Dönemi) Bir lâfızda çok mânalar müşterek olması. Meselâ: "Ayn" kelimesi. Hem göz, hem de kaynak mânasına gelir
iştirak etmek
Katılmak
iştirak etmek
Ortak olmak
ADEMİ İŞTİRAK
(Hukuk) İştirak etmeme, katılmama, katılamama
iştirak
Favoriten