a close friend who accompanies his buddies in their activities

listen to the pronunciation of a close friend who accompanies his buddies in their activities
Englisch - Türkisch

Definition von a close friend who accompanies his buddies in their activities im Englisch Türkisch wörterbuch

brother
{i} kardeş

Küçük erkek kardeşim televizyon izliyor. - My little brother is watching TV.

O Taro'nun erkek kardeşi. - He is Taro's brother.

brother
erkek kardeş

Küçük erkek kardeşim televizyon izliyor. - My little brother is watching television.

Erkek kardeşim, ben kadar büyük. - My brother is as large as I.

brother
ağabeyce
brother
brotherlyerkek kardeşe özgü
brother
ahi
brother
vay canına!
brother
brotherhoodkardeşlik
brother
din kardeşi
brother
brotherin i enişte
brother
aynı türkümün erkek üyesi
brother
kayınbirader

Kayınbiraderim önemsiz konulardan kolayca sinirlenir. - My brother-in-law easily loses his temper from trivial matters.

Kayınbiraderim geçen çarşamba vefat etti. - My brother-in-law passed away last Wednesday.

brother
(fiil)y be, vay canına
brother
{i} dost
brother
(isim) erkek kardeş, kardeş, birader, arkadaş, dost, tarikat üyesi
brother
{i} tarikat üyesi
brother
birlik

Erkek kardeşinle birlikte okula gittim. - I went to school with your brother.

Bugün Tom'un erkek kardeşiyle birlikte sinemaya gideceğim. - Today I'll go to the cinema with Tom's brother.

brother
bacanak
brother
{i} erkek kardeş, birader
Englisch - Englisch
buddy
brother
crony
chum
pal
sidekick
a close friend who accompanies his buddies in their activities

  Silbentrennung

  a close Friend who accompanies his buddies in their activities

  Türkische aussprache

  ı klōs frend hu ıkʌmpıniz hîz bʌdiz în dher äktîvıtiz

  Aussprache

  /ə ˈklōs ˈfrend ˈho͞o əˈkəmpənēz həz ˈbədēz ən ˈᴛʜer akˈtəvətēz/ /ə ˈkloʊs ˈfrɛnd ˈhuː əˈkʌmpəniːz hɪz ˈbʌdiːz ɪn ˈðɛr ækˈtɪvətiːz/

  Wort des Tages

  taboo
Favoriten