boy

listen to the pronunciation of boy
Englisch - Türkisch
{i} delikanlı

Nehirde yüzen delikanlı kimdir? - Who is the boy swimming in the river?

Bazı delikanlılar tenis oynar diğerleri futbol. - Some boys play tennis and others play soccer.

oğlan

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

erkek çocuk

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

Ağacın altında bazı erkek çocukları var. - There are some boys under the tree.

ufaklık
kızan
uşak
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

Vay canına!
oğul

Oğullarım benim her şeyimdir. - My boys are my everything.

Benim bütün oğullarım büyüdü. - My boys are all grown up.

Üf!
boy scout erkek izci
{i} genç uşak
boy friend k
{i} erkek hizmetli
{i} erkek (genç)
dili erkek arkadaş
aşağ

Çocuk okumayı beceriyormuş gibi yapıyordu, ama kitabı baş aşağı tutuyordu. - The boy pretended he could read, but he was holding the book upside down.

Küçük çocuk yolun aşağısında kayboldu. - The little boy disappeared down the road.

erkek genç
çocuk garson
üf
boy scout
izci

Ne zaman bir erkek izci oldun? - When did you become a Boy Scout?

Sen bir erkek izci olamazsın ama bir Kız izci olabilirsin. - You can't be a Boy Scout, but you could be a Girl Scout.

individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlük, demokrasinin ruhudur. - Individual freedom is the soul of democracy.

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual liberty is the essence of democracy.

Guy
{i} adam

İş yerindeki adamların karının seni başka bir kadın için terk ettiğini duyuncaya kadar bekle. - Wait till the guys at work hear that your wife left you for another woman.

Niçin adamları topluyorsunuz? - Why were you picking up guys?

guy
herif

Tom öyle herifleden nefret eder. - Tom hates guys like that.

Hadi yakalayalım şu herifi. - Come on let's catch that guy.

person
kişi

Japonya'ya gitmek istemeyi tercih etmemin sebebi onların çalışkan ve dürüst kişilikleridir. - The reason I prefer to go to Japan is that the people in Japan are hardworking and have honest personalities.

Kilo almak, kişisel gelişimin en kolay metodudur. - Weight increase is the easiest method for personal development.

associate
birleştirmek
friend
dost

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

gentleman
centilmen

Bir centilmen böyle bir şey yapmazdı. - A gentleman wouldn't do such a thing.

O hiç centilmen değil. - He is not at all a gentleman.

gentleman
beyefendi

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

partner
ortak

Sadece Tom'la ortak oldum. - I just made Tom partner.

İki adam iş ortaklarıydı. - The two men were business partners.

dude
ahbap

Saçma bir gece kulübündeyim, ahbap! - I'm in a fricking nightclub, dude!

Biraz şarap içelim mi, ahbap? - Are we gonna get some wine, dude?

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

cabin boy
(Askeri) miço
kid
çocuk

Çocukken pamuklu şekerin ve bulutların benzer olduklarını düşünürdüm. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

Hiç çocukların var mı? - Do you have any kids?

man
insan

Asya'da bir sürü insan vardır. - There are many people in Asia.

İnsan gülebilen tek hayvandır. - Man is the only animal that can laugh.

whipping boy
şamar oğlanı

Onların sadece bir şamar oğlanına ihtiyacı var. - They simply need a whipping boy.

man
erkek

Michael bir erkek adıdır ama Michelle bir bayan adıdır. - Michael is a man's name but Michelle is a lady's name.

Kaç tane erkek kardeşin var? - How many brothers do you have?

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
friend
{i} arkadaş

Batman, Robin ile arkadaştır. - Batman is friends with Robin.

Süngerbob ve Patrick arkadaştır. - Spongebob and Patrick are friends.

kid
küçük çocuk
partner

Tom asla benim eşim değildi. - Tom was never my partner.

Güvercinler ömür boyu aynı eşle kalırlar. - Pigeons stay with the same partner for life.

boy's high school
(Eğitim) erkek lisesi
boy's side
erkek tarafı
boy scout
erkek izci

Tom bir erkek izci değildir. - Tom wasn't a boy scout.

Ne zaman bir erkek izci oldun? - When did you become a Boy Scout?

boy band
erkek grubu
boy band
Erkek elemanlardan kurulu müzik grubu
boy child
erkek çocuk
boy-toy
boy-oyuncak
boy friend
erkek arkadaş
boy scout troop
oymak
boy wonder
harika çocuk
individual
özgün
buddy
arkadaş

O benim eski içki arkadaşım. - He's my old drinking buddy.

Eğer herkesle ve herhangi biriyle arkadaş olursan, çok geçmeden insanlar senin insanları memnun eden biri olduğunu düşünecekler. - If you buddy up to everybody and anybody, pretty soon people will think you're just a people-pleaser.

associate
{i} ortak

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

mate
arkadaş

Tom ve arkadaşları alemlere akıp zil zurna sarhoş oldu. - Tom and his mates went on a pub crawl and all ended up pretty drunk.

Tom yirmi altı yaşındayken hayat arkadaşı Mary'yle tanıştı. - Tom met his life mate, Mary, at the age of twenty six.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Parayı arkadaşımla yarı yarıya paylaştım. - I halved the money with my pal.

Mektup arkadaşın olmak istiyorum. - I would like to be your pen pal.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Küçük çocukları kaçıran insanlar hakkında duymak kanımı kaynatıyor. - Hearing about people kidnapping little children just makes my blood boil.

Üç küçük çocuğum var. - I have three young kids.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

guy
{f} takılmak

Fransızca çalışıyor olmalıyım ama siz arkadaşlarla takılmak daha eğlenceli. - I should be studying French, but it's more fun hanging out with you guys.

Siz çocuklar takılmak istemez misiniz? - Don't you guys hang out?

individual
fert
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

O gerçekten hoş bir arkadaş fakat ondan hoşlanmıyorum. - He's quite a nice fellow but I don't like him.

Kallben iyi bir arkadaştır. - He was a good fellow at heart.

buddy
dili arkadaş
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enis
Friend
(isim) Enise
associate
{s} birleşmiş
associate
bağlı olan
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

bell boy
(Turizm) oda hizmetçisi
buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

Onun birçok tanıdıklar ancak birkaç arkadaşı var. - He has many acquaintances but few friends.

O bir arkadaştan daha çok bir tanıdık. - She is more an acquaintance than a friend.

guy
rezil etmek
man
yönetim

Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir. - Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels.

Ben bir yönetim danışmanıyım. - I'm a management consultant.

a boy without a girlfriend
sap
associate
tabi
associate
yarı/muhabir üye
associate
birlikte
associate
birliktelik kurmak
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
(Ticaret) meslektaş
associate
(Ticaret) katılan
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
ilişkilendirilmiş
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
ortaklık
associate
(Matematik) yandaş
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
(Ticaret) ortalı
associate
iş ortağı

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

bell boy
(Turizm) karşılama görevlisi
boyish
{s} çocuksu
dude
şehirden gelen tatilci, turist
errand boy
ayak işlerine bakan kimse
fellow
emsal
fellow
herifçioğlu
fellow
(Argo) genç adam
fellow
üniversite öğretmeni
fellow
yakın arkadaş
fellow
(Argo) delikanlı
friend
yoldaş
friend
dostça davranmak
friend
ayaktaş
friend
yakın

Biz onu en yakın arkadaşlarımız arasında sayıyoruz. - We number him among our closest friends.

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

friend
can

Tom Mary'nin o kadar cana yakın olacağını ummuyordu. - Tom didn't expect Mary to be so friendly.

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

guy
herifçioğlu
guy
alaya almak
guy
vento
guy
halat
guy
gergi kablosu
guy
ip
individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

kid
genç

Ben gençken, bir çocuğun sahip olabileceği en modern şey, bir transistör radyoydu. - When I was young, the hippest thing a kid could own was a transistor radio.

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

mama's boy
(deyim) süt kuzusu
mama's boy
(deyim) anasının kuzusu
man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
yeterince insan olmak
man
kent çapında ağ
man
koca

Onlar karı koca oldu. - They became man and wife.

Onlar karı kocaymış gibi davranıyorlar. - They pretend to be man and wife.

man
zevk

Bu vakitten sonra adam ve karısı birlikte o kadar mutlu yaşadılar ki onları görmek bir zevkti. - From this time the man and his wife lived so happily together that it was a pleasure to see them.

Ben sadece Zürih'e taşındım ve birçok şeyi yapmaktan zevk alıyorum. - I have just moved to Zurich and enjoy doing many things.

man
mide

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

Hiç kimse boş mideyle vatansever olamaz. - No man can be a patriot on an empty stomach.

man
kimse

Hiç kimse adaylığı kazanmak için yeterli oy almadı. - No man received enough votes to win the nomination.

Mağazayı pek çok kişiye sordum, ancak kimse onu duymamıştı. - I asked many persons about the store, but no one had heard of it.

man
adam vermek
man and boy
hayatı boyunca
mate
(Askeri) ikinci süvari
mate
(Tıp) mate
mate
birbirine geçirmek
my boy friend
erkek arkadaşım
old boy
(Konuşma Dili) eski arkadaş

Bütün eski arkadaşlarının isimlerini bilmek istemiyorum. - I don't want to know all your old boyfriends' names.

old boy
(Konuşma Dili) eski kurt
page boy
(Turizm) oda hizmetçisi
the whipping boy
(Konuşma Dili) şamar oğlanı
gentleman
{i} bay

Gerçek bir beyefendi bir bayanı bekletmemeli. - A true gentleman must not keep a lady waiting.

Bay Hawk, kibar bir beyefendidir. - Mr Hawk is a kind gentleman.

person
adam

Donald Trump ünlü bir iş adamıdır. - Donald Trump is a famous business person.

Yaşlı adam odasında öldü. - The old person died in their room.

associate
düşünmek
associate
{f} ortak ol
associate
ortak çalışma arkadaşı
associate
birleşmek
associate
hakları sınırlı üye
bell-boy
konakçı garsonu
blue eyed boy
birinin gözbebeği
buddy
ulan
buddy
lan
cabin boy
kamarot
call boy
konakçı uşağı
college boy
erkek öğrenci
dude
züppe adam
errand boy
çırak
errand-boy
çırak
errand-boy
getir götür işlerine bakan çocuk
errand-boy
ayakçı
fellow
kişi
fellow
hemcins
fellow
benzer
fellow
adam

O, çok hoşgörülü bir adamdır. - He is a very decent fellow.

Tüm hatalarına rağmen, o iyi bir adam. - For all his faults, he is a good fellow.

fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

gentleman
adam

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

gentleman
{i} kibar kimse
grocery boy
bakkal çırağı
old boy
eski öğrenci
page boy
konakçı komisi
plough boy
çiftçi yamağı
poor boy
zavallı çocuk

Zavallı çocuk ne yapacağını bilmiyordu. - The poor boy was at a loss what to do.

Zavallı çocuk araba tarafından yere yıkıldı. - The poor boy was knocked down by a car.

sailor boy
gemici
school boy
erkek öğrenci
water boy
su taşıyıcı çocuk
wonder boy
harika çocuk
man
adam

Sağlıklı olan adam sağlığın değerini bilmez. - A healthy man does not know the value of health.

Polis adamın peşinde. - The police are after the man.

Man
Man
associate
ile görüşmek
associate
benzetir
associate
Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak

Which of these phrases do you associate with the pictures?.

associate
{f} ilişkilendir

Asya'da Fransız dili genellikle romantizmle ilişkilendirilir. - In Asia, French language is often associated with romantism.

Sık sık siyahı ölümle ilişkilendiririz. - We often associate black with death.

baby boy
Oğlan bebek
bad boy
kötü çocuk

Kötü çocukları sevmem. - I don't like bad boys.

boys
veletler
boys
erkek çocuklar

Tom ve arkadaşları sahilde oturdu ve erkek çocuklarının yüzmesini izledi. - Tom and his friends sat on the beach and watched the boys swimming.

Parkta bazı erkek çocukları var. - There are some boys in the park.

bro
(Brother) Bir hitap kelimesi olarak, "kardeş", "dostum", "arkadaşım", "kanka"
buddy
Dostluk kurmak, arkadaş olmak
dude
giyimine aşırı düşkün erkek
dude
Amerikalıların günlük konuşma dilinde birbirlerine hitap etmek için kullandıkları kelime
dude
adamın
dude
Kanka
friend
arkadaşın
friend
arkadaşı
good boy
İyi çocuk
guy
germe kablosu
guy
halatla tutturmak
guy
bağlamak
guy
germe halatı
guy
herifin
guy
gergi teli
guy
acayip kılıklı tip
guy
korkuluk
guy
halat/adam
guy
tip

O, kolay pes eden bir tip değildir. - He is not the sort of guy who gives in easily.

Tom o tip bir adam değildir. - Tom isn't that type of guy.

guy
gergi halatı
kid
kid
little boy
küçük çocuk
man
adama
man
dostum
man
adamm
page boy
Otel komisi
Türkisch - Türkisch
Uzunluk
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
Kumaş için ölçü
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
Uzaklık
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
Destan
Yol, ırmak, deniz kıyısı
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
KLAN
(Osmanlı Dönemi) TUL
anar
kamet
kabile
boy abdesti
İslâm dininin gerekli bulduğu durumlarda ve biçimde yıkanıp abdest alma, gusül
boy aynası
İnsanı bütünüyle gösteren büyük ayna
boy beyi
Boyun en saygın ve lider kimliğine sahip kişisi
boy bos
Vücudun yapısı bakımından biçimi
boy bos
Geçerlilik, değer
boy boy
Çeşitli büyüklük ve nitelikte
boy menteşe
Düz yaprak menteşe benzeri 1,75-3,50 cm uzunluğunda menteşe
boy pos
bakınız: boy bos
Boy uzunluğu
(Osmanlı Dönemi) KAVD
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
Son
nihayet

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - Tom sonunda kabullenmeye karar verdiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

Nihayet doktorun sekreteri Tom'un adını seslendi. - Sonunda doktorun sekreteri Tom'un ismini çağırdı.

guy
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
Englisch - Englisch
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

An adult male, particularly when used by straight women or gay men to refer to someone considered attractive
A young male human

Steve is a boy of 16.

A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

{n} a male child, lad, youth, word of contempt
{v} to act or treat like a boy, not used
in sailor language has no reference to age, but only to experience in seamanship A boy may be fifty or any other age A crew is divided into able seamen, ordinary seamen, and boys or greenhorns A “boy” is not required to know anything about the practical working of the vessel, but an “able seaman” must know all his duties and be able to perform them “A boy does not ship to know anything ”
lit 'offering incense', a ceremony of offering sandalwood and frankincense to the consecrated fire during each of the five watches of the day (Var 'bui, nirang-i bui dadan, boy dadan')
male child, as in: Is your new baby a boy or a girl?
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy"
Exclamation of surprise or pleasure
a youthful male person; "the baby was a boy"; "she made the boy brush his teeth every night"; "most soldiers are only boys in uniform"
n anak laki-laki (anak) 2 n cowok
beginning of year
A male African-American of any age
feelings Some people say `boy' or `oh boy' in order to express feelings of excitement or admiration. Oh Boy! Just think what I could tell him
In various countries, a male servant, laborer, or slave of a native or inferior race; also, any man of such a race
a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is"
A proud parents son (of any age.)
A male servant, regardless of age, especially in a colonial context and in numerous compounds. (Compare French garçon; also adopted as such in various others languages, such as Dutch)
Someone's boy is their son. Eric was my cousin Edward's boy I have two boys
A male child, from birth to the age of puberty; a lad; hence, a son
{i} male child; son; young male; male servant (offensive)
A caring owners pet or working animal (of any age.)
You can refer to a young man as a boy, especially when talking about relationships between boys and girls. the age when girls get interested in boys
feelings You can refer to a man as a boy, especially when you are talking about him in an affectionate way. the local boy who made President `Come on boys', he shouted to the sailors. = lad see also backroom boy, blue-eyed boy, bully-boy, head boy, messenger boy, office boy, old boy, stable boy, Teddy boy
a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys
n a young male person
Male (usually adult) friends
To act as a boy; in allusion to the former practice of boys acting women's parts on the stage
A young male, usually a child or adolescent
chlopiec [HWAW-peets] Writer's block I know this word, but I can't offer an easy mnemonic for this word Hopefully, I don't need to because it's a very common word, and its common use gives ample opportunity to memorize it There is a similar word, however, chlop, which means "peasant " It might help remembering Date of entry: 4 April 2000
{ü} gosh! (cry of surprise, disappointment, or excitement)
a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys"
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy" a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys
A boy is a child who will grow up to be a man. I knew him when he was a little boy He was still just a boy
{i} nino
Boy Scout
A male member of the Scout Movement
Boy Scout
A person, especially a politician, who is idealistic and naive

When he arrived in Washington, some people thought of him as a Boy Scout, perhaps because he wore his hair in a crew cut.

Boy Scouts
plural form of Boy Scout
boy band
A pop group whose members are all (usually attractive) young men
boy bands
plural form of boy band
boy crazier
Comparative form of boy crazy: more boy crazy
boy craziest
Superlative form of boy crazy
boy crazy
Having a great liking for, or interest in, young men
boy friend
A boyfriend

The expression in Franny's 'young man,' he said, not her 'boy friend.' Why are you so out of date, Bessie? ....

boy genius
A young male prodigy, a boyish genius of amazing talent in some creative or other field

Composer Leopold Mozart’s young son Wolfgang Amadeus toured Europe as most celebrated musical boy genius of their time.

boy geniuses
plural form of boy genius
boy in blue
A Policeman
boy in the boat
The human clitoris
boy next door
A regular, typical boy, as opposed to a superstar

She didn't want to marry the boy next door, she yearned for the big city.

boy racer
A young man who drives recklessly fast, now especially as associated with gatherings of car-culture enthusiasts or illegal street racing
boy racers
plural form of boy racer
boy toy
A toy meant to be played with by a boy
boy toy
A gigolo
boy wonder
A male child prodigy
boy wonders
plural form of boy wonder
boy's cat
metonymy for reduced cat, a lighter version of the cat-o'-nine-tails, for use on a boy's posterior
boy's name
A given name to a young male person or boy
boy-crazy
Alternative spelling of boy crazy
boy-next-door
Alternative spelling of boy next door
boy band
A boy band (or boyband), in pop, rock, hip hop and R&B music, is loosely defined as a popular music act consisting of about 3-6 male performers. Despite the term "band", boy band members usually do not play musical instruments, either in recording sessions or on stage, although exceptions do exist
Boy Scout
A Boy Scout is a boy who is a member of the Boy Scouts. = Scout. a member of the scouts girl scout, guide guide
Boy Scout
The Boy Scouts is an organization for boys which teaches them discipline and practical skills. He's in the Boy Scouts. = Scouts
Boy Scouting principles
moral and behavioral code of the Boy Scouts (organization for boys which emphasizes outdoor life and service to others)
Boy Scouts
organization for boys which emphasizes outdoor life and service to others
Boy Scouts
Scout
boy band
A boy band is a band consisting of young men who sing pop music and dance. Boy bands are especially popular with teenage girls. a group of attractive young men who perform by singing and dancing, and who are especially popular with teenage girls
boy friend
boy that one dates regularly
boy in buttons
bellhop, young man who carries bags and does errands in a hotel
boy king
young monarch, young boy who has ascended to the throne after the death of the king or queen
boy next door
average boy, regular guy
boy racer
disapproval British journalists sometimes refer to young men who drive very fast, especially in expensive and powerful cars, as boy racers. Bad driving is not just the preserve of boy racers
boy scout
In "The Boy Scouts of America" the local councils are generally under a scout commissioner, under whose supervision are scout masters, each in charge of a troop of two or more patrols of eight scouts each, who are of three classes, tenderfoot, second-class scout, and first-class scout
boy scout
an organization of boys founded in 1908, by Sir R
boy scout
Hence, a member of any of the other similar organizations, which are now worldwide
boy scout
Orig
boy scout
the local councils are generally under a scout commissioner, under whose supervision are scout masters, each in charge of a troop of two or more patrols of eight scouts each, who are of three classes, tenderfoot, second-class scout, and first-class scout
boy scout
a man who is considered naive
boy scout
a member of the "Boy Scouts,"
boy scout
In "The Boy Scouts of America"
boy scout
member of the Boy Scouts (boys' club that stresses outdoor life and service to others); momma's boy, goody two shoes (Slang)
boy scout
a boy who is a member of the Boy Scouts a man who is considered naive
boy scout
a boy who is a member of the Boy Scouts
boy scout
a member of the "Boy Scouts," an organization of boys founded in 1908, by Sir R
boy scout
Baden-Powell, to promote good citizenship by creating in them a spirit of civic duty and of usefulness to others, by stimulating their interest in wholesome mental, moral, industrial, and physical activities, etc
boy scouts
an international (but decentralized) movement started in 1908 in England with the goal of teaching good citizenship to boys
boy scouts of america
a corporation that operates through a national council that charters local councils all over the United States; the purpose is character building and citizenship training
boy toy
an attractive young man who an older, usually rich or successful woman has a sexual relationship with
boy wonder
an extremely talented young male person
boy wonder
An extremely talented and accomplished young man. a young man who is very successful
Associate
An associate's degree
Astro Boy
A manga series by Osamu Tezuka, and its derivatives, about a humanoid robot named Astro Boy
Astro Boy
The fictional humanoid robot who is the protagonist and title character of the series
B-boy
A male member of the hip-hop subculture
B-boy
A male person who performs breakdance; a breaker
Barry boy
A person denoted by their poor taste in clothing and flashy cars; mainly used in the UK
Bevin Boy
Any of the young British men conscripted to work in the coalmines between 1943 and 1948
CC boy
An effeminate male homosexual
Del Boy
a male confidence trickster
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

God boy
A pious male Christian

OK, God boy, I'll be in church tomorrow, front row and centre!.

Guy
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

It boy
a sexually attractive male celebrity, such as a film star with sex symbol status
Little Boy
The nickname of the nuclear bomb dropped over Hiroshima, Japan on August 6, 1945
Teddy boy
A form of male youth culture which originated in London in the early 1950's, later associated with American rock and roll music
Tractor Boy
someone connected with Ipswich Town Football Club, as a fan, player, coach etc
Yellow Boy
the Winchester Model 1866 lever action rifle
all work and no play makes Jack a dull boy
Too much focus on one's career is often viewed unfavorably
all work and no play makes Jack a dull boy
Too much hard work and not enough leisure time can be unhealthy
associate
A companion; a comrade
associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
To connect or join together; combine
associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
atta boy
Alternative spelling of attaboy
baby boy
A man who is immature or infantile
baby boy
A very young male human being, from birth to a couple of years old
baby boy
A term of endearment for a male child
backroom boy
Someone who has an anonymous support role in an organization, especially a technician or scientist; a boffin
bad boy
An undesirable task

Let's get this bad boy done!.

bad boy
a powerful or impressive product or item:
bad boy
A male criminal
bad boy
A man whose rebellious nature makes him attractive to women
bad-boy
Attributive form of bad boy

bad-boy attitude.

ball boy
A person, usually male, responsible for retrieving balls from the area of play, and returning them to the players
barra boy
A man who works on market stalls (barras)
batty boy
A homosexual man
best boy
(film jargon) The first assistant to either the key grip (in charge of camera placement and movement) or the gaffer (in charge of lighting and electrics)
big boy
a large object or person

I've been dying to get behind the wheel of this big boy.

birthday boy
A male (man or boy) whose birthday it is
birthday-boy
Attributive form of birthday boy

birthday-boy smile.

blue-eyed boy
Someone's favourite, especially a young one

Keep it up, Mandrake, he said. Just keep it up. You may be the Prime Minister's blue-eyed boy now, but how long's that going to last if you don't deliver?.

bonfire boy
a male participating in bonfire celebrations
bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
bro
a male who is preppy
buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
To assign a buddy, or partner
buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

bug boy
An apprentice jockey
bully boy
A tough, aggressive man
cabin boy
A boy or young man who is employed to serve as an attendant for passengers or crew members on a ship
cabin-boy
Alternative spelling of cabin boy
chelsea boy
A waxed, toned, bronzed and buffed gay ideal; sometimes pejorative
city boy
A male inhabitant of a city, or one who prefers city life
city boy
A man who works in the financial sector (often capitalised)
copy boy
A person employed to carry copy and run errands
corner boy
Someone who hangs around on street corners; a corner man
day boy
A male day pupil
dolly-boy
a toyboy; a gigolo
dude
A tourist
dude
he

Dude don't know what's good for him.

dude
A man
errand boy
A male employed to run errands
errand boy
Someone nominally in a responsible position who performs relatively menial tasks for a senior manager
every good boy deserves fudge
A mnemonic phrase to help remember the order of the five lines on a musical treble stave in order from the bottom to the top. E G B D F
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
frat boy
A member of a fraternity in a college or university
friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

gentleman
Toilets intended for use by men
gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

girl-boy
A girlish boy
golden boy
A young man who has become unusually successful at an early age

Bill Gates was the golden boy of the software industry in the early 1980s.

golden boy
A favored youth, held in high esteem by others, and for whom there are high hopes

He was the golden boy of Montana politics.

good ol' boy
Alternative form of good old boy
good old boy
A friendly, unambitious, relatively uneducated, sometimes racially biased white man who embodies the stereotype of the folksy culture of the rural southern USA

White Lightning concerns a good old boy named Gator McKluskey (Burt Reynolds) who is serving time in the Arkansas pen for messing around with illegal liquor.

good old boy
A male friend or chum, especially a schoolmate; a man with an established network of friends who assist one another in social and business situations; a decent, dependable fellow

Tell these fellows to say to their Sultan that he is a good old boy, and that we thank him very much.

good old boy network
Alternative form of old boy network
good ole boy
Alternative form of good old boy
guy
thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

guy
An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
guy
To make fun of, to ridicule with wit or innuendo

Terry Kilmartin , applauded for every ‘um’ and ‘ah’, knew that he was being guyed and had the charm to make it funny.

guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

guy
thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

head boy
A boy of a school sixth form, whose duties may include representing the school and organising the prefects
house boy
A male domestic servant; variant form of houseboy
little boy
A male child, especially one younger than ten years of age
little boy's room
The toilets for men
little boy's rooms
plural form of little boy's room
loblolly boy
in 18th and 19th century warships, a non-professional assistant to the ship's surgeon
mama's boy
A male person, especially a young man or boy, who is overly attached to or influenced by his mother; a sissy

He's such a mama's boy that he can't even ask a girl out for a date without his mother's approval.

momma's boy
A male who has a very close bond with his mother, often perceived as soft or effeminate
monkey boy
Term of offense directed at humans in general
monkey boy
Term of offense directed at one who assumes perceived traits of a monkey, e.g. excessive hairiness or impish behaviour
mummy's boy
Alternative spelling of momma's boy
muscle boy
A bodybuilder, especially one who is homosexual
muscle boy
A goon, thug, muscular henchman
office boy
A boy or junior clerk employed in a professional office to perform odd jobs, such as running errands or making copies
oh boy
An expression of dismay, resignation, frustration, or annoyance (sarcastic)

Oh, boy. Now what do I do?.

oh boy
An expression of delight or joy

Oh, boy! I can't wait to tell my friends about this!.

old boy
An alumnus, especially of a public school
old boy
Affectionate term of address for a man

Listen, old boy, I've got some news.

old boy network
A presumed unacknowledged system of association between childhood friends (especially those at school or university together), used for mutual assistance or favouritism

His hiring and promotion of senior officers rested not on merit but on an old-boy network of connections from Wall Street and the Social Register.

old-boy network
Alternative form of old boy network
po' boy
A traditional sandwich from Louisiana, consisting usually of meat or seafood, and always in a French-style baguette
po'boy
A traditional submarine sandwich from Louisiana, typically consisting of meat or seafood, usually fried, served on baguette-like Louisiana French bread
poor boy
A submarine sandwich
poster boy
See poster child
Türkisch - Englisch
length

I walked the length of the street. - Cadde boyunca yürüdüm.

Tom measured the length of the board. - Tom panonun boyunu ölçtü.

height

Tom and Mary are about the same height. - Tom ve Mary yaklaşık aynı boydalar.

Meg is about the same height as Ken. - Meg Ken ile yaklaşık aynı boydadır.

tribe

Those tribes inhabit the desert all year round. - O kabileler tüm yıl boyunca çölde yaşarlar.

Members of the tribe settled down along the river. - Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti.

stature; clan
sociol. clan
tribe, clan
elongation
(Tıp) body height
taille
dimension

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları hayal etmek zordur.

That adds a new dimension to our problem. - O, sorunumuza yeni bir boyut kattı.

bulk
size

My dog is almost half the size of yours. - Benim köpeğim neredeyse boyunuzun yarısı kadar.

Your book is double the size of mine. - Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.

linear measurement
stature

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

full-length

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

figure

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

extent

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

Layla's letters revealed the extent of her racism. - Leyla'nın mektupları onun ırkçılığının boyutlarını ortaya çıkardı.

(Tıp) colo r
phratry
{i} clan
phrathy
son
{s} latest

I found his latest novel interesting. - Onun en son romanını ilginç buldum.

I just bought the latest version of this MP3 player. - Ben az önce bu MP3 çaların en son sürümünü satın aldım.

son
{s} final

Finally we have learned the truth. - Sonunda,gerçeği öğrendik.

He finally became the president of IBM. - O, sonunda IBM'in başkanı oldu.

boy abdesti
ghusl
boy abdesti
full ablution
boy atmak
grow tall
boy aynası
psyche
boy bos
figure
boy değiştirme
(Bilgisayar) resize
boy gösteren
emergent
boy göstermek
appear
boy göstermek
show up

He probably meant that people go to demonstrations just to show up instead of actually protesting. - O, muhtemelen insanların gerçekten protesto yapmak yerine sadece boy göstermek için gösterilere gittiklerini kastediyordu.

boy göstermek
put in an appearance
boy heykeli
(Arkeoloji) statue
boy kesit
(İnşaat) longitudinal section
boy pos
stature
boy siperi
(Askeri) intrenchment
boy siperi
(Askeri) entrenchment
boy ölçüşmek
take on
boy ölçüşmek
match
boy ölçüşmek
touch
boy ölçüşmek
cope with
boy atmak
grow up
boy abdesti
ablution
boy pos almak
shoot up
boy pos almak
grow up
boy uzunluğu
height
boy atmak
shoot up
boy atmak
to grow tall
boy aynası
pier glass
boy ayırıcı
sizer
boy birleştirme
end to end-grain joint
boy bos
figure, stature
boy büyüklüğünde
full length
boy dağılımı
(Denizbilim) size frequency distribution
boy farkı
time headway
boy farkı
time interval
boy fotoğrafı
body shot full body shot
boy fotoğrafı
full length portrait
boy fotoğrafı
full-length body shot
boy göstermek
to appear
boy hedefi
(deyim) sitting target
boy hedefi
cock shy
boy menteşe
(İnşaat) continuous hinge
boy menteşesi
piano hinge
boy olarak geçmek
have outgrown smb
boy plan
middle shot
boy rendesi
(Marangozluk) trying jointer
boy sırası
tall order
boy uzaması
linear expansion
boy uzaması
increase in length
boy çekimi
middle shot
boy çukuru
(Askeri) skirmisher's trench
boy çukuru
(Askeri) slit trench
boy çukuru
(Askeri) prone shelter
boy ölçülemez olmak
carry too many guns for one
boy ölçüşebilmek
run smb. close
boy ölçüşebilmek
size up
boy ölçüşmek
vie
boy ölçüşmek
compete with
boy ölçüşmek
challenge
boy ölçüşmek
measure swords
boy ölçüşmek
to compete, to match, to touch
boy ölçüşmek (iki şey)
pit one against another
boy-ağırlık ilişkisi
(Denizbilim) length-weight relationship
boy-frekans dağılımı
(Denizbilim) length-frequency distribution
partner
{i} partner
son
{i} close

He went to the store at the last minute, just before it closed. - O, tam kapanmadan önce, o son dakikada dükkâna gitti.

The store is closed until further notice. - Bir sonraki duyuruya kadar mağaza kapalı.

(biriyle) boy ölçüşmek
take on
boy ölçüşmek
compete
man
inductive
ofis boy
(Argo) go-for
ortalama boy
average length
ortalama boy
mean height
pal
impeller
pal
(Askeri,Teknik) blade
standart boy
(Denizbilim) standard length
tam boy (portre)
full-length
toplam boy
total length
total boy
(Denizbilim) total length
son
death

He took charge of the firm after his father's death. - Babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu o aldı.

He took charge of the firm after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu üstüne aldı.

son
expiration
son
finish

I'll come over after I finish the work. - İşi bitirdikten sonra uğrayacağım.

Having finished my work, I left the office. - İşimi bitirdikten sonra bürodan ayrıldım.

son
bottom

I'll bet my bottom dollar he'll succeed. - Onun başaracağına dair son dolarımla bahse girerim.

I bet my bottom dollar he is innocent. - Onun masum olduğuna son dolarıma bahse girerim.

son
conclusion

We came to the conclusion that we should help him. - Ona yardım etmemiz gerektiği sonucuna vardık.

The conclusion reached by a study is People who think their feet are smelly, have smelly feet; people who think they aren't, don't. - Bir çalışma ile ulaşılan sonuç ayaklarının pis koktuğunu düşünen insanların kötü kokan ayakları vardır; ayaklarının kötü kokmadığını düşünen insanların yoktur.

boylar
lengths
son
{i} fate

What will happen in the eternal future that seems to have no purpose, but clearly just manifested by fate? - Hiçbir amacı yokmuş gibi görünen ama var olmaktan başka bir kaderi olmadığı da açık olan bir sonsuzluktaki sonsuz gelecekte neler olacak?

The fate of the hostages depends on the result of the negotiation. - Tutsakların kaderi görüşmenin sonucuna göre değişir.

son
{s} bedrock
son
{i} expiry
son
{i} omega
son
epilogue
boy

  Türkische aussprache

  boy

  Antonyme

  girl

  Aussprache

  /ˈboi/ /ˈbɔɪ/

  Etymologie

  [ boi ] (noun.) 13th century. From Middle English boy, boye (“servant, commoner, knave, boy”), from Old English *bōia (“boy”), from Anglo-Frisian *bō-jan- (“younger brother”), diminutive of Proto-Germanic base *bō- (“brother, close male relation”), from Proto-Indo-European *bhā-, *bhāt- (“father, elder brother, brother”). Cognate with West Frisian boai (“boy”), Eastern Frisian boi (“boy, young gentleman”), and perhaps to Old English proper name Bōia. Also related to Flemish boe (“brother”), Norwegian dialectal boa (“brother”), Dutch boef (“rogue, knave”), German dialectal Bube (“boy, lad, knave”). See also bully.

  Videos

  ... HOW DO YOU KNOW IF A TOILET'S A BOY OR A GIRL? ...
  ... YOU GO, BOY. ...

  Wort des Tages

  dreary
Favoriten