çocukça

listen to the pronunciation of çocukça
Türkisch - Englisch
babyish
infantile, puerile, childish
childish

We're being childish. - Çocukça davranıyoruz.

His way of thinking is very childish. - Onun düşünme tarzı çok çocukça.

childish (act)
infantile
puerile

Is this another one of your puerile jokes? - Bu senin çocukça şakalarından başka biri mi?

childishly
boyish
kid stuff
immature
boylike
kidly
childly
çocukça davranış
juvenility
çocukça konuşma
prattle
çocukça söz
puerility
Türkisch - Türkisch
Çocuk gibi: "Doktor Hikmet yüreğinde âdeta çocukça bir sevinç duydu."- Y. K. Karaosmanoğlu. Çocuğa yakışır biçimde
Çocuğa yakışır (biçimde), çocuk gibi
Englisch - Türkisch
childish
çocukça
Favoriten