child

listen to the pronunciation of child
Englisch - Türkisch
{i} evlat

Karım evlat edinmek istiyor. - My wife wants to adopt a child.

Eşim bir çocuğu evlat edinmek istiyordu. - My wife wanted to adopt a child.

çocuk

Alma-Ata halkı, haydi çocuk dostu bir şehir yaratalım! - People of Almaty, let us create a child-friendly city!

Caddede oynamak çocuklar için tehlikelidir. - It is dangerous for children to play in the street.

{i} küçük

Ağ televizyonda kullanılan saygısız dil küçük çocuklu ebeveynlerin kabloluya abone olmayı istememelerine sebep oluyor. - The profane language used on network television makes many parents with young children not want to subscribe to cable.

ÇHS'ye göre, 18 yaşından küçük tüm insanlar çocuk olarak kabul edilir. - According to the CRC, all people under 18 are considered to be children.

{i} velet
{i} ürün

Bu ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. - Keep this product out of children's reach.

{i} çocuksu kimse
şopar
(Bilgisayar) bağımlı

Bu eski çocuk oyuncu daha sonra bir uyuşturucu bağımlısı oldu. - This former child actor later became a drug addict.

Çocuklarınızın televizyon bağımlısı olmasına izin vermeyin. - Don't let your children become couch potatoes.

bala
bızdık
ufaklık
(Bilgisayar) ast

Ben çocukken, bir astronot olmak istiyordum. - When I was a child, I wanted to be an astronaut.

Kızım bir çocukken sık sık astım atakları yaşardı. - My daughter often had asthma attacks when she was a child.

sonuç

Sonuçta o hâlâ bir çocuk. - She's still a child after all.

Sami'nin bir çocukla sonuçlanan bir ilişkisi vardı. - Sami had a relationship that resulted in a child.

deneyimsiz
çaylak
toy
{i} çocuk; bebek
(Tıp) (children). Çocuk
{ç} chil.dren (çîl'drın)
kızancık
çocuğun
childish
{s} çocuksu

Onun davranışını çocuksu buluyoruz. - We consider his behavior childish.

Çocuksu bir şekilde davranmaya başladı. - He started acting in a childish manner.

adopted child
evlatlık
children
çocuklar

Çocuklar yerde uyumak zorunda kalacaklar gibi. - It seems that the children will have to sleep on the floor.

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

foster child
evlatlık
child's play
(deyim) cok kolay is ,cocuk oyuncagi
child abuse
(Pisikoloji, Ruhbilim) çocuk istismarı
child abuse
çocuğa kötü muamele
child abuse
çocuk suistimali
child adoption
(Kanun) evlat edinme
child allowance
çocuk yardımı
child axis
(Bilgisayar) alt dal
child guidance
(Tıp) çocuk rehberliği
child labor
çocuk işçiliği
child labour
çocuk işçiliği
child level
(Bilgisayar) alt düzey
child marriage
beşik kertmesi
child neurology
(Tıp) çocuk nörolojisi
child node
(Bilgisayar) oğul düğüm
child node
alt düğüm
child nodes
(Bilgisayar) alt düğümler
child nutrition
(Tıp) çocuk beslenmesi
child restraint
(Otomotiv) çocuk koltuğu
child rights
çocuk hakları
child seat
çocuk koltuğu
child support
(Kanun) iştirak nafakası
child welfare
çocuk esirgeme
child welfare
(Tıp) çocuk sağlığı
child window
(Bilgisayar) alt pencere
child's play
çok kolay iş
child's play
çok kolay
child abuse
çocuğa kötü muamele edilmesi
child abuse syndrome
hırpalanmış çocuk sendromu
child bearing
doğum
child bearing
çocuk doğurma
child benefit
çocuk yardımı
child care
çocuk bakımı
child dose
çocuk dozu
child labour
çocuk çalıştırma
child language
çocuk dili
child prodigy
harika çocuk
child psychiatry
çocuk psikiyatrisi
child psychology
çocuk psikolojisi
child relief
çocuk yardımı
child's bicycle
çocuk bisikleti
child's play
çocuk oyuncağı
child's play
kolay iş
child abduction
çocuk kaçırma
child custody
Çocuğun velayeti
child development
çocuk gelişimi
child education
çocuk eğitim
child labor
çocuk işçi
child minder
çocuk bakıcısı
child minding
çocuk bakımı
child molestation
çocuk sarkıntılık
child molester
Sübyancı
child prodigy
dâhi çocuk, harika çocuk
child proof
Çocuklar için güvenilir, dayanıklı, sağlam
child proof
Something that iş childproof has been made safe for contact with, or use by, children or infants. Childproofing involves ensuring that a child cannot come to harm, and iş a term particularly applied to the act of making a home safe
child rape
çocuk tecavüz
child room
Çocuk odası
child sexual abuse
çocuklarda cinsel taciz
child support
Nafaka

Tom çocuk nafakasını nasıl ödeyecek? - How is Tom going to pay child support?

Sami çocuk nafakasını ödemek istemiyor. - Sami doesn't want to pay child support.

child support
mahkeme kararı ile ayrılmış anne veya babadan birinin çocuğun bakımı için diğerine verdiği para
child's
Çocuğun
child-care
çocuk bakımı
child-free
çocuk-free
child-friendly
Çocuk dostu
child-rearing
Çocuk yetiştirme
child advocacy
çocuğun savunulması
child allowance
çocuk indirimi
child allowance
çocuk zammı
child analyssis
(Pisikoloji, Ruhbilim) çocuk analizi
child as laborer
işçi çocuk
child bench
çocuk sırası
child care
(isim) çocuk bakımı
child cushion
çocuk yastığı
child domain
(Bilgisayar) bağımlı etki alanı
child domain
Alt Etki Alanı
child element
altöğe
child element
(Bilgisayar) alt öğe
child fare
(Turizm) çocuk tarifesi
child fields
(Bilgisayar) alt alanlar
child in common
müşterek çocuk
child molesting
çocuk tecavüzü
child node
alt dugum, cocuk dugum
child of a second venter
ikinci anneden olan çocuk
child process
Alt İşlem
child psychiatr
(Tıp) pedopsikiyatri
child psychology
çocuk psikolojii,çocuk psikolojisi
child seat belt
çocuk koltuğu kemeri
child seat kit
çocuk koltuğu kiti
child segment
(Bilgisayar) oğul bölüt
child syndrome
(Tıp) child sendromu
child welfare
çocuk bakımı
child welfare
çocuk koruma
child wife
çocuk yaşta evli kadın
child worker
çocuklarla ilgili sosyal görevli
christ child
yeni doğan hazreti İsa
children
i., çoğ., bak. child
children
çocuk

Larry Ewing evli ve iki çocuk babasıdır. - Larry Ewing is married and the father of two children.

ÇHS'ye göre, 18 yaşından küçük tüm insanlar çocuk olarak kabul edilir. - According to the CRC, all people under 18 are considered to be children.

childishly
z. çocukça
bastard child
haramzade
bring a child into the world
doğurtmak
bring a child into the world
doğurmak
child labour
çocuk işgücü
childish
bebeklik etmek
childish
çocuk gibi
childishly
çocuksu bir şekilde
childishly
çocuk gibi
childless
dölsüz
children
çocukları

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler. - Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

children
çoluk çocuk
children
döl döş
children
(Bilgisayar) alttakiler
cute child
maskara
deliver a child
doğurtmak
dependent child
bağımlı çocuk
expect a child
çocuk beklemek
foster child
bakılan çocuk
foster child
üvey evlat
foster child fantasy
(Pisikoloji, Ruhbilim) üvey evlat fantazisi
give birth to a child
çocuk doğurmak
middle child
ortanca
naughty child
yumurcak
naughty child
bacaksız
poor child
yoksul çocuklar
spoilt child
ana kuzusu
Spare the rod and spoil the child
Kızını dövmeyen dizini döver
adopted child
manevi evlat
battered child syndrome
hırpalanmış çocuk sendromu
childish
çocukça

Çocukça davranıyoruz. - We're being childish.

Çocukken ,ölürsem dünyanın hemen ortadan kaybolacağını düşündüm.Ne çocukça bir aldanma!Ben sadece dünyanın bensiz devam edip var olacağını kabullenemiyordum. - When I was a kid, I thought that if I died the world would just disappear. What a childish delusion! I just couldn't accept that the world could continue to exist without me.

childish
saçma
childishly
çocukça
childishness
çocuksuluk
childishness
çocukçalık
childless
çocuksuz

Tom ve Mary çocuksuz öldüler. - Tom and Mary died childless.

Bekarım ve çocuksuzum. - I'm single and childless.

childlessness
çocuksuzluk
childlike
çocuksu

Onun çocuksu samimiyetine gülmekten kendimi alamadım. - I couldn't help smiling at her childlike frankness.

female child
kız çocuk
flower child
çiçek çocuk
love child
gayri meşru çocuk
male child
erkek çocuk
natural child
piç
newborn child
yenidoğan
parent/child relationship
ana/çocuk ilişkisi
problem child
idare edilmez çocuk
spoiled child
şımarık çocuk

Şımarık çocuk sevmiyorum. - I don't like spoiled children.

Sen bir şımarık çocuk gibi davranıyorsun. - You're acting like a spoiled child.

a child
Bir çocuk
childlessness
Çocuk sahibi olamama
pregnant, with child
Çocuklarına hamile
child labour
(Hukuk) çocukların çalıştırılması
childish
çocuğumsu
childish
childishly çocukça
childish
childishness çocuksuluk
childishness
dar düşüncelilik
childless
childlessness çocuksuzluk
childless
{s} çocuğu olmayan
childlike
çocuk ruhlu
childlike
{s} samimi

Onun çocuksu samimiyetine gülmekten kendimi alamadım. - I couldn't help smiling at her childlike frankness.

childlike
{s} içten
childlike
masum
children
childs
Englisch - Englisch
A data item, process or object which has a subservient or derivative role relative to another data item, process or object

The child node then stores the actual data of the parent node.

A prepubescent person, a minor

For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

A daughter or son

My youngest child is forty-three.

{n} a male or female offspring of the human species
{i} family name; Lydia Maria Child (1802-1880), United States author and abolitionist
Generally, an unmarried person under 21 years of age who is: a child born in wedlock; a stepchild, provided that the child was under 18 years of age at the time that the marriage creating the stepchild relationship occurred; a legitimated child, provided that the child was legitimated while in the legal custody of the legitimating parent; a child born out of wedlock, when a benefit is sought on the basis of its relationship with its mother, or to its father if the father has or had a bona fide relationship with the child; a child adopted while under 16 years of age who has resided since adoption in the legal custody of the adopting parents for at least 2 years; or an orphan, under 16 years of age, who has been adopted abroad by a U S citizen or has an immediate-relative visa petition submitted in his/her behalf and is coming to the United States for adoption by a U S citizen
A son or daughter
a member of a clan or tribe; "the children of Israel
The child of a transaction is a direct descendant of that transaction It is a transaction that was directly spawned by the parent transaction In the following figure, init, byte0, byte1, byte2, and byte3 are child transactions of the burst_read transaction Compare with descendant
A sponsor's currently unmarried legitimate child; adopted child, legitimate stepchild, or illegitimate child
in the plural; as, the children of Israel; the children of Edom
means an unmarried child and includes in relation to an insured person an adopted child, a step-child and illegitimate child
One individual produced as a result of the operation of the Genetic Algorithm
An unborn or young person, a minor, especially one who has not yet entered into puberty
{i} kid; young person; son or daughter; person who is under a lawfully specified age who is considered not to be responsible for his/her actions from a legal standpoint; baby; descendant; unborn baby; adult who is immature, childish person
Offspring, inheritee, extender The opposite of a parent
find: state education agency (SEA) and local education agency (LEA) procedures for locating children with disabilities who are not receiving special education services (the unserved), or who are not receiving the appropriate services (the under served)
To give birth; to produce young
A frame that references another its parent frame With regard to views, a child view is enclosed by its parent view See also Parent Source: NPG
A noble youth
This is something that has a parent
a member of a clan or tribe; "the children of Israel"
A Message Server entry that belongs to another entry: for example, a message is a child of its folder
one between infancy and youth; hence, one who exhibits the characteristics of a very young person, as innocence, obedience, trustfulness, limited understanding, etc
A female infant
Some object which has a subservient or derivative role relative to another object
An element may have zero or more children Children are completely contained within the content of the element and can be of the following types
A descendant, however remote; used esp
An element contained by a given compound element
A segment located below another segment in a hierarchical tree; each lower segment is a child of the directly connected segment above it See also parent
A young person of either sex
as, a child of God; a child of the devil; a child of disobedience; a child of toil; a child of the people
esp
An unmarried blind or disabled person who is not the head of a household and who is either under age 18 or aged 18-21 and a student
Son or daughter: a biological, adopted or foster child, stepchild or legal ward under the age of 18 or "incapable of self-care" due to a disability
(Ticaret) A component, raw material or other item used in the production of the next-level assembly (parent) item
means a natural child, stepchild, legally adopted child, or legal ward of the Agreement Holder or his/her Spouse, who is under the age of 21, single and financially dependent on the Agreement Holder or his/her Spouse There is no age restriction with respect to a physically or mentally handicapped child, if such condition existed prior to the age of 21
(1, noun) An Object which is contained by another Object (it's Parent) If a Parent has more than one Child, the Children are called Siblings (2, adjective) The state of being a Child "A Button is Child to the Window that contains it "
n Of or in the womb "A young person before the age of adolescence
A child is a human being who is not yet an adult. When I was a child I lived in a country village He's just a child. a child of six It was only suitable for children
Used also of animals and plants
a young person of either sex; "she writes books for children"; "they're just kids"; "`tiddler' is a British term for youngsters"
a human offspring (son or daughter) of any age; "they had three children"; "they were able to send their kids to college"
A relationship that holds between objects If "A" and "B" are objects, then B is a child of A provided that when B was created, A was specified as being its parent (either in the fourth argument of an NhlCreate call, or in a NCL create expression), or B was made a child of A by using the NhlChangeWorkstation function If B is a child of A, then the following conditions apply
A child is an immediate descendant node of a node
A supervised process See also permanent, transient, temporary child
Someone's children are their sons and daughters of any age. How are the children? The young couple decided to have a child. American cookery expert known for her books and her instructional television and video series. American abolitionist and writer of novels, children's books, and reform works, such as Appeal in Favor of That Class of Americans Called Africans (1833). child abuse child development child labour child psychiatry child psychology Child Julia Child Lydia Maria gifted child
A lower-level element in a hierarchical structure such as the requirements list or the Work Breakdown Structure
a young person of either sex; "she writes books for children"; "they're just kids"; "`tiddler' is a British term for youngsters" a human offspring (son or daughter) of any age; "they had three children"; "they were able to send their kids to college" an immature childish person; "he remained a child in practical matters as long as he lived"; "stop being a baby!" a member of a clan or tribe; "the children of Israel
A natural child, adoptive child, foster child, or stepchild
an immature childish person; "he remained a child in practical matters as long as he lived"; "stop being a baby!"
Includes a son or daughter by birth, a stepchild, or adopted child of the householder, regardless of the child's age or marital status Unlike the 1990 and 2000 decennial censuses, the American Community Survey does not distinguish between natural-born nor adopted and stepchildren The category excludes sons-in-law, daughters-in-law, and foster children
One who, by character of practice, shows signs of relationship to, or of the influence of, another; one closely connected with a place, occupation, character, etc
A son or a daughter; a male or female descendant, in the first degree; the immediate progeny of human parents; in law, legitimate offspring
Chile
barn
sprog
moppet
Child Catcher
A fictional character who is employed by the baron to snatch and imprison children
child abuse
The physical, sexual or emotional mistreatment of a child

Abdominal trauma can also result from child abuse and is the second leading cause of child abuse-related death, after traumatic brain injury.

child carrier
Any of several devices for carrying babies or very young children within a framework carried as a backpack or on the front of the body
child labor
The employment of children who are under the legal (or generally recognised) minimum age
child language
The language spoken by a child that doesn't have full control over it yet
child of the manse
A diligent and industrious person
child porn
pornographic material depicting minors; images of naked children

The police raid uncovered a large quantity of child porn on the teacher's laptop.

child pornography
Pornographic material depicting minors
child prodigies
plural form of child prodigy
child prodigy
A talented person who achieves great success at an early age; a wunderkind
child prostitution
The use of a child by others for sexual activities in return for remuneration or any other form of consideration
child rape
rape involving a child as a victim
child safety seat
A car safety restraint designed for infants and young children
child safety seats
plural form of child safety seat
child support
The ongoing obligation for a periodic payment made directly or indirectly by an obligor, usually the noncustodial parent, to an obligee, usually the custodial parent or other guardian, for the financial care and support of children of a relationship or marriage that has been terminated, or which never existed
child's play
Something particularly simple or easy

Compared to my last job, this is child's play.

child-bearing
Pertaining to the time between puberty and menopause when a woman is able to bear children
child-free
Having no children, especially as a matter of choice
child-language
Attributive form of child language, noun

He spoke with a child-language tone of voice but with a full vocabulary.

child care
Day care or child care is care of a child during the day by a person other than the child's parents or legal guardians, typically someone outside the child's immediate family. The service is known as child care in the United Kingdom and Australia and day care in America. Child care or day care is provided in nurseries or creches or by childminders caring for children in their own homes
child labour
Employment of boys and girls in occupations deemed unfit for children. Such labour is strictly controlled in many countries as a result of the effective enforcement of laws passed in the 20th century (e.g., the United Nations Declaration of the Rights of the Child in 1959). In developing nations the use of child labour is still common. Restrictive legislation has proved ineffective in impoverished societies with few schools, although some improvements have resulted from global activism, such as boycotts of multinational firms alleged to be exploiting child labour abroad
child labour
Employment of boys and girls in occupations deemed unfit for children
child molester
A man who has sex (usually sodomy) with a boy as the passive partner. (synonym) pederast, paederast
child-directed speech
(Eğitim) Any of various speech patterns used by parents or caregivers when communicating with young children, particularly infants, usually involving simplified vocabulary, melodic pitch, repetitive questioning, and a slow or deliberate tempo
Child Support Agency
the CSA a British government department which deals with child support. It can decide, for example, how much money a father should pay to support his children if he no longer lives with them
child abuse
Physical, sexual, or emotional violation of a child's health and well-being
child abuse
(1-800-4-A-CHILD) - to report suspicion of child abuse
child abuse
Any form of cruelty to a child's physical, moral or mental well-being
child abuse
the physical or emotional or sexual mistreatment of children
child abuse
– A condition in which children are victims of or at risk of neglect, abandonment, physical or emotional mistreatment to the extent that their safety is compromised
child abuse
the crime of harming a child physically, sexually, or emotionally. Crime of inflicting physical or emotional injury on a child. The term can denote the use of inordinate physical violence or verbal abuse; the failure to furnish proper shelter, nourishment, medical treatment, or emotional support; incest, rape, or other instances of sexual molestation; and the making of child pornography. Child abuse can cause serious harm to its victims. Estimates of the numbers of children who suffer physical abuse or neglect by parents or guardians range from about 1 percent of all children to about 15 percent, and figures are far higher if emotional abuse and neglect are included. In many cases, the abuser himself suffered abuse as a child. When abuse results in death, evidence of child abuse or battered-child syndrome (e.g., broken bones and lesions, either healed or active) is often used to establish that death was not accidental
child abuse
the non-accidental act of causing injuries to a child either by the parent or guardian, or allowed by the parent or guardian
child abuse
The emotional, psychological, physical, sexual or social abuse of a child including neglect •Residence
child abuse
Defined by state statutes Usually occurs when a parent purposefully harms a child
child abuse
mistreatment of children (neglect, molestation, etc.)
child abuse
Includes physical injury, sexual maltreatment, emotional maltreatment, deprivation of necessities, or combinations for a child by an individual responsible for the child's welfare under circumstances indicating that the child's welfare is harmed or threatened The term encompasses both acts and omissions on the part of a responsible person
child advocacy
support and defense of the rights of children
child allowance
weekly or monthly spending money given to a child
child benefit
monthly government allocation for those with children
child benefit
In Britain, child benefit is an amount of money paid weekly by the state to families for each of their children. an amount of money that the British government gives to families with children
child care
Post Office
child care
{i} day-care, supervision of other people's children
child care
The body of law that protects children (under the age of 14)
child care
a service involving care for other people's children
child care
Some Family Practice Residencies provide information and referral services to residents for child care Child care may be provided at a facility in or near the resident's work place Residencies may also be able to assist with providing tax shelters for child care expenses Residency candidates may wish to inquire about these provisions during the interview process Information about child care for Family Practice Residents is available from the AAFP
child development
Growth of perceptual, emotional, intellectual, and behavioral capabilities and functioning during childhood (prior to puberty). It includes development of language, symbolic thought, logic, memory, emotional awareness, empathy, a moral sense, and a sense of identity, including sex-role identity
child development
growth of children, maturation of children
child development institute
place where the development of children is studied from birth onward
child domain
A Win2K domain whose DNS name is subordinate to another domain For example, research mycompany com is a child domain of mycompany com Also called a subdomain
child domain
For DNS and Active Directory, a domain located in the namespace tree directly beneath another domain name (its parent domain) For example, "example reskit com" is a child domain of the parent domain, "reskit com" Child domain is also called subdomain See also directory partition; domain; parent domain
child domain
For DNS and Active Directory, a domain located in the namespace tree directly beneath another domain name (its parent domain) For example, example reskit com is a child domain of the parent domain, reskit com A child domain is also called a subdomain See also: parent domain, directory partition, domain
child labor
The full-time employment of children who are under a minimum legal age
child labor
hiring of children as employees, using children as workers
child molester
one who commits sexual acts with children
child molester
a man who has sex (usually sodomy) with a boy as the passive partner
child molester
someone who harms children by touching them in a sexual way, or trying to have sex with them molesting
child neglect
failure of caretakers to provide adequate emotional and physical care for a child
child node
A node at the next lower level of the hierarchy which is contained in the peer group represented by the logical group node currently referenced This could be a logical group node, or a physical node
child node
In a tree structure, a node that is subordinate to another node Only the root node of a tree is not a child See parent node, root
child node
A node one level below the node being considered in a hierarchical database or network
child node
A node that is subordinate to another node in a tree structure Only the root node of a tree is not a child See parent node, root
child of God
Jesus
child pornography
the illegal use of children in pornographic pictures or films
child prodigy
a prodigy whose talents are recognized at an early age; "Mozart was a child prodigy
child prodigy
A child prodigy is a child with a very great talent. She was a child prodigy, giving concerts before she was a teenager. a child who is unusually skilful at doing something such as playing a musical instrument
child prodigy
child genius, very intelligent child
child psychiatry
Branch of medicine concerned with mental, emotional, and behavioral disorders of childhood. It arose as a separate field in the 1920s, largely because of the pioneering work of Anna Freud. Therapy usually involves the family, whose behaviour powerfully affects children's emotional health. Parental death or divorce may affect a child's emotional growth. Child abuse and neglect have also been recognized as significant in childhood disorders. Learning disabilities need to be distinguished from emotional problems which they can also cause if not diagnosed in time
child psychology
Study of the psychological processes of children. The field is sometimes subsumed under developmental psychology. Data are gathered through observation, interviews, tests, and experimental methods. Principal topics include language acquisition and development, motor skills, personality development, and social, emotional, and intellectual growth. The field began to emerge in the late 19th century through the work of G. Stanley Hall and others. In the 20th century the psychoanalysts Anna Freud and Melanie Klein devoted themselves to child psychology, but its most influential figure was Jean Piaget, who described the various stages of childhood learning and characterized the child's perception of himself and the world at each stage. See also school psychology
child rearing
{i} process of raising and educating children, parenting
child restraint
A device, such as a seat belt or small car seat with a seat belt, used to control and protect a child in a motor vehicle
child study
A scientific study of children, undertaken for the purpose of discovering the laws of development of the body and the mind from birth to manhood
child support
Periodic payments made under a divorce decree or a written separation agreement for the support of the children
child support
Support ordered to be paid by one parent to the other for the children, in an amount based upon a statutorily imposed schedule, until the children reach age eighteen or graduate from high school, whichever occurs last (with a few exceptions)
child support
This is financial support payable by a parent for a child who does not usually live with that person The term is relevant for Stage 2 cases •Child Maintenance
child support
laws that determine who will pay child support following a divorce or separation
child support
Money paid by a parent to help support a child or children
child support
action for funds to support a minor child or children
child support
Financial support paid by a parent to help support a child or children with whom they do not live Child support can be entered into voluntarily or ordered by a court or administrative agency, depending on each state's laws The support can come in different forms, including medical support (typically covered by the non-custodial parent or through public assistance, the cost of which may be wholly or partially reimbursed by the non-custodial parent); money in the form of a one-time payment, regular installments paid directly or regular withholdings from the non-custodial parent's wages; or the interception of state and federal tax refunds or administrative payments made to the non-custodial parent, such as federal retirement benefits
child support
Financial support paid by a parent to help support a child or children of whom they do not have custody Child support can be entered into voluntarily or ordered by a court or a properly empowered administrative agency, depending on each State’s laws
child support
maintenance money that someone pays regularly to their former wife or husband in order to support their children
child support
Money paid to support dependent children
child support
Payment of money for a child in a divorce, paternity, or family support act proceeding Support includes health care, and may include educational and child care expenses
child support
A court ordered or administratively-ordered monetary amount to be paid by an obligor
child support
Reform - The new Child Support scheme which will come into effect for new cases from 3 March 2003 Existing cases will transfer to the new scheme when the Government is sure the arrangements for new cases are working well We will write to you to explain when your child support maintenance will change and what this means for you Until then your present child support maintenance will stay the same
child support
Payments made to maintain a child or children
child support
court-ordered support paid by one spouse to the other who has custody of the children after the parents are separated
child support
Payments made to support a minor child following a divorce or separation Child support payments are taxable to the payor, not the recipient
child support
A Government-introduced system for the calculation of child support based on an algebraic formula as administered by the Child Support Agency FAMILY
child support
– Payments made by one parent to the other who has custody of their child(ren) when the parents are separated A payment that is specifically designated as child support under a divorce or separation instrument is not alimony Child support payments are neither deductible by the payer nor taxable to the recipient Back to Top
child support
Child Custody
child support
- a form of child maintenance which is administered by a special government agency, not the courts, the amount of which is decided by applying a formula to the family situation
child support
money paid by the non-custodial parent to the custodial parent for the support of the children
child support
Money paid by one former spouse to another to cover the cost of raising children These payments are neither tax-deductible for the person who pays them nor taxable income for the one who receives them
child support
Amount payable to a custodial parent, often by court order, by a non-custodial parent on behalf of a minor child or children Support payments generally are not taxable income to the recipient or deductible by the payor
child support
money paid for support of children
child support
1 The amount of money the court requires one spouse to pay to the other who has custody of the children born of the marriage It may be imposed by the court with or without an award of alimony
child support
(sometimes referred to as Child Maintenance) Financial support provided by a non-resident, non-custodial parent for the support of a child
child welfare
happiness and comfort of a minor (used to determine which parents gets custody of children after a divorce)
child welfare agency
an administrtive unit responsible for social work concerned with the welfare and vocational training of children
child's body
the body of a human child
child's game
a game enjoyed by children
child's play
easy task, simple job
child's room
a bedroom for a child
child-care
{s} of day-care, relating to supervision of other people's children
chrisom child
An infant that dies before one month of age
Indigo child
A child with supernatural special abilities (according to certain New Age beliefs)
barrel child
A child in a developing country whose parents have found employment abroad. The stereotype is one of relative financial well-being, but emotional detachment from the parents
boomerang child
A young adult, especially a college graduate, who has returned to the parental home, especially from college due to unemployment
boomerang-child
Attributive form of boomerang child

boomerang-child syndrome.

childe
A child of noble birth
childe
The cognomen given to the oldest son prior to his taking his father's title
childish
Behaving immaturely

Your childish temper tantrums are not going to change my decision on this matter.

childishness
Childish behaviour
childlike
innocent and trustful; credulous; artless
children
Members of a tribe

The children of Israel.

children
More than one son or daughter, or none. Offspring

No, I have no children.

children
Things or abstractions derived from or caused by something

Poverty, disease, and despair are the children of war.

feral child
A child who is raised without human contact, often raised by wild animals as a result of being abandoned
flower child
A hippie involved with the flower power movement
foster child
A child in foster care
inner child
the essential, or original self, regarded as a child, existing within the shell of an adult, especially when suppressed by negative childhood experiences
latch-key child
A child who returns home from school to an empty house and therefore must unlock/unlatch the exterior door with a key, especially a child of working or absent parent(s)
life child
A person who has lived with his or her parents all the way to their deaths
life-child
Attributive form of life child

life-child syndrome.

love child
A child born as a result of a romantic liaison between parents not married to one another; an illegitimate child

Nobody ever came to see her, nobody spoke of her, nobody cared about her. Mr Brass had said once, that he believed she was a ‘love-child’ (which means anything but a child of love).

love-child
Alternative spelling of love child
man child
A male human being of a young age. A boy

Speak unto the children of Israel, saying, If a woman have conceived seed, and born a man child: then she shall be unclean seven days; according to the days of the separation for her infirmity shall she be unclean.

man-child
Alternative spelling of man child
one-child policy
A policy of population control in China, whereby a married couple is allowed only one child
only child
A person raised as the sole child in a household

An only child is often stereotyped as spoiled.

only child
A person who has no siblings
poster child
One who is a prototypical or quintessential example of something

He's a poster child for militant vegetarianism.

pretermitted child
A child who would likely stand to inherit under a will, except that the testator did not know of the child at the time the will was written, usually because the child was not yet born
problem child
A child who is particularly difficult to raise or educate, especially due to a lack of self-control and disruptive and antisocial behavior

Hill was a problem child who was sent to Woodlands because his parents couldn't handle him at home.

problem child
Someone or something persistently difficult or vexing; a frequent source of trouble or annoyance

Locally and across the nation, middle schools have generally been regarded as the problem child for school systems.

spare the rod and spoil the child
If one does not discipline a child, he will never learn obedience and good manners
war child
A child who has grown up in wartime
wild child
A headstrong, rebellious young person

I was a wild child, she said, sounding devilish, never did get tamed. My mother thought I was incorrigible. She called me bad, beautiful, and selfish.

with child
Pregnant

I should have had two children, but I find myself with only one. Yet he spends his time with other women who are already with child.

childish
puerile
middle child
child born between the first and the last children
well child visit
Taking a child/baby to the pediatrician for his check up and shots and evaluaion of the growth and development of the baby in the areas of motor skills, language and social skills
childish
{a} like a child, simple, trifling, ignorant
childishly
{a} simply, ignorantly, weakly, idly
childishness
{n} simpleness, ignorance, weakness
childless
{a} having no children, barren, lonely
childlike
{a} like or becoming a child
children
{n} of child, descendants
children
In MGI, this term refers to terms in a hierarchical controlled vocabulary like ones containing Gene Ontology (GO) terms A "child" of a term is a term any number of levels below it in the hierarchy that is a descendant of the term For example, the GO term alcohol dehydrogenase [GO: 0004022] is a child of the GO term enzyme [GO: 0003824] See also Ancestor, Sibling
the child is father to the man
Who we are as children gives rise to (or “is father to”) who we are as adults
A child
nipper
A child
bairn
A child
barn
A child
pickney
Children
progeny
a child
kiddie
a child
sprog
a child
sprout
childe
The cognomen given to the oldest son prior to his taking his fathers title
childe
A cognomen formerly prefixed to his name by the oldest son, until he succeeded to his ancestral titles, or was knighted; as, Childe Roland
childish
Of or suitable for a child
childish
Of, pertaining to, befitting, or resembling, a child
Türkisch - Englisch

Definition von child im Türkisch Englisch wörterbuch

child sendromu
(Tıp) child syndrome
childish
çocukça
child
Favoriten