partner

listen to the pronunciation of partner
Englisch - Türkisch
ortak

Biz rakibiz, ortak değil. - We're competitors, not partners.

Sadece Tom'la ortak oldum. - I just made Tom partner.

Eşinizle nasıl tanıştınız? - How did you meet your partner?

Tom asla benim eşim değildi. - Tom was never my partner.

{i} partner
partnershiportaklık
partnır
dam
paydaş
(Ticaret) iş ortağı

Tom, Mary'nin iş ortağıdır. - Tom is Mary's business partner.

Tom Mary'nin iş ortağı oldu. - Tom became Mary's business partner.

(Ticaret) hissedar
karı ya da koca
oyun arkadaşı
erkek arkadaş
arkadaş

Tom benim eski arkadaşım. - Tom is my old partner.

Benim arkadaşım olmanı istiyorum. - I'd like you to be my partner.

kavalye
{f} ortak olmak
{i} işbirlikçi
{f} ortak etmek
ortak,v.ortak ol: n.ortak
(Tıp) Karı veya koca
{f} ortağı gibi davranmak
{i} hayat arkadaşı

Tom'un bir hayat arkadaşı yok. - Tom doesn't have a partner.

Mary'nin hayat arkadaşı az konuşan bir adamdır. - Mary's life partner is a man of few words.

ortak etmek veya olmak
(Tıp) Herhangi bir şey (dans, oyun, yürüyüş v.s.)'de kişiye eşlik eden kimse, eş
şirket

Ortağımın yasal haklarını satın aldım ve artık şirket benim. - I bought out my partner and now the company is mine.

{i} dans arkadaşı, kavalye/dam
individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual liberty is the essence of democracy.

Bireysel özgürlük, demokrasinin ruhudur. - Individual freedom is the soul of democracy.

Guy
{i} adam

İş yerindeki adamların karının seni başka bir kadın için terk ettiğini duyuncaya kadar bekle. - Wait till the guys at work hear that your wife left you for another woman.

O araba satıcısı oldukça acayip bir adam. - That car salesman was a pretty off the wall kind of guy.

guy
herif

Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz. - You guys are totally clueless.

Tom öyle herifleden nefret eder. - Tom hates guys like that.

person
kişi

Dün yeni bir kişisel bilgisayar satın aldım. - I bought a new personal computer yesterday.

Bilal bilgili bir kişidir. - Bilal is a person of knowledge.

associate
birleştirmek
friend
dost

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

gentleman
centilmen

O gerçek bir centilmen. - He is a real gentleman.

Bir centilmen böyle bir şey yapmazdı. - A gentleman wouldn't do such a thing.

individual
birey

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

Birey ne kadar gururlu olursa, ceza o kadar sert olur. - The prouder the individual, the harsher the punishment.

gentleman
beyefendi

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

dude
ahbap

Saçma bir gece kulübündeyim, ahbap! - I'm in a fricking nightclub, dude!

Parti harikaydı ahbap. - That party was great, Dude.

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

Çocukken pamuklu şekerin ve bulutların benzer olduklarını düşünürdüm. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

Lütfen onu diğer çocuklara uzat. - Please pass it to the other kids.

man
insan

Bir sürü insan faturalarını ödeme konusunda endişeleniyor. - Many people worry about paying their bills.

İnsan gülebilen tek hayvandır. - Man is the only animal that can laugh.

man
erkek

Bir kadın erkeksiz bir şey değildir. - A woman without a man is nothing.

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

boy
{i} delikanlı

Bazı delikanlılar tenis oynar diğerleri futbol. - Some boys play tennis and others play soccer.

Bu, saatini bulan delikanlı. - This is the boy who found your watch.

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
friend
{i} arkadaş

Batman, Robin ile arkadaştır. - Batman is friends with Robin.

Üniversite arkadaşım terör karşıtı. - My university friend is against terror.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

boy
erkek çocuk

İki erkek çocuk yemeklerini kendi aralarında pişirdi. - The two boys cooked their meal between them.

Ben erkek çocukların şarkı söylediğini duydum. - I heard the boys singing.

partner fare
arkadaş tarifesi
partner hotel
ortak çalışılan otel
partner in crime
suç ortaklığı
partner of pj
pj ortağı
partner ship
Ortak gemi
partner abuse
(Pisikoloji, Ruhbilim) partner istismarı
partner bonus fund
ortak kar fonu
partner company
ortak firma
partner in joint account
(Ticaret) ortak hesap sahibi
partner's capital account
(Ticaret) ortakların sermaye hesabı
partner's interest
(Ticaret) ortaklık hissesi
partner's interest account
(Ticaret) ortaklık sermayesi
participant, partner
Katılımcı, ortak
participant partner
katılımcı ortak
participating partner
katılımcı ortak
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

buddy
arkadaş

O benim eski içki arkadaşım. - He's my old drinking buddy.

Arkadaşım dikkatsizce sürmez. - Buddy doesn't drive carelessly.

associate
{i} ortak

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

mate
arkadaş

Tom ve ben ruh arkadaşlarıyız. - Tom and I are soul mates.

Tom ve arkadaşları alemlere akıp zil zurna sarhoş oldu. - Tom and his mates went on a pub crawl and all ended up pretty drunk.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Tom'un Avustralya'da bir kalem arkadaşı var. - Tom has a pen pal in Australia.

Onun birkaç mektup arkadaşı var. - She has a few pen pals.

individual
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Bu çocuk küçük bir şeytan. - That kid is a little demon.

Küçük çocukları kaçıran insanlar hakkında duymak kanımı kaynatıyor. - Hearing about people kidnapping little children just makes my blood boil.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

guy
{f} takılmak

Tüm yapmak istediğim siz çocuklarla takılmak. - All I want to do is hang out with you guys.

Siz çocuklar takılmak istemez misiniz? - Don't you guys hang out?

individual
fert
kid
{f} dalga geçmek
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

O, güzel bir arkadaş gibi görünüyor. - He seems to be a nice fellow.

O her zaman iş arkadaşlarından izole edilmiştir. - He is always isolated from his fellow workers.

individual
{s} özel
buddy
dili arkadaş
kid
{f} şaka yapmak
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enise
Friend
(isim) Enis
associate
{s} birleşmiş
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

associate
bağlı olan
buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

Japonların tanıdıklarına karşı çok cana yakın oldukları ve tanımadıklarına çok ilgisiz oldukları söyleniyor. - It is said that the Japanese are very friendly to those that they know, and very indifferent to those they don't.

Onun birçok tanıdıklar ancak birkaç arkadaşı var. - He has many acquaintances but few friends.

individual
{i} şahıs
individual
{s} şahsi
guy
rezil etmek
man
yönetim

Ben bir yönetim danışmanıyım. - I'm a management consultant.

Sendika yönetimle pazarlık yaptı. - The union bargained with the management.

associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
birliktelik kurmak
associate
birlikte
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
yarı/muhabir üye
associate
tabi
associate
(Ticaret) meslektaş
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
ilişkilendirilmiş
associate
(Ticaret) katılan
associate
ortaklık
associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
(Ticaret) ortalı
associate
iş ortağı

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
(Matematik) yandaş
attribute a partner to god
eşkoşmak
boy
erkek genç
boy
çocuk garson
boy
kızan
boy
ufaklık
boy
uşak
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fellow
üniversite öğretmeni
fellow
herifçioğlu
fellow
emsal
fellow
(Argo) delikanlı
fellow
yakın arkadaş
fellow
(Argo) genç adam
foreign partner
yabancı ortak
friend
yakın

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

Köpekler insanın en yakın arkadaşlarıdır. - Dogs are man's closest friends.

friend
can

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

friend
ayaktaş
friend
dostça davranmak
friend
yoldaş
guy
alaya almak
guy
vento
guy
gergi kablosu
guy
halat
guy
herifçioğlu
guy
adamcık
guy
ip
individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

junior partner
(Ticaret) küçük hissedar
kid
delikanlı
kid
genç

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

Daha genç çocuklarla uğraşmayın. - Don't pick on younger kids.

man
kent çapında ağ
man
mide

Lütfen beni güldürme. Dün bir sürü mekik çektim ve mide kaslarım ağrıyor. - Please don't make me laugh. I did too many sit-ups yesterday and my stomach muscles hurt.

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
koca

Onlar karı kocaymış gibi davranıyorlar. - They pretend to be man and wife.

Bu adam benim kocam değil. - This man is not my husband.

man
yeterince insan olmak
man
adam vermek
man
zevk

Bütün hayvanlar, insanın dışında, yaşamın asıl işinin ondan zevk almak olduğunu biliyor. - All animals, except man, know that the principal business of life is to enjoy it.

Hayatım boyunca, tüm dünyada seyahat etmekten ve birçok farklı uluslarda çalışmaktan büyük zevk aldım. - Throughout my life, I've had the great pleasure of travelling all around the world and working in many diverse nations.

man
kimse

Hiç kimse hatasız değildir. - No man is without his faults.

Mağazayı pek çok kişiye sordum, ancak kimse onu duymamıştı. - I asked many persons about the store, but no one had heard of it.

mate
(Askeri) ikinci süvari
mate
(Tıp) mate
mate
birbirine geçirmek
sleeping partner
(Ticaret) komanditer
solution partner
çözüm ortağı
trading partner
(Ticaret) ticari ortak
gentleman
{i} bay

O bir bayan olduğu için, bu yüzden o bir beyefendi. - As she is a lady, so he is a gentleman.

Bay Hawk, kibar bir beyefendidir. - Mr Hawk is a kind gentleman.

person
adam

Yaşlı adam odasında öldü. - The old person died in their room.

Tom sempatik bir adam. - Tom is a likeable person.

associate
hakları sınırlı üye
associate
düşünmek
associate
{f} ortak ol
associate
ortak çalışma arkadaşı
associate
birleşmek
boy
Üf!
boy
Vay canına!
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

buddy
ulan
buddy
lan
coalition partner
koalisyon ortağı
conversational partner
konuşmaya düşkün partner
dormant partner
komanditer ortak
dude
züppe adam
fellow
benzer
fellow
adam

Tüm hatalarına rağmen, o iyi bir adam. - For all his faults, he is a good fellow.

Böyle bir adamla tartışılmayacağını bilecek kadar akıllı olmalısın. - He ought to know better than to quarrel with such a fellow.

fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

fellow
kişi
fellow
hemcins
general partner
komandite ortak
gentleman
{i} kibar kimse
gentleman
adam

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

guy
{f} alay et

Bütün adamlar onunla alay ettiler. - The guys all made fun of him.

individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
başlı başına
individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
individuallyayrı ayrı
individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
kişi

Toplumdaki değişiklikler kişilerden gelir. - Changes in society come from individuals.

Her kişi bir bireydir. - Every person is an individual.

kid
oğlak
kid
(Aİ) (kardeş) genç olan
limited partner
sınırlı sorumlu ortak
ostensible partner
sözde ortak
silent partner
komanditer ortak
silent partner
gayri faal ortak
man
adam

Polis bir adamla sokakta konuştu. - The policeman spoke to a man on the street.

O sağlam genç bir adam. - He is a robust young man.

Guy
{i} tip

Ben o tip adam değilim. - I'm not that type of guy.

O, kadınları ciddiye almayan adam tipidir. - He's the type of guy who doesn't take women very seriously.

Man
Man
associate
benzetir
associate
Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak

Which of these phrases do you associate with the pictures?.

associate
{f} ilişkilendir

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

Biz özgürlük dediğimizde onu Lincoln ile ilişkilendiriyoruz. - When we say liberty, we associate it with Lincoln.

associate
ile görüşmek
bro
(Brother) Bir hitap kelimesi olarak, "kardeş", "dostum", "arkadaşım", "kanka"
buddy
Dostluk kurmak, arkadaş olmak
cooperation partner
işbirliği ortağı
domestic partner
yerli ortağı
dude
adamın
dude
Amerikalıların günlük konuşma dilinde birbirlerine hitap etmek için kullandıkları kelime
dude
giyimine aşırı düşkün erkek
dude
Kanka
founder partner
kurucu ortak
friend
arkadaşı
Türkisch - Türkisch
Oyun ortağı
Kâğıt oyunlarında ortak
İş arkadaşı, ortak
Cinsellikte tarafların her biri
Eş. İş arkadaşı, ortak
boy
Uzunluk
Boy
kabile
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
Son
nihayet

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - Tom sonunda kabullenmeye karar verdiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

Nihayet doktorun sekreteri Tom'un adını seslendi. - Sonunda doktorun sekreteri Tom'un ismini çağırdı.

boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Destan
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Uzaklık
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Kumaş için ölçü
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
guy
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
Englisch - Englisch
to make or be a partner
One of the pieces of wood comprising the framework which strengthens the deck of a wooden ship around the holes through which the mast and other fittings pass
plural Such a framework made of wooden partners
to work or perform as a partner
someone who is associated with another in a common activity or interest . .

either member of a pair in a card game or sports team.

{n} a sharer, a dancing mate
{v} to join
provide with a partner
One who has a part in anything with an other; a partaker; an associate; a sharer
The player with whom one plays as a side against the other two players
an agency, organization, or individual who participates in and supports the Kentucky Watershed Management Framework
Your partner is the person you are doing something with, for example dancing with or playing with in a game against two other people. My partner for the event was the marvellous American player. a partner in crime
an individual, organization, agency, unit of Government, or entity that participates with and contributes to REE in performance of mission-related projects of mutual interest such as land grant and state universities
An addressable component of a locality; that is, code to which messages can be sent See also locality
the other member of one's partnership
Partnerships will exist as mutually beneficial business relationships with potential revenue sharing possibilities
a person's partner in marriage
{i} associate, colleague; spouse
someone who is associated with another in a common activity or interest
We use the term ‘partner’ to mean someone the parent with care or non resident parent is either married to, or lives with as if they are married to them
Players on the same side in the same group or match
The partner of a country or organization is another country or organization with which they work or do business. Spain has been one of Cuba's major trading partners
Partners are public and private non-profit organizations that collaborate with DWD in providing services to our customers, the citizens of Wisconsin DWD often has a contractual relationship with partners that is based on enabling legislation such as W-2 or Child Support
(b) Either one of a couple who dance together
Two programs joining together to allow members to accrue miles or points in one or both programs Also may allow members to use accumulated miles or points to redeem awards with the partner Partners may be accrual partners only, award partners only or both
Shak
A lawyer who has become an owner of the firm and is paid a percentage of the firm's profits that reflects the lawyer's contribution to the firm Sometimes called a shareholder or equity member of the firm (See also Associate and Permanent Associate )
The partners in a firm or business are the people who share the ownership of it. He's a partner in a Chicago law firm
Hence: (a) A husband or a wife
An associate in any business or occupation; a member of a partnership
If you partner someone, you are their partner in a game or in a dance. He had partnered the famous Russian ballerina He will be partnered by Ian Baker, the defending champion He partnered Andre Agassi to victory. to be someone's partner in a dance, game etc
A person who carries on a common business with at least one other person, where the business is not run by a company •Businesses
Means, in relation to a person who is the member of a couple, the other member of the couple
A professional or a team that contributes in the provision of a service Project partners are those who work on a specific project Tech partners are those that provide a specific technical infrastructure
Your partner is the person you are married to or are having a romantic or sexual relationship with. Wanting other friends doesn't mean you don't love your partner. his choice of marriage partner
To associate, to join
The person with whom the Insured Person lives at the same address and with whom they have a domestic relationship
One of the two players on a doubles team
A practitioner who is deemed to be a partner by the HA (or on appeal the Secretary of State) under the provisions of Regulation 24
The organisation in the project country with which the funding agency collaborates to achieve mutually agreed upon objectives Partners may include host country governments, local and international NGOs, universities, professional and business associations, private businesses, etc
A "partner" is a player associated with another player on the same side In a threesome, foursome, best-ball or four-ball match, where the context so admits, the word "player" includes his partner or partners
An organization or individual with which/whom the Agency collaborates to achieve mutually agreed upon objectives and to secure participation of ultimate customers Partners include host country governments, private voluntary organizations, indigenous and international non-governmental organizations (NGOs), universities, other U S Government agencies, United Nations and other multilateral organizations, professional and business associations, and private businesses and individuals (Chapters 200-203)
{f} work as an associate, join as a colleague
MassNetworks' goal is to make networked computers as commonplace a curriculum tool as pencils and blackboards To accomplish this requires created an electronic infrastructure including Local Area Networks (LANs) connecting all the classrooms in every school, Wide Area Networks (WANs) connecting all the major buildings in a town, and hooking it all to the global Internet Partner schools are those who have made the commitment of staff, funds, and other resources to build LANs by Oct 26, 1996 or by April 5, 1997 In response to this commitment to work over the summer and implement most of the job by mid-October, MassNetworks will work with private firms to provide heavily discounted or free equipment and services as well as technical assistance and training for the Partner schools
" Shak
a person who is a member of a partnership provide with a partner act as a partner; "Astaire partnered Rogers
an associate who works with others toward a common goal; "partners in crime"
A key system made by Lucent (AT&T) for small applications
"Partner of his fortune
Business associate who shares equity in a firm
An organization or customer representative with whom AID works cooperatively to achieve mutually agreed upon objectives and intermediate results and to secure customer participation Partners include private voluntary organizations, indigenous and other international non-governmental organizations, universities, other USG agencies, multilateral organizations, professional and business associations, and private businesses
a person who is a member of a partnership
In Benchmarking, organizations that actively participate in a benchmarking study by replying to questionnaires or participating in interviews
A framework of heavy timber surrounding an opening in a deck, to strengthen it for the support of a mast, pump, capstan, or the like
act as a partner; "Astaire partnered Rogers"
(c) One who shares as a member of a partnership in the management, or in the gains and losses, of a business
aite
partner in crime
A close associate of another
partner in crime
A criminal accomplice
partner relation
the responsibility of partners to act in one another's best interests
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

Guy
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
A companion; a comrade
associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
associate
To connect or join together; combine
associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

bro
a male who is preppy
bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
To assign a buddy, or partner
dude
A man
dude
A tourist
dude
he

Dude don't know what's good for him.

fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
gentleman
Toilets intended for use by men
gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

guy
thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

guy
To make fun of, to ridicule with wit or innuendo

Terry Kilmartin , applauded for every ‘um’ and ‘ah’, knew that he was being guyed and had the charm to make it funny.

guy
An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
guy
thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

guy
A male

Jane considers that guy to be very good looking.

guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

guy
To equip with a support cable
individual
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

individual
An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
individual
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

kid
To make a fool of (someone)
kid
Kidskin
kid
Of a goat, to give birth to kids
life partner
A romantic partner for life. This can be same-sex or opposite-sex, married or without marriage, and monogamous or polyamorous
nominal partner
Participant in a mutual enterprise that resembles a partnership but may not have such a formal structure
quasi partner
a nominal partner
sexual partner
A person or being with whom somebody or something has sex, voluntary or not
silent partner
A partner who is not actively involved in the running of a business
sleeping partner
a business partner who doesn't play an active role in running the day-to-day operations of a business, who instead, finances the business in the form of capital investment
strike partner
A fellow striker

The striker crossed the ball into the area and found his strike partner Jones, who headed it into the net.

guy
stay-rope
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
individual
{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
a partner
{n} colleague
associate
{a} connected, influenced one by another
associate
{v} to keep company, to unite
associate
{a} joined in league
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
gentleman
{n} a term of complaisance
guy
{n} a rope to keep a heavy body steady while hoisting or lowering, or to confine a boom forward
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
A partner
pardner
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
Friend
mucker
Guy
given name, male
Guy
{i} male first name
Man
nar
Man
auto
Person
gentle
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
Enter keywords
associate
To accompany; to keep company with
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
associate
To connect or place together in thought
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
associate
To connect in the mind or imagination
associate
Following or accompanying; concomitant
associate
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
A companion; one frequently in company with another, implying intimacy or equality; a mate; a fellow
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
noun man
associate
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
boy
a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is"
boy
n anak laki-laki (anak) 2 n cowok
boy
a youthful male person; "the baby was a boy"; "she made the boy brush his teeth every night"; "most soldiers are only boys in uniform"
boy
Exclamation of surprise or pleasure
boy
male child, as in: Is your new baby a boy or a girl?
boy
lit 'offering incense', a ceremony of offering sandalwood and frankincense to the consecrated fire during each of the five watches of the day (Var 'bui, nirang-i bui dadan, boy dadan')
boy
in sailor language has no reference to age, but only to experience in seamanship A boy may be fifty or any other age A crew is divided into able seamen, ordinary seamen, and boys or greenhorns A “boy” is not required to know anything about the practical working of the vessel, but an “able seaman” must know all his duties and be able to perform them “A boy does not ship to know anything ”
boy
A young male, usually a child or adolescent
boy
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy"
Türkisch - Englisch
partner
boy
length

Our boat won by two lengths. - Teknemiz iki boyla kazandı.

His horse won by three lengths. - Onun atı üç boy farkla kazandı.

son
ultimate

Ultimately, he ended up going to school. - Sonuçta, okula gitmeye son verdi.

The argument is rigorous and coherent but ultimately unconvincing. - Bu tartışma titiz ve tutarlı ama sonuçta inandırıcı.

son
{s} latest

I just bought the latest version of this MP3 player. - Ben az önce bu MP3 çaların en son sürümünü satın aldım.

I found his latest novel interesting. - Onun en son romanını ilginç buldum.

son
last

Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages. - Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi.

Date of last revision of this page: 2010-11-03 - Bu sayfanın son güncellenme tarihi: 2010.11.03

boy
height

Tom and Jim are the same height. - Tom ve Jim aynı boydalar.

Meg is about the same height as Ken. - Meg Ken ile yaklaşık aynı boydadır.

son
{s} final

He finally became the president of IBM. - O, sonunda IBM'in başkanı oldu.

Because of hunger and fatigue, the dog finally died. - Açlıktan ve yorgunluktan dolayı, köpek sonunda öldü.

partner istismarı
(Pisikoloji, Ruhbilim) partner abuse
boy
tribe

Members of the tribe settled down along the river. - Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti.

The Gauls are close to the Germanic tribes. - Galyalılar, Germen boylarına yakındır.

boy
stature; clan
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
son
{i} close

Tom closed his diary after writing about that day's events. - Tom, o günkü olaylar hakkında yazdıktan sonra günlüğü kapattı.

It was clear to everyone that the vote would be close. - Seçim sonucunun yakın olacağı herkes tarafından biliniyordu.

son
{s} late

In late August, the Allied forces captured Paris. - Ağustos ayı sonlarında İtilâf Devletleri, Paris'i ele geçirdi.

Did the error occur right from the start or later on? - When? - Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman?

Son
to
boy
dimension

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları görselleştirmek zordur.

Tom comes from another dimension. - Tom başka bir boyuttandır.

boy
(Tıp) body height
boy
elongation
boy
taille
individual
(Tıp) individual
man
inductive
pal
(Askeri,Teknik) blade
pal
impeller
son
(Denizbilim) boundary
boy
figure

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

boy
extent

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

boy
size

Do you have these shoes in my size? - Bu ayakkabılardan benim boyutumda olanından sizde var mı?

Your book is double the size of mine. - Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.

boy
full-length

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

boy
stature

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

son
crucial

The first minutes after a heart attack are crucial. - Bir kalp krizinden sonra ilk dakikalar çok önemlidir.

son
sequel
son
death

You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death. - Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir.

He took charge of the firm after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu üstüne aldı.

son
expiration
son
latter

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Hem balık hem de et besleyici fakat sonraki öncekinden daha pahalı.

The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method. - Onun sonunda konuşma sanatı ve mantık ile ilgili , Socrates metodunda herhangi bir anlaşmazlık örneği ile biten ikincisinin sonunda iki küçük skeç vardı.

son
conclusion

What led you to this conclusion? - Seni bu sonuca götüren nedir?

I came to the conclusion that I had been deceived. - Ben aldatılmış olduğum sonucuna vardım.

son
bottom

Tom sat at the bottom of the stairs wondering what he should do next. - Tom daha sonra ne yapması gerektiğini merak ederek merdivenlerin alt kısmında oturdu.

If your baby is prone to rashes, you may want to apply diaper cream, powder, or petroleum jelly after cleaning your baby's bottom. - Bebeğiniz pişiklere eğilimli ise, bebeğinizin altını temizledikten sonra bebek bezi kremi, toz veya vazelin uygulamak isteyebilirsiniz.

son
finish

A few minutes after he finished his work, he went to bed. - İşini bitirdikten birkaç dakika sonra, o yatmaya gitti.

I'll come over after I finish the work. - İşi bitirdikten sonra uğrayacağım.

Boy
(Tıp) colo r
boy
phratry
boy
linear measurement
boy
{i} clan
boy
{i} bulk
boy
phrathy
son
{i} curtains

The room looks different after I've changed the curtains. - Perdeleri değiştirmemden sonra oda farklı görünüyor.

son
{i} ruination
son
{i} quietus
son
{i} upshot
son
tail end
son
{i} fate

In the end the two families accepted their fate. - Sonunda iki aile kaderini kabul etti.

Fadil's devastating fate finally came to light. - Fadıl'ın yıkıcı kaderi sonunda gün ışığına çıktı.

son
{s} nth
son
secundine
son
{s} bedrock
son
{i} omega
son
{s} supreme

It made me supremely happy. - Bu beni son derece mutlu etti.

son
epilogue
son
{i} expiry
son
{i} kiss off
partner
Favoriten