partner

listen to the pronunciation of partner
Englisch - Türkisch
ortak

Bir ortaklık kurmayı kararlaştırdılar. - They agreed to form a joint partnership.

İki adam iş ortaklarıydı. - The two men were business partners.

Güvercinler ömür boyu aynı eşle kalırlar. - Pigeons stay with the same partner for life.

Eşinizle nasıl tanıştınız? - How did you meet your partner?

{i} partner
partnershiportaklık
dam
paydaş
(Ticaret) iş ortağı

Tom benim iş ortağım. - Tom is my business partner.

Tom, Mary'nin iş ortağıdır. - Tom is Mary's business partner.

partnır
(Ticaret) hissedar
karı ya da koca
oyun arkadaşı
kavalye
arkadaş

Dans arkadaşınız kim? - Who is your dance partner?

Tom'un bir hayat arkadaşı yok. - Tom doesn't have a partner.

erkek arkadaş
{f} ortak olmak
{i} dans arkadaşı, kavalye/dam
{i} işbirlikçi
(Tıp) Karı veya koca
şirket

Ortağımın yasal haklarını satın aldım ve artık şirket benim. - I bought out my partner and now the company is mine.

{i} hayat arkadaşı

Mary'nin hayat arkadaşı az konuşan bir adamdır. - Mary's life partner is a man of few words.

Tom'un bir hayat arkadaşı yok. - Tom doesn't have a partner.

{f} ortağı gibi davranmak
ortak etmek veya olmak
{f} ortak etmek
ortak,v.ortak ol: n.ortak
(Tıp) Herhangi bir şey (dans, oyun, yürüyüş v.s.)'de kişiye eşlik eden kimse, eş
individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual freedom is the foundation of democracy.

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual liberty is the essence of democracy.

Guy
{i} adam

Bu adamın ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok. - I have no idea what that guy is thinking.

O araba satıcısı oldukça acayip bir adam. - That car salesman was a pretty off the wall kind of guy.

guy
herif

Tom öyle herifleden nefret eder. - Tom hates guys like that.

Hadi yakalayalım şu herifi. - Come on let's catch that guy.

person
kişi

Bilal bilgili bir kişidir. - Bilal is a person of knowledge.

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

associate
birleştirmek
friend
dost

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

gentleman
centilmen

Bir centilmen böyle bir şey yapmazdı. - A gentleman wouldn't do such a thing.

O hiç centilmen değil. - He is not at all a gentleman.

individual
birey

Birey ne kadar gururlu olursa, ceza o kadar sert olur. - The prouder the individual, the harsher the punishment.

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

gentleman
beyefendi

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

dude
ahbap

Biraz şarap içelim mi, ahbap? - Are we gonna get some wine, dude?

Parti harikaydı ahbap. - That party was great, Dude.

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

Lütfen onu diğer çocuklara uzat. - Please pass it to the other kids.

Hiç çocukların var mı? - Do you have any kids?

man
insan

Bugün, bir sürü insan işsiz kalma konusunda endişeleniyor. - Today, many people worry about losing their jobs.

Bir sürü insan faturalarını ödeme konusunda endişeleniyor. - Many people worry about paying their bills.

man
erkek

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

Bir kadın erkeksiz bir şey değildir. - A woman without a man is nothing.

boy
{i} delikanlı

Parkta bir sürü delikanlı çalışıyor. - A lot of boys are running in the park.

Karthik bir delikanlıdır.O iyi bir delikanlıdır. - Karthik is a boy. He is a good boy.

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
friend
{i} arkadaş

Süngerbob ve Patrick arkadaştır. - Spongebob and Patrick are friends.

Batman, Robin ile arkadaştır. - Batman is friends with Robin.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

boy
erkek çocuk

Tom ve arkadaşları sahilde oturdu ve erkek çocuklarının yüzmesini izledi. - Tom and his friends sat on the beach and watched the boys swimming.

İki erkek çocuk yemeklerini kendi aralarında pişirdi. - The two boys cooked their meal between them.

partner fare
arkadaş tarifesi
partner hotel
ortak çalışılan otel
partner in crime
suç ortaklığı
partner of pj
pj ortağı
partner ship
Ortak gemi
partner abuse
(Pisikoloji, Ruhbilim) partner istismarı
partner bonus fund
ortak kar fonu
partner company
ortak firma
partner in joint account
(Ticaret) ortak hesap sahibi
partner's capital account
(Ticaret) ortakların sermaye hesabı
partner's interest
(Ticaret) ortaklık hissesi
partner's interest account
(Ticaret) ortaklık sermayesi
participant, partner
Katılımcı, ortak
participant partner
katılımcı ortak
participating partner
katılımcı ortak
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

buddy
arkadaş

Arkadaşım dikkatsizce sürmez. - Buddy doesn't drive carelessly.

Eğer herkesle ve herhangi biriyle arkadaş olursan, çok geçmeden insanlar senin insanları memnun eden biri olduğunu düşünecekler. - If you buddy up to everybody and anybody, pretty soon people will think you're just a people-pleaser.

associate
{i} ortak

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

mate
arkadaş

Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar. - They want to choose their mates by their own will.

Tom ve arkadaşları alemlere akıp zil zurna sarhoş oldu. - Tom and his mates went on a pub crawl and all ended up pretty drunk.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Mektup arkadaşın olmak istiyorum. - I would like to be your pen pal.

Jiro Avustralya'daki mektup arkadaşı ile haberleşiyor. - Jiro communicates with his pen pal in Australia.

individual
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Küçükken, bulutları pamuk şekere benzetirdim. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

Üç küçük çocuğum var. - I have three young kids.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

guy
{f} takılmak

Siz çocuklar takılmak istemez misiniz? - Don't you guys hang out?

Tüm yapmak istediğim siz çocuklarla takılmak. - All I want to do is hang out with you guys.

individual
fert
kid
{f} dalga geçmek
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

Kallben iyi bir arkadaştır. - He was a good fellow at heart.

O her zaman iş arkadaşlarından izole edilmiştir. - He is always isolated from his fellow workers.

individual
{s} özel
buddy
dili arkadaş
kid
{f} şaka yapmak
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enise
Friend
(isim) Enis
associate
bağlı olan
associate
{s} birleşmiş
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

Onun birçok tanıdıklar ancak birkaç arkadaşı var. - He has many acquaintances but few friends.

O bir arkadaştan daha çok bir tanıdık. - She is more an acquaintance than a friend.

individual
{s} şahsi
individual
{i} şahıs
guy
rezil etmek
man
yönetim

Bay Johnson dikkatsiz yönetimi nedeniyle kaybedilen para miktarı hakkında endişe ediyordu. - Mr Johnson was concerned about the amount of money that was being lost because of careless management.

Ben bir yönetim danışmanıyım. - I'm a management consultant.

associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
tabi
associate
ilişkilendirilmiş
associate
yarı/muhabir üye
associate
birliktelik kurmak
associate
birlikte
associate
(Ticaret) ortalı
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
iş ortağı

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

associate
ortaklık
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
(Ticaret) katılan
associate
(Ticaret) meslektaş
associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
(Matematik) yandaş
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) yasal ortak
attribute a partner to god
eşkoşmak
boy
kızan
boy
çocuk garson
boy
ufaklık
boy
uşak
boy
erkek genç
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fellow
emsal
fellow
üniversite öğretmeni
fellow
yakın arkadaş
fellow
(Argo) genç adam
fellow
herifçioğlu
fellow
(Argo) delikanlı
foreign partner
yabancı ortak
friend
yakın

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

Köpekler insanın en yakın arkadaşlarıdır. - Dogs are man's closest friends.

friend
can

Tom Mary'nin o kadar cana yakın olacağını ummuyordu. - Tom didn't expect Mary to be so friendly.

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

friend
dostça davranmak
friend
ayaktaş
friend
yoldaş
guy
alaya almak
guy
vento
guy
ip
guy
halat
guy
adamcık
guy
herifçioğlu
guy
gergi kablosu
individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

junior partner
(Ticaret) küçük hissedar
kid
genç

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

Ben gençken, bir çocuğun sahip olabileceği en modern şey, bir transistör radyoydu. - When I was young, the hippest thing a kid could own was a transistor radio.

kid
delikanlı
man
zevk

Bütün hayvanlar, insanın dışında, yaşamın asıl işinin ondan zevk almak olduğunu biliyor. - All animals, except man, know that the principal business of life is to enjoy it.

Neden odun kesmekten büyük zevk alan bu kadar çok insan olduğunu biliyorum. Bu aktivitede sonuçları hemen anında görürsünüz. -- Albert EINSTEIN - I know why there are so many people who love chopping wood. In this activity one immediately sees the results. -- Albert EINSTEIN

man
mide

Midesi dolu olan bir insan kimsenin aç olduğunu düşünmez. - A man with a full belly thinks no one is hungry.

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

man
yeterince insan olmak
man
kimse

Mağazayı pek çok kişiye sordum, ancak kimse onu duymamıştı. - I asked many persons about the store, but no one had heard of it.

Hiç kimse hatasız değildir. - No man is without his faults.

man
adam vermek
man
kent çapında ağ
man
koca

Onlar karı koca oldu. - They became man and wife.

Bu adam benim kocam değil. - This man is not my husband.

man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

mate
birbirine geçirmek
mate
(Tıp) mate
mate
(Askeri) ikinci süvari
sleeping partner
(Ticaret) komanditer
solution partner
çözüm ortağı
trading partner
(Ticaret) ticari ortak
gentleman
{i} bay

Bay Hawk nazik bir beyefendidir. - Mr. Hawk is a kind gentleman.

Bay Hawk, kibar bir beyefendidir. - Mr Hawk is a kind gentleman.

person
adam

Genç bir adam seni dışarıda bekliyor. - A young person is waiting for you outside.

Tom sempatik bir adam. - Tom is an agreeable person.

associate
ortak çalışma arkadaşı
associate
hakları sınırlı üye
associate
düşünmek
associate
birleşmek
associate
{f} ortak ol
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

boy
Vay canına!
boy
Üf!
buddy
ulan
buddy
lan
coalition partner
koalisyon ortağı
conversational partner
konuşmaya düşkün partner
dormant partner
komanditer ortak
dude
züppe adam
fellow
adam

O, çok hoşgörülü bir adamdır. - He is a very decent fellow.

Böyle bir adamla tartışılmayacağını bilecek kadar akıllı olmalısın. - He ought to know better than to quarrel with such a fellow.

fellow
benzer
fellow
hemcins
fellow
kişi
fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

general partner
komandite ortak
gentleman
adam

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

gentleman
{i} kibar kimse
guy
{f} alay et

Bütün adamlar onunla alay ettiler. - The guys all made fun of him.

individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
kişi

Toplumdaki değişiklikler kişilerden gelir. - Changes in society come from individuals.

Bugünlerde, müşteri hizmetlerinde deneyimi olan kişiler arıyoruz. - We are currently looking for individuals who have experience in customer service.

individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
individuallyayrı ayrı
individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
başlı başına
kid
(Aİ) (kardeş) genç olan
kid
oğlak
limited partner
sınırlı sorumlu ortak
ostensible partner
sözde ortak
silent partner
komanditer ortak
silent partner
gayri faal ortak
man
adam

O sağlam genç bir adam. - He is a robust young man.

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Guy
{i} tip

O, kolay pes eden bir tip değildir. - He is not the sort of guy who gives in easily.

Tom o tip bir adam değildir. - Tom isn't that type of guy.

Man
Man
associate
Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak

Which of these phrases do you associate with the pictures?.

associate
benzetir
associate
ile görüşmek
associate
{f} ilişkilendir

Sık sık siyahı ölümle ilişkilendiririz. - We often associate black with death.

Asya'da Fransız dili genellikle romantizmle ilişkilendirilir. - In Asia, French language is often associated with romantism.

bro
(Brother) Bir hitap kelimesi olarak, "kardeş", "dostum", "arkadaşım", "kanka"
buddy
Dostluk kurmak, arkadaş olmak
cooperation partner
işbirliği ortağı
domestic partner
yerli ortağı
dude
giyimine aşırı düşkün erkek
dude
adamın
dude
Amerikalıların günlük konuşma dilinde birbirlerine hitap etmek için kullandıkları kelime
dude
Kanka
founder partner
kurucu ortak
friend
arkadaşı
Türkisch - Türkisch
Oyun ortağı
İş arkadaşı, ortak
Kâğıt oyunlarında ortak
Cinsellikte tarafların her biri
Eş. İş arkadaşı, ortak
boy
Uzunluk
Boy
kabile
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
Son
nihayet

Nihayet doktorun sekreteri Tom'un adını seslendi. - Sonunda doktorun sekreteri Tom'un ismini çağırdı.

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - Tom sonunda kabullenmeye karar verdiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Destan
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Uzaklık
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Kumaş için ölçü
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
guy
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
Englisch - Englisch
plural Such a framework made of wooden partners
someone who is associated with another in a common activity or interest . .

either member of a pair in a card game or sports team.

One of the pieces of wood comprising the framework which strengthens the deck of a wooden ship around the holes through which the mast and other fittings pass
to work or perform as a partner
to make or be a partner
{n} a sharer, a dancing mate
{v} to join
One of the two players on a doubles team
" Shak
an individual, organization, agency, unit of Government, or entity that participates with and contributes to REE in performance of mission-related projects of mutual interest such as land grant and state universities
Two programs joining together to allow members to accrue miles or points in one or both programs Also may allow members to use accumulated miles or points to redeem awards with the partner Partners may be accrual partners only, award partners only or both
We use the term ‘partner’ to mean someone the parent with care or non resident parent is either married to, or lives with as if they are married to them
an agency, organization, or individual who participates in and supports the Kentucky Watershed Management Framework
A person who carries on a common business with at least one other person, where the business is not run by a company •Businesses
Means, in relation to a person who is the member of a couple, the other member of the couple
In Benchmarking, organizations that actively participate in a benchmarking study by replying to questionnaires or participating in interviews
A lawyer who has become an owner of the firm and is paid a percentage of the firm's profits that reflects the lawyer's contribution to the firm Sometimes called a shareholder or equity member of the firm (See also Associate and Permanent Associate )
The player with whom one plays as a side against the other two players
MassNetworks' goal is to make networked computers as commonplace a curriculum tool as pencils and blackboards To accomplish this requires created an electronic infrastructure including Local Area Networks (LANs) connecting all the classrooms in every school, Wide Area Networks (WANs) connecting all the major buildings in a town, and hooking it all to the global Internet Partner schools are those who have made the commitment of staff, funds, and other resources to build LANs by Oct 26, 1996 or by April 5, 1997 In response to this commitment to work over the summer and implement most of the job by mid-October, MassNetworks will work with private firms to provide heavily discounted or free equipment and services as well as technical assistance and training for the Partner schools
A key system made by Lucent (AT&T) for small applications
Players on the same side in the same group or match
An addressable component of a locality; that is, code to which messages can be sent See also locality
An organization or customer representative with whom AID works cooperatively to achieve mutually agreed upon objectives and intermediate results and to secure customer participation Partners include private voluntary organizations, indigenous and other international non-governmental organizations, universities, other USG agencies, multilateral organizations, professional and business associations, and private businesses
The person with whom the Insured Person lives at the same address and with whom they have a domestic relationship
Partnerships will exist as mutually beneficial business relationships with potential revenue sharing possibilities
A practitioner who is deemed to be a partner by the HA (or on appeal the Secretary of State) under the provisions of Regulation 24
the other member of one's partnership
A professional or a team that contributes in the provision of a service Project partners are those who work on a specific project Tech partners are those that provide a specific technical infrastructure
someone who is associated with another in a common activity or interest
A "partner" is a player associated with another player on the same side In a threesome, foursome, best-ball or four-ball match, where the context so admits, the word "player" includes his partner or partners
Partners are public and private non-profit organizations that collaborate with DWD in providing services to our customers, the citizens of Wisconsin DWD often has a contractual relationship with partners that is based on enabling legislation such as W-2 or Child Support
An organization or individual with which/whom the Agency collaborates to achieve mutually agreed upon objectives and to secure participation of ultimate customers Partners include host country governments, private voluntary organizations, indigenous and international non-governmental organizations (NGOs), universities, other U S Government agencies, United Nations and other multilateral organizations, professional and business associations, and private businesses and individuals (Chapters 200-203)
{i} associate, colleague; spouse
a person who is a member of a partnership provide with a partner act as a partner; "Astaire partnered Rogers
A framework of heavy timber surrounding an opening in a deck, to strengthen it for the support of a mast, pump, capstan, or the like
To associate, to join
An associate in any business or occupation; a member of a partnership
(b) Either one of a couple who dance together
(c) One who shares as a member of a partnership in the management, or in the gains and losses, of a business
Shak
Hence: (a) A husband or a wife
"Partner of his fortune
{f} work as an associate, join as a colleague
One who has a part in anything with an other; a partaker; an associate; a sharer
Your partner is the person you are married to or are having a romantic or sexual relationship with. Wanting other friends doesn't mean you don't love your partner. his choice of marriage partner
an associate who works with others toward a common goal; "partners in crime"
Business associate who shares equity in a firm
act as a partner; "Astaire partnered Rogers"
Your partner is the person you are doing something with, for example dancing with or playing with in a game against two other people. My partner for the event was the marvellous American player. a partner in crime
a person who is a member of a partnership
provide with a partner
a person's partner in marriage
If you partner someone, you are their partner in a game or in a dance. He had partnered the famous Russian ballerina He will be partnered by Ian Baker, the defending champion He partnered Andre Agassi to victory. to be someone's partner in a dance, game etc
The partner of a country or organization is another country or organization with which they work or do business. Spain has been one of Cuba's major trading partners
The partners in a firm or business are the people who share the ownership of it. He's a partner in a Chicago law firm
The organisation in the project country with which the funding agency collaborates to achieve mutually agreed upon objectives Partners may include host country governments, local and international NGOs, universities, professional and business associations, private businesses, etc
aite
partner in crime
A criminal accomplice
partner in crime
A close associate of another
partner relation
the responsibility of partners to act in one another's best interests
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

Guy
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
A companion; a comrade
associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
To connect or join together; combine
associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
bro
a male who is preppy
buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
To assign a buddy, or partner
buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

dude
A tourist
dude
A man
dude
he

Dude don't know what's good for him.

fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
To suit with; to pair with; to match
friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

gentleman
Toilets intended for use by men
gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

guy
thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

guy
To equip with a support cable
guy
thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

guy
To make fun of, to ridicule with wit or innuendo

Terry Kilmartin , applauded for every ‘um’ and ‘ah’, knew that he was being guyed and had the charm to make it funny.

guy
A male

Jane considers that guy to be very good looking.

guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

guy
An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
individual
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

individual
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

individual
An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
kid
To make a fool of (someone)
kid
Kidskin
kid
Of a goat, to give birth to kids
life partner
A romantic partner for life. This can be same-sex or opposite-sex, married or without marriage, and monogamous or polyamorous
nominal partner
Participant in a mutual enterprise that resembles a partnership but may not have such a formal structure
quasi partner
a nominal partner
sexual partner
A person or being with whom somebody or something has sex, voluntary or not
silent partner
A partner who is not actively involved in the running of a business
sleeping partner
a business partner who doesn't play an active role in running the day-to-day operations of a business, who instead, finances the business in the form of capital investment
strike partner
A fellow striker

The striker crossed the ball into the area and found his strike partner Jones, who headed it into the net.

guy
stay-rope
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
individual
{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
a partner
{n} colleague
associate
{a} joined in league
associate
{v} to keep company, to unite
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
associate
{a} connected, influenced one by another
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
gentleman
{n} a term of complaisance
guy
{n} a rope to keep a heavy body steady while hoisting or lowering, or to confine a boom forward
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
A partner
pardner
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friend
mucker
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
Guy
{i} male first name
Guy
given name, male
Man
nar
Man
auto
Person
gentle
associate
To connect or place together in thought
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
Enter keywords
associate
To accompany; to keep company with
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate
A companion; one frequently in company with another, implying intimacy or equality; a mate; a fellow
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
Following or accompanying; concomitant
associate
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
associate
noun man
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
associate
To connect in the mind or imagination
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
boy
in sailor language has no reference to age, but only to experience in seamanship A boy may be fifty or any other age A crew is divided into able seamen, ordinary seamen, and boys or greenhorns A “boy” is not required to know anything about the practical working of the vessel, but an “able seaman” must know all his duties and be able to perform them “A boy does not ship to know anything ”
boy
Exclamation of surprise or pleasure
boy
male child, as in: Is your new baby a boy or a girl?
boy
lit 'offering incense', a ceremony of offering sandalwood and frankincense to the consecrated fire during each of the five watches of the day (Var 'bui, nirang-i bui dadan, boy dadan')
boy
a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys"
boy
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy"
boy
a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is"
boy
{ü} gosh! (cry of surprise, disappointment, or excitement)
boy
n anak laki-laki (anak) 2 n cowok
Türkisch - Englisch
partner
boy
length

I walked the length of the street. - Cadde boyunca yürüdüm.

Tom measured the length of the board. - Tom panonun boyunu ölçtü.

son
ultimate

Such considerations ultimately had no effect on their final decision. - Bu tür düşüncelerin sonuçta onların nihai kararı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır.

The argument is rigorous and coherent but ultimately unconvincing. - Bu tartışma titiz ve tutarlı ama sonuçta inandırıcı.

son
{s} latest

His motorcycle is the latest model. - Onun motosikleti en son model.

His latest novel is well worth reading. - Onun en son romanı okumaya değer.

son
last

The last straw breaks the camel's back. - Devenin belini kıran son saman çöpü.

Lastly, she went to America. - Son olarak o Amerika'ya gitti.

boy
height

What is the average height of the players? - Oyuncuların boy ortalaması nedir?

Tom and his brother are about the same height. - Tom ve erkek kardeşi yaklaşık aynı boyda.

son
{s} final

I haven't read the final page of the novel yet. - Romanın son sayfasını henüz okumadım.

He finally became the president of IBM. - O, sonunda IBM'in başkanı oldu.

partner istismarı
(Pisikoloji, Ruhbilim) partner abuse
boy
tribe

Members of that tribe settled along the river. - O kabilenin üyeleri nehir boyunca yerleşti.

The Gauls are close to the Germanic tribes. - Galyalılar, Germen boylarına yakındır.

boy
stature; clan
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
son
{i} close

Close the door after you. - Sizden sonra kapıyı kapatın.

The store is closed until further notice. - Bir sonraki duyuruya kadar mağaza kapalı.

son
{s} late

He returned home three hours later. - Üç saat sonra eve geri döndü.

In late August, the Allied forces captured Paris. - Ağustos ayı sonlarında İtilâf Devletleri, Paris'i ele geçirdi.

Son
to
boy
dimension

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları hayal etmek zordur.

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları görselleştirmek zordur.

boy
(Tıp) body height
boy
elongation
boy
taille
individual
(Tıp) individual
man
inductive
pal
(Askeri,Teknik) blade
pal
impeller
son
(Denizbilim) boundary
boy
figure

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

boy
extent

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

boy
size

Your book is double the size of mine. - Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.

My dog is almost half the size of yours. - Benim köpeğim neredeyse boyunuzun yarısı kadar.

boy
full-length

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

boy
stature

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

son
crucial

The first minutes after a heart attack are crucial. - Bir kalp krizinden sonra ilk dakikalar çok önemlidir.

son
sequel
son
death

You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death. - Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir.

He took charge of the firm after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu üstüne aldı.

son
expiration
son
latter

The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method. - Onun sonunda konuşma sanatı ve mantık ile ilgili , Socrates metodunda herhangi bir anlaşmazlık örneği ile biten ikincisinin sonunda iki küçük skeç vardı.

Love is above money. The latter can't give as much happiness as the former. - Sevgi paranın üstündedir. Sonraki önceki kadar çok mutluluk veremez.

son
conclusion

The conclusion reached by a study is People who think their feet are smelly, have smelly feet; people who think they aren't, don't. - Bir çalışma ile ulaşılan sonuç ayaklarının pis koktuğunu düşünen insanların kötü kokan ayakları vardır; ayaklarının kötü kokmadığını düşünen insanların yoktur.

What led you to this conclusion? - Seni bu sonuca götüren nedir?

son
bottom

Tom found the wallet he thought he'd lost after searching the house from top to bottom. - Evi baştan aşağı aradıktan sonra Tom, kaybettiğini düşündüğü cüzdanı buldu.

Tom sat at the bottom of the stairs wondering what he should do next. - Tom daha sonra ne yapması gerektiğini merak ederek merdivenlerin alt kısmında oturdu.

son
finish

I'll come over after I finish the work. - İşi bitirdikten sonra uğrayacağım.

Having finished my work, I left the office. - İşimi bitirdikten sonra bürodan ayrıldım.

Boy
(Tıp) colo r
boy
phratry
boy
linear measurement
boy
{i} clan
boy
{i} bulk
boy
phrathy
son
{i} curtains

The room looks different after I've changed the curtains. - Perdeleri değiştirmemden sonra oda farklı görünüyor.

son
{i} ruination
son
{i} quietus
son
{i} upshot
son
tail end
son
{i} fate

Fadil's devastating fate finally came to light. - Fadıl'ın yıkıcı kaderi sonunda gün ışığına çıktı.

The last witness sealed the prisoner's fate. - Son tanık mahkûmun kaderini belirledi.

son
{s} nth
son
secundine
son
{s} bedrock
son
{i} omega
son
{s} supreme

It made me supremely happy. - Bu beni son derece mutlu etti.

son
epilogue
son
{i} expiry
son
{i} kiss off
partner
Favoriten