mate

listen to the pronunciation of mate
Englisch - Türkisch
ahbap
{f} çiftleşmek
{i} paraguay çayı
{i} ortak
{i} arkadaş

O benim iş arkadaşımdır. - He is my working mate.

Tom ve ben ruh arkadaşlarıyız. - Tom and I are soul mates.

{f} evlenmek
{f} dengini bulmak
(Tıp) Eş, karı veya koca
yardak
birader
karı
muavin
eşleştirmek
birleştirmek
bağlamak
lan
eş olmak
dost

Büyük yem, dostum, sekizde sekiz veriyorum. - Great bait, mate, I rate eight out of eight.

Kokkinakis kız arkadaşını vurdu. Bunu sana söylediğim için üzgünüm dostum. - Kokkinakis banged your girlfriend. Sorry to tell you that, mate.

(hayvan) eş
(İİ) ahbap
yöndemci
ikinci kaptan
{f} çiftleş
çiftleştirmek
çift hayvanın erkek veya dişisi
mate mat et/çiftleş
ii
mat/eş/yardımcı/arkadaş
{i} eş, misil
(fiil) mat etmek, eşlemek, evlendirmek, evlenmek, çiftleşmek, dengini bulmak, uymak
Paraguay çay
(Askeri) İKİNCİ SÜVARİ, İKİNCİ KAPTAN: Bir ticaret, ordu nakliye veya mayın gemisinin ikinci süvarisi. Birinci süvariden daha aşağı derecede olan bu güverte subayı, geminin faaliyeti ile ilgili hususlarda, gemi süvarisine yardım eder. Ayrıca bakınız: "master"
birbirine geçirmek
(Tıp) mate
(Askeri) ikinci süvari
mat etmek
evlendirmek

Giyim eşyasının hangi malzemelerden yapıldığını merak ediyorum. - I wonder what materials the garment is made of.

Ağaçkakan, eşini besliyor. - The woodpecker is feeding its mate.

eşlemek
mat

Bir kitap için materyal topluyor. - She is collecting material for a book.

Sizce ben çok materyalist miyim? - Do you think I'm too materialistic?

individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual freedom is the foundation of democracy.

guy
herif

Tom öyle herifleden nefret eder. - Tom hates guys like that.

Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz. - You guys are totally clueless.

associate
birleştirmek
female
dişi

O köpek erkek mi yoksa dişi mi? - Is that dog male or female?

Bir erkek timsah bir dişi köpeği yedi. - A male crocodile ate a female dog.

friend
dost

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

gentleman
centilmen

O hiç centilmen değil. - He is not at all a gentleman.

Bir centilmen böyle bir şey yapmazdı. - A gentleman wouldn't do such a thing.

girl
kız

O, Kanadalı bir kızla evlendi. - He married a Canadian girl.

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

gentleman
beyefendi

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

partner
ortak

Sadece Tom'la ortak oldum. - I just made Tom partner.

Biz rakibiz, ortak değil. - We're competitors, not partners.

dude
ahbap

Parti harikaydı ahbap. - That party was great, Dude.

Saçma bir gece kulübündeyim, ahbap! - I'm in a fricking nightclub, dude!

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

Çocukken pamuklu şekerin ve bulutların benzer olduklarını düşünürdüm. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

Hiç çocukların var mı? - Do you have any kids?

man
insan

Bugün, bir sürü insan işsiz kalma konusunda endişeleniyor. - Today, many people worry about losing their jobs.

Bir sürü insan faturalarını ödeme konusunda endişeleniyor. - Many people worry about paying their bills.

female
kadın

O ilk Japon kadın astronot olacak. - She will be the first female Japanese astronaut.

Erkek mi yoksa kadın bir doktoru mu tercih edersiniz? - Do you prefer a male or female doctor?

man
erkek

Michael bir erkek adıdır ama Michelle bir bayan adıdır. - Michael is a man's name but Michelle is a lady's name.

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

boy
{i} delikanlı

Bazı delikanlılar tenis oynar diğerleri futbol. - Some boys play tennis and others play soccer.

Nehirde yüzen delikanlı kimdir? - Who is the boy swimming in the river?

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
friend
{i} arkadaş

Süngerbob ve Patrick arkadaştır. - Spongebob and Patrick are friends.

Arkadaşım Korece çalışıyor. - My friend studies Korean.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

boy
erkek çocuk

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

İki erkek çocuk yemeklerini kendi aralarında pişirdi. - The two boys cooked their meal between them.

mate's receipt
(Ticaret) ikinci kaptan makbuzu
mate's receipt
(Askeri) kaptan makbuzu
mate's receipt ordino
(Ticaret) yükleme ordinosu
mate's receipt
ordino
mate's receipt
ikinci kaptan alındısı
mate of
dostum
mate selection
eş değişimi
mate's discount
(Argo) arkadaş indirimi
mate's rate
(Argo) arkadaş indirimi
individual
özgün
buddy
arkadaş

Arkadaşım dikkatsizce sürmez. - Buddy doesn't drive carelessly.

Eğer herkesle ve herhangi biriyle arkadaş olursan, çok geçmeden insanlar senin insanları memnun eden biri olduğunu düşünecekler. - If you buddy up to everybody and anybody, pretty soon people will think you're just a people-pleaser.

guy
adam

İş yerindeki adamların karının seni başka bir kadın için terk ettiğini duyuncaya kadar bekle. - Wait till the guys at work hear that your wife left you for another woman.

O araba satıcısı oldukça acayip bir adam. - That car salesman was a pretty off the wall kind of guy.

associate
{i} ortak

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Mektup arkadaşın olmak istiyorum. - I would like to be your pen pal.

Tom'un Avustralya'da bir kalem arkadaşı var. - Tom has a pen pal in Australia.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Benim küçük erkek kardeşim on iki yaşında. - My kid brother is twelve.

Küçükken, bulutları pamuk şekere benzetirdim. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

individual
fert
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

Kallben iyi bir arkadaştır. - He was a good fellow at heart.

Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı. - The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs.

buddy
dili arkadaş
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enise
Friend
(isim) Enis
associate
bağlı olan
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

associate
{s} birleşmiş
buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

Onun birçok tanıdıklar ancak birkaç arkadaşı var. - He has many acquaintances but few friends.

O gerçekten bir arkadaş değil, sadece bir tanıdık. - He is not really a friend, just an acquaintance.

guy
rezil etmek
man
yönetim

Ben bir yönetim danışmanıyım. - I'm a management consultant.

Bay Johnson dikkatsiz yönetimi nedeniyle kaybedilen para miktarı hakkında endişe ediyordu. - Mr Johnson was concerned about the amount of money that was being lost because of careless management.

associate
yarı/muhabir üye
associate
ortaklık
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
birliktelik kurmak
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
(Matematik) yandaş
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
ilişkilendirilmiş
associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
(Ticaret) katılan
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
birlikte
associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
tabi
associate
(Ticaret) meslektaş
associate
(Ticaret) ortalı
associate
iş ortağı

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

associate
(Ticaret) ortaklık etmek
boy
kızan
boy
ufaklık
boy
çocuk garson
boy
erkek genç
boy
uşak
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fellow
(Argo) genç adam
fellow
üniversite öğretmeni
fellow
emsal
fellow
yakın arkadaş
fellow
herifçioğlu
fellow
(Argo) delikanlı
female
bayan

Favori bayan repçin kim? - Who's your favorite female rapper?

1990'dan beri, on bir bayan öğrenci ödülü aldı. - Since 1990, eleven female students received the award.

female
dişi fiş
female
(Tıp) kadın cinsine mahsus
friend
can

Tom hâlâ tamamen eskisi kadar arkadaş canlısı. - Tom is still just as friendly as he used to be.

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

friend
yakın

Köpekler insanın en yakın arkadaşlarıdır. - Dogs are man's closest friends.

Konuşacak yakın arkadaşları yok. - He has no close friends to talk with.

friend
ayaktaş
friend
dostça davranmak
friend
yoldaş
girl
kadın

Bu kız bir kadın oldu. - This girl has become a woman.

Kız ince belli bir kadın haline geldi. - The girl has grown into a slender woman.

guy
gergi kablosu
guy
halat
individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

kid
genç

Ben gençken, bir çocuğun sahip olabileceği en modern şey, bir transistör radyoydu. - When I was young, the hippest thing a kid could own was a transistor radio.

Daha genç çocuklarla uğraşmayın. - Don't pick on younger kids.

man
kimse

Mağazayı pek çok kişiye sordum, ancak kimse onu duymamıştı. - I asked many persons about the store, but no one had heard of it.

Hiç kimse adaylığı kazanmak için yeterli oy almadı. - No man received enough votes to win the nomination.

man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
koca

Onlar karı koca oldu. - They became man and wife.

Bu adam benim kocam değil. - This man is not my husband.

man
adam vermek
man
zevk

Bu vakitten sonra adam ve karısı birlikte o kadar mutlu yaşadılar ki onları görmek bir zevkti. - From this time the man and his wife lived so happily together that it was a pleasure to see them.

Neden odun kesmekten büyük zevk alan bu kadar çok insan olduğunu biliyorum. Bu aktivitede sonuçları hemen anında görürsünüz. -- Albert EINSTEIN - I know why there are so many people who love chopping wood. In this activity one immediately sees the results. -- Albert EINSTEIN

man
mide

Lütfen beni güldürme. Dün bir sürü mekik çektim ve mide kaslarım ağrıyor. - Please don't make me laugh. I did too many sit-ups yesterday and my stomach muscles hurt.

Hiç kimse boş mideyle vatansever olamaz. - No man can be a patriot on an empty stomach.

man
yeterince insan olmak
man
kent çapında ağ
second mate
(Askeri) üçüncü kaptan
without a mate
eşsiz
yoke mate
meslektaş
gentleman
{i} bay

Bay Hawk, kibar bir beyefendidir. - Mr Hawk is a kind gentleman.

Bay Hawk nazik bir beyefendidir. - Mr. Hawk is a kind gentleman.

associate
{f} ortak ol
associate
ortak çalışma arkadaşı
associate
düşünmek
associate
hakları sınırlı üye
associate
birleşmek
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

boy
Üf!
boy
Vay canına!
buddy
ulan
buddy
lan
dude
züppe adam
fellow
adam

Tüm hatalarına rağmen, o iyi bir adam. - For all his faults, he is a good fellow.

Böyle bir adamla tartışılmayacağını bilecek kadar akıllı olmalısın. - He ought to know better than to quarrel with such a fellow.

fellow
kişi
fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

fellow
benzer
fellow
hemcins
female
dişilere ilişkin
gentleman
adam

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

gentleman
{i} kibar kimse
girl
sevgili

Gerçeği anlatmak gerekirse o benim sevgilim. - To tell the truth, she is my girlfriend.

Bu gece kardeşimin sevgilisiyle buluşacağım. - I'm going to meet my brother's girlfriend tonight.

girl
kadın işçi
running mate
koşu arkadaşı
school-mate
okul arkadaşı
man
adam

Sağlıklı olan adam sağlığın değerini bilmez. - A healthy man does not know the value of health.

O sağlam genç bir adam. - He is a robust young man.

Man
Man
associate
benzetir
associate
Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak

Which of these phrases do you associate with the pictures?.

associate
{f} ilişkilendir

Sık sık siyahı ölümle ilişkilendiririz. - We often associate black with death.

Asya'da Fransız dili genellikle romantizmle ilişkilendirilir. - In Asia, French language is often associated with romantism.

associate
ile görüşmek
bed mate
yatak arkadaşı
bro
(Brother) Bir hitap kelimesi olarak, "kardeş", "dostum", "arkadaşım", "kanka"
buddy
Dostluk kurmak, arkadaş olmak
dude
adamın
dude
giyimine aşırı düşkün erkek
dude
Kanka
dude
Amerikalıların günlük konuşma dilinde birbirlerine hitap etmek için kullandıkları kelime
female
kadındı
flat mate
düz mate
friend
arkadaşın
friend
arkadaşı
gal
hdili kız gal hs gallon
girl
kızla
girl
kıza
girl
girli
guy
bağlamak
guy
germe kablosu
guy
herifin
guy
gergi teli
guy
halatla tutturmak
guy
tip

Ben o tip adam değilim. - I'm not that type of guy.

Tom o tip bir adam değildir. - Tom isn't that type of guy.

guy
takılmak

Siz çocuklar takılmak istemez misiniz? - Don't you guys hang out?

Fransızca çalışıyor olmalıyım ama siz arkadaşlarla takılmak daha eğlenceli. - I should be studying French, but it's more fun hanging out with you guys.

guy
acayip kılıklı tip
guy
korkuluk
guy
germe halatı
guy
gergi halatı
kid
kid
man
dostum
man
adama
man
adamm
mating
çiftleştirme
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Öld
Kahve kreması
Yaprakları çay gibi haşlanarak içilen ve Brezilya çayı da denilen bitki
Paraguay çayı
boy
Uzunluk
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
Boy
kabile
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
GAL
(Osmanlı Dönemi) (Gâle) f. Uzak, baid, ırak
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Uzaklık
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Destan
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
boy
Kumaş için ölçü
gal
Ağaçlı çukur yer
gal
Tasma
Englisch - Englisch
The other member of a matched pair of objects

I found one of the socks I wanted to wear, but I couldn't find its mate.

Alternative spelling of maté., an aromatic tea-like drink prepared from the holly yerba maté (Ilex paraguariensis)
Short for first mate
A friend, colleague etc.; an informal and friendly term of address to a stranger, usually of the same sex. Often used in direct address to any male
To fit (objects) together without space between
A sexual partner
To pair in order to raise offspring
In naval ranks, a non-commissioned officer or his subordinate (e.g. Boatswain's Mate, Gunner's Mate, Sailmaker's Mate, etc)
The abovementioned plant; the leaves and shoots used for the tea
Short for Checkmate
To match, fit together without space between

The pieces of the puzzle mate perfectly.

To win a game of chess by putting the opponent in checkmate
To introduce (animals) together for the purpose of breeding
A technical assistant in certain trades (e.g. gasfitter's mate, plumber's mate); sometimes an apprentice
To copulate
a fellow, associate, colleague, or someone with whom something is shared, e.g. classmate, shipmate
A ship's officer, subordinate to the master on a commercial ship
To arrange in matched pairs
{n} a companion, helper, second in command
{v} to match, equal, marry, subdue, cross
{f} bring together for breeding; pair, couple; copulate (of animals); marry; achieve the position of checkmate in the game of chess
To fit together without space between. (The pieces of the puzzle mate perfectly.)
Some men use mate as a way of addressing other men when they are talking to them. Come on mate, things aren't that bad. = pal
A drink prepared of yerba mate (Ilex paraguariensis)
a fellow member of a team; "it was his first start against his former teammates"
Acronym for the Midocean Acoustic Transmission Experiment, a project of the APL of the University of Washington Department of Oceanography It was conducted near Cobb Seamount in the Northeast Pacific Ocean about 450 km off the coast of Washington during June-July 1977 In this experiment simultaneous measurements of temperature and velocity time series, vertical and horizontal temperature profiles, and acoustic transmissions were performed to attempt to ascertain the effects of internal waves on acoustic transmissions See Ewart and Reynolds (1984)
One of the captain's assistants
"Wait" or "stop "
To match; to marry
bring two objects, ideas, or people together; "This fact is coupled to the other one"; "Matchmaker, can you match my daughter with a nice young man?"; "The student was paired with a partner for collaboration on the project"
the partner of an animal (especially a sexual partner); "he loved the mare and all her mates"; "camels hate leaving their mates"
Modular automatic test equipment
An animal's mate is its sexual partner. The males guard their mates zealously
If there are more than one bearing the title, they are called, respectively, first mate, second mate, third mate, etc
A man's best male friend
Someone's wife, husband, or sexual partner can be referred to as their mate. He has found his ideal mate. = partner
Hence, specifically, a husband or wife; and among the lower animals, one of a pair associated for propagation and the care of their young
White moves first, and checkmates black against every possible defence
place an opponent's king under an attack from which it cannot escape and thus ending the game; "Kasparov checkmated his opponent after only a few moves"
On a commercial ship, the mate or the first mate is the most important officer except for the captain. Officers of lower rank are also called mates. the mate of a fishing trawler
informal term for a friend of the same sex
A rank (no longer used) between midshipman and lieutenant
"Wait" or "stop"
is a tea-like drink made of yerba mate, a relative of holly
From the Persion mat (death) See: checkmate
South American tea-like drink made from leaves of a South American holly called mate
make love; "Birds mate in the Spring"
An officer in a merchant vessel ranking next below the captain
an exact duplicate; "when a match is found an entry is made in the notebook"
a person's partner in marriage
In the navy, a subordinate officer or assistant; as, master's mate; surgeon's mate
In chess, mate is the same as checkmate. see also cellmate, classmate, flatmate, playmate, roommate, running mate, schoolmate, shipmate, soul mate. To checkmate or achieve a checkmate
A ships officer, subordinate to the captain
A sexual partner, especially of a breeding animal
A term which denotes either a checkmate or a stalemate These conditions can terminate game play (except as noted by abdications) and satisfy the precondition of the secondary game objective
A technical assistant (gasfitters mate)
Checkmate
You can refer to someone's friends as their mates, especially when you are talking about a man and his male friends. He's off drinking with his mates = pal
To match one's self against; to oppose as equal; to compete with
South American holly; leaves used in making a drink like tea
The Paraguay tea, being the dried leaf of the Brazilian holly (Ilex Paraguensis)
A deck officer on a merchant ship ranking below the captain
See 2d Mat
To confuse; to confound
{i} friend, companion; co-worker, colleague; spouse, marital partner; partner; fellow sailor; one of a pair of matched items; each of a pair of animals that live and breed together; position of checkmate in the game of chess
The "Chief Officer" in chage of the deck department The mate is also normally responsible for the maintenance of the deck , deck machinery and accommodation He / She is also responsible for the safe loading and discharging of the vessel Generally the Chief Officer is the ships Safety Officer The Mate normally stands a navigational watch ( 4 - 8 ) and a cargo watch
A suitable companion; a match; an equal
To checkmate
A friend; a friendly term of address to a stranger
Same as Checkmate
maté
A beverage, resembling tea, made from the dried leaves of this plant
maté
An evergreen tree, Ilex paraguariensis, native to South America, cultivated for its leaves
maté
A cup of this drink
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

GAL
Guardian Ad Litem, an individual (often a lawyer) appointed to represent the best interests of a child or incapacitated person for the purpose of a legal procedure
Gal
Alternative form of Gal
Gal
The symbol for the cgs unit of acceleration, gal or galileo
Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

associate
A companion; a comrade
associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
To connect or join together; combine
associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
battery mate
One member of a battery, a baseball pitcher and catcher collectively
boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
bro
a male who is preppy
buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

buddy
To assign a buddy, or partner
chief mate
The second in command following the Captain. Primary duties include managing maintenance and upkeep of the vessel
dude
A man
dude
he

Dude don't know what's good for him.

dude
A tourist
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
female
Belonging or referring to the sex which is generally characterized as the one associated with the larger gametes (for species which have two sexes and for which this distinction can be made)
female
Someone or something of feminine sex or gender
first mate
An officer on a merchant ship next in rank to the captain and responsible to the captain for the safety and security of the ship
fool's mate
The quickest possible checkmate in the game of chess
friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

gal
An adolescent girl or young woman
gal
gallon

The car my grandfather gave me only got ten miles to the gallon. - The car my grandfather gave me only got ten miles per gallon.

The car my grandfather gave me only got ten miles per gallon. - The car my grandfather gave me only got ten miles to the gallon.

gentleman
Toilets intended for use by men
gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

girl
A young female (in contrast to boy), usually a child or adolescent

Amanda is a girl of 16.

girl
a daughter

Your girl turned up on our doorstep.

girl
A boy with girl-like qualities, especially squeamishness

Stop being such a girl and punch back.

girl
a girlfriend

I'm going to meet my girl over there.''.

girl
A queen (the playing card.)* Weisenberg, Michael (2000) . MGI/Mike Caro University. ISBN 978-1880069523
guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

old mate
In general, any person, whose specific identity can be deduced from context

Old mate dropped by and we watched the cricket for a bit.

old mate
An elderly man

We were sitting at the bar when old mate came and asked us for a cigarette.

running mate
A candidate on a joint ticket who is not the primary candidate on that ticket
scholar's mate
the checkmate which occurs after the moves 1.e4 e5 2.Qh5 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Qxf7#
yerba maté
Alternative form of maté
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
associate
{a} joined in league
associate
{a} connected, influenced one by another
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
associate
{v} to keep company, to unite
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
female
{n} the sex which bears yound
female
{a} belonging to the female, effeminate, kind, tender, soft, delicate, weak
gentleman
{n} a term of complaisance
girl
{n} a female child, a young woman
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
paper mate
Paper Mate, is a trademark of Sanford L.P., a Newell Rubbermaid company. Sanford L.P. is a company that makes stationery and office products. Sanford's other brands include CardScan, Dymo, Expo, Foohy (formerly Colorific), Liquid Paper, Mimio, Parker, Pelouze, Prismacolor, Rolodex, Rotring, Sensa, Sharpie, Sharpie Accent, Uni-ball, and Waterman. They are best known for their Sharpie markers and their "PhD multi pen/pencil/stylus", which is endorsed by the American Physical Therapy Association (APTA) for the reduced writing fatigue produced by its grip to the hand
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
Friend
mucker
GAL
(Internet Slang) go meet some friends and develop some outside interests! (used to ridicule people who spend large amounts of time using computers or the Internet)
Gal
Galatians. A girl. The centimeter-gram-second unit of acceleration, equal to one centimeter per second per second. gallon. a girl or woman - used especially by older people (girl). gal. the written abbreviation of gallon or gallons
Man
auto
Man
nar
Partner
aite
Soul mate
A person's soul mate is that individual who complements the other in the eternal marriage bond
Zemes mate
In Baltic religion, the female aspect of nature and the source of all life. Together with Dievs, she stimulates and protects the power of life. Libations of beer were offered to her at the opening of every festival, and bread, ale, and herbs were buried in the ground, thrown into rivers and lakes, or tied to trees in her honour. Her various functions were eventually assumed by demigoddesses of forests, fields, stones, animals, water, and, in the Christian era, by the Virgin Mary
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
noun man
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
Enter keywords
associate
To accompany; to keep company with
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
associate
Following or accompanying; concomitant
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
To connect in the mind or imagination
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
associate
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
associate
To connect or place together in thought
associate
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
associate
A companion; one frequently in company with another, implying intimacy or equality; a mate; a fellow
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
Türkisch - Englisch
paraguayan tea
maté
(Tıp) mate
maté, Paraguay tea
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: çobanpüskülügiller,şerrabetürraiye) mate, Paraguay tea
boy
length

I walked the length of the street. - Cadde boyunca yürüdüm.

Tom measured the length of the board. - Tom panonun boyunu ölçtü.

boy
height

Tom and his brother are about the same height. - Tom ve erkek kardeşi yaklaşık aynı boyda.

Meg is about the same height as Ken. - Meg Ken ile yaklaşık aynı boydadır.

boy
tribe

Members of that tribe settled along the river. - O kabilenin üyeleri nehir boyunca yerleşti.

Members of the tribe settled down along the river. - Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti.

partner
{i} partner
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
boy
stature; clan
boy
dimension

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları hayal etmek zordur.

What are the dimensions of the room? - Odanın boyutları nedir?

boy
taille
boy
(Tıp) body height
boy
elongation
man
inductive
pal
(Askeri,Teknik) blade
pal
impeller
boy
full-length

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

boy
figure

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

boy
size

A person's heart is approximately the same size as their fist. - Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır.

My dog is almost half the size of yours. - Benim köpeğim neredeyse boyunuzun yarısı kadar.

boy
stature

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

boy
extent

Layla's letters revealed the extent of her racism. - Leyla'nın mektupları onun ırkçılığının boyutlarını ortaya çıkardı.

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

Boy
(Tıp) colo r
Gal
{i} Wales

Welsh is an official language in Wales and Chubut. - Galce, Galler ve Chubut'ta resmi bir dildir.

Great Britain consists of Wales, England, and Scotland. - Büyük Britanya; Galler, İngiltere ve İskoçya'dan oluşur.

Gal
Welsh, of the Welsh or their language
Gal
Welsh

Welsh is a very difficult language for me. - Galce benim için çok zor bir dildir.

Welsh is a beautiful language. - Galce güzel bir dildir.

boy
linear measurement
boy
{i} bulk
boy
{i} clan
boy
phrathy
boy
phratry
gal
girl or woman (Slang)
gal
gal
mate
Favoriten