somebody

listen to the pronunciation of somebody
Englisch - Türkisch
biri

Birinin bağırdığını duyduk. - We heard somebody shout.

Olabildiğince tuhaf, o ölü olduğu söylenilen biriyle karşılaştı. - As strange as it may be, he met with somebody who is said to be dead.

birisi

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody get that?

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

bir kimse
önemli birisi
{i} kimisi
{z} biri, birisi, bir kimse: Somebody telephoned you. Biri sana telefon etti. i., k.dili. önemli biri, hatırı sayılır biri
{i} şahsiyet
hatırı sayılır kimse
{i} önemli kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

büyük şahsiyet
{i} bazısı
{i} kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

Fransızca anlayan kimseyi arıyorum. - I'm looking for somebody who understands French.

her
ona

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

O, ona nerede yaşadığını sordu. - He asked her where she lived.

him
ona

Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu. - We had no choice but to leave the matter to him.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

that
(İnşaat) şu

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

you
sen

Sen olmasaydın, o hâlâ hayatta olacaktı. - If it hadn't been for you, he would still be alive.

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

it
ona
our
bizim

Tazelik bizim önceliğimizdir. - Freshness is our top priority.

Tatoeba Projesi bizim sanal evimizdir. - Tatoeba Project is our virtual home.

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I do not understand you.

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

us
biz
someone
birisi

Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı. - She screamed with horror as someone took hold of her arm.

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

that
o
somebody else
başkası

Her zaman bir başkasının aptalıyız. - We're always somebody else's idiot.

Bu belki artık bir başkasının sorunu olmayabilir. - This may end up being somebody else's problem.

somebody elses
başka birinin
somebody elses
başkasının
somebody's doing
başının altından çıkmak
somebody's pawn
maşası olmak
sober somebody up
ayıltmak
sort somebody out
canına okumak
sort somebody out
Birinin icabına bakmak

I will sort him out if he goes on bothering my girlfriend.

this
bu
that
bağlaç ki
his
onun

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

Onun adı Tomoyuki Ogura. - His name is Tomoyuki Ogura.

them
onlara

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

that
conj. şu
me
bana
that
{z} (çoğ. those)
us
bizi
them
onlar

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your father yesterday.

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your dad yesterday.

my
benim
it
o
that
bu kadar

Ver onu. Sahip olduğunun hepsi bu kadar mı? - Hand it over. That's all you've got?

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
that
(sıfat) öteki
that
Keşke

Keşke o gitarı alabilsem. - I wish I could buy that guitar.

Keşke sigara içmeyi bıraksa. - I wish that she would stop smoking.

that
(bağlaç) şu, o, ki, diye, için
find somebody out
suçüstü yakalamak
her
o
him
o
him
kendine

O kendi kendineHAYIRdedi.Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

something
birşey

Tom asla ağzını birşeyi şikayet etmeden açmaz. - Tom never opens his mouth without complaining about something.

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

their
onların

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

her
onun

Onun ailesi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. - I don't know anything about her family.

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

that
{s} öteki

Bu araba ötekinden daha iyi bir çalışmaya sahip. - This car has a better performance than that one.

accuse somebody of something
Birisini bir şeyle, bir şey yapmakla suçlamak
bleed somebody dry
(Ev ile ilgili) Kanını emmek, birisinin parasını sömürmek
calm somebody down
sakinleştirmek
follow in somebody's wake
izlemek
get somebody up
kaldırmak
her
kendine

Jane'nin hayali kendine yaşlı ve zengin bir sevgili bulmaktı. - Jane's dream was to find herself a sugar daddy.

O kendi kendine mırıldanıyor. - She is muttering to herself.

her
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

Onu Kaliforniya'ya gönderiyorum. - I'm sending her to California.

her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
kendisi

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

her
ondan

Siz ondan daha uzun boylusunuz. - You are taller than her.

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

her
dişil onu
him
onu

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın. - As long as you are with him, you can't be happy.

him
kendi

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
sell somebody a pup
kandırmak
shut somebody up
lafını ağzına tıkamak
shut somebody up
lafı ağzına tıkamak
something
biraz

Bu biraz farklı bir şeydi ve beraber takıldığım insanlar bunlardan takıyordu. - It's something a bit different and the people I was hanging around with wore them.

Köpeğini besleyecek bir şey almak için biraz paraya ihtiyacı vardı. - She needed some money to buy something to feed her dog.

that
böyle

Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım. - I am surprised that she refused such a good offer.

Tom'un şimdiye kadar böyle küçük bir araba sürmeyi düşüneceğinden şüpheliyim. - I doubt that Tom would ever consider driving such a small car.

that
{z} o, şu: Did you see that? Onu gördün mü? This is a verbena and that's a lantana. Bu mineçiçeği, o da ağaçminesi. After That cat has been up to O kedi yine marifetini göstermiş
that
için

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

that
diye

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

them
onları

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

turn somebody on
heyecanlandırmak (cinsel)
wake somebody up
uyandırmak
you
sana

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

his
zam onunki
my
ünl
my
vay be!
my
million years
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
vay canına!
my
hayret
my
vay be
something
falan

Aptal ya da falan olduğumu düşünüyor musun? - Do you think I'm stupid or something?

Bir pizza falan sipariş edebiliriz. - We could order a pizza or something.

something
{i} önemli bir şey

Sana önemli bir şey söylemek üzereyim. - I'm about to tell you something important.

Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum. - Each time I see Mary, I learn something new and important from her.

that
in that mademki
that
O that
us
amerika birleşik devletleri
something
bir parça şey
accommodate somebody with
sağlamak
acquainted with somebody
tanışmak
advise somebody of something
uyarmak
apologize to somebody
af dilemek
appeal to somebody
hoşuna gitmek
assure somebody that
inandırmak
be down on somebody
karşı olmak
belong to somebody
birine ait olmak
bid somebody godspeed
yolcu etmek
bid somebody godspeed
uğurlamak
bite somebody's head off
başının etini yemek
bring somebody in something
kazandırmak
bring somebody up
yetiştirmek
bundle somebody off
(deyim) başından atmak
bundle somebody off
(deyim) başından savmak
bundle somebody up
sarıp sarmalamak
buy somebody off
rüşvet vermek
call somebody to account for
hesap sormak
cheer somebody up
gönül açmak
chill somebody to the bone
içine işlemek
chill somebody to the marrow
içine işlemek
chisel somebody
zokayı yutturmak
clap somebody in jail
(Argo) kodese tıkmak
clap somebody into jail
(Argo) kodese tıkmak
come back to somebody
aklına gelmek
confront somebody with
karşı karşıya bırakmak
confront somebody with
karşılaştırmak
convince somebody of something
ikna etmek
cool somebody down
sakinleştirmek
cut somebody off
mirastan mahrum etmek
destroy somebody's family
ocağını söndürmek
discriminate against somebody
kötü davranmak
discriminate favor of somebody
ayrıcalık yapmak
divest somebody of
mahrum etmek
expect something of somebody
yakıştırmak
feel sorry for somebody
acımak
fob somebody off
kazıklamak
follow in somebody's footsteps
izinden yürümek
follow in somebody's wake
izinden gitmek
follow in somebody's wake
takip etmek
follow somebody's advice
tavsiyeye uymak
get on well with somebody
anlaşmak
get on with somebody
anlaşmak
get somebody down
moralini bozmak
get somebody in
çağırmak
get somebody wrong
yanlış anlamak
get somebody's dander up
öfkelendirmek
give somebody notice
uyarı vermek
give somebody notice of
uyarmak
give somebody the thumbs up
tam puan vermek
give somebody the thumbs up
tam not vermek
give somebody up
ilişkiyi kesmek
give somebody up
umudunu kesmek
give up something to somebody
helal etmek
grease somebody's palm
rüşvet vermek
hang on somebody's lips
can kulağıyla dinlemek
her
kendi

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

his
eril onunki
hit it off with somebody
anlaşmak
hold out a carrot to somebody
yemlemek
hurt somebody's feelings
rencide etmek
hurt somebody's feelings
hor görmek
hurt somebody's feelings
horlamak
hurt somebody's pride
onuruna dokunmak
important person
ağır top
inform on (somebody)
ispiyonlamak
inform somebody of something
haberdar etmek
introduce somebody to
tanıştırmak
it
ebe (oyunda)
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunlarda)
it
cinsel ilişki
join issue with somebody
münakaşa etmek
join issue with somebody
tartışmak
keep somebody in countenance
teşvik etmek
knock somebody down
yumrukla devirmek
let somebody down
yüzüstü bırakmak
make somebody to dig up
eştirmek
making somebody walk
yürütme
meet somebody in final
(Spor) finalde oynamak
meet somebody in final
(Spor) finalde karşılaşmak
meet somebody's requirements
gereksinimini karşılamak
mistake somebody for
karıştırmak
move in on somebody
abayı sermek
nail somebody down
mıhlamak
need somebody's help
birine işi düşmek
offend somebody's feelings
gücüne gitmek
offend somebody's feelings
ağır gelmek
offer somebody an opportunity
fırsat sunmak
pity somebody
acımak
plague somebody's life out
başının etini yemek
poke fun at somebody
makaraya sarmak
propose to somebody
evlilik teklif etmek
prove somebody right
haklı çıkarmak
pull somebody down
zayıf düşürmek
pull somebody down
zayıflatmak
put somebody in his place
haddini bildirmek
put somebody in mind of
hatırlatmak
put somebody on his mettle
teşvik etmek
put somebody out
darıltmak
put somebody through
bağlamak
put somebody through
birini telefonda bağlamak
put somebody up
ağırlamak
put somebody up
konuklamak
receive somebody
kabul etmek
reconcile somebody to
razı etmek
reduce somebody to tears
gözyaşlarına boğmak
reduce somebody to tears
ağlatmak
refer somebody to god
allah'a havale etmek
remind somebody of something
aklına getirmek
remind somebody of something
hatırına getirmek
resemble somebody a lot
çok benzemek
resemble somebody in looks
benzemek
ride atilt at somebody
saldırmak
rude to somebody
kaba davranmak
rude to somebody
kabalık etmek
ruin somebody's family
ocağına incir dikmek
run up against somebody
karşılaşmak
Türkisch - Türkisch

Definition von somebody im Türkisch Türkisch wörterbuch

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Duygu
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Bina temeli
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
Englisch - Englisch
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

Some unspecified person
{n} an indiscriminate person, a person of not
pron. some person, unspecified person
A person of consideration or importance
{i} important person
Somebody means the same as someone. be sb to be or feel important
a human being; "there was too much for one person to do"
A person unknown or uncertain; a person indeterminate; some person
sb
somebody else
someone else, some other person
somebody's
Contraction of somebody is
somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Possessive case of somebody
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Middle English
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
season best (this season's personal best)
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
sideband
beat somebody to the punch
To do something before somebody else is able to

I was planning to take care of the problem for him, but he beat me to the punch and did it himself.

bend somebody's ear
To bore; to talk too long, especially to one particular person

Sorry to bend your ear with the whole story, but I think you ought to know.

curl somebody's hair
Alternative form of curl someone's hair
cut somebody some slack
to be patient or lenient with somebody; to relax standards or expectations

Cut the new guy some slack. He's only been here for two days.

egg somebody on
To tease, provoke or encourage

Quit egging him on about his pet peeves.

follow somebody off a cliff
To follow (a leader or de facto leader) without question or thought, with disastrous consequences

After 9/11, many feared that Baby Boomers would follow President Bush off a cliff.

fuck somebody up
Fight with someone and win, causing significant physical damage to their body
fuck somebody up
To cause someone to make a big mistake
fuck somebody up
To cause significant mental damage to someone
get on somebody's case
To lecture, berate, or complain to somebody, especially to find fault or criticize

His boss was always getting on his case about his standards of dress, even though he worked well and seldom left the back room.

get on somebody's nerves
To annoy or irritate; to bother

Gerty wished to goodness they would take their squalling baby home out of that and not get on her nerves.

give somebody a hand
To applaud or clap (also to give (someone) a big hand)

Please give all our dedicated volunteers a hand for their hard work.

give somebody a hand
To help, aid, or assist

Could you please give me a hand carrying this mattress?.

give somebody a hard time
To tease, kid, or rib

He's usually pretty good-natured when the children give him a hard time about his bald spot.

give somebody a piece of one's mind
To express one's opinion strongly; to voice one's disagreement or dissatisfaction

That is the fourth time this week my neighbor's barking dog has woken me up. I'm going to go give her a piece of my mind about it.

give somebody an earful
To shout very loudly at someone

I should've never tried to grind the business' computer system to halt. Firstly I got sacked, and then my boss gave me a right earful.

give somebody pause
To give somebody cause for concern

Here is a fact that will give you pause. Many states do not publish the voting records of their legislators.

give somebody the brush-off
To rebuff, snub or curtly reject someone

I asked three different clerks, and they all gave me the brush-off.

give somebody the cold shoulder
To snub, resist or reject somebody; to regard somebody distantly

I must have made him angry with my comment. He’s been giving me the cold shoulder ever since I said it.

give somebody the heave-ho
to fire, expel or break up with someone

I'm looking for work again because they gave me the heave-ho.

give somebody the old heave-ho
Alternative form of give somebody the heave-ho

Now I won't have to explain to her what sort of friend you really were and why I gave you the old heave-ho.

give somebody the runaround
To delay, dodge, or frustrate (someone), especially by providing useless information or directions

They gave me the runaround when I called. I got a full tour of the facility by phone, but no answer to my question.

give somebody the slip
To evade, escape, or get away from somebody

One way or another I'm gonna lose ya, I'm gonna give you the slip.

give somebody what-for
To admonish or berate; to speak angrily at somebody

He really gave the kid what-for about the baseball through his window.

hand it to somebody
To give somebody credit or praise

You have to hand it to him for finishing such a big project so quickly.

hate somebody's guts
To despise; to hate intensely or passionately

She caught him seeing another woman, and now she hates his guts.

haul somebody over the coals
To express anger with someone in no uncertain terms when they do something wrong

The teacher hauled him over the coals for smoking in the toilets.

her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

hold somebody's hand
To guide somebody through the basics or assist with excessively small details

I'll give you advice on writing an article, but I won't hold your hand through the entire process.

hold somebody's hand
To grasp or hold a person's hand
hot on somebody's heels
Close behind; pursuing or following closely

She left the restaurant with him hot on her heels.

if you love somebody, set them free
One should be willing to let go of someone they love if they truly love them
it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
Italian
it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
Italy
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

keep somebody in stitches
To keep somebody laughing hard or amused

The show kept me in stitches the whole time.

keep somebody posted
To inform (someone) regularly of the latest developments

That's all the news for now, but I'll keep you posted about new developments.

leave somebody high and dry
To abandon somebody; to stop providing assistance at a crucial moment

He just walked out and left her high and dry with two kids and a mortgage.

leave somebody holding the bag
To remove the value from an article or arrangement and leave somebody holding the empty (or valueless) container

The closing bell may be ringing for business method patents, and their patentees may find they have become bagholders. (Federal district court in CyberSource Corp. v. Retail Decisions Inc., 2009 WL 815448 (N.D. Cal. Mar. 23, 2009), referring to the In re Bilski case).

leave somebody holding the bag
To abandon somebody, leaving them holding the responsibility or blame

After the accident, he just vanished and left me holding the bag.

let somebody down
To fail somebody; to disappoint or to fail to uphold a commitment

He really let me down when he didn't arrive on time.

let somebody in on
To disclose; to tell somebody a secret or share privileged information

Do you think we should let him in on the shortcut?.

make somebody's hair curl
Alternative form of curl someone's hair
me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
As the subject of a verb, used without and
me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

not give somebody the time of day
to ignore someone deliberately; to refuse to talk or pay attention to someone probably because you think they are not good enough to talk to you or they really annoy you

I think I've really annoyed him this time - he won't even give me the time of day!.

one's
belonging to one
our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

pull somebody's leg
To tease someone; to lead someone on; to goad someone into overreacting. It usually implies teasing or goading by jokingly lying

I hadn't pulled Mrs. Barstow's leg for any of that stuff, she had just handed it to me on a platter, and that wasn't my fault.

pull the wool over somebody's eyes
to deceive (someone)
put hair on somebody's chest
To make a person (especially a male) stronger or more masculine

When Lonnie Bushey was 6 he started drinking with his father who told him it would put hair on his chest and make him a man.

put one past somebody
To deceive, trick, or fool, especially by concealing something

He tried to put one past the band director by giving her a jalapeño-flavored lollipop.

put somebody in his place
To bring somebody down; to humble or insult

His quips at the party aimed to put the CEO in his place.

put words in somebody's mouth
To attribute to somebody something he or she did not say; to claim inaccurately that somebody said or intended something

I hope I'm not putting words in your mouth. Did you just tell me to go home early?.

read somebody the riot act
To scold or berate somebody; to reprimand

She really read him the riot act about his smoking habit.

read somebody's lips
To discern what somebody is saying by watching the shape of the mouth rather than by hearing the sounds of the words

Deaf people may be able to read people's lips, but it's not a foolproof means of communication.

read somebody's lips
To pay close attention (often imperative)

Read my lips. We are not going to the park today, and that is final.

rub somebody the wrong way
To bother, disturb, irritate, or annoy

It's a small thing, really, to leave towels unfolded, but it rubs him the wrong way.

run somebody ragged
To exhaust; to demand excessive effort or work from somebody

They've been running him ragged trying to keep up with the demand for new features.

s.o.
significant other
s.o.
someone
send somebody packing
To expel or eject somebody; to chase off or force out

The whole town got together and sent the bandit packing.

serve somebody right
To happen to someone who is thought to deserve it

And serves you right, said Jane, the pert chambermaid, if you will take their money to get drunk on..

show somebody the door
To escort someone to the exit of the premises; to expel someone from a room, gathering, etc

o man shall laugh at me now that I'm down. Show him the door, Dig..

show somebody the door
To dismiss or reject; to exclude someone who was formerly included

In Maryland, Rep. Connie Morella, a skillful, conscientious politician, was ousted. . . . The always-charming Morella . . . provided great constituent service. . . . Still, voters showed her the door.

someone
some person

Is someone there?.

someone's
The possessive adjective for someone
someone's
someone is
someone's
someone has
something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

something
To a high degree
something
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

something
Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

something
an important person; a somebody

He looks a something behind that big desk.

something
Somebody or something who is superlative in some way

She's really something. I can't believe she would do such a mean thing.

something
Having a characteristic that the speaker cannot specify
steal somebody's thunder
To detract from somebody's accomplishments or glory; to undermine

I don't mean to steal your thunder, but did you really do all that by yourself?.

take somebody's word for it
To believe what somebody tells one

I can't really check on that, so I'll have to take your word for it.

tear a strip off somebody
To scold vigorously

The boss tore a strip off him for arriving late to the meeting.

that
So, so much; very

I did the run last year, and it wasn't that difficult.

that
indeed

That it is.

that
Which, who

I like the song that you wrote.

that
That thing

That was an interesting example.

that
To a given extent or degree; particularly

I'm just not that sick.

that
The (thing) being indicated (at a distance from the speaker, or previously mentioned, or at another time)

That battle was in 1450.

that
Connecting noun clause (as involving reported speech etc.)

He told me that the book is a good read.

that
Connecting a subordinate clause indicating purpose

He must die that others might live.

the joke is on somebody
The person who made the joke himself became the subject of a joke

Luckily, we will never pay this debt off, so perhaps the joke is on them after all.

their
Belonging to them

This is probably their cat.

their
Belonging to someone of unknown gender
them
Third personal plural pronoun used after a preposition or as the object of a verb

She treated them for a cold. (direct object).

throw somebody a curve
To surprise; to introduce something unexpected or requiring a quick reaction or correction

He really threw me a curve when he asked me a personal question at work.

tickle somebody's funny bone
To amuse; to strike somebody as funny

I thought this cartoon might be just the sort of thing that would tickle your funny bone.

what's eating somebody
What is wrong? What is the problem (with somebody)? Inquired of somebody who is upset, worried, angry, etc

What's eating him? I've never seen him this worked up over anything before.

wipe somebody's eye
to defeat; to humiliate
her
High Efficiency Red
her
adv: here 32
them
In non-standard spoken English, them is sometimes used instead of `those'. `Our Billy doesn't eat them ones,' Helen said
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
pron. specific female; possessive form of she
her
Of them; their
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
our
pron. belonging to us
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
someone
{i} person, human, human being
that
to such a degree
that
singular and at a distance from the speaker
that
{s} pronoun used to indicate a specific person or thing
that
conj. in order for
that
As a relative pronoun, that is equivalent to who or which, serving to point out, and make definite, a person or thing spoken of, or alluded to, before, and may be either singular or plural
that
As a demonstrative pronoun pl
that
(pro ) mot, moht; rU, roo
that
pron. pronoun used to indicate a specific person or thing
that
That, as a demonstrative, may precede the noun to which it refers; as, that which he has said is true; those in the basket are good apples
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

them
You use them instead of `him or her' to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people think this use is incorrect. It takes great courage to face your child and tell them the truth
them
pron. those people (3rd person)
bleed somebody dry
Take away all somebody’s money
bring somebody out in
(Ev ile ilgili) If something brings you out in spots, a rash, etc., it causes spots to appear on your skin:
our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
that
As an adjective, that has the same demonstrative force as the pronoun, but is followed by a noun
them
The objective case of they
them
You use them to refer to a group of people, animals, or things. Kids these days have no one to tell them what's right and wrong His dark socks, I could see, had a stripe on them
them
them WEAK STRONG Them is a third person plural pronoun. Them is used as the object of a verb or preposition
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
something
{a} rather
something
{n} more or less, part
that
{c} because

You will suffer because of that. - You'll suffer because of that.

I feel happy because I am quit of that trouble. - I'm glad to be rid of that trouble.

that
{p} which, who, the thing
their
{p} plural of them
them
{p} plural the oblique case of they
that
Those, that usually points out, or refers to, a person or thing previously mentioned, or supposed to be understood
I wouldn't put it past somebody
To not be surprised if someone does something bad, because it is a typical thing for them to do

Perhaps Helena told him - I wouldn't put it past her.

a cross somebody has to bear
(deyim) An unpleasant situation or responsibility that you must accept because you cannot change it. Usage notes: In the past, criminals were made to carry crosses as a form of punishment
a cross somebody has to carry
(deyim) An unpleasant situation or responsibility that you must accept because you cannot change it. Usage notes: In the past, criminals were made to carry crosses as a form of punishment
box somebody's ears
(deyim) Hit someone, usually as a punishment

I'll box your ears, young man, if you come home late again!.

butter somebody up
Say nice things to someone so that they will do what you want

Don’t think you can butter me up that easily.

cut somebody in on
Include somebody, cut somebody in informal to allow someone to take part in a plan or to make money from it

Come on, Joey, you promised to cut me in on this one!.

cut somebody some slack
(deyim) To not judge someone as severely as you usually would because they are having problems at the present time

Andrew's late again. Cut him some slack - his wife's just had a baby.

get behind somebody
(deyim) Support someone

The crowd really got behind them and cheered them on.

get somebody back
(deyim) Get revenge, get back at

Lyle wants to get me back for seeing Betty. He's jealous.

get your hands on somebody
(deyim) to work with someone
get your hands on somebody
(deyim) to punish someone severely
give somebody some slack
(deyim) Allow someone to do something without criticizing them or making it more difficult:

Hey, cut me some slack, man. I’m only a few bucks short.

have somebody over
(deyim) Invite someone to your house

We will have you over when we settle into our new house.

hit on somebody
Make especially sexual overtures to
invite somebody around
Ask someone to come to your home

1. I've invited Clea and Alan round for dinner on Saturday. 2. We've been invited around to David's house tomorrow night. 3. They invited us round to watch their wedding video.

it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
put it past somebody
To not be surprised if someone does something bad, because it is a typical thing for them to do

Perhaps Helena told him - I wouldn't put it past her.

saddle somebody with something
(Botanik, Bitkibilim) Give somebody a responsibility or problem which they do not want and which will cause them a lot of work or difficulty
send shivers down somebody's spine
(deyim) Make someone feel very frightened or excited
send shivers up somebody's spine
(deyim) Make someone feel very frightened or excited
sweep somebody off their feet
(deyim) Cause someone to fall suddenly and completely in love with you
turn somebody loose
to give up control of someone or something, so they can do what they want
wring somebody's neck
(deyim) Used when you are very angry with someone: I’ll wring her neck when I get hold of her!
wring somebody's neck
(deyim) Punish someone who makes you upset or angry
Him
Pronoun when referring to God
Him
tis
His
Belonging to God
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
ME
state in the eastern United States
Türkisch - Englisch

Definition von somebody im Türkisch Englisch wörterbuch

her
every

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

She goes running every morning. - O her sabah koşmaya gider.

his
feeling

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

it
dog
his
sensation

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

his
sense

I sensed what was happening. - Ne olduğunu hissettim.

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

his
{i} feel

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

her
any

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
(Askeri) each

Brush your teeth after each meal. - Her yemekten sonra dişlerini fırçala.

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

her
all

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
pan

Tom came into the living room, not wearing any pants. - Tom herhangi bir pantolon giymeden oturma odasına girdi.

Pandas spend at least 12 hours each day eating bamboo. - Pandalar her gün en az 12 saati bambu yiyerek geçirirler.

her
omni

Tom is omnilingual. He can speak every language on Earth. - Tom omnilingualdir. O, Dünya'daki her dili konuşabilir.

How many omnivorous children are patients in hospital? - Hastanede her şeyi yiyen kaç çocuk hasta var?

his
emotion

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

It's okay to feel emotions. - Duyguları hissetmek iyidir.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
every single

Tom does this every single time. - Tom bunu her zaman yapar.

Every single word you say is a lie. - Söylediğin her söz bir yalan.

her
soever
her
(Bilgisayar) recur every
her
(Bilgisayar) refresh every
her
(Bilgisayar) for all

That dispute has been settled once and for all. - O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için.

For all his genius, he is as unknown as ever. - Bütün dehasına rağmen, o her zaman olduğu kadar bilinmiyor.

her
(Bilgisayar) start every
her
either

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whatever

I'll do whatever you want me to do. - Ben senin yapmamı istediğin her şeyi yapacağım.

Whatever has a beginning also has an end. - Her yokuşun bir de inişi vardır.

her
whoever

Whoever finds the bag must bring it here. - Her kim çantayı bulursa onu buraya getirmelidir.

Give it to whoever wants it. - Onu her kim isterse ona ver.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
{f} jog
it
dig into
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
pooch
it
bastard
it
push
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
chord
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
his
consciousness
it
mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
us
{i} senses
somebody
Favoriten