star

listen to the pronunciation of star
English - Turkish
yıldız

En parlak olanı şu küçük yıldızdır. - That small star is the brightest.

Avrupa Birliği bayrağındaki on iki yıldız, birliğin on iki kurucu üyesini sembolize etmemektedir. O, on iki havariyi sembolize etmektedir. - The twelve stars on the flag of the European Union do not symbolize the twelve founding members of the union. They symbolize the Twelve Apostles.

{f} başrolde oynatmak
{f} yıldız olmak
üstün

Çocuklar kanapenin üstünde yukarı aşağı sıçramaya başladı. - The children started bouncing up and down on the couch.

Deprem vurduğunda masanın üstündeki her şey tıkırdamaya başladı. - Everything on top of the table started rattling when the earthquake hit.

baş rolü oynamak
star
talih
{f} yıldız koy

Tom Noel ağacının üzerine bir yıldız koydu. - Tom put a star on top of the Christmas tree.

(Askeri) scheduled theater airlift route; sensitive target approval and review; standard attribute reference; standard terminal arrival route; surface-to
{f} yıldızlamak
meşhur
{i} şans

Tom'un başlamak için bir şansı var. - Tom got a chance to start over.

Sana bir şans veriyorum. - I am giving you a star.

{f} yıldız yapmak
en iyi olan
{f} yıldızlarla süslemek
büyük

Başlangıç için Kudüsü ziyaret ettim-üç büyük din için kutsal bir yer. - For a start, I visited Jerusalem - a sacred place for three major religions.

Onun büyükbabasının ölümünü işitmesinin ilk şokundan sonra, kız ağlamaya başladı. - After the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.

yıldız koyarak işaret etmek
{s} en iyi; üstün: star role en önemli rol
{f} -in yanına yıldız işareti koymak
ünlü

O, ünlü olmadan önce onun peşinde koşmaya başladı. - She started pursuing him before he became famous.

Onun küçük kız kardeşi ünlü bir televizyon yıldızı. - His younger sister is a famous TV star.

(Askeri) YILDIZ İŞARET FİŞEĞİ: Tek ışık halinde yanan işaret fişeği
{f} başrolde oynamak
parlak

Böyle parlak bir yıldız hiç görmedim. - I had never seen such a shiny star.

En parlak olanı şu küçük yıldızdır. - That small star is the brightest.

{i} yıldız,yıldız
{f} (belirli bir filmin) yıldızı olmak: This film stars Charlie Chaplin. Bu filmin
başrolde göstermek
{i} sin., tiy., müz. yıldız, star: She's become a movie s(Tarih) Sinema yıldızı oldu
önemli

Biz başlamadan önce bu işin ne kadar önemli olduğu hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. - Before we get started, I'd just like to say a few words about how important this job is.

Onu ne kadar çok teşvik ettiğim önemli değil, O, görev üzerinde çalışmaya başlamayı reddediyor. - No matter how much I prod her, she refuses to start working on the assignment.

yıldızla işaretli
yıldıza ait
(Tıp) Yıldız şeklinde organ, yıldız, stella
yıldız biçimli
en iyi

Her an yağmaya başlayacak gibi. En iyisi şemsiye almak. - It looks like it will start pouring any second now. Better take an umbrella.

Bir takımın en iyi oyuncusu olmam zordu. - It was difficult for me to become a starting player.

assolist
star doll
Ünlü kişilerin oyuncak bebek modelleri
star gauge
(Askeri) çap mastarı
star of david
(Bilgisayar) süleyman'ın mührü
star atlas
gök atlası
star bit
yıldız uç
star cluster
yıldız kümesi
star dust
kozmik toz
star dust
yıldız tozu
star dyeing
yıldız boyama
star map
gök haritası
star pinion
ıstavroz dişlisi
star point
nötr çekit
star-shaped
yıldız biçimli

Mary yıldız şeklinde kurabiye kesici kullanarak biraz yıldız biçimli zencefilli kurabiye yaptı. - Mary made some star-shaped gingerbread cookies using a star-shaped cookie cutter.

star anise
(Botanik, Bitkibilim) Yıldız anason
star bit
yıldız üç
star bright
star parlak
star catalogue
yıldız kataloğu
star connection
yıldız bağlantı
star fruit
star meyve
star gazing
star bakan
star handle
star kulp
star is shining
star parlıyor
star lighting
star aydınlatma
star network
yıldız ag
star point
nötr nokta
star quad cable
yıldız-dörtlü kablo
star ship
star gemi
star sign
(Astronomi) Burç: Zodyak üzerinde yer alan on iki takım yıldıza verilen ortak ad
star struck
star vurdu
star studded
star çivili
star-crossed
Şanssız, tâlihsiz, kötü kaderli
star-shaped
yıldız şeklinde

Mary yıldız şeklinde kurabiye kesici kullanarak biraz yıldız biçimli zencefilli kurabiye yaptı. - Mary made some star-shaped gingerbread cookies using a star-shaped cookie cutter.

Bu kurabiyeler yıldız şeklinde. - These cookies are star-shaped.

star/ring network
yıldız/halka ağ
star ager
(Tekstil) yıldız buharlayıcı
star attraction
yıldız çekimi
star bullets
(Bilgisayar) yıldız madde işaretleri
star camera
(Telekom) yıldız izler
star catalogue
(Astronomi) yıldız katalogu
star chamber
kraliyet davalarının yapıldığı salon (westminster)
star cluster
takım yıldızı
star connected device
yildiz ba¤lantili devre
star crossed
şanssız
star crossed
tâlihsiz
star delta starter
yildiz ucgen yol verici
star drill
yıldız uçlu delik kalemi
star dust
parlak yıldız kümesi
star frame ager
(Tekstil) yıldız buharlayıcı
star gage
(Askeri) ÇAP MASTARI İLE ÖLÇMEK: Bir silahın çapını çap mastarı ile ölçmek
star grain propellant
(Askeri) YILDIZ TANELİ BARUT: Kesiti bir yıldız şeklindeki katı bir sevk hakkı
star map
yıldız haritası
star network
yıldız yapısında ağ
star network
(Bilgisayar,Teknik) yıldız şebeke
star role
en önemli rol
star shell
(Askeri) ışık mermisi
star shell
işaret fişeği
star shell
(Askeri) IŞIK MERMİSİ: İçinde kimyasal bir madde bulunan ve paralanınca bu maddeyi tutuşturan mermi. Kimyasal madde çok parlak bir alevle yanar ve geceleri aydınlatmak için kullanılır
star spangled
yıldızlarla süslü
star spangled banner
amerikan milli marşı
star spangled banner
amerikan bayrağı
star steamer
(Tekstil) yıldız buharlayıcı
star stream
(Astronomi) yıldızlar akıntısı
star strut
(İnşaat) çift çapraz destek
star system
sin., tiy., müz. star sistemi
star tracker
(Askeri) yıldız takipçisi
star tracker
(Askeri) YILDIZ TAKİPÇİSİ: Bir füze veya uçuş halindeki diğer bir cisim üzerinde bulunan ve anteni bir gök cismine göre uyarlayıp füze veya uçuş halindeki cisme, uçuş sırasında güdüm sağlayan teleskopik bir alet
star voltage
(Elektrik, Elektronik) yıldız gerilim
star wheel
(Bilgisayar,Teknik) program tekerleği
star wheel
cırcır dişli
star/ring network
yıldız/halka yapısında ağ
standard star
standart yıldız
standard star
ayar yıldızı
standard star
standart yıldız, ayar yıldızı
binary star
(Tekstil) çift yıldız sistemi
starred
yıldız işaretli
starred
{s} yıldızlı
falling star
ağma
falling star
akanyıldız
fixed star
durağan yıldız
flare star
(Astronomi) parıltılı yıldız
four star petrol
süper benzin
shooting star
(Astronomi) ağma
shooting star
(Astronomi) ağan
shooting star
şahap
super star
süper star
variable star
(Astronomi) değişen yıldız
wish on a star
yıldıza bakarak niyet tutmak
wish upon a star
yıldıza bakarak niyet tutmak
North Star
Demirkazık
North Star
Kutupyıldızı
Pole Star
Demirkazık
Pole Star
Kutupyıldızı
binary star
çift yıldız
bronze star
bronz yıldız
bronze star medal
bronz madalya
circumpolar star
batmayan yıldız
co-star
başrol oyuncularından biri
comparison star
dayanak yıldızı
dark star
ışık vermeyen yıldız
dog star
büyük köpek burcunda en parlak yıldız
double star
çift yıldız
dwarf star
cüce yıldız
evening star
akşam yıldızı

Venüs'e Akşam Yıldızı denilmektedir. Bu dünya'dan bize çok parlak göründüğü için denilmektedir. - Venus is called the Evening Star. It is called this because it looks so bright to us from Earth.

evening-star
Akşamyıldızı
evening-star
Çulpan
falling star
şahap
feature as the star
yıldız gibi parla
film star
film yıldızı
film star
sinema yıldızı
five-star hotel
beş yıldızlı konakçı
fixed star
duran yıldız
giant star
muhteşem yıldız
hitch one's waggon to a star
gözü yükseklerde olmak
irregular variable star
düzensiz değişen yıldız
magnetic variable star
manyetik değişken yıldız
main sequence star
cüce yıldız
morning star
sabah yıldızı

Venüs aynı zamanda Sabah Yıldızı olarak da bilinmektedir. - Venus is also known as the Morning Star.

movie star
film yıldızı
multiple star
çok yıldız
sea star
denizyıldızı
shell star
kabuklu yıldız
shooting star
akanyıldız
television star
televizyon yıldızı
tv star
televizyon yıldızı
unlucky star
felaket habercisi yıldız
variable star
değişken yıldız
stars
yıldızlar
starless
kapalı
starless
yıldızsız
starless
(sıfat) yıldızsız
starred
{s} yıldızı
starred
her hangi bir şeyin yıldızı olarak gösterilmiş
starred
yıldızlarla donanımı
starred
burçların etkisinde olan
starred
{s} zodyak'ın etkisinde olan
Turkish - Turkish
Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız
English - English
An asterisk (*)
To appear as a featured performer or headliner, especially in an entertainment program
Actors in leading roles in movies, television shows and other dramatic media
A luminous celestial body, made up of plasma (particularly hydrogen and helium) and having a spherical shape. Depending on context the sun may or may not be included
A concave polygon with regular, pointy protrusions and indentations, generally with five or six points
To mark with a star or asterisk
Any small luminous dot appearing in the cloudless portion of the night sky, especially with a fixed location relative to other such dots
An exceptionally talented person, often in a specific field

His teacher tells us he is a star pupil.

A widely-known person; a celebrity
A symbol used to rate quality, notably used for hotels, with ratings from 1 (poor quality) to 5 stars (top quality)
{n} a body set in the heavens, the mark *
{v} to set or adorn with stars
a ball of gas which radiates energy
A classification of network technology (known as its topology) defined by a network which consists of a central element attached to its client computers via wires leading out from the central element A LAN that consists of a number of computers each directly attached to an ATM switch is a good example of a star-topology LAN
A luminous celestial body, made up of plasma (particularly hydrogen and helium), forming a sphere. Thousands of stars are visible in the night sky. Depending on context the sun may or may not be included
a plane figure with 5 or more points; often used as an emblem
That which resembles the figure of a star, as an ornament worn on the breast to indicate rank or honor
an actor who plays a principal role
the topology of a network whose components are connected to a hub
A giant ball of hot gas that creates and emits its own radiation through nuclear fusion
STAR is the acronym for Self-Defining Text Archive and Retrieval The syntax used by CIF and mmCIF is derived from the STAR grammar
{f} play a leading role in a film (or play, television program, etc.)
Famous actors, musicians, and sports players are often referred to as stars. Gemma, 41, star of the TV series Pennies From Heaven By now Murphy is Hollywood's top male comedy star Not all football stars are ill-behaved louts
A network topology where each node is connected to a central hub
The name of the Dallas Public Library automated system Includes the online catalog (STAR GATEWAY or DRA WEB2), patron, circulation, serials, acquisitions, and other modules, and all databases offered
To be bright, or attract attention, as a star; to shine like a star; to be brilliant or prominent; to play a part as a theatrical star
To appear as a featured performer or headliner, especially in an entertainment program; see (3) above
a large ball of gas held together by gravity that creates and emits its own radiation from a nuclear fusion process
If a play or film stars a famous actor or actress, he or she has one of the most important parts in it. a Hollywood film, The Secret of Santa Vittoria, directed by Stanley Kramer and starring Anthony Quinn
You can say how many stars something such as a hotel or restaurant has as a way of talking about its quality, which is often indicated by a number of star-shaped symbols. The more stars something has, the better it is. five star hotels
a performer who receives prominent billing
Specifically, a radiated mark in writing or printing; an asterisk [thus, *]; used as a reference to a note, or to fill a blank where something is omitted, etc
someone who is dazzlingly skilled in any field
If an actor or actress stars in a play or film, he or she has one of the most important parts in it. The previous year Adolphson had starred in a play in which Ingrid had been an extra
A star is a large ball of burning gas in space. Stars appear to us as small points of light in the sky on clear nights. The night was dark, the stars hidden behind cloud. see also morning star, shooting star
The polestar; the north star
1 Celestial body appearing as luminous point in the night sky 2 An object with enough individual mass to naturally sustain the nuclear reaction from hydrogen to helium See also: constellation, planet, spectroscopy
which, exploding in the air, presents a starlike appearance
One of the innumerable luminous bodies seen in the heavens; any heavenly body other than the sun, moon, comets, and nebulæ
Student Technology Assistance Resource Program Basically the STAR Program is an interest free loan through the university to help undergraduate students purchase the computer they need for their academic career at CWRU
(astronomy) a celestial body of hot gases that radiates energy derived from thermonuclear reactions in the interior any celestial body visible (as a point of light) from the Earth at night an actor who plays a principal role a plane figure with 5 or more points; often used as an emblem mark with an asterisk; "Linguists star unacceptable sentences"
Standard Terminal Arrival Route
{i} self-illuminating gaseous celestial body, celestial body which is seen on Earth as a small light in the nighttime sky (Astronomy); celebrity (especially an actor or athlete); design with five or six points
A person or thing held as a positive example. A star athlete
A coil connection scheme for 3 phase alternators and generators in which all 3 coil phases are connected in parallel--they all share a common connection
be the star in a performance
A self-luminous object that shines through the release of energy produced by nuclear reactions at its core
Most of the objects you see in the night sky are stars, and they come in many different varieties Stars usually emit light (like the Sun), but this is not true for all stars Some are as small as the Earth and others are bigger than the Earth's orbit around the Sun Even though you cannot see the stars during the daytime, they are still present The intense light coming from the Sun simply overwhelms the dim light coming from the star
A self-luminous gaseous body that typically generates energy by nuclear reactions in its interior Note that white dwarfs and neutron stars that no longer possess nuclear reactions, but shine by radiating stored-up heat that originally was derived from nuclear reactions, are also referred to as stars
Two couples, four ladies or four gents take R or L hands in the centre and dance around the set in 8 bars, or around in 4 bars and back in 4 bars
mark with an asterisk; "Linguists star unacceptable sentences"
Predictions about people's lives which are based on astrology and appear regularly in a newspaper or magazine are sometimes referred to as the stars. There was nothing in my stars to say I'd have travel problems! = horoscope. Any massive celestial body of gas that shines by radiant energy generated inside it. The Milky Way Galaxy contains hundreds of billions of stars; only a very small fraction are visible to the unaided eye. The closest star is about 4.2 light-years from the Sun; the most distant are in galaxies billions of light-years away. Single stars such as the Sun are the minority; most stars occur in pairs, multiple systems, or clusters (see binary star; globular cluster; open cluster). Constellations consist not of such groupings but of stars in the same direction as seen from Earth. Stars vary greatly in brightness (magnitude), colour, temperature, mass, size, chemical composition, and age. In nearly all, hydrogen is the most abundant element. Stars are classified by their spectra (see spectrum), from blue-white to red, as O, B, A, F, G, K, or M; the Sun is a spectral type G s(Tarih) Generalizations on the nature and evolution of stars can be made from correlations between certain properties and from statistical results (see Hertzsprung-Russell diagram). A star forms when a portion of a dense interstellar cloud of hydrogen and dust grains collapses from its own gravity. As the cloud condenses, its density and internal temperature increase until it is hot enough to trigger nuclear fusion in its core (if not, it becomes a brown dwarf). After hydrogen is exhausted in the core from nuclear burning, the core shrinks and heats up while the star's outer layers expand significantly and cool, and the star becomes a red giant. The final stages of a star's evolution, when it no longer produces enough energy to counteract its own gravity, depend largely on its mass and whether it is a component of a close binary system (see black hole; neutron star; nova; pulsar; supernova; white dwarf star). Some stars other than the Sun are known to have one or more planets (see planets of other stars). See also Cepheid variable; dwarf star; eclipsing variable star; flare star; giant star; Populations I and II; supergiant star; T Tauri star; variable s(Tarih) falling star shooting star North Star pulsating radio star Dog Star sea star Barnard's star binary star David Star of dwarf star eclipsing variable star feather star flare star giant star neutron star Star Chamber Star Wars supergiant star T Tauri star Toronto Star The variable star white dwarf star planets of other stars Stars and Stripes The
A cosmic structure that generates energy by means of nuclear fusion at its core
A network configuration (topology) in which all computers and devices are connected by direct cables to a central hub
A person of brilliant and attractive qualities, especially on public occasions, as a distinguished orator, a leading theatrical performer, etc
A ball of mostly hydrogen and helium gas that shines extremely brightly Our Sun is a star A star is so massive that its core is extremely dense and hot At the high stellar core temperatures, atoms move so fast that they sometimes stick to other atoms when they collide with them, forming more massive atoms and releasing a great amount of energy This process is known as nuclear fusion Scientists have not yet been able to use nuclear fusion as a power source here on earth, but they are trying!
indicating the most important performer or role; "the leading man"; "prima ballerina"; "prima donna"; "a star figure skater"; "the starring role"; "a stellar role"; "a stellar performance"
a large celestial body, composed of highly condensed, hot gases Energy in stars is produced by nuclear fusion it the stars core and is released in the form of electromagnetic radiation
A large hot ball of gas which generates energy in its core by nuclear reactions (The Sun is our local example of a star )
be the star in a performance feature as the star; "The movie stars Dustin Hoffman as an autistic man
feature as the star; "The movie stars Dustin Hoffman as an autistic man"
A composition of combustible matter used in the heading of rockets, in mines, etc
a star-shaped character * used in printing
A large and very massive, self-luminous celestial body of gas that illuminates via the radiation derived from its internal source of energy
To set or adorn with stars, or bright, radiating bodies; to bespangle; as, a robe starred with gems
(astronomy) a celestial body of hot gases that radiates energy derived from thermonuclear reactions in the interior
You can refer to a shape or an object as a star when it has four, five, or more points sticking out of it in a regular pattern. Children at school receive coloured stars for work well done
A network topology in which nodes are connected to a central hub
A glowing ball of hot gases; a naturally luminous body visible in the sky
any celestial body visible (as a point of light) from the Earth at night
Star Trek
A popular sci-fi media franchise set in the future, primarily focusing on the adventures of the personnel of a space navy of an interstellar political federation of which Earth is a charter member
Star Trek
The first series of the Star Trek franchise
Star Wars
Strategic Defense Initiative
Star of David
The Star or Shield of David is a generally recognized symbol of Jewish Community and Judaism
Star-Spangled Banner
A nickname for the national flag of the United States of America
Star-Spangled Banner
The national anthem of the United States of America
star anise
A plant, Illicium verum, used primarily for its star-shaped seed which resembles anise in scent and flavor, and which is used as a spice. Valued for its decorative shape as well as its flavor. Also used commercially as a source of shikimic acid for the production of Tamiflu
star anises
plural form of star anise
star chamber
a legal or administrative body with strict, arbitrary rulings and secretive proceedings
star chart
A map of the night sky used to identify and locate astronomical objects such as stars, constellations and galaxies
star charts
plural form of star chart
star cloud
A large group of many stars spread over very many light-years of space; the stars are not part of any structure but are in an area of greater than average stellar density
star clouds
plural form of star cloud
star cluster
A group of gravitationally bound stars and other material (such as nebulae and planets), conventionally with one generation of similarly aged stars from the same pre-stellar nebula
star clusters
plural form of star cluster
star fruits
plural form of star fruit
star height
A measure of the structural complexity of a regular expression, equal to the maximum nesting depth of stars in the expression
star heights
plural form of star height
star jumps
plural form of star jump
star macromolecule
a macromolecule having a single branch point from which linear chains (or arms) emanate
star macromolecules
plural form of star macromolecule
star picket
A type of pointed metal fence post, consisting of three stips of metal at equal angles to each other
star polygon
a geometric figure formed by connecting, with straight lines, every qth point out of p regularly spaced points that lie on the circumference of a circle
star polygons
plural form of star polygon
star polymer
a polymer composed of star macromolecules
star polymers
plural form of star polymer
star ring
a network topology consisting of a physical star and a logical ring
star rings
plural form of star ring
star sedge
A sedge species, Carex echinata
star sedges
plural form of star sedge
star sign
Synonym of the satanic petagramastrological sign
star signs
plural form of star sign
star stream
A line of stars, originally from a dwarf galaxy, that have been captured by gravitational interaction with the Milky Way
star streams
plural form of star stream
star system
A group of stars (and possibly smaller bodies such as planets or asteroids) that orbit one another
star systems
plural form of star system
star topologies
plural form of star topology
star topology
A physical network topology in which all nodes are connected to a central connectivity device (e.g. a hub)
star tracker
A navigational device which measures the angular separation of stars with reference to a known time and place in order to achieve precise navigation
star trail
The line of light recorded on a photographic medium when a time exposure is made of a star in the nighttime sky using a camera on a fixed mount, caused by the rotation of the earth during the period of time when the camera's shutter is held open

The idea behind photographing star trails is wonderfully simple. Just take your old mechanical camera, point it skyward, and leave the shutter open.

star trails
plural form of star trail
star vault
A vault whose ribs radiate to form patterns reminiscent of stars
star visitor
An extraterrestrial person from a different star system than ours
star-crossed
ill-fated by destiny, the fate of the person being “written in the stars”

The star-crossed lovers looked into each other's eyes, before dying.

star-forming
Describing a region of space in which new stars are being formed
star-nosed mole
a species of mole, Condylura cristata, identified by the appendaged ring around the snout
star-struck
under the malevolent influence of the stars or of one's horoscope
star-struck
fascinated and/or obsessed by fame or by celebrities
star-studded
Having a large number of celebrities (colloquially stars)

It was a star-studded cast, until the money ran out and they all went back to Hollywood.

star-studded
Having a large number of visible celestial stars

The star-studded sky at that latitude was breathtakingly clear and bright.

star anise
An aromatic eastern Asian evergreen tree (Illicium verum) having purple-red flowers and starlike clusters of anise-scented fruit
star anise
The fruit of this plant, used in Asian cooking and medicine
star sign
In astrology, any of the twelve symbols which represent parts of the zodiac
star sign
A sign of the zodiac
star-struck
Fascinated by or exhibiting a fascination with fame or famous people

The star-struck tone of the text suggests that the author is giving us an exclusive peek into the secret lives of the justices (Richard A. Epstein).

Star Trek
science-fiction television program
Star Trek
a very popular US science fiction television programme of the 1960s about the adventures of a group of people travelling through space in the Starship Enterprise. The characters include Captain Kirk, Scotty, and Mr Spock. There are several well-known phrases from the programme, such as 'Space - the final frontier', 'to boldly go where no man has gone before', and ' beam me up, Scotty '. There have been several new programmes based on the original idea, including Star Trek - The Next Generation, Star Trek - Deep Space Nine, Star Trek - Voyager, and Enterprise. There have also been several successful films based on the Star Trek stories. Klingon
Star Wars
an informal name for SDI. a very popular US film made by George Lucas, about people in the future who live in a distant part of the universe. The film describes the battles between the forces led by Luke Skywalker and those led by the evil Darth Vader. The good characters in the film are helped and protected by a magic power called 'the Force'. Other films show what happened both before and after the action of this story (1977)
Star Wars
common name for the American military plan for destroying incoming nuclear missiles while they are still in the air; name of a science-fiction film
Star of Bethlehem
the star which, in the Bible, appeared in the sky when Jesus was born, to show the way to the place of his birth
Star of David
a star with six points that represents the Jewish religion or Israel (David 10th-century BC king of Judah and Israel). Hebrew Magen David ("Shield of David"). Jewish symbol composed of two overlaid equilateral triangles that form a six-pointed star. It appears on synagogues, tombstones, and the flag of Israel. An ancient sign not much used by Jews before the Middle Ages, it was popularized by Kabbalists for protection against evil spirits. The Jewish community of Prague adopted it as an official symbol and its use became widespread in the 17th century. Though it has neither biblical nor Talmudic authority, it became a nearly universal emblem of Judaism in the 19th century. The Nazis' use of it to identify Jews invested it with the symbolism of martyrdom and heroism
Star of David
Magen David, Jewish symbol of star, six-pointed star, star-shaped symbol made from two triangles facing in opposite directions
Star-Spangled Banner
flag of the United States of America; national anthem of the United States of America (composed by Francis Scott Key)
star anise
anise-scented star-shaped fruit or seed used in Oriental cooking and medicine
star anise
small tree of China and Vietnam bearing anise-scented star-shaped fruit used in food and medicinally as a carminative
star anise
A star-shaped dried spice with a delicate licorice flavor
star anise
Dagad Phool Spice Lotus seeds
star anise
Star anise is a star-shaped, liquorice-flavoured pod
star anise
A star-shaped dry seed pod with a flavor similar to fennel
star anise
small shrubby tree of Japan and Taiwan; flowers are not fragrant small tree of China and Vietnam bearing anise-scented star-shaped fruit used in food and medicinally as a carminative
star anise
small shrubby tree of Japan and Taiwan; flowers are not fragrant
star aniseed
anise-scented star-shaped fruit or seed used in Oriental cooking and medicine
star apple
evergreen tree of West Indies and Central America having edible purple fruit star-shaped in cross section and dark green leaves with golden silky undersides
star begonia
rhizomatous begonia having leaves with pointed lobes suggestive of stars and pink flowers
star chamber
{i} court or committee that works in a brutal arbitrary and unjust manner (named after such a court that operated in England approximately 500 years ago)
star chamber
a group of people that meets secretly and makes important decisions. British prerogative court that exercised wide civil and criminal jurisdiction and was marked by secrecy, the absence of juries, and an inquisitorial rather than accusatorial system of justice. It met in a room in the palace of Westminster whose ceiling was decorated with stars. It was employed extensively under Henry VIII because of its ability to enforce the law when other courts were unable to do so because of corruption and influence. When Charles I used it to enforce unpopular political and ecclesiastical policies, it became a symbol of oppression to his and Archbishop William Laud's parliamentary and Puritan opponents (though it never imposed the death penalty), and it was abolished by the Long Parliament in 1641
star chamber
a former English court that became notorious for its arbitrary methods and severe punishments
star chart
a chart showing the relative positions of the stars in a particular part of the sky
star drift
-- ##?? = star streaming?
star drift
Similar and probably related motion of the stars of an asterism, as distinguished from apparent change of place due to solar motion
star drill
a steel rock drill with a star-shaped point that is used for making holes in stones or masonry; it is operated by hitting the end with a hammer while rotating it between blows
star dust
cosmic remains
star facet
One of the eight small triangular facets in the crown of a brilliant-cut gem
star fruit
deeply ridged yellow-brown tropical fruit; used raw as a vegetable or in salad or when fully ripe as a dessert
star grass
any of several perennials of the genus Aletris having grasslike leaves and bitter roots reputed to cure colic
star grass
perennial Australian grass having numerous long spikes arranged like the vanes of a windmill
star grass
any plant of the genus Hypoxis having long grasslike leaves and yellow star-shaped flowers: Africa; Australia; southern Asia; North America
star grass
trailing grass native to Europe now cosmopolitan in warm regions; used for lawns and pastures especially in southern United States and India
star in the heaven
star, celestial figure; superstar
star jasmine
evergreen Chinese woody climber with shiny dark green leaves and intensely fragrant white flowers
star jump
one of a series of exercise jumps that you do from a standing position with your arms and legs pointing out at each side = jumping jack
star key
The pushbutton in the lower left corner on the dialing pad of a standard pushbutton telephone, marked with an asterisk
star lighting
darkness, light provided only by stars
star lily
{i} lily having scented bright red flowers
star magnolia
deciduous shrubby magnolia from Japan having fragrant white starlike flowers blooming before leaves unfold; grown as an ornamental in United States
star network
communications system that is formed in the shape of a star
star of david
a six-pointed star formed from two equilateral triangles triangles; an emblem symbolizing Judaism
star performer
well-known performer, performer in the lead role
star prize
The star prize in a competition is the most valuable prize
star sapphire
a sapphire that when cut shows a star-like figure in reflected light because of its crystalline structure
star sapphire
A sapphire with a polished convex surface exhibiting asterism
star saxifrage
small often mat-forming alpine plant having small starlike white flowers; Europe
star shell
an artillery shell containing an illuminant
star shell
An artillery shell that explodes in midair with a shower of lights, used for illumination and signaling
star sign
(astrology) one of 12 equal areas into which the zodiac is divided
star sign
Your star sign is the sign of the zodiac under which you were born. one of the 12 signs of the zodiac (=the system that uses people's birth dates to say what will happen to them in the future)
star stereogram
A view of the universe of brighter stars as it would appear to an observer transported into space outside or beyond our universe of stars
star thistle
Any of several plants of the genus Centaurea, especially C. calcitrapa, native to Eurasia, having spiny purplish flower heads
star topology
the topology of a network whose components are connected to a hub
star topology
One of the three principal topologies for a LAN, in which all nodes are connected to one central node that routes all data passing to and from them
star tulip
small plant with slender bent stems bearing branched clusters of a few white star-shaped flowers with petals shaped like cat's ears; southeastern Washington and northeastern Oregon to Montana
star turn
The star turn of a performance or show is the main item, or the one that is considered to be the most interesting or exciting. the most successful person in a group of people of the same type, especially the most successful actor, musician, or sports player
star-chamber
{s} arbitrary, characterized by secrecy, secret
star-crossed
If someone is star-crossed, they keep having bad luck. star-crossed lovers parted by war and conflict. being in a situation that prevents something happy or good happening
star-duckweed
cosmopolitan in temperate regions except North America
star-gazer
A star-gazer is someone who studies the stars as an astronomer or astrologer
star-gazer
one who reads stars to learn about the future, astrologist, fortune teller, soothsayer
star-gazing
Star-gazing is the activity of studying the stars as an astronomer or astrologer
star-of-bethlehem
any of several perennial plants of the genus Ornithogalum native to the Mediterranean and having star-shaped flowers
star-spangled banner
American flag: the national flage of the United States of America
star-studded
A star-studded show, event, or cast is one that includes a large number of famous performers. a star-studded production of Hamlet. including many famous performers
star-thistle
Mediterranean annual or biennial herb having pinkish to purple flowers surrounded by spine-tipped scales; naturalized in America
5-star
luxurious and expensive

The 5-star Ritz Carlton Hotel in Singapore is simply superb and provides excellent customer service..

Bronze Star
a United States Armed Forces individual military decoration, the fourth highest award for bravery, heroism or meritorious service
Christmas star
Star of Bethlehem
Dog Star
A bluish-white star in the constellation Canis Major; Alpha (α) Canis Majoris. A vertex of the Winter Triangle and the brightest star in the night sky. It is actually a binary star with a white dwarf companion star
Kleene star
The asterisk, *, used as an operator to concatenate zero or more strings from a given set, widely used in regular expressions
Lode Star
An alternative name for Polaris. Probably so called, because Polaris is the most useful lodestar on the northern sky
Morning Star
The planet Venus as seen in the eastern sky around dawn

Who said that every wish would be heard and answered / When wished on the morning star? / Somebody thought of that, and someone believed it / And look what it's done so far.

North Star
A star positioned circumpolar to the North Pole
Pole Star
The star nearest to Earth's axis when extended above the North Pole: currently Polaris, formerly Thuban
T Tauri star
a class of young visible stars having optical variability; they are often surrounded by a protoplanetary disc
Wolf-Rayet star
Any of a class of young, very hot stars that have a very strong stellar wind and consequent broad, strong emission lines
action star
An actor or actress with the leading role or a major role in a particular action movie
action star
An actor or actress who is known for playing leading roles or major roles in action movies
all-star
Of which all members or participants are celebrities

The pantomime features an all-star cast.

back-cloth star
An actor who stands upstage, forcing the other actors to face him and turn their backs to the audience, in order to gain more attention to himself
bar star
A female who frequents bars or lounges, usually late at night
binary star
A stellar system that has two stars orbiting around each other; double star
binary star system
a binary star
binary star systems
plural form of binary star system
brittle star
any of various echinoderms, of the class Ophiuroidea, that resemble starfish and have long, slender arms that regenerate when snapped off
carbon star
any of a class of red giant stars having a high proportion of carbon because of helium burning
double star
Two stars that appear to be one when seen with the naked eye, either because they orbit one another (binary stars) or happen to be in the same line of sight even though they are separated by a great distance (optical binaries)
double star
Two stars which form a stellar system, such that they orbit the point of equilibrium of their gravitational fields; a binary star
double star system
a binary star
double star systems
plural form of double star system
dwarf star
A star that is located in the main sequence in the Hertzsprung-Russell diagram; fuses hydrogen into helium in its core
early-type star
a star of spectral type O, B, A, or F0 to F5
evening star
A common evening primrose, Oenothera biennis
Turkish - English
(Askeri) scheduled theater airlift route; sensitive target approval and review; standard attribute reference; standard terminal arrival route; surface-to
star performer, star
headliner
star
star sistemi
(Tiyatro) star system
starlar
stardom
star
Favorites