assistant

listen to the pronunciation of assistant
Englisch - Türkisch
{i} muavin
asistan

O, beni asistanı yaptı. - He made me his assistant.

O, asistanına oldukça fazla güvenir. - He trusts his assistant quite a lot.

yardımcı

Yardımcısı ayakkabılarını parlattı. - His assistant polished his shoes.

Verimli ve güvenilir bir yardımcıdır. - She is an efficient and reliable assistant.

yardımcı eleman
(sıfat) yardımcı
{i} tezgâhtar

Yaşlı insanlar tezgâhtar tarafından kandırıldı. - Old people were tricked by the shop assistant.

Dan tezgahtarı kurtardı ve yangını söndürmeye çalıştı. - Dan rescued the shop assistant and tried to put out the fire.

asistanı
havari
assist
{f} yardım etmek

Tom bize yardım etmek için burada. - Tom is here to assist us.

Sana yardım etmek için buradayız. - We're here to assist you.

shop assistant
tezgâhtar

Tom bir tezgahtar olarak çalışıyor. - Tom works as a shop assistant.

Yaşlı insanlar tezgâhtar tarafından kandırıldı. - Old people were tricked by the shop assistant.

assistant cook
(Gıda) aşçı yardımcısı
assistant professor
(Eğitim) yardımcı doçent
assistant professor
öğretim üyesi
assistant professor doctor
(Eğitim) yardımcı doçent doktor
assistant cameraman
kameraman yardımcısı
assistant driver
haydavcı muavini
assistant foreman
başkan yardımcısı
assistant professor
yardımcı profesör
assistant professor
asistan
assistant secretary-general
genel sekreter yardımcısı
assistant director general
Genel Müdür Yardımcısı
assistant farm
asistan çiftlik
assistant inspector
Müfettiş yardımcısı
assistant lecturer
yardımcı doçent
assistant manager
Müdür yardımcısı
assistant of ministry
Bakanlık asistanı
assistant principal
Müdür yardımcısı
assistant producer
Yardımcı Prodüktör
assistant producer
Yardımcı yapımcı, yapım yardımcısı
assistant secretary of state
devlet sekreter yardımcısı
assistant to
yardımcısı
assistant to a corporal
yardımcısı bir onbaşı
assistant to a tapster
Bir tapster yardımcısı
assistant waiter
asistan garson
assistant, glen, hollow
Glen, içi boş asistanı
Assistant Chief of Staff, Command, Control, Communications, Computers, and Intel
(Askeri) Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayarlar ve İstihbarat Başkanı (Birleşik Devletler Deniz Piyadesi)
Assistant Deputy Director for Operations
(Askeri) Harekat Başkan Yardımcısı
assistant adjutant
(Askeri) EMİR SUBAYI YARDIMCISI: Bir birliğin emir subayına yardım eden subay. Bu subay, emir subayının emri altında, emir subaylığına ait olan personel kayıtları gibi vazifelerin bir veya bir kaçı ile görevlendirilebilir
assistant adjutant
(Askeri) emir subayı yardımcısı
assistant architect
(İnşaat) yapı kalfası
assistant boat
(Askeri) yardımcı tekne
assistant branch manager
(Ticaret) şube müdür yardımcısı
assistant chief of staff
(Askeri) Kurmay başkan yardımcısı
assistant chief of staff
(Askeri) KURMAY YARBAŞKANI: ASSISTANT CHIEF OF STAFF G1 PERSONNEL: ŞUBE MÜDÜRÜ: Bir sahra ordusu kurmay başkanına, personel idaresiyle ilgili görevlerin koordinasyonunda yardımcı olan genel karargah subayı. ASSISTANT CHIEF OF STAFF G2 INTELLIGENCE: İSTİHBARAT DAİRESİ BAŞKANI, GENEL KARARGAH 2 NCİ ŞUBE MÜDÜRÜ: Bir sahra ordusu komutanlığı kurmay başkanına istihbarat ve düşman istihbaratına karşı koyma ile ilgili görevlerin koordinasyonunda yardımcı olan genel karargah subayı. ASSISTANT CHIEF OF STAFF, G3 OPERATIONS AND TRAINING: HAREKAT VE EĞİTİM BAŞKANI, GENEL KARARGAH HAREKAT VE EĞİTİM ŞUBESİ MÜDÜRÜ: Bir sahra ordusu komutanlığı kurmay başkanına; teşkilat, eğitim ve muharebe harekatıyla ilgili görevlerin koordinasyonunda yardımcı olan genel karargah subayı. ASSISTANT CHIEF OF STAFF, G4 LOGISTIC: LOJİSTİK DAİRESİ BAŞKANI, GENEL KARARGAH LOJİSTİK ŞUBESİ MÜDÜRÜ: Bir sahra ordusu komutanlığı kurmay başkanına; ikmal, tahliye ve hastahane tedavisi, ulaştırma, hizmet ve bunlara ait çeşitli konularla ilgili lojistik görevlerin koordinasyonunda yardımcı olan genel karargah subayı. ASSISTANT CHIEF OF STAFF, G5 CIVIL AFFAIRS: G5 BAŞKANI, GENEL KARARGAH SİVİL İŞLER ŞUBESİ MÜDÜRÜ: Bir sahra ordusu kurmay başkanına, sivil işlerle ilgili konuların planlanmasında, koordinasyonunda ve murakabesinde yardımcı olan genel karargah subayı. ASSISTANT CHIEF OF STAFF, UNITED STATES AIR FORCE: ABD HAVA KUVVETLERİ KURMAY BAŞKANI YARDIMCISI: Bak. "Chief of Staff, United States Air Forces
assistant chief of staff, civil affairs
(Askeri) halkla ilişkilerden sorumlu kurmay başkan yardımcısı
assistant command duty officer
(Askeri) komutanlık nöbetçi subayı yardımcısı
assistant cylinder
yardımcı silindir
assistant director
(isim) müdür muavini
assistant director
{i} müdür muavini
assistant draper
(Sinema) döşemeci yardımcısı
assistant driver
ikinci şoför
assistant engineer
(Askeri) İKİNCİ ÇARKÇI: Bir nakliye, ikmal veya mayın gemisinde, çarkçının emrinde bulunan ve geminin mekanik çalıştırılmasıyla görevlendirilen astsubay
assistant error
(Bilgisayar) yardımcı hatası
assistant name
(Bilgisayar) yardımcı adı
assistant phone
(Bilgisayar) yardımcı telefonu
assistant secretaries of the army
(Askeri) KARA KUVVETLERİ MÜSTEŞAR MUAVİNLERİ: ABD de, Kara Kuvvetleri Komutanının sivil muavinleri. Bu muavinler, derece itibariyle, müsteşarın altındadır
assistant secretary general
(Askeri,Eğitim,Kanun) genel sekreter yardımcısı
assistant to rector
(Eğitim) rektör danışmanı
helping
{i} yardım etme

Mary'nin onun annesine yardım etmeyi planlamadığını Tom'a söyleme. - Don't tell Tom that Mary isn't planning on helping his mother.

Tom kendinden daha az şanslı olanlara yardım etmek için zamanının çoğunu harcamaya gönüllüydü. - Tom volunteered a good deal of his time to helping those less fortunate than himself.

assist
yardım

Mali olarak ressama yardım ettiler. - They assisted the painter financially.

İdrar şişesi ile tuvalete gidecek birisine yardımcı olmak için teknik terminoloji nedir? - What's the technical terminology for assisting someone to go to the toilet with a urine bottle?

assist
yardımcı olmak

Sana yardımcı olmak için buradayım. - I'm here to assist you.

Zavallı adama yardımcı olmak için zahmete girdi. - He took the trouble to assist the poor man.

assist
desteklemek
helping
(isim) porsiyon
helping
help yardım et
helping
{f} yardım et

Ev ödevimde bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. - Thank you for helping me with my homework.

Diğerlerine yardım etme ve para kazanma fikri beni cezbetti. - I was attracted to the idea of helping others and getting money.

assist
yardım etmek desteklemek
assist
asistanlık yapmak
assist
yardim etmek
assist
asiste etmek
assist
(Spor) sayı pası
assistant manager
müdür vekili
executive assistant
özel kalem müdürü
executive assistant
(Ticaret) yönetici asistanı
helping
katkıda bulunma
helping
yardım ederek

Bize yardım ederek çok fazla zaman harcadığın için teşekkürler. - Thanks for spending so much time helping us.

Tom zamanının çoğunluğunu Mary'ye yardım ederek harcar. - Tom spends a majority of his time helping Mary.

inspection assistant
denetim yardımcısı
serve as a research assistant
(Eğitim) asistanlık yapmak
actor's assistant
aktör asistanı
assist
{f} yardım et

Mobilyayı taşımada ona yardım ettim. - I assisted her in moving the furniture.

Benim bahçe işlerinde bana yardım etmeni istiyorum. - I would like you to assist me with my gardening.

chief assistant
baş asistant
helping
porsiyon

Bir porsiyon daha patates ister misiniz? - Would you like another helping of potatoes?

Bir porsiyon turta daha ister misiniz? - Would you like another helping of pie?

helping
yemek servisi
laboratory assistant
laborant
laboratory assistant
laboratuar asistanı
legal assistant
yasal yardımcı
medical assistant
tıp asistanı
mercerizing assistant
merserizasyon yardımcı maddesi
shop assistant
satış elemanı
Assistant Professor
yardımcı doçent doktor
administrative assistant
yönetici asistanı
assist
sayı yaptırma (takım)
assist
yardım assist at hazır bulunmak assistance yardım
assistants
yardımcılar
care assistant
bakım görevlisi
dental administrative assistant
diş yönetici asistanı
directory assistant
(Film) Yönetmen yardımcısı
executive assistant
(İdari Yönetim) yönetici yardımcısı
fulling assistant
dinkleme yardımcı maddesi
intelligent assistant
akıllı asistanı
junior assistant
junior yardımcısı
lab assistant
laboratuvar asistanı
managers assistant
yönetici asistanı
office assistant
ofis asistanı
office management & assistant manager
büro yönetimi ve yönetici asistanlığı
personal assistant
Kişisel asistan, kişisel yardımcı
physician assistant
(Tıp, İlaç) Asistan doktor
physician assistant
(Tıp, İlaç) Doktor gözetiminde tıbbi müdahale yapabilen sağlık personeli
production assistant
prodüksiyon asistanı
professional assistant
profesyonel asistan
reception assistant
resepsiyon görevlisi
reference assistant
referans yardımcısı
research assistant
Araştırma Görevlisi
sales assistant
Bir dükkân veya satış mağazasında satıcı
teaching assistant
öğretim görevlisi
(A&L) Assistant Secretary of Defense (Acquisition and Logistics)
(Askeri) Savunma Bakanı Yardımcısı (Tespit ve Lojistik)
(AE) Assistant to the Secretary of Defense (Atomic Energy)
(Askeri) Savunma Bakanı Yardımcısı (Atomik Enerji)
(HA) Assistant Secretary of Defense (Health Affairs)
(Askeri) Savunma Bakanı Yardımcısı (Health Affairs)
(ISP) Assistant Secretary of Defense (International Security Policy)
(Askeri) Savunma Bakanı Yardımcısı (Uluslararası Güvenlik Hareket Tarzı)
(LA) Assistant Secretary of Defense (Legislative Affairs)
(Askeri) Savunma Bakanı Yardımcısı (Yasama İşleri)
(MS) Assistant Deputy Director for Operations/Military Support
(Askeri) Harekat (Askeri Destek) Başkan Yardımcısı
(P&L) Assistant Secretary of Defense (Production and Logistics)
(Askeri) Savunma Bakanı Yardımcısı (Üretim ve Lojistik)
Office of the Assistant Secretary of Defense
(Askeri) Savunma Bakan Yard. Bürosu
assist
{f} hazır bulunmak
assist
imdat
assist
muavenet
assist
iane vermek
assist
yardımcı assistant professor asistan yardım et
assist
iane assistant muavin
assist
muavenet etmek
career assistant
(Ticaret) kariyer asistanı
collection assistant
(Ticaret) idari takip asistanı
helping
faydası dokunan
helping
yardımı olan
helping
{i} ahçı. porsiyon
inbox assistant
(Bilgisayar) gelen kutusu yardımcısı
jump assistant
(Havacılık) paraşütle atlama görevlisi
laboratory assistant
laboratuvar asistanı
military assistant
(Askeri) (TO) Yaver
mis assistant
(Ticaret) mis asistanı
parent relay; physician assistant; probability of arrival; public affairs
(Askeri) ana röle; fizik asistanı; varış ihtimali; halkla ilişkiler
recreational assistant
(Askeri) EĞLENCE VE DİNLENME YARDIMCISI: Bak. "hostess unit"
shop assistant
satıcı
shop assistant
İng. tezgâhtar
sizing assistant
(Tekstil) haşıl yardımcı maddesi
third assistant engineer
(Askeri) üçüncü vardiya mühendisi
third assistant engineer
(Askeri) dördüncü makinist
Englisch - Englisch
A software tool that provides assistance in some task
A person who assists or helps someone else
sales assistant
Having a subordinate or auxiliary position
{a} helping
{n} one who assisteth
Giving help or support
An operator with relatively high-level capabilities More than technical staff but less than administrators
Of the second grade in the staff of the army; as, an assistant surgeon
Helping; lending aid or support; auxiliary
of or relating to a person who is subordinate to another
An attendant; one who is present
{i} helper, one who aids
= Teaching Assistant, Lecturer "L"
{s} serving as an aid, helpful, auxiliary
Assistant is used in front of titles or jobs to indicate a slightly lower rank. For example, an assistant director is one rank lower than a director in an organization. the Assistant Secretary of Defense. = deputy
Someone's assistant is a person who helps them in their work. Kalan called his assistant, Hashim, to take over while he went out
Assistant to the president
An assistant practitioner employed by another practitioner, with the consent of the HA (or an appeal, the Medical Practices Committee), or a practitioner deemed not to be a partner under the terms of Regulation 24
a person who contributes to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose; "my invaluable assistant"; "they hired additional help to finish the work"
An assistant in dyeing which aids in the bonding of the dye to the fiber, such as an acid with acid dyes, or an alkali with Fiber Reactives
Title for subordinates of the Command Staff positions The title indicates a level of technical capability, qualifications, and responsibility subordinate to the primary positions Assistants may also be used to supervise unit activities at camps
n pembantu (bantu)
One who, or that which, assists; a helper; an auxiliary; a means of help
an interactive kind of help (see also guide and wizard) interactive help isn't just pages of information to read, even with links like this one it actually leads you through things you want to do with your program, and gives you examples so you can make, for example, a table in your ClarisWorks word-processing document, with no risk of messing it up, because the Assistant will lead you through each step, and tell you if something isn't correct, showing you what you need to do instead this kind of help, when well-designed, is very useful, and one of the best ways to train yourself in using your software
An assistant is a person who works in a shop selling things to customers. The assistant took the book and checked the price on the back cover = shop assistant. assistant manager/director/cook etc someone whose job is just below the level of manager, etc
asst
assistant referee
: One of the two officials at an association football match, previously known as linesmen, who assist the referee
assistant principal
An assistant principal, sometimes called a vice-principal or Deputy Principal, assists a principal in the general governance and leadership of a school
assistant chief of staff for operations
deputy to the chief of staff responsible for organization of forces in exercises and operations
assistant director
Individual willing to undertake special projects that nobody else would take on a bet, such as working one-on-one with the brain-dead actor whom the rest of the cast has threatened to take out a contract on
assistant director
The video crew member acting as primary assistant to the director Maintains continuity, logs shots, and acts as stand-in for the director
assistant director
The First Assistant Director is the Director's right hand man or woman who works closely with the Unit Production Manager They are responsible for seeing that the production is on schedule and within budget and that all scenes are covered He/she works on the set, supervising the actions of the talent, staff and Crew for the Director and as called for by the shooting schedule
assistant director
assists director particularly by being responsible for scheduling, ensuring shoot runs on time, managing crew, actors and crowds on set etc
assistant director
{i} first assistant to the director whose duties include following the progress of filming against the schedule of production and also preparing call sheets (Movie Business); aid to a manager or director
assistant director general
{i} assistant to the chief executive officer of a company
assistant professor
A college or university teacher who ranks above an instructor and below an associate professor. the lowest rank of professor at an American university
assistant professor
{i} member of a staff at a university whose classification is above instructor and below an associate professor
assistant professor
a teacher or lower rank than an associate professor
assistant referee
An assistant referee is the same as a linesman
assist
To make a pass that leads directly towards scoring
assist
To stand (at a place) or to (an opinion), to attend a theatrical performance

A great part of the nobility assisted to his opinion.

assist
A helpful action or an act of giving

The foundation gave a much needed assist to the shelter.

assist
a statistic used in different sports to quantify the act of helping another player score points or goals; in baseball, an assist is defensive, allowing a teammate to record a putout

He had two assists in the game.

assist
To help

Would you please assist John with learning English.

library assistant
A high-ranking library clerk, second only to a librarian
personal digital assistant
A hand-held electronic organizer or computer (abbr. PDA)
sales assistant
A shop assistant
shop assistant
An employee in a shop
An assistant
aide
assist
{v} to help, succor, relieve, stand by
personal assistant
A personal assistant, or personal aide, is someone who assists in daily personal tasks. For example, a businessman may have a personal assistant to help with his correspondence and run errands
physician assistant
A physician assistant/associate (PA) is a healthcare professional trained and licensed to practice medicine with limited supervision by a physician
An assistant
adjuvant
An assistant
coadjutant
An assistant
adjutant
An assistant
suffragan
Personal Digital Assistant
small portable computer which provides tools for everyday office work
assist
To lend aid; to help
assist
IG assistance is the simple process of making phone calls, asking questions, or soliciting helpful information from appropriate offices or agencies or putting complainants in touch with people, offices, or agencies who can address their concerns Assistance is used when there is no evidence or allegation of wrongdoing and only assistance is required to remedy the problem
assist
A pass that leads directly to a basket
assist
An assist is credited to a player who helps set up a goal Assists are awarded to the last man to handle the puck immediately preceding the goal There is a maximum of two assists per goal
assist
the activity of contributing to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose; "he gave me an assist with the housework"; "could not walk without assistance"; "rescue party went to their aid"; "offered his help in unloading"
assist
act as an assistant in a subordinate or supportive function
assist
involvement in the work being performed by a superior who assumes responsibility for the work (See also Collaborate, Contribute, Participate )
assist
Association for Information Management and Technology Staff in the NHS
assist
n awarded when a player passes, sets, or digs the ball to a teammate who attacks the ball for a kill 接应者。
assist
{f} aid, help
assist
A pass that lead directly to a basket See the interpretation for Assist analysis at Formulas > EBA
assist
statistical recognition of making a pass that leads directly towards scoring
assist
Individual scoring records are kept for each player A player that scores a goal is given one scoring point A player that passes the puck to another player who has scored is given an "assist" and is also credited with one scoring point No more than two assists can be awarded on any one goal
assist
give help or assistance; be of service; "Everyone helped out during the earthquake"; "Can you help me carry this table?"; "She never helps around the house"
assist
If you assist someone, you give them information, advice, or money. The public is urgently requested to assist police in tracing this man Foreign Office officials assisted with transport and finance problems The Authority will provide a welfare worker to assist you. = help
assist
work for or be a servant to; "May I serve you?"; "She attends the old lady in the wheelchair"; "Can you wait on our table, please?"; "Is a salesperson assisting you?"; "The minister served the King for many years"
assist
Automated Systems Security Incident Support Team
assist
n awarded when a player passes, sets, or digs the ball to a teammate who attacks the ball for a kill
assist
A function built into Newton device that can automatically perform certain tasks for you See also Assist Drawer Source: GH
assist
n awarded when a player passes, sets, or digs the ball to a teammate who attacks the ball for a kill 接應者。
assist
Association for Information Management for Staff in the NHS
assist
When a throw from one fielder to another results in an out Infielders accumulate the most assists by the nature of their positions, often throwing to first base to force out a batter/runner on a ground ball
assist
(sports) the act of enabling another player to make a good play
assist
(sports) the act of enabling another player to make a good play act as an assistant in a subordinate or supportive function
assist
A pass that sets up a goal Up to two assists may be credited on each goal
assist
The pass or passes that precede a goal A maximum of two assists can be allocated for one goal
assist
Any number of items that an importer provides directly or indirectly, free of charge, or at a reduced cost to a supplier, for use in the production or sale of merchandise for import Customs calculates assist amounts and adds them to stated values, in order to assess duty on the true market value of goods
assist
A fielder is credited with an assist when he throws a baserunner or hitter out at a base
assist
the pass or passes which immediately precede a successful scoring attempt; a maximum of two assists are credited for one goal attacking zone: the area between the opponents' blue line and their goal B
assist
a simple, easily done process that can be applied to anyone to help them recover more rapidly from accidents, mild illness or upsets; any process which assists the individual to heal himself or be healed by another agency by removing his reasons for precipitating (bringing on) and prolonging his condition and lessening his predisposition (inclination or tendency) to further injure himself or remain in an intolerable condition
assist
the pass or passes which immediately precede a goal; a maximum of two assists can be credited for one goal
assist
If you assist someone, you help them to do a job or task by doing part of the work for them. The family decided to assist me with my chores Dr Amid was assisted by a young Asian nurse. = help
assist
If something assists in doing a task, it makes the task easier to do. a chemical that assists in the manufacture of proteins Here are some good sources of information to assist you in making the best selection. an action that helps another player on your sports team to make a point
assist
To give support to in some undertaking or effort, or in time of distress; to help; to aid; to succor
assist
To be present as a spectator; as, to assist at a public meeting
assist
given when a kill is a direct result of the ball passed to the hitter
assist
an assist is credited to a player who helps another player make a putout For example, if a pitcher fields a ground ball and throws to the first baseman in time to get the runner out, the pitcher gets the assist and the first baseman gets the putout
assist
A throw or deflection of the ball from one player to another that either results in a putout or would have resulted in a putout if an error had not occurred
assist
To help someone
assistants
plural of assistant
dental assistant
person that helps a dentist to work on a patient's teeth
laboratory assistant
person who helps out in a laboratory
medical assistant
a person trained to assist medical professionals
military assistant
officer that serves as an assistant to a commander
office assistant
The Office Assistant appears on all PowerPoint screens until you close it and can be used to get help and tips on using PowerPoint
office assistant
An animated manifestation of the Microsoft Office help facility The Office Assistant provides hints, instructions, and a convenient interface between the user and Word's various Help features
office assistant
The Office Assistant gives you tips as you work, and it can be used to get help about Word
personal assistant
A personal assistant is a person who does office work and administrative work for someone. The abbreviation PA is also used
personal digital assistant
A personal digital assistant is a hand-held computer, used mainly for storing and accessing personal information such as addresses, telephone numbers, and memos. The abbreviation PDA is also used. A lightweight, hand-held, usually pen-based computer used as a personal organizer. a PDA
personal digital assistant
a lightweight consumer electronic device that looks like a hand-held computer but instead performs specific tasks; can serve as a diary or a personal database or a telephone or an alarm clock etc
production assistant
person that helps the chief producer
research assistant
person who assists the project supervisor in gathering information for a research project
sales assistant
someone who sells things in a shop = shop assistant
shop assistant
A shop assistant is a person who works in a shop selling things to customers. someone whose job is to help customers in a shop American Equivalent: sales clerk
teaching assistant
A graduate student in a university or college who is awarded a fellowship that provides him or her with financial aid in exchange for teaching duties. Also called teaching fellow.teaching assistantship n
assistant
Favoriten