late

listen to the pronunciation of late
Englisch - Türkisch
{s} gecikmiş

Alışılageldiği üzere gecikmişti. - He was late as usual.

Üzgünüm, muhtemelen yaklaşık 20 dakika gecikmiş olacağım. - Sorry, I'm probably going to be about 20 minutes late.

geç

O, partiye geç geldi. - He appeared at the party late.

Geç kaldığım için üzgünüm. - I'm sorry I'm so late.

{s} geç kalan

Bu iş yerinde, geç kalanlar için sert ve hızlı kurallar var. - The company has hard and fast rules against lateness.

Geç kalanlar için bir ceza düşünülüyor mu? - Is a punishment for latecomers being considered?

{s} geçen

Geçen yılla karşılaştırıldığında bahar bu yıl geç geldi. - Spring has come later this year compared with last year.

Evlenmemelisin. Çok geç. Biz geçen hafta Vegas'ta evlendik. - You shouldn't get married. It's too late. We got married in Vegas last week.

Hiç olmamaktansa varsın geç olsun
{s} son zamanlarda olan
late in the day günün nihayetine doğru
ölen
ölmüş
müteveffa
{s} son

Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman? - Did the error occur right from the start or later on? - When?

Son zamanlarda onu görmedim - I have not seen him lately.

geç ol

Derhal başlayalım; zaten geç oldu. - Let's start at once; it's already late.

Geç olması hiç olmamasından daha iyidir. - Better late than never.

her zamanki

Her zamanki gibi, fizik öğretmeni, sınıfa geç kalmıştı. - As usual, the physics teacher was late for class.

O, her zamanki gibi geç geldi. - He came late as usual.

son zamanlardaki

Tom'un son zamanlardaki davranış tarzı hakkında ne düşünüyorsun? - What do you think of the way Tom has been behaving lately?

{s} eski

Onun bu son kararının mantığını anlamada sıkıntı çekiyorum. O eskisi kadar zeki değil. - I have a hard time seeing the logic of this latest decision of his. He just isn't as sharp as he used to be.

Tom okula geç kaldığı için her zaman aynı eski bahaneyi verir. - Tom always gives the same old excuse for being late for school.

muayyen zamandan sonra
ölü

Tom, Mary'nin ölümünü o sabah daha sonra öğrendi. - Tom learned about Mary's death later that morning.

Hepimiz er ya da geç ölürüz. - We all die sooner or later.

sonuna doğru
sonlarında

Tom otuzlu yaşların sonlarında bir yerde görünüyordu. - Tom looked like he was somewhere in his late thirties.

Japonya ordusu 1931 yılının sonlarında Tokyo hükümetinin kontrolünü ele geçirdi. - Japan's army took control of the government in Tokyo in late 1931.

rahmetli

Maria'nın rahmetli kocası bir kemancıydı. - Maria's late husband was a violinist.

Rahmetli arkadaşımın kızı Babamın ruhu için dua edeceğim. dedi. - My late friend's daughter said, I will pray for my father's soul.

geç olarak
taze
yeni

Birkaç gün sonra, Tom yeni bir iş buldu. - A few days later, Tom found a new job.

Altı yıl sonra yeniden seçildi. - He was re-elected six years later.

sabık
I'm late
(sögen/zaman) geç
early and late erken veya geç demez
vakti saatisooner or later ergeç
geç kalınmış
(Askeri) GEÇ: Topçu ve deniz topçu destek ateşinde atıştan sonraki saniye cinsinden ölçülen bildirim zamanında gecikme olduğunu gözcüye belirtmek için yapılan bildirim
erken

Son zamanlarda eve erken geliyorsun, değil mi? - You've been coming home early lately, haven't you?

Erken kalk, yoksa okula geç kalacaksın. - Get up early, else you'll be late for school.

geç kalmak

Tom amacının geç kalmak olmadığını söyledi. - Tom said that he didn't mean to be late.

Tom'un niyeti o kadar geç kalmak değildi. - Tom didn't mean to be so late.

ardında
gecikmek

Gecikmek istemiyoruz. - We don't want to be late.

Gecikmek istemiyorum. - I don't want to be late.

gecikme

Gecikmeden dolayı hepinizden özür dilerim. - I am sorry to all of you for being late.

Uçak, otuz dakika gecikmeyle havaalanına varacak. - The plane will arrive at the airport thirty minutes late.

be late
geç kalmak

Geç kalmak istemiyoruz. - We don't want to be late.

Tom geç kalmak istemiyor. - Tom doesn't want to be late.

be late
gecikmek

Gecikmek istemiyorum. - I don't want to be late.

Gecikmek istemiyoruz. - We don't want to be late.

lately
son zamanlarda

Son zamanlarda onu görmedim - I have not seen him lately.

Son zamanlarda Tom'u görmedim. - I haven't seen Tom lately.

later
sonra

Daha sonra bir kişi daha bize katılıyor olacak. - One more person will be joining us later.

Beni daha sonra arar mısınız? - Could you call me later?

later
sonradan

Seri katillerin çoğu, çocukluklarında şiddete maruz kalmışlardır, ama çocukluklarında şiddete maruz kalan çok az insan, sonradan seri katil olmuştur. - Most serial killers have experienced brutal childhoods, but very few people who experienced brutal childhoods later become serial killers.

Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman? - Did the error occur right from the start or later on? - When?

latest
{s} son

Onun motosikleti en son model. - His motorcycle is the latest model.

Onun en son romanını ilginç buldum. - I found his latest novel interesting.

latest
{s} en son

Onun motosikleti en son model. - His motorcycle is the latest model.

En son popüler şarkıları seslendiriyor. - She is singing the latest popular songs.

latest
en son haber/moda
latest
en son çıkan şey
late equalizer
(Pisikoloji, Ruhbilim) Son dakikalarda gelen gol
late morning
kuşluk
late frost
geç donmuş
late greek
ortaçağ yunan kültürü
late ignition
gecikmeli ateşleme
late latin
ortaçağ latin kültürü
late night hour
gecenin geç saatleri
late read
geç okuma
late spark
gecikmeli ateşleme
late adolescent
geç ergen
late afternoon
ikindi
late bloomer
Geç olgunlaşan, yetenekleri geç ortaya çıkan kişi
late bloomer
Çiçeğini geç veren
late breaking
geç kırma
late breaking news
En son gelişmeler, en son haberler

Late breaking news! A major earthquake has just occurred in southern California.

late charge
Gecikme ücreti
late child
geç çocuk
late crop
(Tarım) Yılda iki kez(ilk ve son bahar) hasat edilen ürünlerde son ürün hasadı
late frost
geç dönmüş
late mover
Olaylara, gidişata vs. geç bir şekilde tepki veren
late night
gece geç
late nights
geç gece
late onset
Geç başlangıçlı, geç başlamış olan
late payment fine
geç ödeme para cezası
late peak
Yavaş gelişme, ağır seyir, bir şeyin zirvesine geç ilerleyişi
late show
geç göster
late afternoon
öğleden sonra geç saatlerde
late blight
patates mantarı hastalığı
late charge
(Ticaret) vade farkı
late developer
yaşının gerisinde gelişme gösteren kimse
late developer
geç gelişen
late effect
(Biyoloji) gecikmiş etki
late effect
(Nükleer Bilimler) geç etki
late fee collection
(Ticaret) munzam vergi toplama
late finish date
(İnşaat) geç bitiş tarihi
late for dinner
yemeğe geç kalmış
late frost
geç don
late hour
geç saat
late hours
geç saatler
late in the day
günün sonuna doğru
late in the day
geç kalınmış
late interest
(Ticaret) vade farkı
late orogenic magmatic phase
geç orojenik magmatik faz
late ottoman history
(Eğitim) geç osmanlı tarihi
late penalty
(Spor) son dakikalarda gelen penaltı
late release
geç açma
late riser
geç kalkan
late shift
(Ticaret) geç vardiya
late spawning
(Denizbilim) geç yumurtlama
late start date
(İnşaat) geç başlama tarihi
late summer
yazın sonu
late sunset
(Bilgisayar) geç gün batımı
late sunset
(Bilgisayar) günbatımı bitişi
late time
(Askeri) Bak. "span of detonation" (atomic demolition munition employment)
lately
son günlerde

Son günlerde tuhaf davranmaktaydı. - She's been acting odd lately.

Son günlerde iyi uyumadım. - I haven't slept well lately.

lately
son dönemlerde

Tom son dönemlerde burada bulunmadı. - Tom hasn't been here lately.

lately
geçenlerde
later
daha sonra

Beni daha sonra arar mısınız? - Could you call me later?

Seni daha sonra tekrar arayayım,tamam mı? - Let me call you back later, OK?

to be late
geç kalmak

Bugün geç kalmak istemiyorum. - I don't want to be late today.

Geç kalmak istemeyiz. - We don't want to be late.

too late
fazla geç

Mektubun fazla geç geldi. - Your letter has arrived too late.

Yapılan zararı telafi etmek için asla çok fazla geç değildir. - It's never too late to make amends for harm done.

I am never late for work
Hiç işe geç kalmam
be late
geç olmak
be late
-e geç kalmak
before it is too late
iş işten geçmeden
early and late
vakti saati yok
it is never too late to learn
(deyim) öğrenmenin yaşı yoktur
lateness
tehir
later
sonraki

Daha sonraki hayatında sana faydalı olacak bilgi türünü içeren kitapları okumalısın. - You should read the kind of books that contain the kind of information that will be useful to you later in life.

Birinin adını daha sonraki kuşaklarda yükseltmek ve böylece birinin ebeveynlerini övmek, bu anne babaya saygının en büyük ifadesidir. - To raise one's name in later generations and thereby glorify one's parents, this is the greatest expression of filial piety.

latest
yeni

Bu laboratuvar en yeni bilgisayarlarla donatılmıştır. - This laboratory is equipped with the latest computers.

Tom'un son filmi yeni yayınlandı. - Tom's latest movie just came out.

till the late hours
geç saatlere kadar
cause to be late
geç kalmasına neden ol
lately
yakın zaman önce
lately
yakınlarda
latest
engeç
of late
son zamanlarda

Son zamanlarda ondan haber almadım. Umarım hasta değildir. - I haven't heard from him of late. I hope he is not sick.

Son zamanlarda onu görmedik. - We haven't seen her of late.

sleep late
geç yat
Better late than never
Hiç olmamaktansa varsın geç olsun
We couldn´t help the plane being late!
Uçağın gecikmesi bizim kabahatimiz değildi!
as late as
kadar geç

you can pick them up as late as 6pm.

İstediğim kadar geç saatlere kadar yatmayabilirim. - I can stay up as late as I want.

İstediğimiz kadar geç saatlere kadar yatmayabiliriz. - We can stay up as late as we want.

at a late hour
geç bir saatte
being late
gecikme

being late to ( could not cacht up) or being late to apointment.

by late morning
sabahın ilerleyen saatlerinde
delayed, late, overdue
Geç, gecikmiş gecikmiş
forgive me for being late
günün sonunda
forgive me for being late
geç kaldığım için beni affedin
get up late
kalk geç
go to bed late
Yatmadan geç
grow late
büyümek geç
hes late as usual.
hes geç her zamanki gibi
i'm running late
geç kalıyorum
i'm running late
gecikiyorum
i'm running late
geç kaldım
is late
geç
later
ilerki
my late father
rahmetli babam
run late
geç kalmak
running late
geç kalmak
running late
acelesi olmak
stay out late
Geç vakte kadar dışarıda kalmak
stay out late
Geç vakte kadar dışarıda kalmak, geç saatlere dek eve gelmemek
stay up late
gece geç saatlere kadar uyanık kalmak
the late
merhum
to be late
Geç
too little too late
biraz geç
be late
(for) (-e) geç kalmak, (-e) gecikmek
lately
z. son zamanlarda
lately
ahiren
lately
yakın zamanlarda
lateness
{i} geç kalma
lateness
{i} geç olma
lateness
{i} gecikme

Ben senin gecikmeni bu kez göz ardı edeceğim. - I will overlook your lateness this time.

later
adv.daha sonra: adj.sonraki,daha sonra
later
ardından
latest
son haber/moda/örnek
latest
en yeni şey
latest
{s} en geç

En geç sekize kadar gelecek. - He will arrive by eight at the latest.

En geç ona kadar buraya gel. - Come here by ten at the latest.

latest
en geç/en son
latest
{s} en yeni

Bu laboratuvar en yeni bilgisayarlarla donatılmıştır. - This laboratory is equipped with the latest computers.

latish
{s} geççe
latish
{s} oldukça geç
latish
biraz ge
latish
{s} biraz geç
latish
biraz geç (zaman vb)
Englisch - Englisch
Not arriving until after an expected time
Recent -- relative to the noun it modifies

Lancaster bore him -- such a little town, / Such a great man. It doesn't see him often / Of late years, though he keeps the old homestead / And sends the children down there with their mother.

A shift (scheduled work period) that takes place late in the day or at night

At about 11 pm one night in Corporation Street my watch were on van patrol and Yellow Watch were on lates as usual.

Deceased, dead: used particularly when speaking of the dead person's actions while alive. (Often used with the; see usage notes.)
Associated with the end of a period
After a deadline has passed, past a designated time

We drove as fast as we could, but we still arrived late.

Specifically, near the end of the day
Near the end of a period of time
{a} out of due time, long, advanced, deceased
{a} far in the day or night, unseasonably
at an advanced age or stage; "she married late"; "undertook the project late in her career
Recently deceased
of a later stage in the development of a language or literature; used especially of dead languages; "Late Greek"
after the expected or usual time; delayed; "a belated birthday card"; "I'm late for the plane"; "the train is late"; "tardy children are sent to the principal"; "always tardy in making dental appointments"
If you say that someone is doing something late in the day, you mean that their action or behaviour may not be fully effective because they have waited too long before doing it. I'd left it all too late in the day to get anywhere with these strategies
Someone who is late of a particular place or institution lived or worked there until recently. Cousin Zachary, late of Bellevue Avenue. Strobe Talbott, late of Time magazine. see also later, latest
Far advanced toward the end or close; as, a late hour of the day; a late period of life
Late means after the usual time that a particular event or activity happens. We went to bed very late He married late. Late is also an adjective. They had a late lunch in a cafe He was a very late developer
After the usual or proper time, or the time appointed; after delay; as, he arrived late; opposed to early
Coming after the time when due, or after the usual or proper time; not early; slow; tardy; long delayed; as, a late spring
at or toward an end or late period or stage of development; "the late phase of feudalism"; "a later symptom of the disease"; "later medical science could have saved the child"
being or occurring at an advanced period of time or after a usual or expected time; "late evening"; "late 18th century"; "a late movie"; "took a late flight"; "had a late breakfast"
Late means after the time that was arranged or expected. Steve arrived late The talks began some fifteen minutes late We got up late. Late is also an adjective. His campaign got off to a late start We were a little late The train was 40 minutes late He's a half hour late. + lateness late·ness He apologised for his lateness
after the usual or expected time, tardily; recently; far into the night; far on in time; formerly
in the recent past; "he was in Paris recently"; "lately the rules have been enforced"; "as late as yesterday she was fine"; "feeling better of late"; "the spelling was first affected, but latterly the meaning also"
Not long past; happening not long ago; recent; as, the late rains; we have received late intelligence
If an action or event is too late, it is useless or ineffective because it occurs after the best time for it. It was too late to turn back We realized too late that we were caught like rats in a trap
-A horizontal member of the frame of a home on which the rafters rest
having died recently; "her late husband"
denoting someone who is deceased, ie , the late John Thomas
later than usual or than expected; "the train arrived late"; "we awoke late"; "the children came late to school"; "notice came so tardily that we almost missed the deadline"; "I belatedly wished her a happy birthday"
at an advanced age or stage; "she married late"; "undertook the project late in her career"
If it is late, it is near the end of the day or it is past the time that you feel something should have been done. It was very late and the streets were deserted We've got to go now. It's getting late. + lateness late·ness A large crowd had gathered despite the lateness of the hour
You use late when you are talking about someone who is dead, especially someone who has died recently. my late husband. the late Mr Parkin
of the immediate past or just previous to the present time; "a late development"; "their late quarrel"; "his recent trip to Africa"; "in recent months"; "a recent issue of the journal"
Existing or holding some position not long ago, but not now; lately deceased, departed, or gone out of office; as, the late bishop of London; the late administration
1 died recently (although this term is relative and may span a number of years) 2 formerly belonging to, or living at
Euphemism for deceased, particularly when speaking of the dead persons actions while alive. Often used with the
Deceased (" the late George Washington ")
(used especially of persons) of the immediate past; "the former president"; "our late President is still very active"; "the previous occupant of the White House"
Far in the night, day, week, or other particular period; as, to lie abed late; to sit up late at night
Late means near the end of a day, week, year, or other period of time. It was late in the afternoon She had to work late at night His autobiography was written late in life The case is expected to end late next week early Late is also an adjective. The talks eventually broke down in late spring He was in his late 20s. the late 1960s
If you say better late than never when someone has done something, you think they should have done it earlier. It's been a long time coming but better late than never
Continuing or doing until an advanced hour of the night; as, late revels; a late watcher
{s} coming or occurring after the usual or expected time, tardy, slow, delayed; newest, most recent; near the end of the day or far into the night; deceased; former, no longer holding a certain position
Not long ago; lately
to an advanced time; "deep into the night"; "talked late into the evening"
a late night: see night
ral
lag
Late Latin
The form of the Latin language used between the 3rd and 8th centuries
Late Middle Ages
The period of European history between the High Middle Ages and the Early Modern period
Late antiquity
The period of history between Classical antiquity and the Middle Ages
late binding
Dynamic binding
late bloomer
A person who reaches puberty comparatively later than their peers
late bloomer
A person who lives a child's life comparatively later than their peers
late bloomer
A flower that blooms later than other flowers in a growing season
late bloomers
plural form of late bloomer
late innings
The seventh, eighth, and ninth innings of a game

He is at his best in the late innings.

late lamented
Sadly missed, due to death
late model
Recently designed or fabricated; new

He drove a late model Ford.

late unpleasantness
A recent war, especially the American Civil War

2003: It is unlikely that anyone with significant knowledge of the Army or the late unpleasantness in Southeast Asia, upon reading these two sentences, would respond other than with a scatological barnyard expletive or some more genteel utterance representing the same level of acceptance. — Zane E. Finkelstein (referring to the Vietnam War).

late unpleasantnesses
plural form of late unpleasantness
late-bound
Subject to late binding
late-type star
a star of spectral type K or M
Late Greek
The Greek language as used in late antiquity and the early Byzantine period
Late Hebrew
The Hebrew language as used in the Mishnaic and medieval periods
Late Latin
The Latin language as used from the third to the seventh century
Late Summer Holiday
August Bank Holiday
Late-onset Alzheimer's disease
{i} most common form of Alzheimer's disease that generally occurrs after the age of 65
late at night
deep into the night, advanced time of the night
late blight
A disease of potato plants caused by the fungus Phytophthora infestans and characterized by decay of the foliage and tubers
late blight
blight in which symptoms appear late in the growing season especially a disease of solanaceous plants caused by the fungus Phytophthora infestans
late bloomer
one who becomes mature at a later age than normal
late charge
penalty paid because a bill wasn't paid on time
late child
last child of a family, child born to older parents
late developer
one who becomes mature at a later age than normal
late fee
A Late Fee is a charge to your account if the minimum payment due does not reach the lender by the payment due date
late fee
$5
late fee
A fee attached to a delinquent account
late fee
The fee charged to your account if your minimum monthly credit card payment does not reach your lender by the due date on your payment coupon Your payment must be received by that date to be on time
late finish date
(Ticaret) The latest date a project task or activity can be completed without delaying the entire project
late greek
the Greek language in the 3rd to 8th centuries
late ignition
defect in an vehicle's starting mechanism
late in the afternoon
just before evening
late in the day
close to evening
late latin
the form of Latin written between the 3rd and 8th centuries
late model
up-to-date model, model that has been made recently
late payments
a fee added to a bill after the expiration of a specific grace period Such payments are intended to encourage timely payment of the bill
late payments
Loan or credit payments that do not reach the lender or creditor on or before the payment due date The indication of late payments on a credit report are very damaging to an individual's credit report
late plate
meal (usually dinner or lunch) that is eaten after the usual time at which meal is generally served (term used at Rice University)
late purple aster
a variety of aster
late registration
registration which takes places after the official registration period
late show
movie that begins after nine at night
late start date
(Ticaret) The latest date a project task or activity can begin without delaying the entire project
late(a)
having died recently; "her late husband"
late(a)
of the immediate past or just previous to the present time; "a late development"; "their late quarrel"; "his recent trip to Africa"; "in recent months"; "a recent issue of the journal
late-born
last child of a family, child born to older parents
late-breaking
late-breaking news concerns events that happen just before a news broadcast or just before a newspaper is printed
late-night
Late-night is used to describe events, especially entertainments, that happen late in the evening or late at night. John Peel's late-night show on BBC Radio One. late-night drinking parties
late-night
Late-night is used to describe services that are available late at night and do not shut when most commercial activities finish. Saturday night was a late-night shopping night. late-night trains. happening late at night
late-night hour
the latter part of night
a day late and a dollar short
Action that was taken too late and too feeble to be of any use
as of late
Lately; recently

You seem to be quite busy as of late.

better late than never
It's better to do something late, than to never do it at all

Their insolence and recklessness must be opposed, and better late than never.

day late, dollar short
Shortened form of a day late and a dollar short
fashionably late
Arriving behind time to an event which does not normally require one to be punctual

He came fashionably late to my housemate's piss-up and, naturally, nobody minded.

it's never too late to mend
You’re never too old to change your ways. Learning is always possible
it's too late for sorry
An expression of anger or disgust uttered toward someone who offers an apology after causing a situation to go very wrong, a great deal of damage or emotional pain resulted and no amount of repentance can remedy the situation

The grieving mother who lost her daughter in an accident told the drunk driver It's too late for sorry! after he tried to apologize.

later
At some time in the future

The meeting was adjourned to a later date.

later
At some unspecified time in the future

I wanted to do it now, but I'll have to do it later.

later
See you later; goodbye

Later, dude.

later
Comparative form of late: more late

You came in late yesterday and today you came in even later.

later
Coming afterward in time (used with than when comparing with another time)

The Victorian era is a later period of English history than the Elizabethan era.

latest
Comparative of the adjective late; most late
latest
Most recent

Here is the latest news on the accident.

latest
Last, final

Whiles the sad pang approching she does feele, / Brayes out her latest breath, and vp her eyes doth seele.

latest
The most recent thing, particularly information or news

Have you met Jane's latest? I hear he's a hunk.

of late
In the recent past; recently; lately

I have not visited them of late, but I hear they are doing well.

later
at a subsequent time
latish
rather late
run late
be late; be in a hurry; be in a rush
lately
{a} not very long ago, just now
lateness
{n} a late state, time far davanced
latish
{a} somewhat late, growing late
too little too late
Not happening early enough or in a strong enough way to stop a bad situation getting worse: "Officials admit that the re-planting of the hillsides only started five years ago and seems to be a classic case of too little too late."
lately
You use lately to describe events in the recent past, or situations that started a short time ago. Dad's health hasn't been too good lately Lord Tomas had lately been appointed Chairman of the Centre for Policy Studies `Have you talked to her lately?' = recently
lately
Recently; not long ago
lately
You can use lately to refer to the job a person has been doing until recently. Timothy Jean Geoffrey Pratt, lately deputy treasury solicitor. recently
lately
recently, in recent times
lately
in the recent past; "he was in Paris recently"; "lately the rules have been enforced"; "as late as yesterday she was fine"; "feeling better of late"; "the spelling was first affected, but latterly the meaning also"
lately
Not long ago; recently; as, he has lately arrived from Italy
lateness
The property of being late
lateness
The state, condition, or quality, of being late; as, the lateness of his arrival; the lateness of the hour; the lateness of the season
lateness
quality of coming late or later in time
lateness
(Ticaret) The degree to which an order or project task is past its due or scheduled date. Some systems prioritize action messages based on the items most late, or past due
lateness
{i} quality of being late, tardiness
later
at some eventual time in the future; "By and by he'll understand"; "I'll see you later"
later
Afterward in time (used with than when comparing with another time)
later
at or toward an end or late period or stage of development; "the late phase of feudalism"; "a later symptom of the disease"; "later medical science could have saved the child"
later
Compar
later
Later is the comparative of late
later
A brick or tile
later
coming at a subsequent time or stage; "the future president entered college at the age of 16"; "awaiting future actions on the bill"; "later developments"; "without ulterior argument"
later
comparative form of late, as in: The teacher came in later than the students
later
comparative of the adverb `late'; "he stayed later than you did"
later
The of the adverb late; more late
later
baedien lay down rayeh or nam leaking yesayel left yasaar let's go yala litre litr little shoeya load this hamal haza long tawiel longer attwal look out! shoef lost circulation material dayart el warak lots, many ketier
later
at a later date or time; afterwards, subsequently
later
You use later to refer to an event, period of time, or other thing which comes after the one that you have been talking about or after the present one. At a later news conference, he said differences should not be dramatized The competition should have been re-scheduled for a later date
later
& adv
later
The problem described is a bug which will not be fixed in this version of the product
later
sooner or later: see sooner
later
happening at a time subsequent to a reference time; "he apologized subsequently"; "he's going to the store but he'll be back here later"; "it didn't happen until afterward"; "two hours after that"
later
in the future -- "The time in Adelaide is an hour and a half later than the time in Manila " (227)
later
You use later to refer to the last part of someone's life or career or the last part of a period of history. He found happiness in later life In his later years he wrote very little the later part of the 20th century. see also late
later
You use later to refer to a time or situation that is after the one that you have been talking about or after the present one. He resigned ten years later I'll join you later Burke later admitted he had lied. You use later on to refer to a time or situation that is after the one that you have been talking about or after the present one. Later on I'll be speaking to Patty Davis This is only going to cause me more problems later on
later
{s} more late, occurring or coming after
later
of Late, a
later
comparative of the adverb `late'; "he stayed later than you did
latest
{s} ultimate; most recent, most current, newest
latest
the most recent as in the most recent version of some software: the latest release
latest
(Application Developer's Guide - Workspace Manager)
latest
You can use latest to describe something that is very new and modern and is better than older things of a similar kind. Crooks are using the latest laser photocopiers to produce millions of fake banknotes I got to drive the latest model Computers have always represented the latest in technology. see also late
latest
up to the immediate present; most recent or most up-to-date; "the news is up-to-the-minute"; "the very latest scientific discoveries"
latest
You use latest to describe something that is the most recent thing of its kind. her latest book Latest reports say another five people have been killed
latest
in accord with the most fashionable ideas or style; "wears only the latest style"; "the last thing in swimwear"; "knows the newest dances"; "cutting-edge technology"; "a with-it boutique
latest
most recent or current, as in: I haven't read the latest novel by my favorite author yet
latest
The most recent information or news
latest
Comparative of the adverb late; most late
latest
Life at the Edge - Stresses and Thresholds LOU - Letter of Understanding
latest
(Application Developer's Guide - Workspace Manager; search in this book)
latest
Latest is the superlative of late
latest
A key word that is used within Hyperion Essbase Spreadsheet Add-in or within Report Writer to extract data values based on the member defined as the latest period of time
latest
emphasis You use at the latest in order to indicate that something must happen at or before a particular time and not after that time. She should be back by ten o'clock at the latest. the most recent or the newest
latish
Sort of late
latish
{s} somewhat late
the late
the dead, the deceased
late
Favoriten