için

listen to the pronunciation of için
Türkisch - Englisch
for

This ship is not fit for an ocean voyage. - Bu gemi okyanus yolculuğu için uygun değil.

This room is not suitable for sleeping. - Bu oda uyumak için uygun değil.

that

In the first years that Coca-Cola was produced, it contained cocaine. In 1914, cocaine was classified as a narcotic, after which they used caffeine instead of cocaine in the production of Coca-Cola. - Coca-Cola'nın üretildiği ilk yıllarda, o kokain içeriyordu. 1914'te, kokain bir uyuşturucu olarak gruplandırıldı ve sonra Coca-Cola'nın üretimi için kokain yerine kafein kullandılar.

That's one small step for a man, one giant leap for mankind. - Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır.

since

Since Chiro is a cat, he doesn't like lychees. - Chiro bir kedi olduğu için, o liçi sevmez.

Since it was raining, we stayed at home. - Yağmur yağdığı için evde kaldık.

out of

I couldn't get out of my garage because there was a car in the way. - Yolda bir araba olduğu için garajımdan çıkamadım.

Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. - Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

pro-
because of

Just saying you don't like fish because of the bones is not really a good reason for not liking fish. - Kemiklerin balıklardan hoşlanmamak için gerçekten iyi bir neden olmadığından dolayı sadece balıklardan hoşlanmadığını söylüyorsun.

My Twitter account is suspended because of spamming. - Çok kişiye istenmeyen e posta gönderdiğim için Twitter hesabım askıya alındı.

in the interest of
since therefore
for the use of
on
toward

We should all strive for equality amongst ourselves and towards animals. - Biz hepimiz kendi aramızda ve hayvanlara karşı eşitlik için çabalamalıyız.

She has a negative attitude toward life. - Her şeyi düşürdüm ve bunun için Boston'dan çıkan ilk uçağı yakaladım.

after

In the first years that Coca-Cola was produced, it contained cocaine. In 1914, cocaine was classified as a narcotic, after which they used caffeine instead of cocaine in the production of Coca-Cola. - Coca-Cola'nın üretildiği ilk yıllarda, o kokain içeriyordu. 1914'te, kokain bir uyuşturucu olarak gruplandırıldı ve sonra Coca-Cola'nın üretimi için kokain yerine kafein kullandılar.

I've been to Osaka to ask after my sick friend. - Hasta arkadaşımın hatırını sormak için Osaka'ya gittim.

in order to

In order to study computational linguistics it's necessary to know various languages, however, one also has to be familiar with the use of computers. - Bilişimsel dil bilimi eğitimi yapmak için çeşitli dilleri bilmek gerekli, ancak, insan bilgisayarların kullanımı da bilmelidir.

In order to make us and everyone else remember this day, I ask everyone to plant a tree with us. - Bize ve başka herkese bu günü hatırlatmak için, bizimle birlikte herkese bir ağaç dikmesini rica ediyorum.

on account of

She cannot attend school on account of illness. - O, hasta olduğu için okula gidemiyor.

He could not take examination on account of his illness. - Hasta olduğu için sınava giremedi.

for, to, in (someone's) opinion: Onun için çok mühimdi. It was very important to her
about, concerning, with regard to (usually used with demek, düşünmek, or söylemek): Bu sözlük için ne düşünüyorsunuz? What do you think about this dictionary? Raşit için intihar etti diyorlar. They are saying that Raşit committed suicide. II. Sultan Mehmet için Fatih derler. They call Sultan Mehmet II ''the Conqueror.'' Nuriye için nasıl böyle bir şey söyleyebildi? How could he have said such a thing about Nuriye?
in order to, for the purpose of: Unutmak için içer. He drinks in order to forget. Fadıla'ya o piyanoyu süs olarak kullansın diye değil, çalması için verdi. She gave Fadıla the piano to play, not to use as an ornament
so
for: Mazlum sizin için bir hediye getirdi. Mazlum brought you a present. Bunu Şefika için yaptım. I did this for Şefika's sake. Bu elbise Hamiyet için çok dar. This dress is too small for Hamiyet. Bunun için kaç para verdin? How much money did you pay for this? Sandalı bir saat için kiraladım. I rented the rowboat for an hour. O bizim için konuşur. He'll speak for us. Sigara içmeyenler için ayrı bir bölüm yok mu? Isn't there a separate section for nonsmokers? Benim bilet Londra için. My ticket's for London. Allah aşkı için söyle! For God's sake tell me!
seeing

He is looking forward to seeing you. - O seni görmek için sabırsızlanıyor.

I'm looking forward to seeing you in a wedding dress. - Ben seni bir gelinlik içinde görmek için sabırsızlanıyorum.

pro

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

Administrator and moderators are working for the best language tool, Tatoeba Project. - Yönetici ve moderatörler en iyi dil aracı Tatoeba Project için çalışıyorlar.

in the cause of
so as to

He hurried so as to be in time for the train. - Trene zamanında yetişmek için acele etti.

He ran, so as to arrive on time. - O, zamanında varmak için koştu.

because, on account of, for, owing to: Kar yağdığı için gitmedik. We didn't go because it was snowing. İşte onun için katılmam. So you see it's for that reason I won't join
for; about; to, in order to, so as to; so that, in order that; because, since
as
seeing that

Seeing that it is raining, you had better stay home. - Yağmur yağdığı için evde kalsan iyi olur.

inasmuch as
now that

Tom is happier now that Mary has left. - Mary gittiği için, Tom daha mutlu.

Now that Tom and Mary have broken up, it's probably OK to ask her out on a date. - Madem ki Tom ve Mary ayrıldılar, ona çıkma teklif etmek için sorun yok.

so as

He hurried so as to be in time for the train. - Trene zamanında yetişmek için acele etti.

I spoke to him kindly so as not to frighten him. - Korkutmamak için onunla nazik şekilde konuştum.

to your
f.o
towards

We should all strive for equality amongst ourselves and towards animals. - Biz hepimiz kendi aramızda ve hayvanlara karşı eşitlik için çabalamalıyız.

She got her hair cut because she likes it not because she had lost her love towards it. - O,ona karşı sevgisini kaybettiği için değil onu sevdiği için saçını kestirdi.

lest

Thank you very much for everything. He wrote it down lest he should forget it. - Her şey için çok teşekkür ederim. O unutmasın diye onu yazdı.

We called to remind him lest he come late. - Geç kalmasın diye ona hatırlatmak için aradık.

interest

They had been working together for common interests. - Ortak çıkarları için birlikte çalışmaktaydılar.

Thank you for your interest. - İlginiz için teşekkür ederim.

zevk için
for fun

I like to play sport for fun not for competition. - Sporu rekabet için değil zevk için yapıyorum.

Don't come to school just for fun. - Sadece zevk için okula gelmeyin.

devletin devlete barış için ödediği para
tribute
için için
within
için için
In order for
için için öfkelenmek; kırılmak
to get angry for; break
için sevinmek
to rejoice
için hangi hattı kullanmam lazım
Which line should I take
için için
bitterly

She bitterly regretted having said something that displeased her mother-in-law. - O, kaynanasını gücendiren bir şey söylediği için için için pişman oldu.

için için
innerly
için için
secretly, slowly
için için
internally, inwardly
için için
secretly, covertly
için için ağlamak
to weep inwardly
için için gülmek
laugh inwardly
için için gülmek
to laugh up one's sleeve, laugh inwardly, be secretly amused
için için yanan ateş
smolder
için için yanmak
1. to burn internally. 2. to burn slowly and silently. 3. inwardly to burn with passion. 4. inwardly to be deeply distressed; secretly to feel very sad
için için yanmak
smolder
için için yanmak
to smoulder, to smolder
için için yanmak
rankle
için kullanılan kısaltmadır
(Hukuk) SEC documents
için kullanılmak
be served as a
için tütün
chewing tobacco
için uğraşmak
work hard for
için uğraşmak
strive after
için uğraşmak
strive for
için çalışmak
strive for
için çalışmak
strain after
için çalışmak
strive after
içmek için şarap satın almak
buy wine to drink
başkası için yapılan
vicarious
bir iş için gönderme
errand
mek için
in order to
bizim için
for us
olması için
in order that
mesi için
in order that
at arabası tekerine dönmemesi için sokulan çomak
spoke
bir an için
momentarily

Tom is expected to arrive momentarily. - Tom'un bir an için varması bekleniyor.

Tom was momentarily silent. - Tom bir an için sessizdi.

değişik bir meslek için eğitmek
retrain
huzuru sağlamak için kurulan yasadışı örgüt üyesi
vigilante
körler için kabartma yazı
braille
önermek (iş vb için)
put up
adam seçmek (oyun için)
pick up
alay için
for fun
allah için
fair
allah için
verily
allah için
be fair
allah için
to be fair
allah için
honestly
aranjman (çiçek için)
arrangement
belirsiz süre için depolama
(Askeri) dead storage
benim için endişelenme
don't worry about me
benim için farketmez
i don't mind
bilgi için
(Askeri) info
bunu gerçekleştirmek için
do this
bunun için
because of this
bunun için
for this

I will accept full responsibility for this. - Bunun için tüm sorumluluğu kabul edeceğim.

There was a good reason for this. - Bunun için iyi bir neden vardı.

bunun için
ad hoc
bunun için
so then
cins (hayvan için)
strain
cins (hayvan/bitki için)
stock
daha fazla bilgi için
for more information
daha fazla yardım için
for further assistance
daha fazla yardım için
(Bilgisayar) please contact
deneme için
on trial
denemek için
tentative
desteklemek için
in support of
diretmek (için)
insist on
durmak için
(Bilgisayar) stop after
düzenleme için
(Bilgisayar) for editing
ekim için kiralanan arazi
allotment
emniyet için
back-up
en iyi hale getirmek için
(Bilgisayar) optimization
erkekler için mayo
swimming trunks
fidye için alıkoymak
(Politika, Siyaset) kidnap
fidye için birini kaçırmak
kidnap
görüntü için
(Bilgisayar) for images
halk için
public

Why don't you like to speak in your language in public? - Neden dilinizi halk içinde konuşmaktan hoşlanmıyorsunuz?

Tom hates speaking in public. - Tom halk içinde konuşmayı sevmez.

hepimiz birimiz için
all-for-one
her biri için
for each
her biri için
cum
her için
for each
her yıl için
per annum
herkes için
(Bilgisayar) anyone's use
heykel veya benzeri için oyuk
niche
ihracat için üretilen mahsul
(Ticaret) cash crop
ilerisi için saklanmak
be laid up
ilginiz için
for your interest
karpuz (lamba için)
globe
mermi için kovan
cartridge case
onun için
so
onun için
that's why
onun için
for that reason
onun için
accordingly
papaz olmak için okumak
study for the ministry
para için
for money
pasta kreması için torba
(Gıda) pastry bag
resim için
(Bilgisayar) for pictures
rezervasyon için
for reservation
senin için
for you

I'm doing it for you. - Bunu senin için yapıyorum.

Shall I cook dinner for you? - Senin için akşam yemeği pişireyim mi?

seçmek için tıklat
(Bilgisayar) click to select
yapabilmek için
able to
yapabilmek için
be able to
zevk için yapılan iş
a labor of love
kızak için uygun yokuş
coast
seçim için aday önermek
put up
-mak için
So as to
Allah için
truly to be fair
Bir pire için yorgan yakar
(Atasözü) He that takes revenge at all costs
anlayışınız için teşekkürler
thanks for your understanding
belli bir süre için, geçici olarak
For a time, temporarily
bilginiz için
for your information
bir şeyi yapmak için gereken zamanı kullanmak
take the time
bugün için
today
gemiler için demir atma komutu
command ship for the moorage
göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz
thanks for your interest
kışı geçirmek için yapılan çoban kulübesi
The shepherd's hut to spend the winter
olduğu için
Because

It's going to be six dollars because it's international. - Bu, uluslararası olduğu için altı dolar olacak.

I couldn't get out of my garage because there was a car in the way. - Yolda bir araba olduğu için garajımdan çıkamadım.

olmadığı için, eksik olduğundan
it is not, is missing
salata yapmak için kullanılan
used to make salad
toprağı ekip biçmek için kullanmak
To cultivate the land use
hasar tespiti için kıta Amerikası içinde keşif uçuşu; hasar tespiti için kıta Am
(Askeri) continental United States airborne reconnaissance for damage assessment; continental United States area reconnaissance for damage assessment
Türkisch - Türkisch
Sebep ve sonuç belirtir
Hakkında
Uğruna, yoluna: "Neler yapmadık şu vatan için."- O. V. Kanık
Oranla, göz önünde tutulursa
Karşılığında, karşılık olarak
Ant deyimleri yapar
Düşüncesince, kendince, göre: "Bizim için çok enteresan bir şeydi bu yeni icat."- B. Felek
Amacıyla, maksadıyla: "Ukalalık yapmamak için bütün gayretine rağmen yine de o düşündüğünü yapmıştı."- S. F. Abasıyanık
Düşüncesince, kendince, göre
Kağnılar için de bir çift sözüm var."- B. R. Eyuboğlu
Amacıyla, maksadıyla
Sebep ve sonuç belirtir: "Hastanın uykuda olduğunu söylemesi sırf vakit kazanmak içindi."- R. N. Güntekin. -dan / -den dolayı, ... -dan / -den ötürü: "Bu büyük şehirde ona ilk hitap eden adam olduğu için ona yüreğini açmak ihtiyacını duyuyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu. Özgü, ayrılmış
Uğruna, yoluna
Hakkında: "Gel gör ki dilimin ucunda kağnı var
Özgü, ayrılmış
Süre belirtir: "Açık söyleyeyim, size birkaç gün için sığındım."- A. Gündüz
Süre belirtir
için için
İçinden, açığa vuramayarak, yavaş yavaş, gizli gizli
için
Favoriten